Általános Felhasználási Feltételek

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

a Simple Rendszer használatára vonatkozóan

 

2018. január 12.

 

 

Preambulum

 

1.         A Simple Rendszer a szolgáltatások megvásárlásának és igénybevételének új élményét nyújtja a digitális eszközök és mobil fizetési megoldások adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált applikációban biztosítja a felhasználók számára.

 

2.         A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) határozza meg a Simple Rendszer használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

 

Általános adatok

 

3.         A Simple Rendszer üzemeltetője és a Simple szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

 

4.         Az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvános cégadatai:

 

Székhely:

Üzleti tevékenység helye:

Postai címe:

Cg.:

Nyilvántartja:

Adószám:

Képviseli:

Bankszámlaszám:

Telefonszáma:

Fax száma:

E-mail címe:

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

01-09-174466

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

24386106-2-43

Benyó Péter ügyvezető önállóan

11794008-20543226-00000000 OTP Bank Nyrt.

+36 1 776-6901

+36 1 776 6902

ugyfelszolgalat@simple.hu

 

Fogalmak

 

5.         Simple Rendszer: mobileszközökre kifejlesztett, mobileszközökön működő mobil applikációk útján üzemelő, mobilvásárlást lehetővé tevő olyan információtechnológiai (IT) rendszer, amely a szolgáltatások megvásárlásának és igénybevételének új élményét nyújtja a digitális eszközök és mobil fizetési megoldások adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált rendszerben biztosítja a Felhasználók számára. Ide sorolandóak továbbá az ezen rendszer honlapján, a www.simple.hu-n elérhető rendszerek és az e rendszerekhez kapcsolódó kényelmi funkciók, illetve szolgáltatások is.

 

6.         Felhasználó: a Simple Rendszerbe regisztrált természetes személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el az ÁFF-et.

 

7.         Szolgáltató: az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a Simple Rendszer tulajdonosa, üzemeltetője.

 

8.         Üzleti partner: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb entitás, amellyel a Szolgáltató szerződést kötött, és amelynek terméke vagy szolgáltatása a Simple Rendszerben elérhető, megvásárolható, fogyasztható, igénybe vehető a Felhasználók által, és/vagy amely elfogadja a Simple Rendszer által a Felhasználónak adott azonosítókat, illetve az  előnyöket, javakat a Felhasználónak biztosítja, és/vagy amelynek tartalmát a Szolgáltató megjeleníti, de a Szolgáltató nem minősül a viszonteladójának.

 

9.         Mobilfizetés: Minden olyan fizetési mód, amelyet a Szolgáltató annak érdekében bocsát rendelkezésre, hogy a felhasználó az általa választott szolgáltatás ellenértékét ki tudja fizetni (például Simple Kártya Keretből vagy Virtual Point of Sale (VPOS) útján történő fizetés).

 

10.     Szolgáltatás: Az Üzleti Partner által nyújtott termék és szolgáltatás, amely a Simple Rendszerben elérhető a Felhasználók számára.

 

11.     Mobileszköz: mobiltelefon, okostelefon, tablet, phablet és egyéb mobilkommunikációra, mobil adatforgalomra képes műszaki készülék.

 

12.     Honlap: a www.simple.hu, és a www.simplejatekok.hu URL cím alatt elérhető tartalom.

 

13.     Rendezvény: azon kulturális, szabadidős, szórakoztató, sport, zenei vagy egyéb esemény, mozielőadás, program, amelyre a Szolgáltató Belépőjegyet árusít a Felhasználóknak.

 

14. Belépőjegy: a Rendezvényekre szóló, a Rendezvényekre való belépésre és részvételre jogosító jegy.

 

15. Rendezvényszervező: Olyan harmadik személy, amely gondoskodik a Rendezvények szervezéséről, megtartásáról.

 

16.     NMFR Törvény: a nemzeti fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény.

 

17.     NMFR Kormányrendelet: a nemzeti fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény végrehajtásáról szóló 356/2012 (XII. 13.) Kormányrendelet.

 

18.     Központosított mobil értékesítésű szolgáltatás: az NMFR Törvény 2. § a)-d) pontja szerinti szolgáltatások, amelyek közül jelen ÁFF hatálya az NMFR Törvény 2. § a) pontja szerinti közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatásra és a 2. § b) pontja szerinti útdíj ellenében igénybe vehető közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátására (a továbbiakban: Autópálya díj, E-matrica) terjed ki. Az E-matrica értékesítési szolgáltatás keretében a Szolgáltató az alábbi típusú E-matricákat értékesíti:

 

-       D1 heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

-       D2 heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

-       U heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

-       B2 heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

-       D1M heti (10 napos) E-matrica.

 

19.     NMFSZ: A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint nemzeti mobil fizetési szervezetként kijelölt Nemzeti Mobil Fizetési Zrt.

 

20.     NMFR: A Törvény 1. § d) pontjában meghatározott nemzeti mobil fizetési rendszer.

 

21.     Terület: azon területek, amelyeken a Szolgáltató a parkolójegy vásárlási Szolgáltatást nyújtja.

 

22.     Díjtáblázat: a Szolgáltató által a parkolójegy és autópálya matrica vásárlás szolgáltatás igénybe vétele esetén felszámítható díjakat, költségeket tartalmazza, amelyet a Szolgáltató a Honlapon tesz közzé időről időre Hirdetmény formájában.

 

23.     Wallet: a Szolgáltató által üzemeltetett, a Simple Rendszerben igénybe vehető elektronikus pénztárca szolgáltatás.

 

24.     NFC-fizetés: Near Field Communications, kis hatótávolságú, kétirányú kommunikációt biztosító technológiai szabvány alkalmazásával lebonyolított fizetési művelet.

 

25.     Kártyadigitalizáció: a Felhasználó birtokában lévő, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, Paypass-kompatibilis MasterCard bankkártyának a Wallet általi, érintés nélküli fizetésre való alkalmassá tétele Szolgáltató által.

 

26.     Simple Kártya: az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott virtuális bankkártya, amelyet a Felhasználó egy rendelkezésre álló Keretnek a VPOS újtán történő feltöltésével lát el fizetésre alkalmas fedezettel, és amelyet Felhasználó azon esetben vehet igénybe, ha bankkártyája nem alkalmas Kártyadigitalizációra.

 

A Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások köre

 

27.     A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Simple Rendszerben új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Honlapján tájékoztatja a Felhasználókat.

 

28.     Az Üzleti partnerek a Szolgáltatásaik nyújtásának feltételeit, üzletpolitikai előírásait saját általános szerződési feltételeik, illetve saját maguk által kialakított feltételek és szabályok alapján nyújtják. A Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával automatikusan magára nézve kötelezőnek ismeri el az Üzleti Partnerek Szolgáltatásai nyújtására vonatkozó szerződési feltételeket is.

 

29.     A Simple Rendszerben jelenleg az alábbi Szolgáltatások érhetők el:

 

a)    Automata: automatából történő vásárlás Mobileszközzel

b)    Jegy: színház- és koncertjegyek, mozijegyek vásárlása

c)    Ételfutár: távoli, házhozszállítással történő ételrendelés

d)    Party

e)    Parkolás és eMatrica: parkolójegy és autópálya matrica vásárlás.

f)     Taxi: taxirendelési szolgáltatás

g)     Hűségkártya szolgáltatás

h)     Kupon

i)     Bookline

 

Ezen szolgáltatások közül a www.simple.hu honlapon is elérhető és működő szolgáltatás:

 

aa) a jegyértékesítésen belül a fesztiválkártya mögött elérhető fesztiváljegy értékesítés.

 

A Felhasználói regisztráció

 

30.     A Felhasználók többféleképpen is regisztrálhatnak a Simple Rendszerbe:

 

a)    a Honlapon a „Regisztrálok” gombra klikkelve e-mail címük és egy jelszó megadásával;

b)    a Felhasználó Facebook azonosítójával (a www.facebook.com oldalhoz megadott nevével és e-mail címével);

c)    a Felhasználó Google+ szolgáltatásban használt azonosítójával (e-mail cím és név megadásával).

d)    A Regisztráció során a Felhasználók opcionálisan megadhatják az alábbi adataikat is:

-          Telefonszám

-          Név

-          Születési név

-          Születési hely és idő

-          Anyja neve

-          Számlázási adatok: számlázási név, cím, adószám (jogi személy esetén).

 

Felhasználó a Simple Rendszer használata során, illetve az egyes igénybe vett szolgáltatások kapcsán több, különböző e-mail címet is megadhat; a megadott e-mail címeket a Simple Rendszer az azokhoz tartozó Felhasználó alapján összepontozza.

 

31.     A Simple Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

 

A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Simple Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

 

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁFF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Simple Rendszer használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

 

A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Simple Rendszerben történő regisztrációjához és a jelen ÁFF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

 

32.     A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Simple Rendszer regisztrációjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

 

33.     Felhasználó a regisztrációt a Simple applikáció Mobileszközére történő letöltését és telepítését követően teheti meg. Amennyiben a Simple Rendszer Mobileszközön történő működéséhez a Simple applikáción kívüli egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

 

A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját (profilját) a Simple Rendszerből maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak az ugyfelszolgalat@simple.hu e-mail címen, és a Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának (profiljának) törléséről. A Felhasználó regisztrációjának (profiljának) tényleges törlése előtt a Szolgáltató megerősítő e-mailt küld a Felhasználónak, és csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó a megerősítő e-mailre is igenlő választ küldött. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Simple regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Simple Rendszerben rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

 

Felhasználó a Simple Rendszerbe történő regisztrációját a simple.hu honlapon, a Simple Applikáció Mobileszközre történő letöltése és telepítése nélkül is megteheti.

 

Az ÁFF elfogadása

 

34.     Felhasználók a jelen ÁFF szerinti Simple Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et, amelynek részét képezi az adatkezelési szabályzat is.

 

35.     Felhasználók a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Simple Regisztráció során megadott, továbbá a Simple Rendszerben megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁFF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

 

36.     Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Rendszert csak akkor jogosult használni, ha az ÁFF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

A Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások és folyamatok leírása

 

37.     Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult egyéni döntési jogkörében egyoldalúan meghatározni, hogy a Simple Rendszerben milyen Szolgáltatások és folyamatok érhetők el és működnek, illetve ezen Szolgáltatások és folyamatok közül melyek érhetők el a simple.hu honlapon.

 

38.     Jelenleg a Simple Rendszer az alábbi Szolgáltatások nyújtására és folyamatok kezelésére képes:

 

A Vásárlás általános folyamata

 

39.     A Simple Rendszeren keresztül csak a Simple Rendszerbe regisztrált Felhasználó indíthat vásárlást. A vásárlás folyamata során a Felhasználó először megismeri a megvásárolandó Szolgáltatás jellemzőit, kiválasztja a kívánt Szolgáltatást, Kosárba helyezi, majd ezt követően elindítja a fizetési folyamatot.

 

Wallet

 

40.     A Simple Wallet szolgáltatás (a továbbiakban mint Wallet) a Simple Rendszerben elérhető elektronikus pénztárca-szolgáltatás, amelynek célja megteremteni a Felhasználóban a mobileszközön használható klasszikus „bőr pénztárca” érzetét. A Wallet funkcióban a Felhasználók az alábbi szolgáltatásokat érik el:

a)    Bankkártya regisztrációja a Simple Rendszerben, beleértve a bankkártya tárolását is

b)    NFC-fizetési funkció

c)    Simple kártya fizetési funkció

d)    Banki pénzküldés támogatása: OTP Bank Nyrt. által nyújtott, bankon belüli pénzküldés technikai támogatása a Simple Rendszer platformon keresztül

e)    Banki számlaegyenleg lekérdezés támogatása: OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártya OTP Bank Nyrt.nél történő lekérdezéséhez technikai támogatás nyújtása a Simple Rendszer platformon keresztül

f)     Banki bankkártya regisztráció: OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártya OTP SmartBankon vagy OTP Direkt szolgáltatáson keresztül történő regisztrációja a Simple Rendszerben.

 

41.     Bankkártya regisztráció

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben előre regisztrálja a bankkártyáját, amellyel a regisztrációt követően a Simple Rendszerben és Applikációban lebonyolított vásárlások ellenértékét fizetheti ki.  

 

A Felhasználó a bankkártya regisztráció során az alábbi adatait adja meg:

a)    Bankkártya száma

b)    Bankkártya lejárati dátuma (hónap/év)

c)    Bankkártyán szereplő név

d)    CVC (Visa kártyák esetén) vagy CVV (MasterCard kártyák esetén) biztonsági kód, amely a bankkártya hátoldalán szereplő kód

e)    Bankkártya elnevezése a Simple Rendszerben – amennyiben a Felhasználó nem állít be egyéb nevet, a Simple Rendszer automatikusan kitölti az elnevezést a kártya típusából és a bankkártya szám utolsó 4 számjegyéből álló elnevezéssel.

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben több bankkártyát is regisztrálhat, és fizetéskor ezek közül a bankkártyák közül választhat, hogy melyikkel kívánja lebonyolítani a fizetést, vagy új bankkártya adatot is megadhat a fizetéshez.

 

A Felhasználó a bankkártya regisztrációt követően, amennyiben a beregisztrált bankkártya és a Felhasználó Mobileszköze NFC-fizetésre alkalmas, bankkártya digitalizációt hajthat végre. Amennyiben a bankkártyája nem alkalmas kártya digitalizációra, akkor Simple Kártya kibocsátását igényelheti..

 

A Simple Rendszer a bankkártya regisztráció megtörténtével tárolja a Simple Rendszerben regisztrált bankkártya adatokat, valamint a kártyadigitalizáción átesett, NFC-fizetésre alkalmas bankkártya adatokat, továbbá a Simple Kártya adatokat is.

 

42.     NFC-fizetés funkció

 

A Felhasználó az NFC-fizetési funkciót a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyájára akkor kapcsolhatja be és akkor veheti igénybe, ha

 

a)    az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, Paypass-kompatibilis Mastercard bankkártyát regisztrál a Simple Rendszerben, és

b)    iOS, Windows Phone, illetve Android 4.4 vagy magasabb verziószámú operációs rendszert futtató Mobilkészülék áll rendelkezésére, amelyen a Simple Applikáció telepítésre került, és

c)    ez a Mobileszköz NFC-kifizetésre képes és alkalmas, azaz tartalmaz NFC olvasót.

 

A fenti feltételek teljesülése esetén Szolgáltató a Felhasználó által a Simple Rendszerben megadott bankkártya-adatokat digitalizálja, amely által a Simple Rendszert futtató Mobileszközön lehetővé válik a regisztrált bankkártyával történő NFC-fizetés (a továbbiakban mint Kártyadigitalizáció). Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Kártyadigitalizáció körében az OTP Bank Nyrt. egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére, melyet egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére.

 

Sikeres bankkártya authorizációt követően a bankkártya tárolásra kerül NFC-fizetésre alkalmas bankkártyaként a Simple Rendszerben, amellyel a Felhasználó Simple Rendszeren kívüli vásárlások ellenértékét is ki tudja fizetni NFC-fizetésre alkalmas POS terminálon érintés nélkül, vagy online vásárlás ellenértékét VPOS terminálon keresztül. A fizetési folyamatban a Felhasználó először elindítja a Simple Applikációt, belép a Bankkártyák menüpontba, majd az ott regisztrált bankkártyái közül kiválasztja az NFC-fizetéshez használni kívánt, és arra alkalmas bankkártyát, majd a Felhasználó a Mobileszközét érinti a POS terminálhoz. Amennyiben a fizetendő ellenérték meghaladja a PayPass bankkártyával történő PIN kód nélküli fizetési limitet, a terminálon a Felhasználó megadja a fizikai kártyájához tartozó PIN kódot, illetve egyes esetekben a Simple Rendszer a kiválasztott bankkártyához tartozó jelszó megadását kéri.

 

Az NFC-fizetési funkció bekapcsolásához és használatához a Felhasználó kötelezően megadja a telefonszámát.

 

43.     Simple Kártya fizetési funkció

 

Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik a fenti NFC-fizetési feltételeknek megfelelő, Kártyadigitalizációra alkalmas bankkártyával, úgy a Wallet szolgáltatást Simple Kártya igénylésével veheti igénybe. A Simple Kártya az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott virtuális bankkártya, amelyet a Felhasználó a Simple Kártyán rendelkezésére álló keretnek (a továbbiakban: Keret) VPOS útján történő feltöltésével lát el fizetésre alkalmas fedezettel, hagyományos bankkártyájával a Simple Rendszeren keresztül.

 

Simple Kártya igénylésekor a Felhasználó kötelezően megadja az alábbi adatait:

a)    Név

b)    Lakcím

c)    Születési idő

d)    Telefonszám

e)    E-mail cím.

 

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy bankkártyájának a Simple Rendszerbe való regisztrálásának körében, illetve az első, így végzett feltöltést megelőzően az OTP Bank Nyrt. egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére kétlépcsős authentikációs célból, melyet a sikeres authentikáció nyomán egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére. Felhasználó a sikeres authentikációval zárult kártyaregisztrációt követően töltheti fel beregisztrált bankkártyájával a Simple Kártya Keretét.

 

Felhasználó egyszerre több bankkártyáját is jogosult beregisztrálni a Keret feltöltésének céljából, e körben valamennyi bankkártya regisztrációjára a fenti authentikációs folyamat megfelelően irányadó.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Kártyát havonta összesen maximum 65.000,- Ft, azaz Hatvanötezer forint összegű Kerettel töltheti fel és legfeljebb ilyen összeghatárig bonyolíthat a Keretből fizetési műveleteket..

 

Szolgáltató kijelenti, hogy a Simple Kártyán rendelkezésre álló Keretet az OTP Bank Nyrt. bármikor visszatéríti a Felhasználó igénye szerint, a Felhasználó által meghatározott bankszámlaszámra történő jóváírással. A Felhasználó általi kifejezett bankszámlaszám-meghatározás hiányában a Szolgáltató a Simple Kártya Keretének legutóbbi feltöltésére használt bankkártyához rendelt bankszámlán írja jóvá a keretösszeget.

 

44.     Szolgáltató - a Wallet szolgáltatásba történő Simple Kártya feltöltés esetében - az első feltöltést megelőzően a korábban beregisztrált bankkártyán (felhasználói interakció eredményeként) egy token challenge útján történő, kétfaktoros authentikációt hajt végre, és egy 100 Ft értékű, nyomban visszatérített próbaterheléssel zárja, amelynek sikertelensége esetén a feltöltési kísérletet Szolgáltató elutasítja.

 

45.     Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Simple Kártya szolgáltatást az OTP Bank Nyrt. nyújtja, a Szolgáltató által nyújtott Wallet szolgáltatástól elkülönülten, saját általános szerződési feltételei és díjszabása szerint. A Felhasználó a Simple Kártya igénylésére, kibocsátására és használatára vonatkozó, az OTP Bank Nyrt. által meghatározott Simple Kártya szerződést a Simple Rendszeren belül, a Simple Kártya igénylési folyamatban jelölőnégyzet kipipálásával fogadja el magára nézve kötelezőnek elektronikus formában. A banki Simple Kártya szerződés elfogadása feltétlenül szükséges a Simple Kártya kibocsátásához, anélkül a Simple Kártya nem bocsátható ki. Az így létrejött szerződést az OTP Bank Nyrt. tárolja, az arra irányadó, OTP Bank Nyrt. által támasztott szerződéses feltételek szerint. A Szolgáltató a bank és a Felhasználó között így létrejött Simple Kártya szerződést nem tárolja elektronikusan.

 

46.     A Simple Kártya szolgáltatás körében a Szolgáltató kizárólag technikai platformot szolgáltat annak igénybe vételéhez. Felhasználó erre tekintettel a Szolgáltató általi kifejezett tájékoztatást követően tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ezen szolgáltatással kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, illetve hogy valamennyi, a Simple Kártyával, illetve az ahhoz rendelt Kerettel kapcsolatos észrevételét és panaszát, továbbá esetleges igényeit közvetlenül az OTP Bank Nyrt.-hez köteles címezni.

 

47.     A Felhasználó a Simple Kártyájának Keretét a Simple Rendszerben regisztrált bármely bankkártyájáról feltöltheti tetszőleges összeggel a fentiekben meghatározott havi értékhatárokon belül.

 

A kétlépcsős hitelesítő üzenet (terhelés értesítő: sms, bankszámla-kivonat) tartalma csak a kártyabirtokosnak áll a rendelkezésére, ezért amennyiben a sikeres kétlépcsős authentikációt követően a kártyabirtokos nem ismeri el a Simple Kártya feltöltését, az OTP Mobil Kft. a kártyabirtokosi reklamációt a rendelkezésre álló adatok és az ÁFF jelen pontja alapján nem fogja jogosnak találni, és ennek megfelelően kérni fogja a felhasználói reklamáció elutasítását.

 

48.     Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy a Wallet szolgáltatás keretei között átadott adatokra és információkra a jelen ÁFF adatkezelésre és titoktartásra vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel:

 

a)    Szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya-adatokat – az NFC-fizetési mód és a Simple Kártya igénybe vétele esetében egyaránt – PCI DSS tanúsítvány birtokában és az arra irányadó technikai feltételek szerint tárolja;

b)    Szolgáltató az így tárolt kártyaadatokat kizárólag az OTP Bank Nyrt. felé továbbítja és kizárólag authorizációs célból;

c)    Szolgáltató a Felhasználó kérésére valamennyi, rá vonatkozó kártyaadatot haladéktalanul törli.

 

49.     Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Simple Kártya szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynökeként, annak nevében és javára jár el; illetve hogy ezen függő ügynöki tevékenység körében Szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság hatásköre alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank a pénzpiaci közvetítőkről nyilvántartást vezet, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg a Felhasználók által:

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

 

50.     A Szolgáltató függő ügynöki tevékenységével kapcsolatban a jelen ÁFF fogyasztóvédelmi tájékoztatásra vonatkozó fejezete és panaszkezelési szabályai az ott írtak szerint megfelelően alkalmazandóak.

 

51.   Banki pénzküldés támogatása

 

Az OTP Bank Nyrt. által nyújtott, bankon belüli pénzküldési szolgáltatás során a Felhasználó a Simple Rendszerbe általa beregisztrált, OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyájáról tud egy másik, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyára tetszőleges pénzösszeget küldeni, azaz a két bankkártyához tartozó, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák között átutalni az OTP Bank Nyrt. banki szolgáltatásai igénybe vételével. A szolgáltatás csak OTP Bank által kibocsátott bankkártyák között működik, a küldő bankkártyának a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyának kell lennie, a szolgáltatás nem működik Prepaid bankkártyák tekintetében, a jelen ÁFF szerinti Simple Kártya esetében, virtuális kártyák esetében sem.

 

A pénzátutalási szolgáltatást és tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre a pénzátutalási tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató csak az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyához tartozó bankszámla terhére egy Felhasználó által megnevezett kedvezményezett bankkártya javára történő banki átutalási művelethez szolgáltat elektronikus adatsort a fizetési művelet lebonyolítását végző pénzforgalmi szolgáltató OTP Bank Nyrt. részére.

 

A Szolgáltató a pénzátutalási tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem kezeli sem a küldő, sem pedig a címzett fogadó bankkártya és a mögötte lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bankkártyák közötti pénzküldési , pénzátutalási funkciót és szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. A bankkártyák közötti banki pénzátutalási  szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között a bankkkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

 

A Szolgáltató a bankkártyák közötti banki pénzküldés folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során a pénzküldés tekintetében a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató a bankkártyák közötti pénzátutalási funkció tekintetében csupán a nála regisztrált Felhasználóknak nyújt segítséget abban, hogy ezt a banki szolgáltatást a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók egyszerűen, gyorsan, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Rendszer felületének használatával és segítségével tudják elindítani. A Szolgáltató ennek megfelelően ezen szolgáltatáshoz csupán a Simple Rendszert mint technikai platformot, felületet biztosítja. 

 

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a bankkártyák közötti banki pénzküldés szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynökeként, annak nevében és javára jár el; illetve hogy ezen függő ügynöki tevékenység körében Szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság hatásköre alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank a pénzpiaci közvetítőkről nyilvántartást vezet, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg a Felhasználók által:

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

 

A Szolgáltató függő ügynöki tevékenységével kapcsolatban a jelen ÁFF fogyasztóvédelmi tájékoztatásra vonatkozó fejezete és panaszkezelési szabályai az ott írtak szerint megfelelően alkalmazandóak.

 

A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott pénzküldési szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

 

A bankkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatás esetében a banki pénzküldési szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

52.   Banki számlaegyenleg lekérdezés támogatása

 

A Felhasználó a Simple Rendszer erre dedikált felületén keresztül közvetlenül az OTP Bank Nyrt. banki informatikai rendszeréhez kapcsolódva le tudja kérdezni az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott és a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyájához tartozó, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlája egyenlegét. Az egyenleg adatot az OTP Bank Nyrt. a Simple Rendszerben elérhető felületen jeleníti meg.

 

Az egyenleglekérdezési szolgáltatást és tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre az egyenleglekérdezési tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató az egyenleglekérdezési tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem kezeli sem a küldő, sem pedig a címzett fogadó bankkártya és a mögötte lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy az egyenleglekérdezési funkciót és szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. Az egyenleglekérdezési szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között az egyenleglekérdezési szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

 

A Szolgáltató az egyenleglekérdezés folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során az egyenleglekérdezés tekintetében a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató az egyenleglekérdezési funkció tekintetében csupán a nála regisztrált Felhasználóknak nyújt segítséget abban, hogy ezt a banki szolgáltatást a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók egyszerűen, gyorsan, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Rendszer felületének használatával és segítségével tudják elindítani. A Szolgáltató ennek megfelelően ezen szolgáltatáshoz csupán a Simple Rendszert mint technikai platformot, felületet biztosítja. A Szolgáltató nem végez e tekintetben a Hpt. és Pfsz. hatálya alá tartozó sem engedély, sem bejelentés köteles tevékenységet, és e tekintetben nem minősül az OTP Bank Nyrt. közvetítőjének, ügynökének sem.

 

A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott egyenleglekérdezési szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, illetve, hogy az egyenleglekérdezés során az OTP Bank Nyrt. által közölt egyenleg valós, megfelelő és helyes-e, felelősségét a Szolgáltató e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

 

Az egyenleglekérdezési szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

 

53.   Banki bankkártya regisztráció

 

A Felhasználó úgy is tud a Simple Rendszerben OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyát regisztrálni, hogy a bankkártya adatait nem a Simple Rendszerben adja meg, hanem a bankkártya adatok megadására az OTP Bank Nyrt. által üzemeletetett és a Felhasználóval ennek használatára az OTP Bank Nyrt. által szerződést kötött SmartBankban és/vagy OTP Direkt szolgáltatás igénybe vétele során kerül sor. A Felhasználó a Simple Rendszerben regisztrálandó bankkártyájának adatait a SmartBankban vagy az OTP Direkt szolgáltatáson keresztül adja meg, ezt követően ezen rendszerekben megadja a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címét, amely alapján a megjelölt bankkártya a Simple Rendszerben is regisztrálásra kerül.

 

A bankkártya fenti regisztrációja során biztonsági okokból a bankkártya adatok közül a Simple Rendszerben nem jelenik meg a bankkártya biztonsági kódja (CVV, CVC kód), és a bankkártya lejárati dátuma sem, azt a Felhasználó a Simple Rendszerbe belépve tudja a Simple Rendszerben megadni. Ezen két adat megadásával kerül a Simple Rendszerben aktiválásra a SmartBankon vagy OTP Direkten keresztül regisztrált bankkártya és csak ezt kötvetően tudja azt a Felhasználó a Simple Rendszerben fizetésre használni.

 

A Smartbank és OTP Direkt szolgáltatáson keresztül történő bankkártya regisztráció csak és kizárólag:

-          Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók számára vehető igénybe

-          OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyák esetében lehetséges

-          olyan Felhasználók számára érhető el, akik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes és hatályos szerződéssel rendelkeznek az OTP Bank Nyrt. által nyújtott SmartBank és/vagy OTP Direkt szolgáltatásra vonatkozóan és letöltötték az ehhez szükséges banki applikációkat a Simple Rendszert használó mobileszközükre.

 

A SmartBank és OTP Direkt szolgáltatást és az abban történő bankkártya regisztrációs tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre a SmartBankban és OTP Direktben történő bankkártya regisztrációs tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató a SmartBankban és OTP Direktben történő bankkártya regisztrációs tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem regisztrálásra kerülő bankkártya mögött lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a SmartBank és OTP Direkt szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. A SmartBank és OTP Direkt szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között a SmartBank és OTP Direkt szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

 

A Szolgáltató a SmartBanki és OTP Direktes bankkártya regisztráció folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató nem végez e tekintetben a Hpt. és Pfsz. hatálya alá tartozó sem engedély, sem bejelentés köteles tevékenységet, és e tekintetben nem minősül az OTP Bank Nyrt. közvetítőjének, ügynökének sem.

 

A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott SmartBank és OTP Direkt szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, illetve, hogy az itt történő bankkártya regisztráció során az OTP Bank Nyrt. által felvett bankkártya adatok valósak, megfelelőek és helyesek-e, felelősségét a Szolgáltató e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

 

A SmartBankkal, OTP Direkttel és az abban történő bankkártya regisztrációval kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

 

Automata

 

54.     A Felhasználó az automatán lévő, Mobilfizetésre alkalmas készüléket elindítja, az automatán a szokott módon a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja, ezt követően a Mobilfizetési készüléken megjelenő QR kódot Mobileszközével beolvassa a Simple Rendszer alkalmazásának használatával, majd kiválasztja a fizetési módot, elindítja és lebonyolítja a fizetési folyamatot, végül átveszi a terméket az automatából.

 

A WestEnd City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.) bevásárlóközpont parkolójában történő parkolójegy ellenértékének a Simple Rendszerben elérhető Mobilfizetéssel (például Simple Rendszerben regisztrált bankkártyával) történő kiegyenlítése esetén a Felhasználó belép a Simple Rendszer Automata funkciójába, majd a parkolóautomatán beolvassa a parkolójegyet,  ezt követően a parkolóautomatán kiválasztja a Simple fizetés opciót, majd a Felhasználó a Simple Rendszer Automata funkcióján belül beolvassa a parkolóautomatán elhelyezett, a bankkártyás fizetést lehetővé tevő eszköz képernyőjén megjelenő QR-kódot a Mobileszközével, a Simple Applikáció Automata funkcióján belül kiválasztja a Mobileszközén a kívánt Simple Rendszerben elérhető fizetési módot és azt jóváhagyja, amellyel a fizetés rövid időn belül megtörténik. A Felhasználó a fenti sikeres Simple fizetési tranzakcióról értesítést kap a Szolgáltatótól. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Westend parkolás igénybe vételére a Westend által közzétett feltételek vonatkoznak, és a fizetés elmulasztása vagy nem sikeres teljesítése esetén a Westend parkoló szabályzata szerinti jogkövetkezmények alkalmazhatók vele szemben. A Felhasználó ezért minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a Westend parkolás ellenértékének Simple Rendszerben Simple fizetéssel történő megfizetése sikeresen megtörtént-e, ennek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, azaz a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás nélkül történő parkoló igénybe vétel semmilyen jogkövetkezményéért. Ha a Felhasználó nem kap értesítést a parkolási díj sikeres megfizetéséről, akkor a Felhasználó a parkoló használati díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Felhasználó a választott fizetési módban nem rendelkezik ehhez elegendő pénzügyi fedezettel, a Felhasználó egyéb módon köteles gondoskodni a parkolás ellenértékének megfizetéséről. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az igénybe vett Westend parkolási szolgáltatás (parkolójegy) ellenértékéről elektronikus úton kiállított és elektronikus úton megküldött elektronikus számlát, illetve elektronikus nyugtát, vagy elektronikusan továbbított számlát, illetve nyugtát kapjon.

 

Jegy

 

55.     A Szolgáltató a jegyvásárlás funkció keretében on-line internetes rendszert üzemeltet különböző Rendezvényekre szóló Belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Simple Rendszerben fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja. A Simple Rendszeren keresztül történő jegyvásárlás során a Felhasználó először kiválasztja a megvásárolni kívánt Belépőjegyet a Mobileszközén, ezt követően kiválasztja az alkalmazni kívánt fizetési lehetőséget, majd visszajelzést kap Mobileszközére, hogy a kiválasztás sikeresen megtörtént. Ezután a Szolgáltató e-mailben vagy a Simple Rendszer applikációján keresztül megküldi a Felhasználónak a kiválasztott Belépőjegy azonosítóját, majd a Felhasználó elindítja és lebonyolítja a kiválasztott fizetési folyamatot. A vásárlás a sikeres fizetés előtt bármikor megszakítható, azonban ezt követően a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. l) pontja szerint elállási jog nem illeti meg, sem Szolgáltatónak, sem Rendezvényszervezőnek nem áll módjában a Belépőjegyet visszaváltani, a Belépőjegyet kicserélni, illetve a vásárlás értékét visszatéríteni.

 

A Felhasználó a Belépőjegy megvásárlásával és a jelen ÁFF elfogadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ezen rendezvényekre vonatkozó általános szerződési feltételeket is.

 

Kedvezményes Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvényszervező a helyszínen ellenőrizheti a kedvezményre való jogosultság fennállását a kedvezményt tanúsító okmány megtekintésével.

 

A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Rendezvényszervezővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – elkülönülnek. A Rendezvény meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Felhasználó között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Felhasználó pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.


A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegyen szerepelnek.

A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. Ha a Simple Rendszer igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget kell fizetnie, vagy ha a kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járnak, akkor a Simple Rendszerben megjelenő, a Belépőjegyért összesen fizetendő ár ezen tételeket is magában foglalja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.


A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából a Fizetés előtt bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.


A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.


A Felhasználó a Mobileszközén kapja meg a Belépőjegyet (ún. mobil jegy) a Simple Applikációban és az ott megadott e-mail címére e-mailben. Ha a Felhasználó bármely okból elveszti a mobil Belépőjegyet (pl. törlés vagy a Mobileszköz elvesztése következtében), a Felhasználónak a Mobileszköz hozzáférés szolgáltatójával kell kapcsolatba lépnie.

 

       A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Simple Rendszerben megvásárolt mobil Belépőjegyet a Rendezvényszervezők érvényes jegyként, papírjegy nyomtatása és papírjegyre történő beváltás nélkül elfogadják, és arra is, hogy a Rendezvényeken a mobil Belépőjegyen lévő elektronikus vonalkódot a Rendezvényszervező sikeresen le tudja olvasni. Tekintettel azonban arra, hogy a Rendezvényszervező a Szolgáltatótól elkülönülő harmadik személy, ezért erre a Szolgáltató szavatosságot, garanciát és felelősséget nem vállal, vagyis a Szolgáltató nem felel azért, ha bármely Rendezvényen bármely Rendezvényszervező a Simple Rendszeren keresztül megvásárolt mobil Belépőjegyet nem fogadja el vagy az azon lévő elektronikus vonalkódot nem tudja leolvasni, vagy papírjegy nyomtatását igényli. A káresetek elkerülése érdekében a Felhasználó ezért vállalja minden első ízben meglátogatott Rendezvény, illetve Rendezvény helyszín esetében, hogy az e-mailben megkapott mobil Belépőjegyet kinyomtatva a Rendezvényre magával viszi.

 

       A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra nézve.


A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.


Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.


A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.


A Belépőjegy fajtájától függően biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.


Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem vizsgálja. A Rendezvényszervező jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.


Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.


A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Rendezvényszervező az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.


A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvény szervezője, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.


A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.


A Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.


Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Felhasználókat a Simple Rendszerben haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.


A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi a Simple Rendszerben a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.


A Belépőjegy árán felül igénybe vett, a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

 

Amennyiben a Felhasználó a Sziget Kulturális Menedzser iroda Kft. vagy a VOLT Produkció Kft. által szervezett rendezvényre szóló Belépőjegyet vesz, az ezen rendezvényekre vonatkozó általános szerződési feltételek is vonatkoznak a Felhasználóra, amelyek a jelen ÁFF 4. számú mellékletét képezik.

 

Mozi és Cinema City

 

56.     A Szolgáltató Mozi menüpont alatt a Szolgáltatóval szerződött mozik által vetített filmekre értékesít mozijegyeket, míg a Cinema City menüpont alatt a Cinema City mozihálózat által vetített filmekre értékesít mozijegyet.

 

A Szolgáltató mindkét mozis menüpont alatt a Felhasználók részére a Simple Rendszerben fellistázott filmekre, mozi előadásokra szóló mozijegyek megvásárlását biztosítja. A Simple Rendszeren keresztül történő mozijegy vásárlás során a Felhasználó először kiválasztja a megtekinteni kívánt filmet, majd azt követően – amennyiben az rendelkezésre áll – a filmelőzetesre való kattintással átnavigálhat az adott filmet forgalmazó vállalkozás internetes oldalára, és ott megtekintheti a filmről elérhető előzetest, és megismerheti a filmről rendelkezésre álló információkat. Ezt követően a Felhasználó kiválasztja a megtekinteni kívánt filmre vonatkozó kívánt vetítési időpontot és helyszínt, kiválasztja és bejelöli a kiválasztott mozi ülés térképén a kívánt helyet, majd az adott helyhez tartozó jegy típusok közül kiválasztja a kívánt jegytípust, és ezt követően a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok valamelyikével kiegyenlíti a választott mozijegy ellenértékét. A Felhasználó a mozijegyet a Simple Rendszerben elektronikus mobil jegy formájában kapja meg, és annak felmutatásával tudja a filmet megtekinteni.

 

A mozijegyre, beleértve a Cinema City mozijegyvásárlást is, egyebekben a Jegy értékesítésre és Belépőjegyekre vonatkozó fenti szabályok megfelelően vonatkoznak azzal, hogy Rendezvényszervező alatt a mozi üzemeltetőt, Rendezvény alatt pedig az adott film vetítést kell érteni.

 

A Cinema City mozi szolgáltatás igénybe vételére a Cinema City www.cinemacity.hu/terms&conditions honlapon elérhető, mindenkor hatályos házirendje is vonatkozik. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával ezen Cinema City Házirend rendelkezéseit is magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

Ételfutár

 

57.     A Felhasználó a távoli, házhozszállítással történő ételrendelést a Mobileszközén a Simple Rendszer applikációjában az Ételfutár plug-in indításával kezdi meg, ahol a Felhasználó Rendelési címet ad meg, vagy ha ilyen Rendelési cím korábban már megadásra került, akkor kiválasztja a megfelelő Rendelési címet.

 

Rendelési cím beállítás esetén választható, hogy a Simple rendszerben Felhasználói adatok menüpont alatt megadott „Szállítási cím” legyen a Rendelési cím, vagy a Felhasználó új Rendelési címet ad meg. Lehetséges több Rendelési cím megadása is, például otthoni, munkahelyi, egyéb címekre vonatkozóan, amelyeket a Simple Rendszer eltárol.

 

58.     A Felhasználó a távoli ételrendelés szolgáltatás igénybe vételéhez köteles az alábbi adatokat megadni:

 

a)    Név: alapértelmezettként a Simple Rendszerben megadott név, amelyet a Felhasználó módosíthat.

b)    Rendelési cím neve: több szállítási cím megadása esetén a Felhasználó által adott megnevezéssel képes azok közül választani. Pl.: otthon, munkahely, kollégium, albérlet, stb.

 

A Rendelési címet az alábbi bontásban kell megadni: város, kerület, közterület neve (utca, út, tér, köz, sétány, stb), házszám és telefonszám megjelölésével.

 

A Felhasználó opcionálisan az alábbi adatokat is megadhatja a Rendelési címhez: emelet, ajtó, csengőfelirat, egyéb megjegyzés: „csengő nem működik”, stb.

 

59.     Ha már definiálásra került a Rendelési cím, akkor a megfelelő cím kiválasztását követően a Felhasználó először az éttermek közül kiválasztja a kívánt éttermet. Az éttermekről név, kép, nyitva vagy zárva felirat, nyitva tartás, minimális rendelési összeg, szállítási díj kerül feltüntetésre, és az, hogy lehetséges-e a Simple Rendszerben elérhető fizetési módokkal fizetni, és más felhasználók értékelése is megjelenhet.

 

60.     Az étterem kiválasztását követően a Felhasználó Mobileszközére betöltődik a kiválasztott étterem kínálata ételkategóriákkal, választható extrákkal, árakkal és leírásokkal.

 

61.     A megrendelni kívánt étel kiválasztása során az adott ételhez megjegyzés fűzhető.

 

62.     Ezt követően a Felhasználó a kosárba helyezi a megrendelt egységeket. Egy kosárba csak egy étteremből származó rendelt egységek kerülhetnek, étterem váltása esetén az előző kosár eldobásra kerül.

 

63.     A kívánt egységek kosárba helyezését követően megjelenik a rendelési összesítő, amely tartalmazza a kosár összesítőt a rendelt egységek számával, a szállítási és csomagolási díjjal, a fizetendő összeggel és az esetleges borravalóval. Ezt követően a Felhasználó választhat, hogy ugyanabból az étteremből továbbiakat is rendel, módosítja-e a szállítási címet, kér-e ÁFÁ-s számlát, és ha igen, akkor megadja az ehhez szükséges adatokat, majd mindezek után elindítja a fizetést a kiválasztott módszerrel, ami a rendelés feladását jelenti. A Simple Rendszeren belüli fizetési mód esetén a rendelési adatok a tranzakciós történetben, nem ilyen fizetési mód esetén pedig az Ételfutár plug-in-ban kerülnek megjelenítésre.

Party

 

64.     A Simple Rendszerben elérhető a Party online szolgáltatás, amelyben a Felhasználók a Simple Rendszerbe történt belépést és a Party kártyára történt kattintást követően a Simple Rendszerben elérhető egyes vendéglátó ipari egységekben, táncos-zenés szórakozóhelyeken és egyéb szabadtéri vagy zárt szórakozóhelyeken felszerelt webkamerák által felvett élő mozgóképet videostream szolgáltatás keretében megtekinthetik oly módon, hogy választhatnak, hogy melyik, a Simple Rendszerben elérhető szórakozóhelyre tekintenek be a hálózaton keresztül. A Partyban csak a valós idejű események követhetők. A Party szolgáltatás egyéb közösségi média funkciók támogatására és igénybe vételére is alkalmas.

 

A Felhasználók az egyes szórakozóhelyekről a Simple Rendszerben rendelkezésre álló felvételeket nem jogosultak lementeni, letölteni, többszörözni, arról kép- vagy hangfelvételt készíteni, megosztani, nyilvánosság számára online vagy bármilyen más módon elérhetővé tenni, azt bármilyen módon felhasználni.

 

A Szolgáltató a Simple Rendszerben a Party szolgáltatásban elérhető szórakozóhelyek programját az egyes szórakozóhelyek közösségi oldalain nyilvánosságra hozott programja és tartalmak alapján teszi elérhetővé. A Szolgáltató nem felel a közzétett programért, annak jogszabályszerűségéért, helyességéért, a szórakozóhely által történő módosításáért, megváltoztatásáért, megtartásáért.

 

Taxi

 

65.     A Felhasználó a taxirendelést a Mobileszközén a Simple Rendszer applikációjában a Taxi plug-in indításával kezdi meg.

 

66.     A Felhasználó a Taxi szolgáltatás igénybe vételéhez a Taxi szolgáltatásba történő első belépéskor köteles az alábbi adatokat megadni:

 

a)    Név: alapértelmezettként a Simple Rendszerben megadott név, amelyet a Felhasználó módosíthat.

b)    Telefonszám: amelyen az ügyfél elérhető a fuvarral kapcsolatos visszajelzések esetén.

c)    Az ügyfél továbbá beállíthatja, hogy kér-e hangjelzést a taxi helyszínre érkezésekor, illetve kér-e értesítést a taxi érkezése előtt megközelítőleg 3 perccel.

 

67.     Felhasználó az alábbi módon intézheti a Taxi rendelést:

 

1.    A Felhasználó megadja a rendelési címet:

 

i)     A Felhasználó bekapcsolja Mobileszközén a GPS funkciót, amely helymeghatározással meghatározza a Felhasználó pillanatnyi helyzetét, és ha a Felhasználó erre a helyre kíván taxit rendelni, ezt a GPS helyet Mobileszközén megerősíti;

 

ii)   A Felhasználó, amennyiben nem kapcsolja be Mobileszközén a GPS funkciót, kézzel is beírhatja a Rendelési címet, ahova a taxit kéri;

iii) Az alkalmazás felkínálja a Felhasználó korábbi rendelési címeit.

 

2.    A megrendelés leadását megelőzően a Felhasználó a Rendelési cím és az úticél beírásával menetdíj becslést is készíthet a Mobileszközén az applikáción belül. A menetdíj becslés nem minősül ajánlatnak, attól a végleges és a fuvarért ténylegesen fizetendő menetdíj eltérhet, amelyet a Felhasználó tudomásul vesz.

 

A Rendelési címet az alábbi bontásban kell megadni: város, kerület, közterület neve (utca, út, tér, köz, sétány, stb), házszám.

 

A Taxi szolgáltatásban csak azonnali taxi rendelésre van lehetőség, időben előre történő megrendelés nem lehetséges.

 

3.    Ezt követően a Felhasználó a rendelési vagy kalkulátor oldalon található „Kérek egy taxit” gomb megnyomásával megrendeli a taxi szolgáltatást, amelyet követően az ügyfél képernyőjén láthatóvá válik az autó rendszáma és az autó típusa. Ezen információk tájékoztató jellegűek, valóságukért és teljesítésükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Lemondás: Az alkalmazáson belül a Felhasználónak lehetősége van lemondania a megrendelt taxit. Amennyiben a Felhasználó ötször egymás után lemondja a rendelést, a rendszer egy hónapig letiltja újabb rendelés feladását.

 

Fizetés: A fuvar végeztével a sofőr rögzíti a fuvardíj összegét. Felhasználó a Taxi szolgáltatás díját vagy a Simple Rendszeren belüli Mobilfizetéssel, vagy a Taxi szolgáltató által lehetővé tett egyéb módon fizeti ki a Taxi szolgáltatónak. A Simple Rendszeren belüli fizetési mód esetén a rendelési adatok a tranzakciós történetben megtalálhatóak. Rosszul megadott fuvardíj esetén a Felhasználó szóban jelzi a hibát a sofőrnek, aki korrigálja az összeget. Amennyiben a Felhasználó borravalót szeretne adni, azt a fuvardíj rögzítése előtt kell szóban jeleznie a sofőrnek.

 

Parkolás és eMatrica

 

68.     A szolgáltatás tartalma, a díjfizetés szabályai

 

A Parkolás és eMatrica szolgáltatás igénybe vétele esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amelynek keretében a Felhasználó a parkolójegy vásárlásért és az autópálya matrica vásárlásért a Díjtáblázatban meghatározott díjat fizeti meg a Szolgáltatónak, és jogosulttá válik a szolgáltatásokat a Területen igénybe venni.

 

A parkolójegy és az autópálya matrica vásárlási szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül egyenlíti ki.

   

A parkolójegy vásárlási szolgáltatás valamennyi, az NMFSZ szolgáltatói által üzemeltetett közterületen igénybe vehető (Terület).

 

A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül történő parkolásért az alábbi díjak megfizetésére köteles:

 

a)    parkolási helynek megfelelő, jogszabályban meghatározott mértékű minimális parkolási díj

b)    a parkolási időtartamnak és helynek megfelelő, jogszabályban meghatározott mértékű parkolási díj

c)    a Szolgáltató által a Díjtáblázatban meghatározott, parkolásonként egyszer fizetendő kényelmi díj.

 

69.     Az Igénybe vevő a Simple Rendszeren keresztül fizetendő autópálya használatért az alábbi díjak megfizetésére köteles:

 

a)    jogszabályban meghatározott mértékű autópálya használati díj;

b)    a Szolgáltató által a Díjtáblázatban meghatározott, E-matricánként egyszer fizetendő kényelmi díj.

 

70.     A parkolás elindítása

 

A Felhasználó a Parkolás kártyára kattintva veheti igénybe a parkolással kapcsolatos szolgáltatást a Simple Rendszerben.

 

A parkolás elindításához az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia a Simple Rendszeren belül a Parkolás kártyába való belépését követően:

 

a)    a parkolással érintett gépjármű rendszámát

b)    a parkolással érintett gépjármű rendszámát kibocsátó országot

c)    a parkolással érintett gépjármű típusát (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, busz, kisteherautó)

d)    a parkolási zóna számát, amelyben parkolni kíván.

 

A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén a parkolás nem indítható el.

 

A parkolás sikeres elindításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést a parkolás sikeres elindításáról, akkor a Felhasználó a parkolási díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

 

A Szolgáltató a parkolás elindításakor zárolja a választott fizetési módnak megfelelően a választott parkolási zóna maximális parkolási idejéért fizetendő díjat és kényelmi díjat. Amennyiben a Felhasználó a választott fizetési módban nem rendelkezik ehhez elegendő pénzügyi fedezettel, a parkolás nem kerül elindításra, ebben az esetben a Felhasználó egyéb módon gondoskodik a parkolás ellenértékének megfizetéséről.

 

Amennyiben a választott fizetési módban a Felhasználó rendelkezik elegendő fedezettel a zároláshoz, a parkolás elindításra kerül. Ha a Felhasználó a sikeresen elindított parkolást egy percen belül leállítja, a teljes zárolt összeg, beleértve a kényelmi díjat is, feloldásra és a Felhasználónak a választott fizetési módban jóváírásra kerül, a parkolási tranzakciót a Szolgáltató törli a rendszerből.

 

A Simple Rendszer nem kezeli a parkolást üzemeltető társaságok és önkormányzatok által biztosított, egyedi parkolási kedvezményeket.

 

A parkolás sikeres elindítását követően a Simple Rendszer kiírja az elindított parkolás adatait.

 

Egy Felhasználó egyidejűleg több gépjárműre is indíthat parkolást.

 

A Felhasználó felel az egyes parkolási zónákban igénybe vehető maximális parkolási időtartam betartásáért, ezen maximális parkolási időtartamot a Simple Rendszerben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni és nem köteles figyelni. A maximális parkolási időtartam túllépéséből eredően a Felhasználót esetlegesen ért károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A maximális parkolási idő elteltével a parkolás automatikusan leállításra kerül, ebből eredően a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt érvényesíteni.

 

71.     A parkolás leállítása

 

A folyamatban lévő parkolás a Simple Rendszer megnyitása után, a Simple Rendszerbe és a Parkolás kártyába való belépést követően állítható le. A parkolás sikeres leállításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.

 

A parkolás sikeres leállítása után a Simple Rendszer kiírja a leállított parkolás adatait, a parkolásért fizetendő díjat és felajánlja a Felhasználónak a számla kiállítását. A parkolás sikeres leállítását követően a zárolt összegből a Szolgáltató levonja a parkolásért fizetendő díjat és a kényelmi díjat, a zárolásból fennmaradó összeg pedig feloldásra és a választott fizetési módban jóváírásra kerül.

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben a parkolás indításakor adja meg a számlázási adatait.

72.     E-matrica vásárlása

 

A Felhasználó az E-matrica kártyára kattintva veheti igénybe az E-matricával kapcsolatos szolgáltatást a Simple Rendszerben.

 

Az E-matrica megvásárlásához az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia a Simple Rendszerbe való belépését követően:

 

a)    az E-matricával érintett gépjármű rendszámát

b)    az E-matricával érintett gépjármű rendszámát kibocsátó országot

c)    az E-matricával érintett gépjármű típusát (személygépjármű, motorkerékpár, busz)

d)    az E-matrica adott gépjármű típusra irányadó érvényességi idő kezdő dátumát (például: 2015. 03. 01.), az E-matrica érvényességi időtartamát és területi érvényességét (például: heti (10 napos), havi, éves országos, éves megyei), éves megyei matrica esetében a kívánt egy vagy több megye megjelölését.

 

A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén az E-matrica nem vásárolható meg.

 

Az E-matrica sikeres megvásárlásáról a Szolgáltató értesíti az Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést az E-matrica sikeres megvásárlásáról, akkor a Felhasználó az autópálya használati díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Felhasználó az E-matricát a díjköteles útszakaszra való felhajtás előtt köteles megvásárolni, az E-matrica utólagos megvásárlása nem jelent visszamenőleges úthasználati jogosultságot, ezért az utólagosan megvásárolt E-matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget vonhat maga után, amelyért a Szolgáltató nem felel. A Felhasználó csak az E-matrica sikeres megvásárlásáról szóló értesítés kézhezvétele esetén hajthat fel az autópályára, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás nélkül történő autópálya igénybe vétel semmilyen jogkövetkezményéért.

 

Egy Felhasználó egy tranzakcióval egyszerre egy E-matricát vásárolhat.

 

A Felhasználó a Simple Rendszerbe E-matrica vásárlás céljából egyidejűleg több gépjármű adatait is beviheti és rögzítheti, majd ezt követően a Felhasználó a Simple Rendszerbe bevitt gépjármű adatait szerkesztheti, módosíthatja, és a Simple Rendszerben rögzített gépjárműveire való kattintással a kívánt gépjárműre a Felhasználó E-matricát vásárolhat.

A Simple Rendszer nem ellenőrzi, hogy az adott gépjárműre van-e már korábban megvásárolt és még érvényes E-matrica.

 

Az E-matrica típusának kiválasztását követően a Felhasználó kiválasztja a kívánt fizetési módot és lebonyolítja a választott fizetési módnak megfelelő fizetést.

 

Az E-matrica sikeres megvásárlását követőem a Simple Rendszer kiírja a megvásárolt E-matrica adatait.

 

A Felhasználó a Simple Rendszerben az E-matrica kártya alatti kezdőoldalon érheti el az általa megvásárolt, érvényes E-matricákat.

 

73.     Speciális technikai feltételek

 

A Parkolójegy és autópálya matrica vásárlási szolgáltatás igénybe vételéhez a jelen ÁFF-ben foglalt általános technikai, műszaki feltételeken túlmenően a hívószám kijelzés engedélyezése is szükséges a mobilkészüléken.

 

 

 

74.     Speciális szerződés megszűnési ok

 

A jelen ÁFF szerinti, a parkolójegy és az autópálya matrica vásárlásra vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik, ha a Szolgáltatónak az NMFSZ-szel kötött viszonteladói szerződése bármilyen okból megszűnik.

 

75.     Speciális ügyfélpanasz kezelési szabályok

 

Az NMFSZ a Felhasználó részére közvetlen hozzáférést biztosít az interneten keresztül elérhető felületéhez, amelyen a Felhasználó követheti az általa igénybevett központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokat, valamint közvetlen panaszkezelési szolgáltatást vehet igénybe.

 

A Felhasználó a panaszával elsősorban közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

 

A panaszokat a Szolgáltatóhoz az alábbi módokon lehet benyújtani:

 

a)    Írásban, postai úton a Szolgáltatónak címezve az alábbi címre: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;

b)    Szóban, személyesen a Szolgáltató alábbi ügyfélszolgálatán: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;

c)    Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

d)    Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:

06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, amelyről a Felhasználót az ügyintéző a telefonbeszélgetés kezdetekor külön figyelmezteti. Amennyiben a Felhasználó a figyelmeztetés elhangzását követően nem szünteti meg a telefonkapcsolatot és előadja panaszát, úgy kell tekinteni, hogy hangjának rögzítéséhez hozzájárult.

 

Ha a Felhasználó a panaszt a Szolgáltatóhoz jelenti be, és a Szolgáltató megállapítja, hogy annak elbírálása nem az ő hatáskörébe tartozik, a Szolgáltató 72 órán belül köteles a panaszt az NMFSZ-hez megküldeni. A bejelentés továbbításáról Szolgáltató 5 napon belül értesíti a Felhasználót.

 

Hűségkártya szolgáltatás

 

76.     A Felhasználó a Simple Rendszerben elérhető Pénztárcám menüponton belül lévő Hűségkártyáim almenü pontban rögzítheti hűségkártyáit, tagsági, törzsvásárlói, egyéb kedvezményre jogosító kártyáit, illetve SZÉP kártyáit (a továbbiakban együttesen: Hűségkártya).

 

A Hűségkártyáim almenüpontba történő első belépés alkalmával a Felhasználó egy bemutatóval találkozik, amely bemutatja a Hűségkártya szolgáltatás használatát. Amennyiben a Felhasználó a bemutatóról az alkalmazásba lép, a bemutatóval többé nem találkozik.

 

77.     A Hűségkártya rögzítése:

 

A Felhasználó a Hűségkártya szolgáltatásban történő új Hűségkártya rögzítése esetén rögzíthet egyéni Hűségkártyát vagy választhat a felkínált Hűségkártya sablonok közül. A Felhasználó a Hűségkártya rögzítéséhez a választott kártyatípust megérinti, majd megadja a Hűségkártya adatait: a Hűségkártya nevét, vonalkódját vagy kártyaszámát, a Hűségkártya elő és/vagy hátlapképét a Hűségkártya befényképezésével. A Hűségkártya neve és a Hűségkártyát azonosító kártyaszám – mely lehet vonalkód vagy kártyaszám – kitöltése a Hűségkártya rögzítéséhez kötelező. A Hűségkártyát azonosító vonalkód be is fényképezhető. A kártya elő- és hátlap képe opcionálisan változtatható.

 

78.     A rögzített Hűségkártyák:

 

Amennyiben a Felhasználó már rögzített saját Hűségkártyát, minden Hűségkártyáim menüpontba történő belépés alkalmával a már rögzített Hűségkártyák listájára kerül. A rögzített Hűségkártyák listája időrendben rendezi a Hűségkártyákat. A legutoljára rögzített Hűségkártya mindig a lista tetejére kerül. A Felhasználó a Hűségkártyák sorrendjét ettől függetlenül szabadon változtathatja.

 

A Felhasználó a rögzített Hűségkártya adatait szerkesztheti, a szerkesztés ugyanúgy történik, mint az új Hűségkártya rögzítése.

 

A Felhasználó a rögzített Hűségkártyáit bármikor törölheti.

 

79.     A Hűségkártya részletes adatai:

 

A rögzített Hűségkártyák valamelyikét megérintve a képernyőn megjelennek a kiválasztott Hűségkártya részletes, a Felhasználó által rögzített adatai.

 

80.     Felelősség kizárás:

 

A Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét azért, hogy a Simple Rendszerben tárolt Hűségkártyát az elfogadóhelyen elfogadják, és ott érvényesíteni tudja. A Simple Rendszerben tárolt Hűségkártya elfogadhatóságáról minden esetben az elfogadóhely/kibocsátó dönt, a Felhasználó a Simple Rendszerben rögzített Hűségkártya elfogadóhelyen történő használatát megelőzően köteles az elfogadásról tájékozódni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hűségkártya elfogadóhely és a Szolgáltató között nem áll fenn semmilyen jogviszony, a Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a Hűségkártya elfogadóhely és a Felhasználó Hűségkártya használattal kapcsolatos semmilyen magatartásáért vagy mulasztásáért. A Felhasználó köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a Hűségkártyái, illetve annak adatai ne kerüljenek illetéktelen személyhez vagy jogellenesen felhasználásra. A Felhasználó visel valamennyi, a Hűségkártya elvesztéséből, eltulajdonításából, illetéktelen személyek által történő felhasználásából eredő valamennyi kárt, azért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.

 

A Hűségkártya szolgáltatás során regisztrált Hűségkártya adatokat a Simple Rendszer tárolja, ezen adatokhoz a Felhasználón kívül harmadik személy nem fér hozzá.

 

Kuponok

 

81.     A Szolgáltató saját döntési és diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult bármikor a Simple Rendszerben és applikációban elérhető szolgáltatásokra, termékekre beváltható és felhasználható elektronikus formátumú, kedvezményre jogosító eszközök (a továbbiakban: Kupon) kibocsátására, amelyekkel a Felhasználók különböző, a Szolgáltató által előzetesen meghatározott előnyre tehetnek szert.

 

A Kuponok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

 

a)    Összegszerű Kupon: egy meghatározott pénzösszegű kedvezmény igénybe vételére jogosító Kupon,

b)    Százalékos Kupon: egy meghatározott százalékos mértékű kedvezmény igénybe vételére jogosító Kupon,

c)    Termék/Szolgáltatás Kupon: meghatározott ajándék termékre vagy szolgáltatásra beváltható Kupon,

d)    Ingyenes szállítás Kupon: a Simple Rendszerben megrendelt termék ingyenes házhozszállítására jogosító Kupon,

e)    Díj elengedő Kupon: a Simple Rendszerben igénybe vett szolgáltatás díjának (beleértve az esetleges járulékos díjakat, kényelmi díjakat) teljes elengedésére jogosító kupon.

 

A Szolgáltató jogosult a Kuponok Felhasználó által történő megszerzését feltételekhez kötni, de jogosult ilyen megszerzéshez kapcsolódó feltételek nélkül is Kupont kibocsátani.

 

Amennyiben a Szolgáltató a Kupon megszerzését feltételhez köti, a Szolgáltató a Kupon kibocsátásáról szóló közleményében és kommunikációjában meghatározza a Kupon megszerzésének személyi, tárgyi, időbeli és egyéb releváns feltételeit.

 

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók mindegyikét, vagy csak a Felhasználók egy meghatározott körét, csoportját, vagy csak meghatározott Felhasználókat megillető Kuponokat kibocsátani.

 

A Kuponok nem válthatók pénzre. A Kuponokból pénz nem adható vissza, vagyis a Kupon teljes értéke levonásra és felhasználásra kerül akkor is, ha a Kuponnal megvásárolt termék vagy szolgáltatás díja nem éri el a Kupon összegét.

 

Egy Kupon csak egy vásárlásra, illetve fizetési tranzakcióra használható fel, a Kupon értéke nem osztható meg, a Kupon részletekben nem használható fel, a Kupon sem más Simple Rendszerben regisztrált Felhasználóra, sem harmadik személyre nem ruházható át, nem küldhető tovább, nem adható át, azt kizárólag csak az a Felhasználó jogosult a Simple Rendszerben felhasználni, aki a Kupont a Szolgáltatótól a Simple Applikáción keresztül megkapta.

 

A Kuponok más kedvezményekkel összevonhatók. Ha a Kupon maga másként nem rendelkezik, egy vásárlás, illetve tranzakció során csak egy Kupon használható fel.

 

82.     A Kuponok tartalmazzák az adott Kupon felhasználására vonatkozó speciális rendelkezéseket, így különösen, de nem kizárólagosan:

 

a)      a Kupon típusát és a Kuponnal elérhető előnyt,

b)      a Kupon érvényességi idejét, amely időn belül a Kupon felhasználható,

c)      a Kupon felhasználásának konkrét feltételeit és módját,

d)      azon termék, szolgáltatás megjelölését, amelyre a Kupon felhasználható,

e)      az Üzleti Partner megjelölését, amelynek a szolgáltatására, termékére a Kupon felhasználható.

 

A Kupon az érvényességi idő lejártát követően nem használható fel.

 

A Felhasználó a Kupon megszerzésével, illetve megszerzési feltételekhez nem kötött Kupon esetében a Kupon felhasználásával automatikusan elfogadja a Kupon megszerzésének, felhasználásának Kuponon, illetve az arról szóló közleményben, kommunikációban meghatározott feltételeit és szabályait.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan jogosult a Kupont visszavonni, a Kupon típusát, értékét, érvényességi idejét, megszerzési és/vagy felhasználási feltételeit egyoldalúan megváltoztatni. A Szolgáltató ilyen egyoldalú módosításról a Simple Applikáción belül tájékoztatja a Felhasználókat.

 

A Felhasználót megillető Kuponokat a Simple Applikáció tárolja elektronikusan a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált felhasználói fiókja alatt. A Felhasználót megillető Kuponok a Simple Applikációban a Kuponjaim ikonra kattintva, illetve a www.simple.hu honlapon érhetők el. A Felhasználó az adott Kupont a vásárlási folyamatban tudja felhasználni oly módon, hogy az adott igénybe venni kívánt szolgáltatás fizetési folyamatában a zöld kupon gombra kattintva listázásra kerülnek az adott szolgáltatásban a Felhasználó által igénybe vehető, aktív Kuponok, a Felhasználó ezek közül kiválasztja a kívánt Kupont. Egy fizetési folyamatban csak egy Kupon választható ki.

 

A Felhasználó által felhasznált Kupon a Felhasználót megillető Kuponok listájából a felhasználását követően törlésre kerül, eltűnik. A fel nem használt, lejárt Kupon a Felhasználót megillető Kuponok listájában először inaktívvá válik, majd ezt követően törlésre kerül.

 

       A Kuponok bármilyen módosítása, többszörözése, megosztása, utánképzése, másolása, hamisítása, árusítása, kereskedelme, megvételre, értékesítésre felajánlása, hirdetése tilos.

 

       A Szolgáltató kizárja felelősségét a Kuponok elveszéséből, nem megfelelő kezeléséből, jogellenes vagy a jelen ÁFF-be vagy a Kupon felhasználási feltételeibe ütköző felhasználásából a Felhasználót ért valamennyi kárért. A Szolgáltató nem felel továbbá a Kuponnal igénybe vehető termék vagy szolgáltatás elérhetőségéért, minőségéért, mennyiségéért, megfelelőségéért, a Kupon Üzleti Partnernél történő beválthatóságáért, a Kupon felhasználása során a Felhasználót ért bármilyen sérelemért, sérülésért, költségért vagy kárért, ezért az adott Kupont elfogadó Üzleti Partner tartozik felelősséggel a Felhasználó felé. A Felhasználó a Kupon felhasználásával, a Kupon felhasználásával igénybe vett termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatos szavatossági és bármilyen igényét csak az adott Kupont elfogadó Üzleti Partnerrel szemben jogosult érvényesíteni, a Szolgáltatóval szemben nem.

 

OTP Egészségpénztári kártya feltöltés

 

83.     A Simple Rendszer Pénztárcám menüpontjában érhető el a regisztrált Felhasználók számára az OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott OTP Cafeteria kártya, amely egy elektronikus, multifunkciós, béren kívüli juttatások felhasználására  így különösen, de nem kizárólagosan az OTP Egészségpénztári juttatások (a továbbiakban: OTP EP kártya) tárolására és kezelésére is  szolgáló kártya (a továbbiakban: Cafeteria kártya) szolgáltatáshoz kapcsolódó OTP EP kártya egyenleg feltöltési és lekérdezési lehetőség egy külön, erre a célra szolgáló Simple applikáció menüpontban, amely menüponton keresztül azon természetes személyek, akik rendelkeznek OTP EP tagsággal, és regisztrálnak a Simple Rendszerben, az OTP EP egyenlegüket a Simple Rendszer ezen külön menüpontján keresztül feltölthetik online bankkártyás fizetés útján (a továbbiakban: Simple EP menüpont).

 

A Simple EP menüpontban az alábbi funkciók érhetők el:

 

a)    OTP EP kártya egyenleg feltöltés

b)    OTP EP kártya egyenleg lekérdezés

 

Az OTP EP kártya egyenleg lekérdezés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP EP kártya Egyenleg lekérdezés menüpontjába belépve megadja OTP EP kártyája számát, vagy már eltárolt OTP EP kártya szám esetében kiválasztja a lekérdezni kívánt OTP EP kártyát, továbbá megadja az OTP EP-nél megkapott telekódját, amelyet követően a Simpe Rendszer képernyőjén megjelenik a Felhasználó szabadon felhasználható OTP EP kártya egyenlege.

 

Az OTP EP kártya egyenleg feltöltés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP EP kártya Egyenleg feltöltés menüpontjába belépve megadja OTP EP kártyája számát, vagy már korábban eltárolt OTP EP kártya szám esetében kiválasztja a feltölteni kívánt OTP EP kártyát, továbbá megadja az OTP EP-nél megkapott telekódját, ezt követően beírja a feltölteni kívánt összeget, amelyet ezt követően a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok közül  bankkártyás fizetéssel, a Simple Rendszerbe már előzetesen regisztrált bankkártyájával vagy a feltöltés során beírt bankkártyájáról kifizet.

 

A feltöltést követően a feltöltött összeg 92%-a használható fel a Felhasználó OTP EP kártyájával.

 

Az OTP EP kártyára vonatkozó valamennyi egyéb feltételt, így különösen, de nem kizárólagosan a feltölthető összeget, a feltöltött összeg felhasználhatóságát, és egyéb feltételeit az OTP Egészségpénztár kártyára vonatkozó üzletszabályzata, általános szerződési feltételei, egyéb szabályzatai szabályozzák, amelyeket a Felhasználó az OTP EP kártya igénylésekor magára nézve kötelezőnek fogadott el.

 

A Szolgáltató kizárja felelősségét az OTP EP kártya és az azon tárolt összeg bármilyen felhasználásával, felhasználhatóságával kapcsolatban, nem felel az OTP EP kártya egyenleg lekérdezés funkciójának használatakor megadott OTP EP kártya egyenleg helyességéért, megfelelőségéért, azért az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. tartozik teljes körű felelősséggel.

 

A Felhasználó az OTP EP kártya számát és telekódját gondosan köteles megőrizni, annak elvesztését, illetéktelen személyekhez jutását köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

 

Bookline

 

84.     A Simple Applikációban a Bookline elnevezés alatt elérhető kártyán (a továbbiakban: Bookline Kártya) keresztül a Felhasználó a Bookline webáruház www.bookline.hu honlapján (a továbbiakban: Bookline Webáruház) elérhető kínálatából a Bookline által meghatározott szűkített kínálatot tudja elérni, online megrendelni.

 

A Bookline Kártyában nem érhető el a Bookline Webáruház teljes kínálata, a Bookline Webáruház üzemeltetője határozza meg időről időre, hogy a Bookline Kártyában aktuálisan milyen kínálatból tud a Felhasználó választani. A Bookline Kártyában nem érhető el többek között, de nem kizárólagosan a Bookline Webáruház antikvár kínálata, előjegyzési szolgáltatása és elektronikus könyv kínálata sem. A Szolgáltatónak nincs ráhatása a Bookline Kártya alatt elérhető termék kínálatért, annak rendelkezésre állásáért, megrendelhetőségéért, megvásárolhatóságáért, és mindezekért a Szolgáltató nem is felel, ezért egyedül a Bookline Webáruház üzemeltetője felel. A Felhasználó bármilyen, a Bookline Kártyában elérhető kínálattal és annak elérhetőségével, rendelhetőségével, megvásárolhatóságával kapcsolatos kérdéssel, kifogással, panasszal kizárólag a Bookline Webáruház üzemeltetőjéhez, illetve annak ügyfélszolgálatához fordulhat a Bookline Webáruház honlapján megadott elérhetőségeken.

 

A Felhasználó a Bookline Kártya alatt történő vásárlásokkal kapcsolatban felmerült, a Simple Applikáción belül történő fizetéssel és a Simple Applikációval kapcsolatos kifogásait, panaszait a jelen Simple ÁFF rendelkezései szerint, az itt meghatározott elérhetőségeken tudja a Szolgáltatóhoz bejelenteni.

 

85.     A Bookline Kártyában történő megrendelés, vásárlás esetén a jogviszony és a szerződés a Felhasználó és a Bookline Webáruház üzemeltetője között jön létre, a Szolgáltató ezen szerződésben nem részes fél, így annak szerződésszerű és jogszerű teljesítéséért felelősséggel sem tartozik. A Bookline Kártyán keresztül megrendelt termékek kellékszavatosságáért, szállításáért, megfelelőségéért a Bookline Webáruház üzemeltetője tartozik felelősséggel, a Szolgáltató azért semmilyen körülmények között nem felel. A Bookline Kártyából történő termékrendelésre és vásárlásra, valamint a fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlására a Bookline Webáruház általános szerződési feltételei, vásárlási útmutatója és egyéb szabályzatai is vonatkoznak, amelyeket a Felhasználó a Bookline Kártyába történő belépéssel magára nézve kötelezőnek fogad el. A Bookline Kártya ezen szerződési feltételek elérési helyét tartalmazza csak. A Szolgáltató nem felel a Bookline Webáruház általános és egyéb szerződési feltételeiért, azok jogszerűségéért, elérhetőségéért.

 

A Bookline Kártya alatt megrendelt és megvásárolt termékekről és azok fogyasztói áráról a Bookline Webáruház üzemeltetője állítja ki és küldi meg a számlát, illetve a nyugtát a Felhasználónak, a Szolgáltató ezen nyugta- vagy számlaadási kötelezettség elmulasztásáért nem felel.

 

A Bookline Kártya alatt elérhető, megvásárolható termékek árának meghatározása a Bookline Webáruház üzemeltetőjének a hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. Ha a Simple Rendszer igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget kell fizetnie, vagy ha a kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járnak, akkor a Simple Rendszerben megjelenő, a megrendelt termékért összesen fizetendő ár ezen tételeket is magában foglalja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a termékek vételárát a Bookline Webáruház üzemeltető utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.


A termék kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott terméket, akkor azt a kosarából a Fizetés előtt bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.


A Bookline Kártyán keresztül fizetés nélküli termékfoglalásra, illetve előjegyzésre nincs lehetőség.

 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Bookline Kártyában, továbbá a Bookline Webáruházban az egyes termékekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Bookline Webáruház üzemeltetőjétől beszerzett információkra nézve.


A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Bookline Webáruház Üzemeltető vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

86.     Amennyiben a Bookline Webáruház üzemeltető nem tudja a Bookline Kártyán keresztül a Felhasználó által megrendelt terméket a Felhasználónak leszállítani, és ezért a Felhasználó Simple Applikáció Bookline Kártyáján keresztül leadott megrendelése nem teljesíthető, de a Felhasználó a megrendelés értékét már a Simple Applikáción keresztül megfizette, a Szolgáltató a Bookline Webáruház Üzemeltetőjének jelzése és utasítása alapján gondoskodik a megrendelt termék ellenértéke Felhasználónak történő visszafizetése iránt. Ugyanez a rendelkezés irányadó az utólagos reklamáció vagy egyéb ok miatt szükségessé vált egyéb visszatérítésekre is. ASzolgáltató nem felel a Bookline Webáruház Üzemeltető visszatérítésre vonatkozó késedelméért vagy mulasztásáért a Felhasználóval szemben.

 

A Felhasználó a Bookline Kártyában házhozszállítással vagy átvételi ponton történő átvétellel tud terméket rendelni. A Felhasználó a Bookline Kártyában tudja beállítani a szállítási módot és megadni az ahhoz tartozó szállítási címet. Átvételi ponton történő átvétel választása esetén a Felhasználó a legördülő menüből tudja kiválasztani azt az átvételi pontot, ahol a megrendelt terméket át kívánja venni.

 

A Felhasználó a Bookline Kártyába történő belépéskor választhat, hogy a böngészést, vásárlást a Bookline Kártyán keresztül vagy a Bookline Webáruházban az ahhoz tartozó külön Bookline fiókján keresztül kívánja lebonyolítani. Amennyiben a Felhasználó a Bookline Webáruház fiókjába kíván belépni, úgy ezt a Bookline Kártyába való belépést követően Bookline Webáruház fiók e-mailcíme és jelszava megadását követően tudja megtenni.

 

A Felhasználó a Bookline Kártyán keresztül megrendelt termék ellenértékét vagy a Simple Rendszeren belül elérhető fizetési módok valamelyikével, vagy pedig utánvéttel történő fizetéssel tudja kiegyenlíteni, ez utóbbi esetében a fizetés módjára a Bookline Webáruház általános szerződési feltételei alkalmazandók.

 

 

 

 

87.     TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE SORÁN A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓ, MINT TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN:

 

Kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy a Belépőjegy, illetve Jegyvásárlás, Mozijegyvásárlás, Cinema City mozijegyvásárlás, Parkolójegy vásárlás, E-matrica vásárlás szolgáltatások igénybe vétele, valamint a Simple Rendszerben elérhető egyéb szolgáltatás igénybe vétele  előtt ezeket az információkat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak, illetve vegyék igénybe a szolgáltatásainkat (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést").

 

A Szolgáltató a fentieknek megfelelően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

a)         Szolgáltató neve: lásd a jelen ÁFF 4. pontja.

 

b)        Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai: lásd a jelen ÁFF 4. pontja

 

c)         A szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

 

i)     Belépőjegy vásárlás esetén a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény Simple Rendszer Jegy menüpontjában elérhető adatlapján.

ii)   Mozijegy vásárlás esetén a film lényeges tulajdonságai megtalálhatók a film Simple Rendszer Mozi menüpontjában elérhető adatlapján.

iii) Cinema City mozijegy vásárlás esetén a film lényeges tulajdonságai megtalálhatók a film Simple Rendszer Cinema City menüpontjában elérhető adatlapján.

iv)  Parkolás szolgáltatás igénybe vétele esetén a parkolás szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer Parkolás menüpontjában elérhető adatlapon.

v)    E-matrica vásárlás esetén az E-matrica szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer e-Matrica menüpontjában elérhető adatlapon.

 

d)        A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

 

A szolgáltatások bruttó árairól, az azokon felül fizetendő kényelmi díj és egyéb költségek összegéről a Felhasználó a szolgáltatások megrendelése, igénybe vétele előtt a Fizetés gomb megnyomását megelőzően a Simple Applikáció megfelelő menüpontjában tájékozódhat, így a Parkolás esetében a Parkolás, az e-Matrica esetében az e-Matrica, a Belépőjegyek, Jegyek esetében a Jegy, a mozijegyek esetében a Mozi, a Cinema City mozijegyek esetében pedig a Cinema City menüpontban tájékozódhat. A Felhasználónak az itt, a Fizetés gomb megnyomását megelőzően megjelenített bruttó árakon, díjakon és egyéb költségeken felül egyéb költsége nem merülhet fel.

 

Parkolási szolgáltatás igénybe vétele esetén a fizetendő parkolási díj összege előre nem kalkulálható a szolgáltatás jellegéből adódóan, ebből eredően a szolgáltatás indítását megelőzően a parkoló zónában érvényes parkolási óradíj, minimum parkolási díj, maximális parkolási idő és a díjköteles parkolási időtartam kerül feltüntetésre, a fizetést megelőzően pedig a zóna óradíj, kényelmi díj, maximális parkolási idő, parkolás kezdő időpontja, és a maximális parkolási idővel kalkulált, a kényelmi díjat is tartalmazó maximális befoglalt parkolási összeg kerül megjelenítésre.

 

A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A Parkolás szolgáltatás kivételével a szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget, kényelmi díjat vagy egyéb díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Simple Applikáció pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A Simple Applikációban feltüntetett ellenérték az esetleges csomagolási, szállítási költséget is tartalmazza. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza.

 

e)         Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

 

A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. 

 

f)         A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

 

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

 

g)        A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

 

A fizetés és a megvásárolt szolgáltatás (Belépőjegy, Jegy, mozijegy, E-matrica, Parkolójegy) kézbesítése a Felhasználó Simple Applikációban regisztrált felhasználói fiókjába és a Simple Applikációban gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A fenti szolgáltatások kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali.

 

A Felhasználó a jelen ÁFF szerinti fizetési módokkal a megrendelést követően azonnal kiegyenlíti a szolgáltatás ellenértékét.

 

h)        A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról:

 

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználót a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20.§ b) pontja szerint megillető, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondás joggal kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁFF jelen pontja és 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

 

Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő.

 

A vásárlás a "Fizetés" vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

 

A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés a) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy, továbbá a Filmre szóló mozijegy vagy Cinema City mozijegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól.

 

Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

 

Abban az esetben, ha a Felhasználó olyan Jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a Jegyen kívül olyan más szolgáltatást vett igénybe, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, így a parkolási és E-matrica szolgáltatásra, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

 

i)    A Szolgáltató abban az esetben kezdi meg a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, azaz a fizetés megtörténtét követő 14 napon belül, ha a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁFF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg. Amennyiben a Felhasználó ezt a nyilatkozatot megteszi, a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elállási és felmondási jogát a szolgáltatás egésze teljesítését követően nem gyakorolhatja, ezen elállási és felmondási jogát elveszíti. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás egészének a teljesítése a fizetést követően azonnal megtörténik, a Felhasználó a Fizetést követően nem gyakorolhatja ezen elállási és felmondási jogát.

 

ii)    Amennyiben a Fogyasztó ezen nyilatkozatát nem teszi meg, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, viszont a Felhasználót a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti időtartamban (14 nap) elállási jog illeti meg a szerződés megkötésének időpontjától, amelyet a jelen ÁFF 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat minta kitöltésével gyakorolhat.

 

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁFF 2. sz. mellékletét képező forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁFF-ben meghatározott postacímére vagy az ugyfelszolgalat@simple.hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

 

Tekintettel arra, hogy termék visszaküldésére nincs lehetőség a szolgáltatások elektronikus úton történő teljesítése miatt, ezért a termék visszaküldésével kapcsolatos költség sem merül fel.

 

Mivel a Szolgáltatónak nem merül fel költsége a teljesítés megkezdését követően gyakorolt elállási, felmondási joggal kapcsolatban, ezért a Felhasználó ilyen ésszerű költség megtérítésére nem köteles.

 

i)          A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

 

Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?


A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?


A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?


A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 

Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?


A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?


A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?


Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?


Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Felhasználó e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

§  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

§  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

§  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Felhasználó nem érvényesíthet. A Felhasználó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

j)          Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

 

A Felhasználó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁFF-ben, illetve a Honlapon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a jelen ÁFF 96. pontja tartalmazza. A Szolgáltató jótállást nem vállal, és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre, szolgáltatásra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 

k)        Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

 

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

 

l)          Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

 

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama a szolgáltatás időtartamához igazodik.

 

Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 15 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatást a jelen ÁFF tartalmaz.

 

m)      Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

 

Nincs ilyen eset.

 

n)        A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

 

A szolgáltatások időtartamához igazodik.

 

o)        A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

 

Nincs ilyen.

 

p)        A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

 

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. Bővebb tájékoztatás a jelen ÁFF adatbiztonságra vonatkozó szabályai tartalmaznak.

 

q)        A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

 

A Simple Rendszer böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

 

r)         A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

 

A Felhasználók a panaszaikkal a jelen ÁFF 87-89. pontjai szerint fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és a Felhasználó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Felhasználó a hatályos jogszabályok, illetve a jelen ÁFF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

 

s)         A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

t)          A Pénzügyi Békéltető Testület igénybevételének lehetőségéről:

 

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet között - szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (pénzügyi fogyasztói jogvita), azaz a jelen ÁFF szerinti Simple Kártya szolgáltatással és a Szolgáltató által ezzel kapcsolatban végzett, a Hpt. 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynöki tevékenységgel kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Pénzügyi Békéltető Testület elsősorban egyezség létrehozását kísérli meg a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz.

 

Szolgáltató tájékoztatja továbbá Felhasználót, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával kapcsolatban további tájékoztatás a https://www.mnb.hu/bekeltetes alatt érhető el.

 

Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználókat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapot üzemeltet a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem cím alatt, és felhívja a Felhasználók figyelmét ezen honlap fogyasztóknak szóló fogyasztóvédelmi tartalmára, ahol a fogyasztónak minősülő Felhasználók az őket megillető pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben tájékozódhatnak.

 

A fizetésre vonatkozó rendelkezések

 

88.     A Simple Rendszeren keresztül igénybe vett Szolgáltatások ellenértékét a Felhasználó bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

 

A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül lebonyolított vásárlásairól számla kiállítását igényelheti az alábbiak szerint:

 

a)    Automata: Italautomaták használata esetén számla igénylése nem lehetséges. Automata parkolás (Westend parkolás) használata esetén számlát kérni a fizetést követő 15 napon belül lehetséges az ugyfelszolgalat@otpmobil.com e-mail címre küldött erre irányuló kérelemmel. Számlakérés esetén a Westend parkolás bizonylatának másolatát csatolni kell a levélhez.

b)    Ételfutár: számlát igényelni az ételt kiszállító futártól lehetséges fizetéskor.

c)    Taxi: számlát igényelni a sofőrtől lehetséges fizetéskor.

d)    A Mozi, Cinema City, e-Matrica és Parkolás szolgáltatásokban történt vásárlásról számlát a Simple Applikációban lehetséges kérni közvetlenül a fizetési mód kiválasztása előtt, a fizetési módokkal azonos képernyőn. A Jegy szolgáltatás igénybevétele esetében Szolgáltató a közvetítői jogállására tekintettel tájékoztatja Felhasználót, hogy a tranzakció vonatkozásában a számla kibocsátója az INTERTICKET Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41), a számlák kibocsátásának technikai hátterét pedig a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41) biztosítja. A Jegy szolgáltatás fizetési és számlázási rendelkezéseire egyebekben a jelen ÁFF rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A Szolgáltató nem felel azért, ha az INTERTICKET Kft. vagy a KBOSS.hu Kft. bármely okból bekövetkező mulasztása, jogszabálysértése vagy eljárása, illetve náluk bekövetkező esemény folytán a vásárolt Jegyről a számla vagy nyugta nem kerül kibocsátásra és/vagy a Felhasználónak megküldésre, ezért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja. A számlával, nyugtával kapcsolatos valamennyi reklamációt, kifogást, kérést az INTERTICKET Kft. bírálja el és intézi, a Szolgáltató ezzel kapcsolatban csak legfeljebb ezen kifogást, kérést, reklamációt fogadja ügyfélszolgálati elérhetőségein és továbbítja azokat az INTERTICKET Kft.-nek. A Szolgáltató nem felel a számlareklamáció, kifogás vagy kérés semminemű elintézéséért, elbírálásáért és az eljárás eredményességéért.

 

A számla a vásárlást követően azonnal kiállításra kerül és a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált e-mail címére kerül megküldésre elektronikus számla formájában, amely elektronikus számla küldéshez a Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárul. Amennyiben a Felhasználó a számlakérést elmulasztotta, a vásárlásáról számla kiállítását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. § (2) bekezdés c) pontja szerint a vásárlást követő 15 napon belül utólagosan is kérhet számlát a Simple ügyfélszolgálatán. Utólagosan számlát kérni a vásárlást követő 15 napon túl a fenti jogszabályi előírás miatt nem lehetséges.

e)    Parkolásról kért számla esetén a számla a tárgyhót követő hónap első hetében kerül kiállításra és kiküldésre a Felhasználó által a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címre elektronikus számla formájában.

 

A fizetési folyamatban bekövetkezett bármilyen hibát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni.

 

89.     A bankkártyás fizetés

 

Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó először kiválasztja az igénybe venni kívánt Szolgáltatást, majd kiválasztja a bankkártyás fizetési lehetőséget, ezt követően megadja bankkártya adatait a Simple Rendszer on-line felületén, és elindítja a fizetést.

 

A Felhasználónak lehetősége van egy vagy több bankkártyát regisztrálni a Simple Rendszerben, amely során a Felhasználó megadja a bankkártya nevét, számát, lejárati idejét és CVC kódját. A Felhasználó a regisztrált bankkártyát bármikor törölheti és új bankkártyát regisztrálhat. A Felhasználó a bankkártyás fizetés esetén fizethet már regisztrált bankkártyával, akkor a regisztrált bankkártyák közül kiválasztja a kívánt bankkártyát; a Felhasználó fizethet nem regisztrált bankkártyával is a Simple Rendszerben.

 

A Felhasználó bármelyik bank által kibocsátott American Express, Visa, MasterCard és Maestro típusú bankkártyával fizethet és azokat regisztrálhatja a Simple Rendszerben. A bankkártyás fizetési tranzakciókat az OTP Bank Nyrt. végzi.

 

A bankkártya regisztráció során a Szolgáltató tárolja a bankkártya adatokat, vagyis a bankkártyaszámot, a bankkártya lejárati dátumát, az OTP Bank rendszerében a bankkártyához tartozó azonosítót és a felhasználó által megadott bankkártya nevet, amely, ha a felhasználó nem adja meg, akkor alapértelmezetten a bankkártyát kibocsátó társaság és a bankkártyaszám utolsó 4 számjegye.

 

A bankkártya regisztrációjára mind a simple.hu honlapon, mind közvetlenül a letöltött applikációban lehetőség biztosított.

 

90.     OTP Cafeteria Kártyával történő fizetés

 

A Felhasználó a Szolgáltatások Szolgáltató által meghatározott részét az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. és az OTP Országos Egészségpénztár által kibocsátott Cafeteria Kártyával is kiegyenlítheti a Cafeteria Kártyán elérhető egyes utalvány típusokkal. Jelenleg az alábbi Szolgáltatások kiegyenlítése történhet meg Cafeteria Kártyával az ott megjelölt utalvány típussal:

 

a)    E-Matrica (Ajándék Utalvány)

b)    Belépőjegy a www.jegy. hu kínálatából (Kultúra Utalvány)

 

A Szolgáltató saját diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult a Cafeteria Kártyával kiegyenlíthető Szolgáltatások körét megváltoztatni, azokat kibővíteni, szűkíteni, ezen változásokról a Szolgáltató a Honlapokon tájékoztatja a Felhasználókat.

 

A Cafeteria Kártya Szolgáltatásokra történő használatára egyebekben a Cafeteria Kártyára vonatkozó, a kártya kibocsátója által meghatározott általános szerződési feltételek alkalmazandók.

 

91.     Számlaigénylés bankkártyás vásárlás esetén

 

Amennyiben a Felhasználó a vásárlásról számlát szeretne kapni, azt a Jegy, a Mozi, a Cinema City, Parkolás, E-matrica szolgáltatás esetében a Szolgáltatótól kérheti a Simple Applikációban számlázási adatai megadásával, míg az Ételfutár és Taxi szolgáltatások igénybe vétele esetén az Üzleti Partnertől kérheti a számlakibocsátáshoz szükséges adatai Üzleti Partnernek történő megadásával. A Bookline Kártyában történő vásárlás esetén a Felhasználó számla kibocsátását a Bookline Webáruház üzemeltetőtől kérheti.

 

A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások ellenértékéről a számlát, illetve nyugtát elektronikus számlaként, elektronikus nyugtaként, elektronikus úton állítja ki és küldi meg a Felhasználónak.

 

Panaszkezelés, viták rendezése

 

92.     A Simple Rendszerrel kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

 

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

 

-          Szolgáltató székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

-          Szolgáltató postacíme: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

-          Szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

 

Szóbeli panasz bejelentésének címe:

 

-          Személyesen a Szolgáltató székhelyén: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.Szóbeli panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet személyesen tenni. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

 

-          Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén: 06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés és a kijelzett hívószám rögzítésre kerül, amelyhez Felhasználó a telefonbeszélgetés kezdeményezésével kifejezett hozzájárulását adja A rögzített hívást – amennyiben az kétséget kizáróan beazonosítható – Felhasználó írásbeli kérelmére Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb 30 napon belül az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A hangfelvételek öt évig kerülnek megőrzésre.

 

A Felhasználó és a Szolgáltató pozíciója közötti egyensúly megőrzése érdekében a telefonbeszélgetést folytató Felhasználó számára is biztosított, hogy rögzítse a beszélgetést. a hangrögzítésről a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles tájékoztatni Szolgáltatót. A Felhasználó sem a Szolgáltató, sem a Felhasználó által rögzített hanganyagot nem hozhatja nyilvánosságra, azt kizárólag a Szolgáltatóval folytatott esetleges jogvita során használhatja fel. Vita esetén a Szolgáltató minden esetben a Szolgáltató által rögzített hanganyagot veszi figyelembe.

 

93.     Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

 

94.     A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat, fogyasztóvédelmi ügyekben másodfokon pedig a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Felhasználó a lakóhelye szerinti járási hivatal elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: jarasinfo.gov.hu.

 

Adatkezelés

 

A kezelt személyes adatok köre a Simple Rendszerben

 

95.     A Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli a Simple Rendszerben a Felhasználóval kapcsolatban:

 

a)    Felhasználó természetes személyazonosító adatai: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, életkor, lakcím, telefonszám, felhasználónév, jelszó, e-mail cím;

b)    A Felhasználóhoz rendelt, a Felhasználót azonosító (ügyfélazonosító), a Szolgáltató által generált azonosító szám, amelyről a Szolgáltató a regisztráció során tájékoztatja a Felhasználót;

c)    parkolójegy és autópálya vásárlási szolgáltatás esetén: A Simple Rendszerben a szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódóan a Felhasználó által megadott adatok: a szolgáltatás igénybe vételéhez használt gépjármű rendszáma, típusa, meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény esetén az érvényességi időszakra vagy időpontra, a jogosult lakóhelyére vagy tartózkodási helyére vonatkozó adatok; az igénybe vett szolgáltatással kapcsolatosan a Felhasználó  mentessége vagy kedvezménye és azok jogcíme; a Felhasználó számlázási neve, címe, levelezési címe;

d)    Hűségkártya szolgáltatás esetén: a Simple Rendszerben a Felhasználó által regisztrált Hűségkártyák neve, vonalkódja vagy kártyaszáma, elő és hátlap képe;

e)    OTP EP kártya szolgáltatás esetén: OTP EP kártya száma, egyenlege, telekódja;

f)     A Simple Rendszerben a Felhasználó által indított fizetési tranzakciók és regisztrált bankkártyák adatai: kifizetett összeg, kifizetés ideje, Üzleti Partner kereskedő azonosítója, vásárolt Szolgáltatás, fizetésre használt regisztrált bankkártya bankkártyaszáma, a bankkártya lejárati dátuma, az OTP Bank rendszerében a bankkártyához tartozó azonosító és a felhasználó által megadott bankkártya név, amely, ha a felhasználó nem adja meg, akkor alapértelmezetten a bankkártyát kibocsátó társaság és a bankkártyaszám utolsó 4 számjegye, a bankkártya CVC/CVV kódja, a bankkártyán szereplő név;

g)    A Szolgáltató által a Simple Rendszer használata során megfigyelt Felhasználói viselkedési adatok: termék-szolgáltatás preferenciák, használati szokások;

h)    Személyes adatok kapcsolt rendszerekből, vagyis a Felhasználó közösségi média hálózati tagságával kapcsolatban gyűjtött adatok: érdeklődési kör (likeolt tartalmak, csoportokban való részvétel alapján), végzettség (intézmény, szint, diplomaszerzési időpont), munkahely (aktuális és korábbi neve, címe, ideje);

i)     Partner adatbázisok (adatok kapcsolt rendszerekből): Simple szolgáltatások felhasználó nevei és jelszavai, törzsvásárlói kártyák és sorszámaik, kampány visszamérések.

 

Az adatkezelés célja

 

96.     A Szolgáltató a 95. pontban meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:

 

A 95. pont a) - f) pontja szerinti természetes személyazonosító adatok kezelésének célja:

 

i)     Simple Rendszerben való regisztráció

ii)   Simple Rendszerben elérhető szolgáltatások igénybe vétele

iii) Felhasználó azonosítása

iv)  Simple Rendszer használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

v)    Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása

vi)  az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése, kérdőíves felmérések készítése, a Felhasználónak kérdőívek megküldése a Felhasználó regisztrált e-mail címére, piackutatás

vii)     Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Simple Rendszerben külön kifejezetten hozzájárult,

viii)   Felhasználónak címzett, a Simple Rendszerrel kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált e-mail címére,

ix)  Felhasználónak címzett, a Simple Rendszerrel kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált e-mail címére,

x)    bankkártyás és egyéb mobilfizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása,

xi)  a Cafeteria Kártyával történő fizetés lebonyolítása, biztonságának garantálása, az ilyen fizetés szabályos lebonyolításának ellenőrzése és panaszkezelés

xii)     promóciós játékban, nyereményjátékban, promócióban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók).

 

97.     A 96. pont fenti vii) alpontja szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a Simple Rendszerben a jelen ÁFF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Simple rendszerben megadott e-mail címére és telefonszámára történő megküldését és e-mail címe és telefonszáma ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a Simple hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Felhasználó a telefonszámára SMS-ben történő elektronikus direkt marketing anyag küldéséről a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának küldött e-mailben iratkozhat le, amely e-mailben azonosítható módon meg kell jelölnie nevét, a Simple rendszerben regisztrált e-mail címét és telefonszámát, ennek hiányában a leiratkozás sikertelen. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím és telefonszám Simple hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon Simple hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

 

A 96. pont vii) alpontja nem foglalja magában a fenti 96./viii) pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Simple Rendszerrel kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Simple Rendszer funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, a jelen ÁFF módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

 

98.     A 95. pont g) – j) pontja szerinti fizetési tranzakciós adatok, megfigyelt viselkedési adatok, közösségi médiából gyűjtött adatok és partner adatbázisokból gyűjtött adatok kezelésének célja:

 

§  statisztikai célú adatkezelés: az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,

§  fizetési tranzakciós adatok kezelésének célja a szerződésből származó díjak számlázása

§  Simple Rendszer hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése

§  piackutatás

§  VPOS, bankkártyás és egyéb Mobilfizetés megkönnyítése és biztosítása

§  a Simple Rendszerben a Felhasználó accountjának perszonalizálása, testre szabása.

 

99.     A Simple Rendszer és a Cafeteria Kártya használata során a Szolgáltató által technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Simple Rendszer használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP), az időbélyegzőt, az eszköz Felhasználó által meghatározott nevét, az eszköz típusát, az eszközön futtatott operációs rendszert, illetve annak verzióját, az eszköz/alkalmazás nyelvét, a telepítésenként generált Simple egyedi user azonosítót, valamint a mobileszközre telepített alkalmazások listáját és a geolokációt. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Simple Rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

 

A fentieknek megfelelően gyűjtött információkat a Szolgáltató Simple Rendszer hatékony fenntartása, a Simple Rendszer látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és a Felhasználók összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használja fel. A Szolgáltató által gyűjtött fenti információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

 

100. A Szolgáltató a Simple Rendszer optimalizálása céljából a Simple Rendszer használata során egy vagy több cookie-t küld a Felhasználó eszközére.

 

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a Szolgáltató web szervere a Felhasználó eszközére küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a Szolgáltató rendszere felismerje a Felhasználó által használt végberendezést, amikor a Szolgáltató web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató számára, hogy a Felhasználó számára egyediesített ajánlatokat, reklámokat, hirdetéseket tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a Simple Rendszer használata során személyesebbé teszik, és a Felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

 

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat a Szolgáltató a Simple Rendszer használata esetén és során küldi el a Felhasználó eszközére.


Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már használta a Simple Rendszert, és ez alapján statisztikákat állít fel a Szolgáltató a Simple Rendszer használati szokásairól, a Felhasználó tulajdonságairól, egyedileg nem azonosítható formában.


Alkalmazott cookie-k:

§  Analitika, követés cookie

§  Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

 

A Szolgáltató ezen túlmenően a Simple Rendszerben alkalmazza a Google Analytics szolgáltatás Demográfia és Érdeklődés funkcióját is.

 

101. A Felhasználó a Simple Rendszerben a Simple Rendszerbe nem regisztrált harmadik személyek (a továbbiakban: Fogadó Fél) Felhasználó által ismert e-mail címére Kupont, Jegyet, és a Simple Rendszer és az abban elérhető szolgáltatások egésze vagy egy része igénybe vételére ösztönző, azt ajánló, népszerűsítő, kipróbálásra felhívó üzenetet, ajánlást, meghívót (a továbbiakban: Meghívó) is küldhet (a továbbiakban együttesen: Üzenet Küldés).

 

Ilyen Küldés esetén a Felhasználó megadja a Fogadó Fél nevét és e-mail címét a Simple Rendszer erre szolgáló felületén.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak olyan Fogadó Fél neve és e-mail címe írható be az Üzenet Küldés funkcióba, és csak olyan személynek küldhető ki az Üzenet, akitől a Felhasználó előzetesen engedélyt kért, hogy a nevét és az e-mail címét ilyen Üzenet Küldés céljára felhasználja, és részére a Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül ilyen Üzenetet küldjön. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó a Fogadó Fél adatvédelmi hozzájárulását az Üzenet kiküldéséhez nem szerezte be. A Szolgáltató a Fogadó Fél Felhasználó által megadott neve és e-mail címe helyességéért nem felel.

 

A Felhasználó az Üzenet Küldés szolgáltatás használatával tudomásul veszi, hogy meghatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy a Felhasználó képviseletében és nevében küldje ki a megjelölt Fogadó Félnek az Üzenetet oly módon, hogy az Üzenet küldőjeként technikai okokból ugyan a Simple kerül feltüntetésre, azonban  az elküldött Üzenet a Felhasználó által küldött üzenetnek, és nem a Szolgáltató által küldött üzenetnek minősül, és a megküldött Üzenetben foglalt tartalom nem minősül a Szolgáltató által tett ajánlatnak.

 

Az Üzenet Küldés szolgáltatásban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzenetnek van egy, a Szolgáltató által meghatározásra kerülő része, amelyet az Üzenetből a Felhasználó nem tud és nem is távolíthat el. Ezen Szolgáltató által meghatározott tartalom a Simple Rendszerrel, Applikációval kapcsolatos tájékoztatást, reklámot, értesítést, elektronikus marketing anyagot tartalmazhat. A Felhasználó ennek tudatában, ezt elfogadva küldi ki az Üzenetet a Fogadó Félnek, és ebből eredően a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.

 

A Felhasználó az Üzenet Felhasználó által megfogalmazható részében csak a jogszabályoknak és az általános udvariassági, etikai, erkölcsi, társadalmi szabályoknak, szokásoknak megfelelő tartalmú üzenetet küldhet, az Üzenet nem lehet obszcén, jogsértő, mások jogait vagy jogos érdekét indokolatlanul sértő vagy veszélyeztető, továbbá nem lehet a Simple Rendszerre, Applikációra és a Szolgáltatóra nézve hátrányos, így különösen jóhírnév sértő, becsületsértő, rágalmazó. A Szolgáltató a Felhasználó által írt Üzenet tartalomért és az azzal okozott károkért felelősséggel nem tartozik.

 

A Szolgáltató a Fogadó fél Felhasználó által megadott személyes adatait, azaz nevét és e-mail címét az Üzenet Fogadó Félnek történő megküldése céljából kezeli.

 

A Szolgáltató a Fogadó fél Felhasználó által megadott személyes adatait legfeljebb 30 napig tárolja és kezeli, a 30 nap leteltével a Szolgáltató ezen személyes adatokat törli.

 

A Fogadó Félre és a Felhasználó által az Üzenet Küldés szolgáltatásban megadott személyes adatai kezelésére a jelen ÁSZF 95 - 112. pontjaiban foglalt rendelkezések alkalmazandók és vonatkoznak.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

102. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók, továbbá az Üzenet Küldés szolgáltatás esetében a Fogadó Felek hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából, továbbá az NMFR Törvény 6. §-a által adott engedély az adatkezelésre.

 

103. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával és a Simple Rendszerbe történő regisztrációjával elfogadja a jelen ÁFF adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen ÁFF szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

 

Adatkezelő személye

 

104.  Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

 

A Szolgáltató a Cafeteria Kártyával történő fizetés esetén a kártyabirtokos felhasználó e-mail címét és IP címét továbbítja az OTP Pénztárszolgáltató Zrt.-nek (1051 Budapest, Mérleg u. 4.), amelyhez a Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

 

A Szolgáltató Cinema City mozijegy vásárlása esetén a vásárlást végrehajtó Felhasználó 90. pont a), b), f), g) h) és i) pontok szerinti személyes adatait továbbítja az I.T. Magyar Cinema Moziüzemeltető és Filmforgalmazó Kft.-nek (1132 Budapest, Váci út 22-24. 1. em.).

 

A Szolgáltató a Simple rendszerben regisztrált bankkártyák adatait authorizáció céljából továbbítja az OTP Bank Nyrt.-nek (1051 Budapest, Nádor u. 16.)

 

Adatkezelés időtartama

 

105. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Simple Rendszer igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

 

106. A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató munkavállalói jogosultak.

 

 

 

 

Adattovábbítás

 

107. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató a Felhasználó által a Simple Rendszerben kezdeményezett megrendelések és egyéb ügyletek teljesítésének céljából, az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben az alábbi harmadik személyek részére továbbítsa:

 

a.      Ételfutár kártyán keresztül kötött ügyletek esetében:

EURÓ Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 3. em. 310., cégjegyzékszáma 01-09-075576)

 

b.      Cinema City kártyán keresztül kötött ügyletek esetében:

I.T.   Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest Váci út 22- 24. 1. em.; cégjegyzékszáma: 01- 09- 663 792)

 

c.      Bookline kártyán keresztül kötött ügyletek esetében:

Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt. (1066 Budapest, Nyugati tér 1., cégjegyzékszáma: 01-10-044841)

 

d.      Mozi kártyán keresztül kötött ügyletek esetében:

Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 36-38. félemelet, cégjegyzékszáma: 01-10-042453 )

 

e.      Jegy kártyán keresztül kötött ügyletek esetében:

INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99. 6. em., cégjegyzékszáma: 01-09-736766)

 

f.       Taxi kártyán kötött ügyletek esetében:

Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 15., cégjegyzékszáma: 01-10-042322)

 

 

A Felhasználó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

 

108. A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

a)    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

b)    személyes adatai helyesbítését;

c)    személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Ezen túlmenően a Felhasználó az Infotv. 21. §-a alapján adatai kezelésével kapcsolatos kifogása esetén tiltakozással élhet a Szolgáltatónál. A tiltakozást a Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és a döntésről a Felhasználót írásban tájékoztatják.

 

Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel a Felhasználó nem ért egyet, illetőleg az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A Felhasználó választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a bírósági eljárást.

 

A fentieken kívül továbbá a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 

Adatbiztonság

 

109. A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által a Simple Rendszerbe bevitt adatokat, továbbá a Simple Rendszerhez kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

 

110. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Simple Rendszerbe bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

 

111. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

 

112. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

 

Technikai feltételek

 

113. A Simple Rendszer applikáció használatához minimum rendszerkövetelményként az alábbi operációs rendszerek valamelyikével rendelkező Mobileszköz szükséges:

a)    Android 2.3

b)    IOS 6

c)    Windows Phone

 

Tulajdonjog, szerzői jogok

 

114. A Simple Rendszer a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Honlapot, a Simple logót is, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

 

115. A Simple Rendszer bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

 

116. A Simple Rendszer, valamint a Simple Rendszerhez fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Simple Rendszer elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

 

117.  A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Simple Rendszerrel kapcsolatban jogot szerez, eltekintve a jelen ÁFF-ben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.

 

118. A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Simple Rendszer bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Simple Rendszerből származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Simple Rendszer bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

 

119. A Felhasználó vállalja, hogy a Simple Rendszerből nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

 

Jogszavatosság

 

120. Szolgáltató feltétlen helytállást, azaz jogszavatosságot vállal a Felhasználóval szemben azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott Simple Rendszer tekintetében teljes körű és kizárólagos jogosultságot szerzett, a Simple Rendszer önálló egyéni eredeti alkotásnak minősül, és harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan szerzői jogi alapú joga vagy igénye nem áll fenn, amely a Felhasználó jelen ÁFF alapján megszerzett jogainak gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy kizárja.

 

A Felhasználói felhasználási engedély terjedelme

 

121.  A Simple Rendszerben való regisztrációval és a Simple Rendszer applikáció letöltésével a Felhasználó a Simple Rendszer alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, a Szolgáltatóval fennálló, jelen ÁFF szerinti jogviszonya fennállásának idejére szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

 

a)    a Simple Rendszer futtatása, működtetése,

b)    a Simple Rendszer képernyőn való megjelenítése.

 

A felhasználási engedély kiterjed a Simple Rendszer használatára, továbbá a Szolgáltató által kijavított, módosított, frissített Simple Rendszer felhasználására.

 

122. A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Simple Rendszer bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a Simple Rendszer semmilyen többszörözésére és a 121. pontot meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására sem. Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Felhasználó nem jogosult továbbá a Szolgáltató hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú Simple Rendszert felhasználni.

 

123. A Felhasználó a Simple Rendszert a Felhasználó tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult telepíteni, futtatni és felhasználni. A Simple Rendszer karbantartását kizárólag a Szolgáltató végezheti. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató felelőssége a Simple Rendszer vagy a Felhasználó adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

 

124. A Felhasználó mindig csak a Simple Rendszer legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió Felhasználónál történő telepítését vagy frissítését követően a Felhasználó már nem jogosult.

 

125. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Simple Rendszert vagy annak bármely részét harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen ÁFF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

 

126. A Simple Rendszer forráskódja nem kerül átadásra Felhasználónak, az a Szolgáltató kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

 

127. A Felhasználó nem jogosult a forráskód megismerésére. A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a Simple Rendszer a Felhasználó meglévő számítástechnikai rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

 

128. A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Simple Rendszer forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a Simple Rendszer működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

 

129. A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer, vagy annak bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

 

130. A Felhasználó által a Simple Rendszer használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

Védjegyek

 

131. A Szolgáltató Honlapján és a Simple Rendszerben megjelenő védjegyek, így különösen, de nem kizárólagosan a Simple, Simple Labs logó és megnevezés a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

Felelősség korlátozás

 

132. A Szolgáltató a Simple Rendszert „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

 

       A Felhasználó köteles a Simple Rendszer telepítéséhez és használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

 

133.  A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Simple Rendszert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Simple Rendszer használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

 

134. A Simple Rendszer hibás működése esetén a Felhasználó a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályainak megfelelően választása szerint követelheti a hiba kijavítását. Amennyiben a Szolgáltató a hiba kijavítását nem vállalja, vagy azt 30 munkanapon belül nem végzi el, a Felhasználó elállhat a szerződéstől és ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Szolgáltatótól. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibajelenséget az újabb programverzió kibocsátásáig kell elhárítani.

 

135. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

 

136. A Felhasználó köteles a Simple Rendszert használó Mobileszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Simple Rendszert is használó Mobileszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

 

137. A Simple Rendszer csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

 

       A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Simple Rendszerhez kapcsolt adatbázisokból, a Simple Rendszerben a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Simple Rendszerbe a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

       Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Simple Rendszerben szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

 

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználó által igénybevett, harmadik személy szolgáltató által nyújtott és biztosított távközlési szolgáltatás minőségéből, az alkalmazott sávszélességből, az adatkapcsolat sebességéből, illetve a mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságából eredő bárminemű közvetlen vagy következményes károkért. A mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságát a Felhasználó az azt használó Simple Szolgáltatás igénybe vétele előtt köteles ellenőrizni, és annak pontatlansága esetén köteles a helymeghatározást kézileg pontosítani.

 

Szolgáltató nem felelős a Simple Rendszerrel kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

 

Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Simple Rendszer elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Simple Rendszernek egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Simple Rendszer használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

 

138. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Forgalmazó hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

 

139. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁFF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁFF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

 

140. A Szolgáltató nem vállal semminemű minőségi vagy egyéb felelősséget az Üzleti Partnerek által gyártott termékekért, nyújtott szolgáltatásokért, sem mennyiségi, sem minőségi, sem jogi tekintetben. Az ilyen jellegű problémák kezelése kizárólag az Üzleti Partner és a Felhasználó között történik.

 

141. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Simple Rendszerhez való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

 

A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

Ellenőrzés felhasználási engedély esetén

 

142. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Simple Rendszer használatát ellenőrizni, és köteles a Szolgáltatónak erre lehetőséget biztosítani, illetve a Szolgáltató kérésére köteles a jelen szerződés tárgyát képező Simple Rendszer példányokról információt nyújtani. 

 

143. Amennyiben a Felhasználó az előző pontból fakadó kötelezettségeit megszegi, úgy a Szolgáltató jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására és/vagy a szerződés szerinti felhasználási jogok felfüggesztésére és/vagy az okozott kár megtérítésének követelésére.

 

A Simple Rendszer karbantartása

 

144. A Szolgáltató a Simple Rendszert a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti. A Szolgáltató a Simple Rendszer frissített, új verziójának kiadásáról a Felhasználó regisztrált e-mail címén tájékoztatja a Felhasználót.

 

145. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az előző pontban meghatározott karbantartás, frissítés során a Szolgáltató távoli on-line eléréssel kapcsolatot teremthet a Felhasználó Simple Rendszert használó és futtató Mobileszközeivel és hálózatával és ezen eszközökkel és hálózattal adatkommunikációt folytat, amely során személyes és üzleti adatokat nem tartalmazó adatok kerülhetnek átvitelre a Felhasználó eszközeiből és hálózatából a Felhasználói eszközök azonosítása céljából. Felhasználó ezen adatkommunikációt és adatátvitelt kifejezetten elfogadja és vállalja, hogy azt folyamatosan lehetővé teszi.

 

Szolgáltató vállalja, hogy a fenti módon birtokába került adatokat csak és kizárólag a karbantartási tevékenysége végzéséhez használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem adja ki és ahhoz ilyen személyeknek hozzáférést nem enged, azokat szigorúan titokban tartja és gondoskodik ezen adatok titokban maradásáról, továbbá vállalja, hogy ezen adatokat haladéktalanul törli, amennyiben az adatkezelés célja megvalósult.

 

146. A jelen ÁFF alkalmazásában frissítésnek minősül minden olyan, a Simple Rendszer bármely részét, elemét érintő módosítás, amelynek célja a Simple Rendszer naprakészen tartása, karbantartása, valamely már létező funkciójának előnyösebben működő biztosítása, frissítése az adott rendszer rész, illetve rendszer elem módosítása, illetve kijavítása útján, ideértve különösen a Simple Rendszer környezetét képező egyéb szoftverek (pl.: operációs rendszer) módosulása folytán szükséges módosításokat.

 

147. Nem tartozik a Szolgáltató karbantartási tevékenységéhez, ha a hiba az alábbi események, magatartás következtében következett be Simple Rendszerben:

 

a)    elemi kár közvetlen károkozása,

b)    a felhasználás alatt keletkezett töréskár,

c)    rendeltetésellenes használat, gondatlanság, vagy szándékos károkozás

d)    Szolgáltató szaktanácsadása nélkül, vagy annak ellenére telepített program futtatása

e)    harmadik fél által elvégzett munka

f)     a Simple Rendszert futtató hardveres infrastruktúra rendeltetésellenes, gondatlan használata vagy bármilyen meghibásodása.

 

148. A Szolgáltató saját döntési jogkörében meghatározott gyakorisággal, módon, időpontban, tartalommal tetszőlegesen bármikor upgradelheti a Simple Rendszert. A jelen ÁFF alkalmazásában upgrade a Simple Rendszer egészének, illetve bármely részének, elemének olyan módosítására, amelynek célja valamely még nem létező rendszer funkció biztosítása.

 

Az ÁFF módosítása

 

149. A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

 

a)    a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b)    a technológia lényeges változása;

c)    jogszabályváltozás;

d)    a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 

150. A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá az ÁFF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁFF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, a Honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

 

151. Az ÁFF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Simple Rendszerbe történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁFF módosításáról és a módosított ÁFF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁFF módosítást a belépés előtt.

 

152. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást kifejezetten elfogadta.

 

       Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁFF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

Szerződés megszűnése és megszüntetése

 

153. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

154. Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 

155. Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

 

a)    ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁFF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

b)    ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁFF rendelkezéseit.

 

156. Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

 

157. Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

 

158. Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

Vegyes rendelkezések

 

159. Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

 

160. A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 

161. A Felek a jelen ÁFF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

 

162. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

 

a)    futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b)    légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c)    elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

 

163. A jelen ÁFF két nyelven készült: magyarul és angolul, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

 

164. A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

 

165. Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.

 

 

Melléklet:

1.     számú melléklet: Díjtáblázat Hirdetmény

 

 

 

1. számú melléklet

 

HIRDETMÉNY – SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 

PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Díj típusa

Díj mértéke (ÁFA összeget is magában foglaló bruttó díj)

Parkolási kényelmi díj

70,- Ft

 

 

E-MATRICA SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2018. JANUÁR 1-TŐL

 

Kényelmi díj mértéke (ÁFA összeget is magában foglaló bruttó díj)

 

 

Kategóriák

 

D1

D2

B2

U

D1M

Heti

150,- Ft

150,- Ft

150,- Ft

150,- Ft

150,- Ft

Havi

150,- Ft

200,- Ft

250,- Ft

150,- Ft

-

Éves

300,- Ft

300,- Ft

2000,- Ft

300,- Ft

-

Megyei

150,- Ft

200,- Ft

250,- Ft

150,- Ft

-

 

2.     számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más szolgáltatást vásárolt.)

"Címzett: OTP Mobil Kft.
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. 
e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt"

 

3.     számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más szolgáltatást vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, ha pedig Ön a jegytől eltérő terméket vásárolt, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: OTP Mobil Kft., székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., telefon: +36-1-776-6901, email: ugyfelszolgalat@simple.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

4.     sz. melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. november 23-tól

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a Sziget) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi fesztiválon (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a jegyvásárlók és látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, valamint a Sziget és a jegyvásárlók és látogatók között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

 

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a Sziget és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra.

 

A Sziget tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén nem képező árjegyzék – amely a Sziget által értékesített jegyek és bérletek leírását és árát tartalmazza – és az adatvédelmi szabályzat a http://sziget.hu oldalon és aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a Sziget székhelyén (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58), a pénztárakban és az információs pontokon.

 

I. A SZIGET ADATAI

 

1. Sziget teljes cégneve: SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Sziget székhelye: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget, Hrsz. 23796/58.

3. Szigetet nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

4. Sziget cégjegyzékszáma: 01-09-263756

5. Sziget adószáma: 10837410-2-41

 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

1. Sziget: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.

 

2. Rendezvény/Rendezvények: a Sziget által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál/fesztiválok, azaz a Sziget által adott időszakban és területen biztosított előadóművészeti – zenei, szórakoztató és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

 

3. Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az árjegyzékben szereplő Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az árjegyzékben szereplő Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A Sziget fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

 

4. Termék: a Szigettől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

 

5. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Sziget vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

 

6. Jegy: a Sziget által szervezett Rendezvényeken a karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

 

7. Nem látogatói jegy: a „visitor” megjelöléstől eltérő megjelöléssel ellátott Jegyek.

 

8. Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a Sziget által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy percalapú jegy) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a Sziget tulajdonában álló igazolás, amely – a VI/1. pont szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

 

9. Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

 

10. Jegyvásárló: a Jegyet a Szigettől megvásárló személy.

 

11. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

 

12. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

 

13. Közreműködő: a Sziget – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

 

14. Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Szigettel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

 

15. Harmadik személyek: a Szigeten és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

 

16. Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a Sziget honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

 

17. Árjegyzék: a Sziget által értékesített jegyek és bérletek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményes időszakait tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

 

18. Fizetési szabályzat: a Sziget eseti döntése alapján egyes Rendezvények vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

 

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

 

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szigetre, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A Sziget és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

 

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a Sziget 2014. november 3-án hatályba lépett ÁSZF-je hatályon kívül helyezésre kerül.

 

3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Sziget a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Sziget által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a Sziget által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a IV/2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az V. pont szerinti jegyvásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Fogyasztó jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Fogyasztót, ha a módosítás kizárólag a Fogyasztókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a Sziget felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Sziget javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

 

4. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

 

5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Szigettel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a Sziget velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

 

IV. JOGVISZONY JELLEGE

 

1. A Sziget a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Sziget általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Sziget a Jegyét a VI/1. pont szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

 

2. A Sziget a Látogató részére lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

 

3. Adott Rendezvény – összhangban a II/2. pontban írtakkal – programok és a Sziget által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Sziget mint szervező és rendező alakítja ki a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a Sziget nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a Sziget nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a Sziget mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására.

 

V. JEGYEK, JEGYVÁSÁRLÁS

 

1. Jegy

 

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

 

2. Jegyvásárlás

 

2.1. Jegyvásárlás elektronikus úton

 

Az online jegyvásárlási módokat a Sziget saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a Sziget meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Sziget vagy Szerződéses partnere emailben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t. Amennyiben a Jegye(ke)t a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Sziget azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Sziget általi kiküldésével a jegyvásárlás lezártnak, a Jegy pedig átvettnek tekintendő, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Sziget felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet mégsem kapta meg. Minden egyes megvásárolt Jegyhez külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A Sziget a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot ad ki.

 

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

 

Sziget kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerül sor a VI/1. pont rendelkezéseinek megfelelően. A tranzakciók biztonsága és az adatkezelési szabályzatban foglaltak érdekében – annak ellenére, hogy a Jegyek nem nevesítettek – a Sziget a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Sziget adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel.

 

Az előzőekben írtakkal ellentétben a Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

 

A karszalagot a Sziget azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a Sziget nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Sziget az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

 

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a Sziget vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

 

A Sziget fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként a mindenkori árjegyzékben meghatározott mértékű adminisztrációs díjat számoljon fel.

 

2.2. Jegyvásárlás személyesen

 

A Jegyvásárló a Sziget vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási  időben készpénz, a Sziget által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány, illetve banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.

 

2.3. A Jegy átruházása

 

A Jegy szabadon átruházható. A Jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy a Sziget ÁSZF-jét elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy a Jegyet átruházó személynek – és egynél többszeri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A Jegyet megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy a Jegyet átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. A Jegy átruházására irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a Sziget kifejezetten kizár a Jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet.

 

3. Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása

 

A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

 

Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A Sziget kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében az árjegyzékben egyedileg meghatározott speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

 

VI. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

 

1. Karszalag

 

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A Sziget kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja. A Sziget a karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendeli, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a vonatkozó adatkezelési engedélynek és/vagy szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Sziget jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni. A Sziget elővételben vásárolt Jegy esetében lehetővé teheti, hogy a karszalag előzőekben írt, meghatározott természetes személyhez rendelése előzetesen, online felületen is elvégezhető legyen, amely mindazonáltal nem jelenti a Jegy meghatározott személyhez rendelését, ezért változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. A Sziget jogosult ezt indokoló körülmények (így különösen a belépni kívánó Látogatók nagy száma) esetén a jelen bekezdésben írt eljárások alkalmazását átmenetileg felfüggeszteni. A Sziget fenntartja a jogot, hogy a karszalagot RFID technológiával lássa el, és a karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok meglétét ilyen módon ellenőrizze.

 

Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a Sziget által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a Sziget és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Sziget nem pótolja vagy cseréli.

 

A Sziget fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Szigettel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

 

2. Belépés

 

2.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

 

2.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Szigetnek jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.

 

2.3. A Sziget a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A Sziget felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

 

2.4. A Rendezvények területére a Sziget által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényeken. A Rendezvények megközelítéséhez a Sziget a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

 

2.5. A 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, aki felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

 

2.6. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére az egyes Rendezvények Házirendjei írhatnak elő szabályokat. A Sziget felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

 

3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

 

3.1. A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogató által a Szigettől vásárolt Jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a vonatkozó Házirend rendelkezései.

 

3.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Sziget, valamint a Szigettől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Sziget, valamint a Szigettől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Sziget a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szigettel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Sziget kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

 

3.3. A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a Sziget előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

 

3.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyek szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. A Sziget fenntartja a jogot, hogy adott Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.

 

3.5. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Sziget által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Sziget fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Sziget jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Sziget fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A Sziget kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Sziget egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Sziget egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

 

4. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

 

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

 

5. Elveszett tárgyak

 

Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza. A Sziget felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

 

6. Biztonság

 

A Rendezvények területén a Sziget megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

 

7. Elsősegély és orvosi ügyelet

 

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

 

8. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

 

A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

 

A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a Sziget, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. Amennyiben a Sziget valamely Rendezvény tekintetében így dönt, úgy az adott Rendezvény területén valamely vételár és díj megfizetésére készpénz helyett kizárólag a Sziget által megjelölt és a Fizetési szabályzatokban közzétett módon és eljárások szerint van lehetőség. A Látogató ilyen esetben a fizetős Termékeket és Szolgáltatásokat csak azt követően vásárolhatja meg, hogy az irányadó Fizetési szabályzatot elfogadta. A Fizetési Szabályzatot a Sziget legkésőbb a legelső érintett Rendezvény kezdőnapját megelőző napon megismerhetővé teszi honlapján, valamint a Rendezvény helyszínén.

 

9. Házirendek

 

Az egyes Rendezvények házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A Sziget felhívja a figyelmet, hogy a Házirendek előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak, ezért javasolja azok figyelemmel követését. Az aktuális Házirendek megtekinthetők a Sziget honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

 

VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 

1. A Sziget szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Sziget nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a Sziget kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját a Sziget jogosult egyoldalúan módosítani (így a Sziget kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja.

 

Tekintettel arra, hogy a Sziget és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a Sziget a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

 

2. A Sziget fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szigettel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

 

3. A Sziget jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szigettel szemben.

 

4. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Sziget vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szigettel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Sziget általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Sziget nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

 

5. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Sziget kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen a Sziget üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért – az egyes Házirendekben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, az egyes Házirendekben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Sziget felelőssége kizárt.

 

6. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a Sziget nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Szigettel szemben.

 

7. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A Sziget kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

 

8. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Sziget nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Sziget különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a Sziget kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

 

9. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Sziget, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

 

10. A Sziget kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Sziget bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A Sziget az ilyen gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

 

11. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szigetet felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Sziget felelősségi körébe, mivel a Sziget kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

 

12. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

 

13. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a Szigetnek nem áll módjában gondoskodni, kivéve, ha adott Rendezvény vonatkozásában – az annak Házirendjében foglaltak szerint – az elhelyezés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy ezen dolgok tekintetükben a Sziget a felelősségét még ez utóbbi esetben is kizárja.

 

14. A jelen ÁSZF alapján a Sziget és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

 

VIII. SZANKCIÓK

 

1. A Sziget a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a Sziget érvénytelenítheti, illetve karszalagját a Sziget eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a Sziget felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

 

2. A Sziget az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a Sziget által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Sziget jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően a Sziget által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt a Sziget felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

 

3. Sziget a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

 

IX. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

 

1. A Sziget weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Sziget, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Sziget, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szigetet, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

 

3. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Szigettel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Sziget korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Sziget minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

A Sziget korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

X. VIS MAIOR 

 

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Sziget hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Sziget nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

 

XI. INGYENES RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

 

A Sziget által szervezett ingyenes Rendezvényekre a jelen ÁSZF V. és VIII. fejezetei, illetve VII/6. és VII/7. pontjai egyáltalán nem, míg a III/3., III/4., VII/1., VII/5. és VII/8. pontjai, illetve IV. és VI. fejezetei az ingyenességből adódó értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók.

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. A Sziget jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

 

2. A Sziget Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZFre a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

 

3. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

 

4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Sziget által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Sziget és a Fogyasztó kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati iroda munkatársai várják a Sziget részéről. Egyéb elérhetőségek a www.sziget.hu weboldalon és annak aloldalain kerülnek megadásra.

Budapest, 2015. november 23.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Hatályos: 2015. november 30-tól

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a VOLT Produkció) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi fesztiválon (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a jegyvásárlók és látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, valamint a VOLT Produkció és a jegyvásárlók és látogatók között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, azzal, hogy egyes Rendezvényekre eltérő szabályok is vonatkozhatnak, amelyek a Házirendben találhatóak. Egyes esetekben a VOLT Produkció adott Rendezvényeihez külön házirend nem készül, ezekben az esetekben az adott rendezvényhelyszín házirendje az irányadó.

 

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a VOLT Produkció és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra.

 

A VOLT Produkció tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén nem képező árjegyzék – amely a VOLT Produkció által értékesített jegyek és bérletek leírását és árát tartalmazza – és az adatvédelmi szabályzat a http://nagyonbalaton.hu, http://bmylake.hu, http://strandfeszt.hu oldalakon és azok aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a VOLT Produkció irodájában (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58), a pénztárakban és az információs pontokon.

 

I. A VOLT PRODUKCIÓ ADATAI

 

1. VOLT Produkció teljes cégneve:                              VOLT PRODUKCIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

2. VOLT Produkció székhelye:                         1033 Budapest, Hajógyári sziget,

hrsz. 23796/58.

3. VOLT Produkciót nyilvántartó hatóság:                    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

4. VOLT Produkció cégjegyzékszáma:             01-09-695549

5. VOLT Produkció adószáma:                        12625150-2-41

 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

1. VOLT Produkció: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.

 

2. Rendezvény/Rendezvények: a VOLT Produkció által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál/fesztiválok, azaz a VOLT Produkció által adott időszakban és területen biztosított előadóművészeti – zenei, szórakoztató és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

 

3. Rendezvény időtartama: Adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az árjegyzékben szereplő Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az árjegyzékben szereplő Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A VOLT Produkció fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

 

4. Termék: a VOLT Produkciótól, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

 

5. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a VOLT Produkció vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

 

6. Jegy: a VOLT Produkció által szervezett Rendezvényeken a karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

 

7. Nem látogatói jegy: a „visitor” megjelöléstől eltérő megjelöléssel ellátott Jegyek.

 

8. Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a VOLT Produkció által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy percalapú jegy) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a VOLT Produkció tulajdonában álló igazolás, amely – a VI/1. pont szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

 

9. Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

 

10. Jegyvásárló: a Jegyet a VOLT Produkciótól megvásárló személy.

 

11. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

 

12. Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

 

13. Közreműködő: a VOLT Produkció – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

 

14. Szerződéses partner: adott Rendezvényen a VOLT Produkcióval létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

 

15. Harmadik személyek: a VOLT Produkción és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

 

16. Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a VOLT Produkció honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

 

17. Árjegyzék: a VOLT Produkció által értékesített jegyek és bérletek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményes időszakait tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

 

18. Fizetési szabályzat: a VOLT Produkció eseti döntése alapján egyes Rendezvények vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

 

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

 

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a VOLT Produkcióra, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A VOLT Produkció és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

 

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a VOLT Produkció 2014. november 5-én hatályba lépett ÁSZF-je hatályon kívül helyezésre kerül.

 

3. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a VOLT Produkció a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a VOLT Produkció által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a VOLT Produkció által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a IV/2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az V. pont szerinti jegyvásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Fogyasztó jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Fogyasztót, ha a módosítás kizárólag a Fogyasztókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a VOLT Produkció felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A VOLT Produkció javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

 

4. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

 

5. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a VOLT Produkcióval szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a VOLT Produkció velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

 

IV. JOGVISZONY JELLEGE

 

1. A VOLT Produkció a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy VOLT Produkció általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a VOLT Produkció a Jegyét a VI/1. pont szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

 

2. A VOLT Produkció a Látogató részére lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

 

3. Adott Rendezvény – összhangban a II/2. pontban írtakkal – programok és a VOLT Produkció által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a VOLT Produkció mint szervező és rendező alakítja ki a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a VOLT Produkció nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a VOLT Produkció nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a VOLT Produkció mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására.

 

V. JEGYEK, JEGYVÁSÁRLÁS

 

1. Jegy

 

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

 

2. Jegyvásárlás

 

2.1. Jegyvásárlás elektronikus úton

 

Az online jegyvásárlási módokat a VOLT Produkció saját vagy Közreműködői, illetve Szerződéses partnerei online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a VOLT Produkció meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a VOLT Produkció vagy Szerződéses partnere emailben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t. Amennyiben a Jegye(ke)t a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a VOLT Produkció azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email VOLT Produkció általi kiküldésével a jegyvásárlás lezártnak, a Jegy pedig átvettnek tekintendő, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a VOLT Produkció felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet mégsem kapta meg.

 

Minden egyes megvásárolt Jegyhez külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A VOLT Produkció a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot ad ki.

 

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

 

A VOLT Produkció kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerül sor a VI/1. pont rendelkezéseinek megfelelően. A tranzakciók biztonsága és az adatkezelési szabályzatban foglaltak érdekében – annak ellenére, hogy a Jegyek nem nevesítettek – a VOLT Produkció a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a VOLT Produkció adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel.

 

Az előzőekben írtakkal ellentétben a Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

 

A karszalagot a VOLT Produkció azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a VOLT Produkció nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A VOLT Produkció az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

 

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a VOLT Produkció vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

 

A VOLT Produkció fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként a mindenkori árjegyzékben meghatározott mértékű adminisztrációs díjat számoljon fel.

 

2.2. Jegyvásárlás személyesen

 

A Jegyvásárló a VOLT Produkció vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénz, a VOLT Produkció által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány, illetve banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.

 

2.3. A Jegy átruházása

 

A Jegy szabadon átruházható. A Jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy a VOLT Produkció ÁSZF-jét elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy a Jegyet átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A Jegyet megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy a Jegyet átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. A Jegy átruházására irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a VOLT Produkció kifejezetten kizár a Jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet.

 

3. Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása

 

A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A VOLT Produkció kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében az árjegyzékben egyedileg meghatározott speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

 

VI. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

 

1. Karszalag

 

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A VOLT Produkció kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja. A VOLT Produkció a karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendeli, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a vonatkozó adatkezelési engedélynek és/vagy szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a VOLT Produkció jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni. A VOLT Produkció elővételben vásárolt Jegy esetében lehetővé teheti, hogy a karszalag előzőekben írt, meghatározott természetes személyhez rendelése előzetesen, online felületen is elvégezhető legyen, amely mindazonáltal nem jelenti a Jegy meghatározott személyhez rendelését, ezért változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. A VOLT Produkció jogosult ezt indokoló körülmények (így különösen a belépni kívánó Látogatók nagy száma) esetén a jelen bekezdésben írt eljárások alkalmazását átmenetileg felfüggeszteni.

 

A VOLT Produkció fenntartja a jogot, hogy a karszalagot RFID technológiával lássa el, és a karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok meglétét ilyen módon ellenőrizze.

 

Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a VOLT Produkció által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a VOLT Produkció és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a VOLT Produkció nem pótolja vagy cseréli.

 

A VOLT Produkció fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a VOLT Produkcióval ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

 

2. Belépés

 

2.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

 

2.2. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A VOLT Produkciónak jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.

 

2.3. A VOLT Produkció a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A VOLT Produkció felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

 

2.4. A Rendezvények területére a VOLT Produkció által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényeken. A Rendezvények megközelítéséhez a VOLT Produkció a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

 

2.5. A 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, aki felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

 

2.6. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére az egyes Rendezvények Házirendjei írhatnak elő szabályokat. A VOLT Produkció felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

 

3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

 

3.1. A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogató által a VOLT Produkciótól vásárolt Jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a vonatkozó Házirend rendelkezései.

 

3.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a VOLT Produkció, valamint a VOLT Produkciótól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A VOLT Produkció, valamint a VOLT Produkciótól engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a VOLT Produkció a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a VOLT Produkcióval szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt  telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A VOLT Produkció kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

 

3.3. A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a VOLT Produkció előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

 

3.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. A VOLT Produkció fenntartja a jogot, hogy adott Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.

 

3.5. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a VOLT Produkció által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a VOLT Produkció fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A VOLT Produkció jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a VOLT Produkció fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A VOLT Produkció kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a VOLT Produkció egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a VOLT Produkció egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

 

4. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

 

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

 

5. Elveszett tárgyak

 

Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza. A VOLT Produkció felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

 

6. Biztonság

 

A Rendezvények területén a VOLT Produkció megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

 

7. Elsősegély és orvosi ügyelet

 

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

 

8. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

 

A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

 

A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a VOLT Produkció, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. Amennyiben a VOLT Produkció valamely Rendezvény tekintetében így dönt, úgy az adott Rendezvény területén valamely vételár és díj megfizetésére készpénz helyett kizárólag a VOLT Produkció által megjelölt és a Fizetési szabályzatokban közzétett módon és eljárások szerint van lehetőség. A Látogató ilyen esetben a fizetős Termékeket és Szolgáltatásokat csak azt követően vásárolhatja meg, hogy az irányadó Fizetési szabályzatot elfogadta. A Fizetési Szabályzatot a VOLT Produkció legkésőbb a legelső érintett Rendezvény kezdőnapját megelőző napon megismerhetővé teszi honlapján, valamint a Rendezvény helyszínén.

 

9. Házirendek

 

Az egyes Rendezvények házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A VOLT Produkció felhívja a figyelmet, hogy a Házirendek előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak, ezért javasolja azok figyelemmel követését. Az aktuális Házirendek megtekinthetők a VOLT Produkció honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

 

VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 

1. A VOLT Produkció szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a VOLT Produkció nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll – ide nem értve egyes, csak egyetlen lényeges eseményből álló rendezvényeket, amelyek eltérő szabályai a vonatkozó házirendekben találhatóak –, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a VOLT Produkció kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját a VOLT Produkció jogosult egyoldalúan módosítani (így a VOLT Produkció kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy a VOLT Produkció és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a VOLT Produkció a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

 

2. A VOLT Produkció fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a VOLT Produkcióval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

 

3. A VOLT Produkció jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a VOLT Produkcióval szemben.

 

4. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a VOLT Produkció vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a VOLT Produkcióval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A VOLT Produkció általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A VOLT Produkció nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

 

5. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A VOLT Produkció kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen a VOLT Produkció üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért – az egyes Házirendekben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, az egyes Házirendekben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a VOLT Produkció felelőssége kizárt.

 

6. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a VOLT Produkció nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a VOLT Produkcióval szemben.

 

7. A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A VOLT Produkció kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

 

8. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a VOLT Produkció nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A VOLT Produkció különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a VOLT Produkció kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

 

9. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a VOLT Produkció, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

 

10. A VOLT Produkció kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a VOLT Produkció bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A VOLT Produkció az ilyen gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

 

11. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a VOLT Produkciót felelősség nem terheli, ezek nem esnek a VOLT Produkció felelősségi körébe, mivel a VOLT Produkció kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

 

12. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

 

13. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a VOLT Produkciónak nem áll módjában gondoskodni, kivéve, ha adott Rendezvény vonatkozásában – az annak Házirendjében foglaltak szerint – az elhelyezés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy ezen dolgok tekintetükben a VOLT Produkció a felelősségét még ez utóbbi esetben is kizárja.

 

14. A jelen ÁSZF alapján a VOLT Produkció és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

 

VIII.    SZANKCIÓK

 

1. A VOLT Produkció a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a VOLT Produkció érvénytelenítheti, illetve karszalagját a VOLT Produkció eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a VOLT Produkció felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

 

2. A VOLT Produkció az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a VOLT Produkció által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a VOLT Produkció jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően a VOLT Produkció által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt a VOLT Produkció felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

 

3. VOLT Produkció a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

 

 

IX. VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

 

1. A VOLT Produkció weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a VOLT Produkció, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a VOLT Produkció, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a VOLT Produkciót, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

 

3. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a VOLT Produkcióval, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a VOLT Produkció korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A VOLT Produkció minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

 

A VOLT Produkció korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

X. VIS MAIOR

 

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a VOLT Produkció hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a VOLT Produkció nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. A VOLT Produkció jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

 

2. A VOLT Produkció Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

 

3. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

 

4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a VOLT Produkció által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a VOLT Produkció és a Fogyasztó kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati iroda munkatársai várják a VOLT Produkció részéről. Egyéb elérhetőségek a http://nagyonbalaton.hu, http://bmylake.hu, http://strandfeszt.hu weboldalakon kerülnek megadásra.

 

Budapest, 2015. november 30. 

 

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

on the use of the Simple System

 

12th of January, 2018

 

 

Preamble

 

1.         The Simple System provides new experience of purchase and use of services with the innovative integration of digital devices and mobile purchase solutions in such a way that the integrated services are ensured for the User in an integrated application.

 

2.         The present General Terms and Conditions (GTC) shall determine the conditions of the use of the Simple System and the rights and obligations of the Service Provider and the User.

 

General information

 

3.         The Operator of the Simple System and the Provider of Simple Service is the OTP Mobile Service Limited Liability Company (OTP Mobile Ltd.).

 

4.         Public company data of the OTP Mobile Ltd.:

 

Seat:

Place of business:

Postal address:

Reg. No.:

Registered by:

Tax No.:

Repr. by:

Bank account:

Telephone:

Fax:

E-mail:

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

01-09-174466

Metropolitan Company Court

24386106-2-43

Péter Benyó Managing Director, individually

11794008-20543226-00000000) OTP Bank Nyrt.

+36 1 776-6901

+36 1 776 6902

ugyfelszolgalat@simple.hu

 

Definitions

 

5.         Simple System: Information technology system (IT system) developed for mobile devices, operating through mobile applications on mobile devices, enabling mobile purchase which provides new experience of purchase and use of services with the innovative integration of digital devices and mobile payment solutions, in such a way that the integrated services are ensured for the User in an integrated system. Included herein are the services and systems available through the system website (www.simple.hu), and the comfort functions and services related thereto.

 

6.         User: Private person who registered to Simple System and has agreed to be bound by the present GTC.

 

7.         Service Provider: OTP Mobile Service Limited Liability Company, Owner and Operator of the Simple System.

 

8.         Business partner: The private person, legal entity or organization without legal entity which entered into a contract with the Service Provider and whose product or service is available, purchasable, consumable or can be used by the User in the Simple System and/or which accepts the identifiers ensured to the Users by Simple System, ensures the benefits and for the User, and/or whose content is displayed by the Service Provider but it shall not be considered as Retailer of the Service Provider.

 

9.         Mobile payment: All methods of payment supplied by the Service Provider in order to the User will be able to pay the fee of the selected service (for example payment from Simple Card Credit or through Virtual Point of Sale (VPOS))

 

10.     Service: Product and service provided by the Counterparty which is available in the Simple System for the Users.

 

11.     Mobile device: Mobile phone, smart phone, tablet, phablet and other technical devices which are capable of mobile communication and traffic od cellular data.

 

12.     Website: Content available at (URL) www.simple.hu, and www.simplejatekok.hu.

 

13.     Event: Cultural, leisure, entertainment, sport, music or other event, movie, program of which the Service Provider sells tickets for the Users.

 

14.      Entry Ticket: Ticket entitling to enter and participate to the Events

 

15.      Event Manager: A third person who takes care of the organization and holding of the events.

 

16.     NMPS Act: The Act CC of 2011 on the national mobile payment system.

 

17.     NMPS Government Decree: Government Decree No. 356/2012 (XII. 13.) on the execution of the Act CC of 2011 on the national mobile payment system.

 

18.     Centralized mobile sales services: Services determined in the section of 2 a)-d) of the NMPS Act among which the effect of the present GTC covers public parking services based on the section 2 a) of the Act and providing public roads for traffic purposes to be used in exchange for toll based on the section 2 b) of the Act (Motorway toll, E-Vignette). In the framework of sale of E-Vignettes the Service Provider sells the following types of E-Vignettes:

 

a.         D1 weekly (10 days), monthly (30 days) and annual country and county E-Vignette

b.        D2 weekly (10 days), monthly (30 days) and annual country and county E-Vignette

c.         U weekly (10 days), monthly (30 days), and annual country and county E-Vignette

d.        B2 weekly (10 days), monthly (30 days) and annual country and county E-Vignette

e.         D1M weekly (10 days) E-Vignette

 

19.     NMP: The National Mobile Payment Plc. appointed as national mobile payment organization by the section 2 (1) of the Government Decree.

 

20.     NMPS: National mobile payment system defined in section 1 d) of the Act.

 

21.     Territory: sites on which the Service Provider renders the Services on parking ticket purchase.

 

22.     Tariffs: It contains the fees and costs chargeable by the Service Provider upon parking ticket or motorway toll purchase which shall be published by the Service Provider as a notice from time to time on the Website.

 

23.     Wallet: the electronic wallet service provided by the Service Provider within the Simple System.

 

24.     NFC payment: payment procedures undertaken via Near Field Communications, a technological standard providing for short-range, two-way communications.

 

25.     Card digitisation: the enabling of a Paypass-compatible MasterCard issued by OTP Bank Nyrt. and in possession of the User to facilitate touch-free payment procedures within Wallet.

 

26.     Simple Card: a virtual debit card issued by OTP Bank Nyrt., which is charged by the User via VPOS with credit to be used for purchases; and which is provided to User should their debit card not be compatible with Card digitisation.

 

Scope of services available through the Simple System

 

27.     The Service Provider is entitled in his discretion, unilaterally, to modify, to extend, to detract the Services, contents and functions available in the Simple System, and also to introduce new Services, contents and functions. The Service Provider informs the Users about the availability of new Services, contents and functions in the Simple System among others on his Website.

 

28.     The Business partners provide their Services in accordance with the conditions and business policy requirements of their own general terms and conditions and with the conditions and rules developed by them. By the acceptance of the present GTC the User agrees to be bound by the terms and conditions of the Business partners relating to the supply of the services.

 

29.     The following services are available in the Simple System at the present time:

 

a)        Vending Machine: purchase from the Vending Machine with mobile device

b)        Ticket: purchase of theatre, concert and movie tickets

c)        Food Ordering: distant, delivering food order

d)        Party

e)        Parking and E-Vignette: purchase of parking ticket and E-Vignette.

f)         Taxi: taxi-order service

g)        Loyalty-Cards service

h)        Coupon

i)         Bookline

 

Services which are also available and functioning on the www.simple.hu website:

 

aa) within the ticket purchase card, the purchase of festival tickets available under the festival card.

 

User registration

 

30.     Users may register to the Simple System in several ways:

 

a)        on the Website, clicking on “Registration” and entering the e-mail address and a password

b)        with the Users’ Facebook account ( name and e-mail address registered in www.facebook.com)

c)        with the Users’ Google + account (e-mail address and name)

d)        When registering, users may optionally also provide their data as per the following:

-         Telephone number

-         Name

-         Maiden name

-         Birthplace and time of birth

-         Mother’s maiden name

-         Billing information: billing name, billing address, VAT no. (in cases of legal entities).

 

User may provide more than one e-mail addresses in the use of the Simple System; the Simple System connects the given e-mail addresses by the relevant User automatically.

 

31.     In the registration process the Users are bound to provide real data in accordance with their valid identity card and address card and they shall notify the Service Provider of any changes in these data without delay, but no later than within 15 days.

 

The Service Provider hereby excludes his liability for the damages arisen from providing misleading, wrong or false data or e-mail address during the registration, at the same time the Service Provider is entitled to claim the compensation of any damages arising from such activity of the User. Users are entitled at any time to verify or modify their data. The Service Provider is entitled to cancel the data obviously wrong or false, in case of doubt the Service Provider is entitled to control the reality of data.

 

The Service Provider withholds the right to decline Simple registration of the User in particular in case of providing unreal or false data or in case of suspicion of any abuse with the data provided during the registration.

 

In the event that the Service Provider becomes aware of that the User provides data of other or non-existing person or unreal or false data during the registration and/or the use of the Simple System which infringes the present GTC, third persons’ rights or the law, the Service Provider is entitled to terminate the agreement concluded with the User with immediate effect.

 

The personal data given during the registration are not public and are not available for third persons. In case of lost or forgotten password the Service Provider shall reproduce or modify it at the User’s request.

 

The User acknowledges that persons under 18 years of age shall not register to the Simple System and shall not enter into a contract according to the present GTC without their legal representative’s consent. The Service Provider is not liable for the damages and penalties arisen from the lack of this legal representative’s consent.

 

32.     The User is fully responsible in connection with the username and password belonging to his/her Simple System registration and with all and any activity by them. The User undertakes to immediately inform the customer service of the Service Provider in case of the unlawful use of his data or in case of the contravention of the safety in any way. The Service Provider is not liable for the damages arisen from the storage of the password or from handing over the user name and the password to third person.

 

33.     Users may register after the download and install of the Simple application to their Mobile Device. Users attend to download and install other applications or programmes in case these are necessary for the functioning of the Simple application on the Mobile device.

 

The User is not entitled to cancel his registration (profile) himself from the Simple System. In the event of such intention the User shall notify the Service Provider from his claim of cancellation on ugyfelszolgalat@simple.hu e-mail address and the Service Provider will ensure to cancel the User’s registration (profile). Before the effective cancellation of the User’s registration (profile), the Service Provider sends a confirmation e-mail to the User, and he will execute the cancellation only if the User gives a positive answer. The User acknowledges that in case of cancellation of his Simple registration or profile, all data, order stored in the Simple System will be definitively and irrevocably cancelled.

 

User can also register to the Simple System on the simple.hu website, without downloading and installing the simple application to a Mobile device.

 

Acceptance of the GTC

 

34.     During the Simple Registration herein, at the end of the Simple registration with a final “click” the Users agree to be bound by the present GTC which includes the privacy policy.

 

35.     The Users expressly grant consent by the acceptance of this GTC to The Service Provider to manage their personal data given during the Simple Registration and the data given and managed in the Simple System for the purpose, to the extent, in the manner as stipulated in the present GTC.

 

36.     The User acknowledges that it is only entitled to use the Simple System if it agreed to abide by the present GTC.

 

Description of the Services and processes available in the Simple System

 

37.     The User acknowledges that the scope of the services and processes available and functioning through the Simple System as well as that which of these Services and processes are available via the simple.hu website is subject to the discretion and unilateral decision of the Service Provider.

 

38.     The Simple System is susceptible to provide the following services and to control the following processes:

 

General process of purchase

 

39.     Only Users registered in the Simple System are entitled to purchase through the Simple System. In course of purchasing first the User learns the characteristic of the purchased Service, selects the concrete Service, puts it to basket and initiates the payment process.

 

Wallet

 

40.     The Simple Wallet service (hereafter referred to as Wallet) is an electronic wallet service available through the Simple Sytem, which aims to provide User with a classic “leather wallet” feel through their mobile device. The Wallet service includes the following elements:

a)    Debit card registration within the Simple System, including the storage thereof;

b)    NFC payment function

c)    Simple Card payment function

d)    Support of money transfer via bank: provision of technical support to inter-bank money transfer within OTP Bank Plc by way of the Simple System’s platform;

e)    Support of bank account balance inquiry: provision of technical support to the viewing of an account balance at OTP Bank Plc pertaining to a bank card issued by OTP Bank Plc;

f)     Bank card registration: registration of OTP Bank Plc issued bank cards via OTP SmartBank or OTP Direct services into the Simple System.

 

41.     Card registration

 

User is to register their debit cards within the Simple System, with which they may pay for purchases made in the Simple System and the Application after registration.

 

User provides their following data during card registration:

a)     Debit card number

b)    Expiration date (month/year)

c)     Name on card

d)    CVC (in case of Visa cards) or CVV (in case of MasterCard cards) security code, which is found on the back of the debit card

e)     Debit card name within the Simple System – if the User does not elect to name their card, the Simple System automatically names them based on their type and the last 4 digits of the relevant card number.

 

User may register more than one cards in the Simple System, and may select one of these upon payment, or may elect to provide new card data upon their preference.

 

After card registration, if the registered card and User’s Mobile devices are both compatible with NFC payments,User may perfrom card digitisation. If the User’s Card is unsuited to Card .

 

The Simple System stores the registered debit cards’ data upon successful registration, moreover the card data of NFC compatible, digitised cards and also the card data of Simple.

 

42.     NFC payment function

 

User may enable and use the NFC payment function regarding their card registered in the Simple System, if:

 

a)     the registered card in question is a Paypass-compatible Mastercard debit card issued by OTP Bank Nyrt., and

b)    User runs the Simple Application installed on a Mobile device operating iOS, Windows Phone or Android 4.4 or higher, and

c)     this Mobile device is able to make NFC payments, that is that the device contains an NFC-reader.

 

If the above criteria are met, Service Provider digitises the card data given by User in the Simple System, by which NFC payments are made possible on the Mobile device running the Simple System (hereafter referred to as Card digitisation). Service Provider states and User acknowledges that as part of the Card digitisation, OTP Bank Nyrt. makes a test charge of 100 Ft, that is one-hundred forints on User’s card, which is in turn refunded instantly.

 

After successful authorisation, the debit card is stored as an NFC-compatible card in the Simple System, with which the User is able to pay for purchases made outside of the Simple System, on NFC-compatible POS terminals, or for online purchases via VPOS. In the making of payments, the User first initialises the Simple Application, navigates to the Bank cards menu item, and selects the NFC compatible card to be used, then touches its Mobile device to the POS terminal. Should the payable amount exceed the limit pertaining to the PIN-free use of the given Paypass card, the User will be prompted to provide the PIN code of the card being used, or in some cases, to provide the password pertaining to the card in the Simple System.

 

To enable and use the NFC payment function, User is obligated to provide their phone number.

 

43.     Simple Card payment function

 

If User does not possess a debit card meeting the above criteria of Card digitisation, then User may take part in the Wallet service via a Simple Card. A Simple Card is a virtual debit card issued by OTP Bank Nyrt., the credit available on the Virtual prepaid card of which (hereinafter: Credit) is charged by the User via VPOS and a traditional bank card with internal credit through the Simple System.

 

In requesting a Simple Card, the User is obligated to provide the following data:

a)     Name

b)    Address

c)     Date of birth

d)    Telephone number

e)     E-mail address

 

Service Provider states and User acknowledges that during the registration of the User’s bank card into the Simple System, prior to the first charge of the User’s balance, OTP Bank Ltd. performs a test charge of HUF 100,-, that is one hundred Hungarian forints for the purposes of two-step verification, which is immediately refunded upon successful verification. User may only charge their Simple Card balance after having successfully completed the above authentication.

 

User may register multiple cards into the system for the purposes of balance charging, to which the above authentication process will apply in all instances.

 

Service Provider states and User acknowledges that the Simple Card may only be charged up to a monthly maximum of HUF 65.000,-, that is sixty-five thousand Hungarian forints, and subsequently, the Credit may be used as payment to the above monthly maximum.

 

Service Provider states that the Simple Card Credit shall be refunded by OTP Bank Nyrt. at any time upon the request of the User, to a bank account nominated by the User. In lieu of nomination, Service Provider refunds the credit sum to the account pertaining to the card last used to charge the credit in question.

 

44.     During the charging of a Simple Card under the Wallet service, Service Provider shall conclude a two-factor authentication regarding the previously registered bank card (as a result of user interaction) by token challenge, concluded by a test charge of HUF 100,-, that is one hundred Hungarian forints ,the failure of which will result in Service Provider’s rejection of the registration attempt.

 

45.     Service Provider states and User acknowledges that the Simple Card service is provided by OTP Bank Nyrt., fully separate from the Wallet service provided hereunder by the Service Provider, pursuant to their own terms, conditions and fee structure. User accepts the terms and conditions of OTP Bank Nyrt. regarding the requesting, issuing and use Simple Card within the Simple System, by ticking a checkbox, thereby contracting via electronic means. Acceptance of the above referenced terms is an unconditional requisite of the Simple Card being issued. Contracts made as per the above are stored by OTP Bank Nyrt., per their own terms and conditions. Service Provider does not store the Simple Card contract electronically.

 

46.     Regarding the Simple Card, Service Provider merely provides a technical platform related thereto. In observance of this information, User expressly accepts that Service Provider neither holds nor accepts any responsibility related thereto, and that any and all notices and complaints, or any claims must be sent directly to OTP Bank Nyrt.

 

47.     User may charge their Simple Card Credit via any of their bank cards registered in the Simple System, with an amount of their preference, observing the monthly limits described above.

 

The contents of two-factor authentication messages (text messages, bank statements) are only observable by the User, as such, should the User disclaim their card usage regarding Simple Card credit charges after having completed two-step verification, OTP Mobile Ltd. will, in all instances, move for the rejection of the disclaiming procedure pursuant to the present GTC and the pertaining data.

 

48.     Service Provider informs User, and User expressly acknowledges that all data and information provided in relation to the Wallet service are governed by the data management and privacy provision of this GTC, with the below exceptions:

 

a)      Service Provider stores the card data given by the User – in cases of both ther NFC payment method and the Simple Card – in a PCI DSS certified environment, under the pertinent technical conditions;

b)     Service Provider forwards this data only to OTP Bank Nyrt. and only for the purposes of authorisation;

c)      Service Provider shall delete all card data of User upon their request, without delay.

 

49.      Service Provider informs the User, that with respect to the Simple Card service, Service provider acts as tied agent on behalf and for the benefit of OTP Bank Plc., pursuant to 10. § (1) ab) of Act CCXXXVII. of 2013 on credit institutions and financial enterprises; moreover, that with respect to said tied agency, Service Provider falls under the authority of the National Bank of Hungary. The National Bank of Hungary’s records on financial intermediaries may be accessed and viewed by the User at the following address:

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

 

50.      Regarding the tied agency of the Service Provider, the consumer protection information and the complaint regulations of this GTC shall apply accordingly.

 

51.      Support of money transfer via bank

 

Under the money transfer services provided by OTP Bank Plc., the User may, via their OTP Bank Plc. issued bank card registered into the Simple System, transfer – i.e. pay – a nominated amount of funds to another bank card issued by OTP Bank Plc. This service may only be used within the relations of OTP Bank issued bank cards, with the sender card having to be registered into the Simple System. The service is unavailable for virtual prepaid cards, for Simple Cards under the present GTC, it may only be used with physical bank cards fitting all of the above criteria.

 

The money transfer services and the transactions are concluded by OTP Bank Plc., both in a technical and legal sense, the Service Provider does not take part in any of them, neither in a financial, nor a legal or a technical sense. The Service Provider only contributes to the bank money transfer done by OTP Bank Plc. via the charging of an OTP Bank Plc. issued bank card’s balance, with said contribution being done via the forwarding of a string of electronic data to the transferor bank, OTP Bank Plc.

 

During the course of the money transferring transaction, Service Provider does not come into possession, nor does it store or manage in any way the balance, the history, any other data or banking secrets of neither the transferor, nor the recipient card, or the OTP Bank accounts behind them.

 

Service Provider informs the User, and User expressly acknowledges that the inter-bankcard money transfer and transaction services are not done by Service Provider, these are provided by OTP Bank Plc, in full possession of all MNB (National Bank of Hungary) authorisations and permits necessary under applicable law. The inter-bankcard money transfer and transaction services are subject to the applicable terms and conditions of OTP Bank Plc and the contracts between OTP Bank Plc and the User, which are agreed upon and entered into without involvement of the Service Provider. Service Provider is not a contractual party to the money transferring agreement between the User and OTP Bank Plc.

 

Service Provider is not involved in the money transfer between bank cards, neither directly nor indirectly, under the provision of said transfer. Accordingly, User enters into a contract with OTP Bank Plc., with OTP Bank Plc. being responsible for the adequate and legal fulfilment of said transfer. Service Provider merely provides assistance to their registered Users in using this banking service easily and quickly, by utilising the Simple System’s user interface. Service Provider only affords the User their platform for the usage of the above services.

 

Service Provider informs User that regarding the money transfer service between bankcards, Service provider acts as tied agent on behalf and for the benefit of OTP Bank Plc., pursuant to 10. § (1) ab) of Act CCXXXVII. of 2013 on credit institutions and financial enterprises; moreover, that with respect to said tied agency, Service Provider falls under the authority of the National Bank of Hungary. The National Bank of Hungary’s records on financial intermediaries may be accessed and viewed by the User at the following address:

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

 

Regarding the tied agency of the Service Provider, the consumer protection information and the complaint regulations of this GTC shall apply accordingly.

 

In accordance with the above, Service Provider is not liable for the legal compliance and the adequacy of the service provided by OTP Bank Plc. hereunder. Service Provider only holds liability – under the restrictions in the present GTC – for the adequate functioning of the Simple System as technical platform.

 

Service Provider informs User that regarding the money transfer service between bankcards, Users may state their complaints and grievances at the customer services of OTP Bank Plc, with all complaints handled by OTP Bank Plc, pursuant to their customer code. Service Provider only accepts and handles complaints regarding the Simple System as a technical platform, under the customer service provision of the present GTC.

 

52.   Support of bank account balance viewing

 

Via the dedicated interface of the Simple System, the User may directly access and view the account balance of the account pertaining to their OTP Bank issued bank card that is registered in the Simple System. The account balance information is available for viewing on the interface of the Simple System.

 

The account balance viewing service and the transactions are concluded by OTP Bank Plc., both in a technical and legal sense, the Service Provider does not take part in any of them, neither in a financial, nor a legal or a technical sense. During the course of the account balance information display, Service Provider does not come into possession, nor does it store or manage in any way the balance, the history, any other data or banking secrets of neither the transferor, nor the recipient card, or the OTP Bank accounts behind them.

 

Service Provider informs the User, and User expressly acknowledges that the account balance access services are not provided by Service Provider, these are provided by OTP Bank Plc, in full possession of all MNB (National Bank of Hungary) authorisations and permits necessary under applicable law. The account balance access services are subject to the applicable terms and conditions of OTP Bank Plc and the contracts between OTP Bank Plc and the User, which are agreed upon and entered into without involvement of the Service Provider. Service Provider is not a contractual party to the account balance access agreement between the User and OTP Bank Plc.

 

Service Provider is not involved in the bank account balance access service, neither directly nor indirectly, under the provision of this service, User enters into a contract with OTP Bank Plc., with OTP Bank Plc. being responsible for the adequate and legal fulfilment of said service. Service Provider merely provides assistance to their registered Users in using this banking service easily and quickly, by utilising the Simple System’s user interface. Service Provider only affords the User their platform for the usage of the above services. Concordantly, Service Provider does not engage in any service provision under this chapter that would constitute the necessity of any authorisation, nor any that would fall under the scope of Hpt. or Pfsz in any way, moreover, in this regard, Service Provider is not considered a tied agent of OTP Bank Plc.

 

In accordance with the above, Service Provider is not liable for the legal compliance and the adequacy of the service provided by OTP Bank Plc. hereunder. Service Provider only holds liability – under the restrictions in the present GTC – for the adequate functioning of the Simple System as technical platform.

 

Service Provider informs User that regarding the account balance access services, Users may state their complaints and grievances at the customer services of OTP Bank Plc, with all complaints handled by OTP Bank Plc, pursuant to their customer code. Service Provider only accepts and handles complaints regarding the Simple System as a technical platform, under the customer service provision of the present GTC.

 

53.     Bank card registration via bank

 

The User may elect to register their OTP Bank Plc. issued bank card into the Simple System not by inputting the card data into the relevant interface of the Simple System, but by way of utilising the SmartBank or OTP Direct services of OTP Bank Plc. under the scope of the agreement made by and between OTP Bank Plc. and the User. In this framework, User enters their card data into the OTP Direct or the SmartBank service interface, as well as their email address registered in the Simple System, after which the given bank card will be registered into the Simple System.

 

For security reasons, the bank card security number (CVV or CVC code) and the bank card expiry date do not get forwarded into the Simple System, these are to be manually entered by the User within the framework of the Simple System. The registered bank card only becomes active if and when the above data is manually entered into the Simple System, and only after this may the card be used for payments via the Simple System.

 

Bank card registration via the OTP Direct and SmartBank services may only be utilised:

-         by Users registered into the Simple System,

-         regarding bank cards issued by OTP Bank Plc.,

-         by Users who have a valid and active contract with OTP Bank Plc. regarding OTP Direct or SmartBank services, and who have downloaded the required banking applications to their device running the Simple System.

The SmartBank and OTP Direct services are provided by OTP Bank Plc., both in a technical and legal sense, the Service Provider does not take part in any of them, neither in a financial, nor a legal or a technical sense. During the course of the account balance information display, Service Provider does not come into possession, nor does it store or manage in any way the balance, the history, any other data or banking secrets of neither the transferor, nor the recipient card, or the OTP Bank accounts behind them.

 

Service Provider informs the User, and User expressly acknowledges that the bank car registration services are not provided by Service Provider, these are provided by OTP Bank Plc, in full possession of all MNB (National Bank of Hungary) authorisations and permits necessary under applicable law. The account balance access services are subject to the applicable terms and conditions of OTP Bank Plc and the contracts between OTP Bank Plc and the User, which are agreed upon and entered into without involvement of the Service Provider. Service Provider is not a contractual party to the account balance access agreement between the User and OTP Bank Plc.

 

Service Provider is not involved in the above bank card registration service, neither directly nor indirectly, under the provision of this service, User enters into a contract with OTP Bank Plc., with OTP Bank Plc. being responsible for the adequate and legal fulfilment of said service; moreover, Service Provider expressly and explicitly excludes all liability for the correctness, authenticity and validity of the card data registered by OTP Bank Plc.

 

Service Provider informs User that regarding the bank card registration service, Users may state their complaints and grievances at the customer services of OTP Bank Plc, with all complaints handled by OTP Bank Plc, pursuant to their customer code. Service Provider only accepts and handles complaints regarding the Simple System as a technical platform, under the customer service provision of the present GTC. Service Provider only holds liability – under the restriction in the present GTC – for the adequate functioning of the Simple System as technical platform.

 

 

Vending Machine

 

54.     The User sets the device qualified for Mobile payment on the Vending Machine, selects the concrete product as usual then scans the QR code from the Mobile Payment Device with the Simple System application then selects the method of payment, sets and transacts the payment and finally takes the product from the automata.

 

In the parking lot of the Westend City Center shopping centre in course of the payment of the price of the parking ticket with Mobile Payment available in the Simple System (e.g.: bankcard registered in the Simple System) the User enters the Simple System Automata function then the parking automata scans the parking ticket, the User selects the option of Simple payment on the parking automata, then the User scans the QR code from the screen of the device qualified for bankcard payment within the Simple System Automata function on the parking automata with his Mobile Device, chooses the requested method of payment in the Simple application Automata function in his Mobile Device, confirms it and the payment will be shortly executed. The User will receive a notification of the above successful Simple payment transaction from the Service Provider. The User acknowledges that having resort to the Westend parking is governed by the conditions disclosed by Westend, and in the event of omission or failure of the payment consequences stipulated by the Westend parking rules are applicable against him/her. Therefore, the User shall make sure every time that the payment of the parking fee was successful through the Simple System with Simple payment, the Service Provider excludes the liability for the damages arisen from the omission or failure of this obligation, so the Service Provider is not liable for any consequences of the use of the parking without notification of the successful payment. If the User does not receive notification of the successful payment of the parking fee, the User shall settle the parking fee in another way, the Service Provider is not liable for the failure of the payment. In case of the User does not possess the sufficient financial resource in the selected method of payment, the User must ensure the payment of the parking fee in another way. The User expressly accepts by the acceptance of this GTC to receive electronic invoice or electronic bill, or an invoice or bill forwarded electronically of the fee of the Westend parking service issued and sent electronically.

 

Ticket

 

55.   In framework of the ticket purchase function the Service Provider operates an online system to promote the purchase of Entry tickets to different Events. The Service Provider ensures the purchase of the Entry tickets for the events listed in the Simple System for the Users. In course of the ticket purchase through the Simple System, the User selects the concrete Entry ticket first in his Mobile Device, then selects the method of payment intended to apply, receives a notification to his Mobile Device that the selection has been made successfully. After that the Service Provider will send the identifier of the selected Entry ticket to the User via e-mail or via Simple System application and the User will set and transact the selected method of payment. Purchasing may be cancelled at any point before successful payment, but after that, User may not pursue cancellation rights under 29. § (1) 1) of Directive no. 45/2014. (II. 26.), moreover neither Service Provider nor Event Manager can refund, exchange or reimburse the Entry ticket afterwards.

 

By buying the Entry Ticket and accepting the present GTC User accepts and agrees to be bound by the terms and conditions of those events.

 

In case of the purchase of Reduced Entry tickets, the Event Manager may check the existence of the entitlement to the reduction by reviewing the documents evidencing the reduction on the spot.

 

Any additional services other than the purchase of the Entry ticket, so regarding the effective holding of the Event, the User enters into a legal relationship with the Event Manager. The Service Provider does not take part in the organization and exploration of the Event, his activity and liability is confined to the sales of Entry tickets. The services provided by the Service Provider and by the Event Manager – and the liabilities thereof – are separated. The proper exploration of the Event falls under the Event Manager’s obligations. The Service Provider is not responsible in any way either for the acting of artists, athletes or other performers or for the quality, exploration or omission of the performance. According to this, the Entry tickets represent a contract between the Event Manager and the User in which the Event Manager undertakes the exploration of the Event and the User undertakes to pay the price of the Entry ticket.

 

Name and other identification data of the Event Manager shall be found on the Entry ticket.

 

Determination of the prices refers to the competence of the given Event Manager. The prices indicated on the Entry Tickets are in gross amount and are containing VAT. In the event that the User shall pay management charges or if the selected method of delivery or payment results additional costs then the total amount payable for the Entry tickets appearing in the Simple System will be already contained these items. The Service Provider withholds the right to modify the price of the Entry tickets and the amount of the additional costs at any time based on the Event Manager’s instructions. The right of price changes shall not be applicable for the purchases already initiated.

 

Putting the Entry ticket to the basket does not bind the User to purchase it. If the User does not want to buy the selected Entry Ticket, it can be taken out from the basket at any time before the Payment or all contents of the basket can be deleted.

 

In framework of the Service, reservation without payment is not available.

 

The User will receive its Entry ticket via Mobile device (so-called mobile ticket) in the Simple Application and in e-mail sent to its e-mail address given in Simple Application. If the User loses its Entry ticket for any reason (e.g.: deleting or losing the Mobile device) the User shall contact the Access Service Provider of the Mobile device.

 

The Service Provider seeks that the Event Managers accept the mobile Entry tickets bought through the Simple System as a valid ticket, without printing paper ticket or changing to paper ticket and that the Event Managers are able to successfully read the electronic barcode on the mobile Entry ticket in the Events. However, taking the fact into consideration that the Event Manager is a independent third party, the Service Provider does not undertake warranty, guarantee and liability for that; i.e. the Service Provider does not take responsibility if any Event Manager does not accept the mobile Entry Ticket bought through the Simple System in any Event or if he cannot read the electronic barcode thereon or requires printed paper ticket. In order to avoid any damage claims, the User undertakes to take the printed version of the mobile Entry ticket received in e-mail to the Event in every time when the User firstly visit an Event or an Event location.

 

The Service Provider is not liable in any way for the information and contents related to certain Events appearing on the Website, in particular for the information provided by the Event Manager.

 

The Service Provider excludes his liability for all the damages arisen from the activities contrary to contract, illegal activities or default of the Customer, Event Manager or third person.

 

In case of there is no other indication on the Entry ticket, it enables the holder – one person – to enter only once to the Event indicated on the Entry ticket. Lost, damaged, destroyed Entry tickets shall not be replaced.

 

The indicative starting time is established on the Entry ticket but the effective starting time may be different.

 

Depending on the type of the Entry ticket, it may contain security solutions to prevent forgery. In case of the Service Provider, the Event Manager or the security services involved at the site of the Event perceive that the safety signs on the Entry ticket are damaged, incomplete or signs of malicious willful damage may be detected or the ticket seems to be reproduced or copied, they are allowed to refuse the entry of the person who shows off the ticket or they can call him to leave the site of the Event. The User is not entitled to enforce any claim of damages arisen from the ban against the Service Provider

 

Certain Entry tickets authorize certain category of Users to enter (child ticket, senior ticket, professional ticket etc.). The presence of entitlement is not examined by the Service Provider. The Event Manager shall be entitled to verify whether the person who shows off the special Entry ticket is entitled to use it. The entry may be refused as long as the person does not justify his right to use it. The buyer or the person who showed off the Entry ticket is not entitled to force any claim of damages arisen from this exclusion.

 

Certain Entry tickets authorize certain sites to visit at the territory of the Event.

 

Everyone shall attend the Event on its own responsibility. Although the Event Manager shall take all steps to ensure the safe exploration of the Event, the Event Manager does not take responsibility for the visitors acting reckless. Under the influence of alcohol, drugs or other psychoactive substance the Event may not be visited even if the person shows off a valid Entry ticket.

 

Image and sound recording may be made in the Event on which the visitors of the Event may be recorded; it is therefore the Visitor of the Event shall not derive any claim against the Event Manager or against legal user of the record.

 

The Visitor who violates the conditions of participation, the rules of the Event or the rules of the venue of the Event, or the Visitor who violates the instructions of the security service or other inspection bodies may be removed by the Event Manager for the safe exploration of the Event and to ensure a smooth distraction of the other Visitors of the Event. The Service Provider or the Event Manager shall not be liable to compensate any damages arisen from this exclusion.

 

The Event Manager reserves the right of changes in the person of the performer, casting and smaller or reasonable changes in the Event.

 

In case of open-air Event the Event Manager may announce an auxiliary event day (rainday). If the date of the rainday is published, the Event Manager may decide at any time to hold the event on the rainday. As soon as the Service Provider gets the information in this respect from the Event Manager, he will inform the Users without delay through the Simple System. The User acknowledges that he is not entitled to withdraw because of the rainday. In spite of interruption, premature termination or delayed start because of the weather, the Event shall be regarded as held orderly if more than half of the Event was held orderly or the starting time of the Event was delayed less than 50 % or it was paused less than 25 % to the estimated length of the Event. The Event Manager is entitled to lay down different rules concerning the rainday or the partly held Events.

 

The Service Provider takes all steps to inform the User and to facilitate the redemption of the tickets in the possible failure of the Event. At the same time, the User acknowledges that in case of cancellation of the event, the process, site and date of the redemption of the tickets will be determined by the Event Manager and he takes the responsibility thereof. As soon as the Service Provider gets the data concerning the redemption of the tickets in an official form from the Event Manager he will publish it without delay in the Simple System. In the absence of the assignment of the Event Manager the Service Provider shall not be required to the redemption and reimbursement of the Entry tickets. The redemption takes place within a forfeit deadline of thirty (30) days maximum starting from the date of publication indicated by the Event Manager by the presentation of the original entry ticket and the purchase invoice. In addition to the price of the Entry ticket – which shall be refunded at full value – neither the Event Manager nor the person executing the redemption can be required to reimburse any presumed or real damages and costs. Beside the cancellation of the Event there is no other way for the redemption of the Entry tickets.

 

The redemption of the price of other services in course of the purchase of the Entry ticket, in addition to the price of the Entry ticket, shall be considered justifiable in proportion to the fulfillment of the certain services by the certain service providers.

 

If the User buys an Entry Ticket for an event organized by Sziget Cultural Management Limited or VOLT Produkció Limited, the general terms and conditions of those events which form Annex 4 of this GTC shall also apply to User.

 

Cinema and Cinema City

 

56.   The Service Provider under the Cinema menu item sells movie tickets for the films screened by the cinemas contracted with the Service Provider whilst under the Cinema City menu item the Service Provider sells movie tickets for the films screened by the cinemas belonging to the Cinema City network.

 

The Service Provider under both cinema menu items ensures the sale of the movie tickets to the films listed in the Simple System to the Users. During the purchase of the movie ticket through the Simple System the User first choose the film to be watched, after that – if there is a possibility – he can navigate to the internet website of the distributor of the given film and is able to watch the available trailer of the film and to read the information of the given film. After that the User chooses the desired screen time and location of the requested film; he chooses and marks the desired seat on the seat map of the desired cinema, then chooses the desired ticket type from the ticket types concerning the given seat and then pays the price of the given ticket with one of the payment options available in the Simple System. The User receives the movie ticket in the form of mobile ticket in the Simple System and he is able to watch the movie by showing it.

 

The aforementioned provisions on Tickets and Entry Tickets shall apply for the movie ticket including the purchase of Cinema City movie tickets accordingly; i.e. Event Manager shall be deemed as cinema operator and Event shall mean as the screening of the given movie.

 

The up-to-date version of the Cinema City Terms&Conditions available online on the website www.cinemacity.hu/terms&conditions shall be applied for the use of Cinema City cinema service. The User by the acceptance of the present GTC agrees to be bound by the provisions of this Cinema City Terms&Conditions.

 

Food Ordering

 

57.   The User may order food by distant delivery with the Simple System application on his Mobile Device by launching the Food Ordering plug-in where the User enters an Ordering address or if he has already entered one he selects the requested Ordering address.

 

In the Simple System under the settings of the Ordering address the User may choose whether the Delivery address added under the User’s data shall be the Ordering address or the User adds a new Ordering address. It is possible to add more Ordering addresses e.g. home, company, others which will be saved by the Simple System.

 

58.   The User is required to enter the following data for the use of the food ordering service:

 

a)         Name: name given in the Simple System as default which may be modified by the User.

b)        Ordering address: in case of more delivery addresses the User may choose between them with a certain designation e.g.: home, company, college, sublet, etc.

 

The Ordering address shall be broken down by the following: city, district, public area, (street, place, alley, esplanade, etc.) number and telephone number.

 

Optionally, the User may also enter the following data to the Ordering address: floor, door, doorbell inscription, other notification: “the doorbell is not working”, etc.

 

59.   Once the Ordering address is determined, after the selection of the correct address the User chooses the desired restaurant first. Name, picture, open or closed sign, opening hours, minimum amount of order, delivery fee are indicated and also the fact whether it is possible to pay by any of the methods of payment available in the Simple System and other User’s ratings may be displayed as well.

 

60.   Proceed to the selection of the restaurant, the offer of the selected restaurant with food categories, extras, prices and descriptions will be loaded to the User’s Mobile Device.

 

61.   In course of the selection of the desired food it is possible to make a comment on it.

 

62.   Proceed to that, the User puts the ordered items to basket. Each basket may contain items ordered from only one restaurant, in case of switching to another restaurant the previous basket will be deleted.

 

63.   Proceed to the putting of the selected items into basket an order summary will be displayed which contains the basket summary with the number of items ordered, delivery and wrapping costs, the amount to be paid and eventually with the tip. After that the User shall select if he prefers to order more from the same restaurant or modify the Ordering address, whether he asks for a VAT receipt, and if yes, enters the required data, and after all he can launch the payment by the selected method of payment which means the posting of the order. In case of the method of payment inside of the Simple System the ordering information are displayed in the transaction history or, in case of another method of payment, in the Food ordering plug-in.

 

Party

 

64.   Party online service is available through the Simple System wherein the Users, proceed to log in the Simple System and click on the Party card in the Simple System, are able to watch live motion pictures recorded by the web camera installed to the certain catering establishments, night clubs, open-air or indoor bars available in the Simple System in the framework of video stream service, in such a way as to choose to which club available through Simple System does the User prefer to pop in through the network. Only the real time events may be followed through Party. Party service is apt for supporting or using other social media functions.

 

Users are not entitled to save, download, reproduce the records available through Simple System from the certain clubs or record picture or voice thereof or share and make it available to public or use it online or any other ways.

 

The Service Provider makes available the program of the clubs available in the Party through Simple System based on its programs and contents published on the social media pages of the concrete clubs. The Service Provider is not responsible for the published program, for its conformity to law or its correctness, its modifications, amendments or holding by the club.

 

Taxi

 

65.   The User may order a taxi on his Mobile Device through Simple application by launching the taxi plug-in.

 

66.   To use the Taxi service, the User is required to enter the following data on first entry to the Taxi service:

 

a)        Name: name entered into the Simple System as default which may be modified by the User

b)        Telephone number: on which the client is available in case of feedback in connection with the carriage.

c)        Furthermore, the client may customize whether he prefers to get an audio signal when the taxi arrives or get a notification 3 minutes before the arrival of the taxi.

 

67.   The User may arrange the taxi order in the following way:

 

1.    The User gives the Ordering address:

 

i)     The User enables the GPS function on his Mobile Device which localize the User’s current location and if the User wants to get a taxi to this location he only needs to confirm this GPS location on its Mobile Device;

 

ii)    ii) If the User does not enable the GPS function on its Mobile Device, he may type manually the Ordering address where he orders the taxi;

iii)  The application is listing the previous Ordering addresses of the User.

 

2.    Prior to order the User may estimate the fare by entering the Ordering address and the destination to the application on the Mobile Device. The fare estimation is not qualified as a bid, the final and effective fare payable for the carriage may be different and the User shall acknowledge it.

 

The Ordering address shall be broken down in the following way: city, district, public area (street, road, place, alley, esplanade, etc.) number.

 

Only immediate taxi order is available through the Taxi service, advance ordering in time is not possible.

 

3.    Proceed to that the User may get a taxi by clicking on the "Get a taxi" button on the ordering or calculator page after that the registration number and the type of the car will be displayed on the screen of the client. The Service Provider is not responsible for the reality and completion of this indicative information.

 

Cancellation: within the application it is possible to cancel the ordered taxi. In case of five cancellations of order successively the User will be blocked of posting an order for a month.

 

Payment: At the close of the carriage, the driver will fix the amount of fare. The User may pay the fare of the Taxi service through Mobile payment in the Simple System or in other way permitted by the taxi service provider. In case of payment through the Simple System, the ordering data shall be found in the transaction history. In case of misspelled fare the User shall denote it to the taxi driver who will correct the amount. In case of the User is willing to give a tip to the taxi driver he shall denote it verbally to the taxi driver prior to fix the fare of the ride.

 

Parking and e-Vignette

 

68.   Content of the service, rules of the payment

 

To use the Parking and e-Vignette service a contract is concluded between the Service Provider and the User under which the User shall pay the fee specified in the Tariffs for the purchase of parking tickets and e-Vignettes to the Service Provider and he shall be entitled to use the services in the Territory.

 

The fee of the purchase of parking tickets and e-Vignettes service shall be adjusted through the Simple System.

 

The purchase of paring tickets service shall be used at each public area operated by the NMP service providers (Territory).

 

The User is required to pay the following fees for the parking through the Simple System:

 

a)    minimum amount of parking fee defined by law corresponding to the parking area

b)    parking fee defined by law corresponding to the period and area of parking

c)    comfort fee defined by the Service Provider in the Tariffs payable once for a parking

 

69.   The User is required to pay the following fees for the use of the highway paid through Simple System:

 

a)    motorway toll defined by law

b)    comfort fee defined by the Service Provider in the Tariffs payable once for an e-Vignette.

 

70.   Starting a parking

 

The User is able to use the parking Service in the Application by clicking the Parking card in the Simple System.

 

The User shall provide the following data when entering the Parking card n the Simple System in order to start parking:

a)    registration plate of the motor vehicle affected by parking

b)    the country issued the registration plate of the motor vehicle affected by parking

c)    the type of the motor vehicle affected by parking (passenger car, lorry, motorcycle, bus, van)

 

d)    number or the parking zone in which the User wishes to park.

 

In the lack of any of the aforementioned data the parking service cannot be started.

 

The Service Provider informs the User from the successful starting of the parking service. If the User does not receive notice on the successful starting of the parking, the User shall pay the parking fee in other way; the Service Provider is not liable if the User fails to do it.

 

At the starting of the parking the Service Provider locks the parking fee and comfort fee payable for the maximum period of parking at the selected parking zone corresponding to the selected form of payment. If the User does not possess the sufficient financial resource in the selected form of payment, the parking shall not be started and the User shall pay the parking fee in other way.

 

If the User possesses the sufficient financial resource in the selected form of payment for the lock, the parking shall be started. If the User stops the parking successfully started after 1 minute, the whole locked amount included the comfort fee shall be unlocked and discharged in the selected form of payment to the User and the parking transaction shall be deleted from the system by the Service Provider.

 

The Simple System does not process individual, unique parking discounts afforded by parking companies and local government bodies.

 

After starting the parking successfully the Simple System displays the data of the parking started.

 

One User is able to start parking for more than one vehicle contemporaneously.

 

The User is liable for keeping the maximum parking time in the given parking zone, the Service Provider is not obliged to examine and to monitor this maximum parking time in the Simple System. The Service Provider does not have liability for the damages the User suffers because of exceeding the maximum parking time. After the end of the maximum parking time the parking shall be stopped automatically, consequently the User is not entitled to enforce any claims upon any grounds against the Service Provider.

 

71.   Stopping the parking

 

The running parking service can be stopped after opening and entering the Parking card in the Simple System. The Service Provider informs the User about the successful stop of the parking service.

 

After the successful stop of the parking service the Simple System displays the data of the parking service stopped, the parking fee and offers to issue an invoice for the User. After the successful stop of the parking service the Service Provider detracts the parking fee and comfort fee payable for the parking, the remainder shall be unlocked and discharged in the selected form of payment to the User.

 

The User provides his invoicing data in the Simple System at the starting of the parking service.

72.   Buying E-Vignettes

 

The User is able to use the E-Vignette Service by clicking on E-Vignette card in the Simple System.

 

The User shall provide the following data after entering the Simple System in order to pay E-Vignette:

 

a)    registration plate of the motor vehicle affected by the E-Vignette

b)    the country which issued the registration plate of the motor vehicle affected by the E-Vignette

c)    the type of the motor vehicle affected by parking (passenger car, motorcycle, bus)

d)    starting date of the effective time of the E-Vignette related to the given type of the vehicle (for example: 01. 03. 2015) and the effective duration and territory of the E-Vignette (for example: weekly (10 days), monthly, yearly country, yearly county) in case of yearly county vignette the sign of the desired one or more counties.

 

In the lack of any of the aforementioned data the E-Vignette cannot be bought.

 

The Service Provider informs the User about the successful purchase of the E-Vignette. If the User does not receive notice on the successful purchase of the E-Vignette the User shall pay the motorway toll in other way, the Service Provider is not liable if the User fails to do it. The User shall buy the E-Vignette before driving up to the pay-motorway, posterior purchase of the E-Vignette does not mean retrospective right for the use of the motorway, therefore the E-Vignette purchased a posteriori shall be deemed as unlawful use of the motorway and can cause obligation for paying surcharge, for which the Service Provider is not liable. The User may drive up to the motorway only in case of the receipt of the notice on the successful purchase of the E-Vignette, the Service Provider is not liable for any consequences of the use of the motorway without this notice on the successful purchase of the E-Vignette.

 

One User is able to buy only one E-Vignette with one transaction contemporaneously.

 

The User is able to enter and save to the Simple System the data of more than one vehicle in order to buy E-Vignettes after that the User is able to edit and modify the vehicles’ data entered to the Simple System and the User is able to buy an E-Vignette to the vehicle saved in the Simple System by clicking on the vehicle itself.

 

The Simple System does not control whether the given motor vehicle has previously bought and still valid E-Vignette.

 

After the selection of the type of the E-Vignette the User will choose the desired form of payment and transact the payment corresponding to the selected form of payment.

 

After the successful purchase of the E-Vignette the Simple System displays the data of the E-Vignette bought.

 

The User may find the purchased valid E-Vignette under the E-Vignette card in the Simple System.

 

73.   Special technical conditions

 

In order to use the parking ticket and e-Vignette purchase service, beyond the general technical and technological conditions defined by the present GTC it is required to enable the showing of the caller ID on the mobile device.

 

74.   Special grounds for termination of the contract

 

According to the present GTC the contract relating to the purchase of parking ticket and e-Vignette shall be dissolved automatically if the retailer contract concluded between the Service Provider and the NMP dissolves for any reasons.

 

75.   Special rules for customer complaints management

 

The NMP ensures direct access for the User to its website via internet on which the User may follow the centralized mobile sale services he used and he may retain direct complaint management services.

 

The User may turn directly to the customer service of the Service Provider with his complaint.

 

The complaints may be submitted to the Service Provider in the following way:

 

a)    in writing, sending by post to the following address of the Service Provider: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;

b)    verbally, personally in the following customer service office of the Service Provider: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32; on working days between 1 and 3 o’clock p.m.

c)    in electronic letter sent to the following e-mail address: ugyfelszolgalat@simple.hu;

d)    by telephone, on every day of the week, in 24 hours daily on any of the following phone numbers:

06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

In case of announcing the complaint via telephone the conversation with the administrator shall be recorded about which the administrator shall inform the User at the beginning of the phone conversation. If the User does not break off the line and disclose his complaint, it shall be deemed that he accepted the record of his voice.

 

If the User announces the complaint to the Service Provider, and the Service Provider establishes that judging the complaint does not belong to his competency, the Service Provider shall send the complaint to NMP within 72 hours. The Service Provider shall inform the User about the transfer of the announcement within 5 days.

 

Loyalty-Cards service

 

76.   The User may save his Loyalty-Cards, membership cards, any other kind of discount cards and also SZÉP card (hereinafter together as Loyalty-Cards) under the My Loyalty-Cards submenu in the Wallet menu in the Simple System.

 

On the first entry to the My Loyalty-Cards submenu the User will find a presentation which describes the use of the Loyalty-Cards service. In case of skipping the presentation, the User will not find it anymore.

 

77.   Saving Loyalty-Cards:

 

The User may save an individual Loyalty Card or may choose one from the Loyalty-Cards templates in the Loyalty-Cards service. In order to save his Loyalty-Cards, the User touches the selected card type and enters the data of the Loyalty-Cards: name, barcode, card number of the Loyalty-Cards, picture of the front board and backboard of the Loyalty-Cards by taking a photo thereof. It is required to fill in the name and identification number - barcode or card number - of the Loyalty-Cards to save the Loyalty-Cards. The identifier barcode may also be taken as a photo. The picture of front and backboard of the Card is optionally variable.

 

78.   The saved Loyalty-Cards:

 

Insofar as the User has already saved a Loyalty Card, each time he enters into the My Loyalty-Cards submenu he will be directed to the saved Loyalty-Cards list. The List of the saved Loyalty-Cards is in chronological order. The latest saved Loyalty-Cards will be always on the top of the list. Nevertheless, the User may freely change the order of the Loyalty-Cards.

 

The User may edit the data of the Loyalty-Cards saved, editing the Loyalty-Cards goes on the same way as creating a new Loyalty Card.

 

The User may delete his saved Loyalty-Cards at any time.

 

79.   Particulars of the Loyalty-Cards:

 

By touching either of the saved Loyalty-Cards the particulars, entered by the User, of the selected Loyalty-Cards will be displayed on the screen.

 

80.   Exclusion of liability:

 

The Service Provider excludes all his liability for the acceptance and validation of the Loyalty-Cards saved in the Simple System at the commercial points. The acceptability of the Loyalty-Cards saved in the Simple System is always subject to the decision of the commercial point/issuer; prior to use the Loyalty-Cards saved in the Simple System at the commercial point, the User is required to be apprised of its acceptability. The User acknowledges that there is no legal relationship between the commercial point accepting the Loyalty-Cards and the Service Provider and that the Service Provider does not take any responsibility for any conduct or omission of the commercial point or the User with regard to the use of the Loyalty-Cards. Furthermore, the User must ensure that his Loyalty-Cards or the data of his Loyalty-Cards shall not fall into unauthorized hands or shall not be used against the law. The User shall bear all the damages arisen from the loss or theft or the use by unauthorized persons of the Loyalty-Cards, the Service Provider expressly excludes his liability thereof.

 

In course of the Loyalty-Cards service, the Simple System stores the registered Loyalty-Cards data which shall not be accessible to third persons apart from the User.

 

Coupons

 

81.   The Service Provider is entitled to issue electronic instruments entitle to discounts by using of which the Users may acquire different advantages defined by the Service Provider previously and which may be used to services and products available in the Simple System and application (hereinafter referred to as: Coupon) in its sole discretion and on its sole decision in any time.

 

The Coupons may be especially but not limited to the following:

 

a)   Amount Coupon: Coupon entitles to use a discount defined in a concrete amount of money,

b)  Percentage Coupon: Coupon entitles to use a discount defined in a concrete percentages,

c)   Product/Service Coupon: Coupon may be used for a given gift product or service,

d)  Free delivery Coupon: Coupon entitles to a free home delivery of a product purchased in the Simple System,

e)   Fee releasing Coupon: Coupon entitles to not to pay the fee (including the additional fees, comfort fees) of a service used in the Simple System.

 

The Service Provider is entitled to determine conditions for the Users for obtaining the Coupons but the Service Provider is also entitled to issue Coupon without such conditions.

 

If the Service Provider determines conditions for the acquirement of the Coupon, the Service Provider determines the relevant conditions concerning persons, subject, time and other for the acquirement of the Coupon in the disclosure and communication on the Coupon.

 

The Service Provider is entitled to issue Coupons which may be acquired by all Users or by only a given circle or group of the Users or by only given Users.

 

The Coupons cannot be changed for money. Money cannot be given back from the Coupons, so the total amount of the Coupon is deducted and used even if the price of the product or service purchased by using the Coupon is less than the value of the Coupon.

 

A Coupon can be used only for one purchase or payment transaction, the value of the Coupon cannot be divided, the Coupon cannot be used in instalments, the Coupon cannot be assigned to Users registered in the Simple System or any other third person, it cannot be sent further or handed over; only the User who received the Coupon from the Service Provider through the Simple Application is entitled to use it.

 

The Coupons can be used together with other discounts. If the Coupon does not provide others, only one Coupon can be used in one purchase or transaction.

 

82.   The Coupons contain the special provisions concerning the use of the given Coupon in particular but not limited to the following:

 

a)     Type of the Coupon and the advantage reachable by the Coupon,

b)    validity time of the Coupon in which the Coupon can be used,

c)     the concrete conditions of the use of the given Coupon,

d)    products or services for which the Coupon can be used,

e)     the Business Partner whose product or service the Coupon can be used.

 

The Coupon cannot be used after the expiration of the validity time.

 

By acquiring the Coupon, or in the event of Coupons without conditions concerning acquirement by use of the Coupon the User automatically accepts the conditions and provisions of the acquirement and use of the Coupon determined in the Coupon and in the disclosures and communications concerning the Coupon.

 

The User acknowledges that the Service Provider is entitled to unilaterally withdraw the Coupon or to modify the type, value, validity, conditions of acquirement and/or use thereof without any previous notification. The Service Provider shall inform the Users about such kind of unilateral modifications in the Simple Application.

 

The Coupons of the Users are stored electronically in the Simple System under the User’s account registered in the Simple System. The User’s Coupons are available in the Simple Application and on the www.simple.hu website by clicking on the Coupon icon. The User may use the given Coupon in the purchase process in the way that in the payment process of the requested service by clicking on the green coupon button the active Coupons which can be used by the User in the given service and the User choose the requested Coupon from that list. Only one Coupon can be chosen in one payment process.

 

The Coupons already have been used by the User is deleted from the list of the User’s Coupons after the use thereof. The Coupons not used and expired becomes inactive in the list of the User’s Coupons and then will be deleted.

 

It is prohibited to modify, reproduce, duplicate, distribute, counterfeit, sale, trade, offer for sale, advertise the Coupon.

 

The Service Provider excludes its liability for every and all damages arisen from losing the Coupons, inappropriate management or unlawful use thereof and the use thereof breaching the present GTC or the conditions of the Coupon. Furthermore the Service Provider shall not be liable for the quality, quantity, adequacy of the product or services can be purchased with the Coupon as well as for that the Coupon can be redeemed by the Business partner and for any and all damages, injuries, harms or costs the User suffers during the use of the Coupon; the Business Partner is liable for all of them. The User may enforce any claims, including his claim arisen from false fulfilment, in connection with the use of the Coupon or the product or serviceused with the Coupon only against the Business Partner accepting the given Coupon but not against the Service Provider.

 

OTP Health care fund card top up

 

 1. OTP Health Care fund Card (OTP HCF Card) balance top up and inquiry function is available in the Wallett function of the Simple System for registered Users, which eligibles the private person Users having OTP HCF membership and registered in the Simple System to top up and inquire his OTP HCF balance with online bankcard payment through this separate function of the Simple System (hereinafter referred to as: Simple HC function). Simple HCF Card is an electronic, multifunctional card for the use of benefits over the basic salary partcularly but not limited to the management and saving of benefits in OTP Health care fund (hereinafter referred to as: OTP HCF Card) and related to the OTP Cafeteria card issued by OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

 

The following functions are available in the Simple HCF function:

 

a)      OTP HCF Card balance top up

b)      OTP HCF Card balance inquiry

 

In case of inquiry of OTP HCF Card balance the User enters the balance inquiry function of OTP HCF Card function of Wallett and enters his OTP HCF Card number or in case of OTP HCF Card already saved chooses the OTP HCF Card to be inquired and enters his telecode ensured by OTP HCF and after that the balance of the User’s OTP HCF Card can be freely used wil aper on the screen.

 

In case of top up of the OTP HCF Card balance the User enters the balance top up function of OTP HCF Card function of Wallett and enters his OTP HCF Card number or in case of OTP HCF Card already saved chooses the OTP HCF Card to be topped up and enters his telecode ensured by OTP HCF and after that enters the amount to be topped up which he pays by using bankcard payment available in the payment options of Simple System with his bankcard already registered in the Simple Simple System or saved during the top up. After the top up the 92 of the amount topped up canb be used with the User’s OTP HCF Card.

 

The other conditions related to the OTP HCF Card, particularly but not limited to the amount can be topped up, the usability of the amount topped up and other conditions are stipulated in the rules, general terms and conditions and other policies concerning HCF Card of the OTP HCF which the User accepted as binding during the request for OTP HCF Card.

 

The Service provider excludes his liability in connection with any use and usability of the OTP HCF Card and the amount available thereon, he is not liable for the appropriate and correct nature of the OTP HCF Card balance presented during the use of the OTP HCF Card balance inquiry function, the OTP Pénztárszolgáltató Zrt. is fully responsible for that.

 

The User shall keep the OTP HCF Card number and telecode in safe and he is obliged to announce its loss or its use by incompetent persons to the Service provider immediately.

 

Bookline

 

 1. In the Simple Application, under the card named Bookline (henceforth: Bookline card) the User can access and order online from the restricted supply determined by Bookline of the Bookline webstore that is available on the www.bookline.hu website (henceforth: Bookline Webstore).

 

Under the Bookline card not the whole supply of the Bookline Webstore is available; the operator of the Bookline Webstore shall determine from time to time the supply the User can actually choose from under the Bookline card. Amongst others and not limited to under the Bookline card the second-hand book supply, the booking service and the electronic book supply of Bookline Webstore are not available. Service Provider does not have any influence on that and shall not be liable for the available product supplies, the availability thereof, orderable and purchasable nature thereof; the operator of Bookline Webstore shall be liable exclusively for all of them. With any questions, claims and complaints the User can turn exclusively to the operator of the Bookline Webstore, or its customer service via the contacts provided on the website of the Bookline Webstore.

 

The User are able to announce his claims and complaints in connection with payment within the Simple Application concerning the purchases under the Bookline card to Service Provider according to the provisions of this GTC and via the contact provided in it.

 

 1. In case of order and purchase performed under the Bookline card the legal relationship and the contract shall be established between the User and the operator of the Bookline Webstore; Service Provider shall not be a party of this contract, consequently shall not be liable for the contractual and legal performance of it either. For warranty, shipping, suitability of the product ordered via the Bookline card, the operator of the Bookline Webstore shall be liable, Service Provider shall not be liable for the aforementioned under any circumstances. The general terms and conditions, buyers’ guides and other regulations of the Bookline Webstore accepted as binding by User upon entering the Bookline card shall apply for the orders, purchases under the Bookline card as well as the on the consumers’ exercising of their cancellation rights. The Bookline card contains only the links of these terms and conditions. Service Provider shall be liable neither for the general and other terms and conditions of the Bookline Webstore nor for the legal compliance and availability of those.

 

The operator of the Bookline Webstore shall issue and send to the User the invoice or the receipt about the products ordered and purchased under the Bookline card and the consumer price of those; Service Provider shall not be liable for failure in performance of the obligation concerning the issuance of such invoice and receipts.

 

The operator of Bookline Webstore is entitled to determine the price of the products available in the Bookline card. The prices indicated are gross prices, they include the amount of VAT. If the User shall pay handling fee for the use of the Simple System or if the shipping and payment methods have additional costs, the price payable for the ordered product indicated in the Simple System shall include those items as well. The Service Provider maintains his right to change the price of the products at any time upon the instruction of the operator of the Bookline card or the amount of the additional costs. Right for changing the price shall not be applied for the purchases in progress.

 

Placing the product in the basket shall not oblige the User to purchase it. If the User does not wish to purchase the chosen product, the User can remove it from the basket or empty the whole content of that before Payment.

 

Under the Bookline card neither to book a product without purchase, nor to book it in advance is possible.

 

Service Provider does not undertake any liability for the information and content connected to the products available in the Bookline card as well as in the Bookline Webstore especially for the information obtained from the operator of the Bookline Webstore.

 

Service Provider excludes its liability for any damages caused by the breach of contract, illegal activity or omission of the User, the operator of the Bookline Webstore or any third persons.

 

 1. If the operator of the Bookline Webstore cannot ship the product ordered under the Bookline card to User and therefore the User’s order placed under the Bookline card of the Simple Application cannot be fulfilled but the User has already paid the purchase price of the product in the Simple Application, Service Provider shall ensure the refund of the purchase price of the ordered product to the User in accordance with the Bookline Webstore Operator’s notification and instruction. The same provision shall apply on refunds necessary based on subsequent complaints or on any other reason. Service Provider shall not be liable to User for the Bookline Webstore Operator’s delay or omission concerning refund.

 

User can order a product under the Bookline card either with shipping or with picking up at a pick up point. User can set the shipping method and the shipping address belonging to it under the Bookline card. In case of choosing picking up at a pick up point User can choose the pick up point at which User intends to pick up the product from a drop-down list.

 

Upon entering the Bookline card User can choose to perform browsing, purchasing via the Bookline card or in the Bookline Webstore via User’s Bookline account. If User wishes to enter User’s Bookline account, it is possible after entering the Bookline card by providing the e-mail address and password tied to his Bookline account.

 

User can pay the purchase price of the ordered product either by the payment methods available in the Simple Application or by payment on delivery, in the latter case the general terms and conditions of the Bookline Webstore shall apply on the payment method.

 

 1. INFORMATION ON THE CONTRACT CONCLUDED AS DISTANT PARTIES BETWEEN THE SERVICE PROVIDER AND THE USER REGARDED AS CONSUMER IN COURSE OF THE USE OF THE SERVICE PROVIDED BY THE SERVICE PROVIDER FOR THE USER REGARDED AS CONSUMER

 

We request our dear Users to read carefully this information before purchasing Entry tickets, Tickets, Movie tickets, Cinema City tickets, Parking tickets or e-Vignette services or other services available in the Simple System and to purchase or use the our services (“conclude contracts” by the wording of the law) only in view of the present information .

 

The Service Provider, as described above, provides the following information:

 

a)       Service Provider’s name: see point 4 of the present GTC.

 

b)      Service Provider’s seat, place of business, postal address, Service Provider’s data: see point 4 of the present GTC.

 

c)       Relevant properties of the services:

 

i)       In case of purchasing Entry tickets, the relevant properties of the Event shall be found on the Event’s data sheet available under the Tickets menu item in the Simple System.

ii)     In case of purchasing Movie tickets, the relevant properties of the film shall be found on the data sheet of the film available under the Cinema menu item in the Simple System.

iii)   In case of purchasing Cinema City tickets, the relevant properties of the film shall be found on the data sheet of the film available under the Cinema City menu item in the Simple System.

iv)   In case of using the Parking service, the relevant properties of the parking service shall be found on the parking data sheet available under the Parking menu item in the Simple System.

v)     In case of purchasing E-Vignette, the relevant properties of the e-Vignette service shall be found on the data sheet available under the E-Vignette menu item in the Simple System.

 

d)      About the total amount of the offset increased by tax of the services under the contract and about all additional costs that may arise in addition:

 

Before the order or use of the services and prior to click on the Payment button, the User finds information on the gross prices of the services, the comfort fee and other costs to pay in addition under the appropriate menu item of the Simple Application; so in case of Parking under the Parking, in case of E-Vignette under E-Vignette, in case of Entry tickets, Tickets under Tickets, in case of movie tickets under Cinema, in case of Cinema City tickets under Cinema City menu item. No other cost may arise for the User in addition to the gross prices, fees and other costs displayed before clicking on the Payment button.

 

In case of using the Parking service, due to the nature of the service the amount of the payable parking fee may not be pre-calculated therefore prior to initiate the service the hour rate, the minimum parking fee, the maximum parking time and the parking duration subject to fees applicable in the parking zone will be indicated, in turn, before the payment the zone hour rate, the comfort fee, the maximum parking time, the starting time of the parking and the maximum amount of parking fee calculated with the maximum parking time including the comfort fee will be displayed.

 

The indicated prices contain the total amount of the consideration increased by tax in Hungarian forints, they are gross prices containing VAT. Due to the nature of the services, the indication of unit price is not possible except in case of the Parking service. If the User is obliged to pay administration fee, comfort fee or other fees in return of the use of the service, it is precisely indicated in the Simple Application in course of the payment process. The administration fees are the fees charged for the services, it is not an amount charged for the use of the bank card or other payment method. Any packaging or shipping fee is included in the consideration indicated in the Simple Application. All the costs are included in the total amount of the consideration.

 

e)       In case of a contract concluded for an indefinite period or a contract including subscription:

 

The Service Provider does not apply contracts for an indefinite period or for a flat rate. The amount of the consideration includes all the costs relating to the concrete purchase.

 

f)        About the usage charges of the device enabling communication between distant parties for the conclusion of the contract:

 

The telecommunication service provider of the device being used in carry out purchases (mobile phone, telephone, computer with internet connection, tablet, etc.) may charge a fee based on the User’s individual subscription or other contract as an offset of the internet, mobile, or other electronic connection or special payment method (e.g.: mobile payment). However, the Service Provider itself does not apply premium rate services.

 

g)      About the conditions of the performance, especially about the payment and settlement deadline and about the method of complaint handling by the company:

 

The payment and the delivery of the purchased service (Entry ticket, Tickets, movie ticket, E-Vignette, Parking ticket) to the registered user account of the User in the Simple Application happens practically in real time, immediately. If the physical delivery of the above mentioned services is not possible, the Service Provider delivers them electronically. If the performance of the service is automatic, the settlement deadline is immediate as well.

 

The User, by means of the payment methods under the present GTC, settles the offset of the service immediately after ordering.

 

h)      About the Consumer’s right of cancellation and termination:

 

The information regarded to the rights of 14 days cancellation and termination without justification of the User as consumer according to the Article 20 b) of the Decree Nr 45 of 2014 (II.26.) on the detailed rules of the contracts concluded between consumer and company (hereinafter referred to as: Decree), is indicated here and in Annexes 2 and 3 of the present GTC.

 

With regard to the right of cancellation and termination, User under the present clause shall be interpreted exclusively as consumer according to the law.

 

The purchase may be interrupted at any time before clicking on the “Payment” or the “Order with payment obligation” button without consequences.

 

According to the Article 29 (1) a) of the Decree Nr 45 of 2014 (II. 26) the User may not exercise its right of cancellation or right of termination if the Entry ticket for the Event, the movie ticket for the Film or the Cinema City ticket is valid for a concrete date (term-day, closing date). In this case the Service Provider is not enabled to re-exchange the Entry ticket or to refund the value of the purchase (except in case of the cancellation of the performance).

 

In the event that the User purchased a Ticket which is not only valid for a fix date (e.g.: museum entry tickets which can be used at any time, etc.) and if the User above that Ticket purchase used other service which falls under the rules of the consumer’s rights of cancellation and termination according to the Decree Nr 45 of 2014 (II.26) such as parking and e-Vignette service, these rights may be exercised in the following way:

 

i) The Service Provider shall commence providing the service within 14 days after concluding the contract relating to the service i.e. after to the payment if the User using the service expressly requires and agrees by a separate statement that the Service Provider does commence providing the service under the present GTC before the expiry of the 14 days period of time according to the Article 20 (2) b) of the Decree. In the event that the User makes this statement the User expressly acknowledges that he shall not exercise his right of cancellation and termination under the Article 20 (2) b) of the Decree after the performance of the whole of the service so he loses his right of cancellation and termination. Taking into consideration that the performance of the whole of the service happens proceed to the payment immediately, after the Payment the User shall not exercise his right of cancellation and termination.

 

ii) If the User does not make this statement, he acknowledges that the Service Provider shall not commence providing the service, in turn the User has the right of cancellation in a duration determined in the Article 20 (2) b) of the Decree (14 days) counting from the day of the conclusion of the contract which right may be exercised by means of filling in a sample declaration constituting annex 2 of the present GTC.

 

The consumer shall exercise the right of cancellation and termination of the User either by means of a form letter attached as annex 2 to the present GTC in accordance with annex 2 of the Decree, or by means of an unambiguous declaration which shall be sent to the address of the Service Provider defined in the present GTC or to the e-mail address ugyfelszolgalat@simple.hu. The right of cancellation or termination is exercised within the deadline if the User sends it until the deadline prescribed in the previous paragraph. The burden of proof shall lie with the User to prove that he exercised his right of cancellation or termination in accordance with the provisions of the present paragraph.

 

In case of the exercise of the right of cancellation by the User under the present clause, the Service Provider refunds all consideration performed by the User including the costs arisen in connection with the performance, without delay but not later than within 14 days counting from the receipt of such declaration by the Service Provider. In course of the refund the Service Provider applies a payment method identical with the payment method of the original transaction, except the User gives his expressed consent to the application of another payment method, and that shall not be subject to any additional charge for the User.

 

In case of the exercise of the right of termination, the Service Provider is entitled to the offset of the service provided until the date of termination and the User shall be refunded by that part of the offset which exceeds the value of the actual service provided. In course of the settlement the amount payable proportionally by the User shall be calculated on the basis of the total amount of the consideration increased by tax. If the User proves that the total amount is extravagant, the proportional amount shall be calculated on the basis of the market-value of the service performed until the date of the termination of the contract. In course of the definition of the market-value the identical services of the companies exercising the same activity shall be taken into account on the offset applicable at the date of the conclusion of the contract. According to the present paragraph, the User is obliged to reimburse the Service Provider for its reasonable costs if the Service Provider commenced providing the service at the expressed prior request of the User and he exercises his right of termination after commencement of the performance.

 

Taking into consideration that the reconsignment of the product is not possible due to the electronic performance of the services therefore no costs shall be arisen from the reconsignment of the product.

 

Whereas the Service Provider does not have any costs arisen from the exercise of the right of cancellation, termination after the commencement of the performance of the contract therefore the User is not obliged to refund such reasonable costs.

 

i)        About the legal obligations on warranty and product guarantee

 

Warranty

 

In which cases the User may enforce his warranty rights?

 

In case of the defective performance of the Service Provider, the User may enforce his warranty claim in accordance with the Civil Code.

 

What kind of rights shall the User have on the basis of the warranty claim?

 

The User – at his choice - shall have the options: to choose either repair or replacement unless compliance with the chosen warranty right is impossible or it results in disproportionate expenses on the part of the company as compared to the alternative remedy. If the User did not or could not ask for repair or replacement then the User may ask for a commensurate reduction in the consideration or he may repair the defect himself or have it repaired at the company’s expense or – in the last resort – he may withdraw from the contract. The User shall be entitled to switch from the warranty right he has selected to another but the cost of switch-over shall be covered by the User unless it was justified or made necessary by the company’s conduct.

 

In which time limit the User may enforce his warranty rights?

 

The User shall be required to inform of the lack of conformity without delay but no later than within two months of the time it is detected. The User shall not enforce his right to warranty after two years from the performance of the contract.

 

Against who the User may enforce his warranty claim?

 

The User may enforce his warranty claim against the Service Provider.

 

What kind of other conditions the enforcement of the warranty claims require?

 

Within six months from the performance, if the User justifies that the product purchased or service used was provided by the Service Provider there is no other condition of the enforcement of the warranty claim than to inform the Service Provider of the lack of conformity. But after six months from the performance the User is obliged to prove that the detected lack of conformity has already been existed at the time of the performance.

 

Product guarantee

 

In which cases the User may enforce his product guarantee rights?

 

In case of lack of conformity of any movable property the User – at his choice – may enforce warranty or product guarantee claims.

 

What kind of rights shall the User have on the basis of product guarantee claims?

 

The User shall have solely the right to demand from the manufacturer to have the product repaired or to provide replacement.

 

In which cases the product shall be deemed defective?

 

A product shall be deemed defective if it does not meet the requirements related to conformity in effect at the time of placing on the market, or it does not meet the specifications provided by the manufacturer.

 

In which time limit the User may enforce his product guarantee claim?

 

The User may enforce his product guarantee claim within two years effective from the date of placing the given product on the market. This deadline shall apply with prejudice.

 

Against who and by which conditions the User may enforce his product guarantee claim?

 

Product guarantee claim shall only be enforced against the manufacturer or distributor of the movable property. In case of the enforcement of product guarantee claim the defect of the product shall be proven by the User.

 

In which cases the manufacturer (distributor) shall be relieved of product guarantee obligation?

 

The manufacturer (distributor) shall only be relieved of product guarantee obligation, if he able to prove that:

 

§  he manufactured or placed the product on the market in the course of operation other than in the course of its business activity, or

§  the state of scientific and technical knowledge at the time when he put the product into circulation was not such as to enable the existence of a defect to be discovered, or

§  the defect in the product was caused by the application of a regulation or a regulatory provision prescribed by authorities.

 

In order to relieve the manufacturer (distributor) has to prove only one of the causes.

 

The User shall not enforce warranty and product guarantee claim simultaneously, parallel to each other, because of the same defect. In case of a successful enforcement of his product guarantee claim the User shall enforce his warranty claim against the manufacturer for the replaced product or the repaired part thereof.

 

j)        Customer and other services; about the existence of a guarantee and the conditions thereof

 

In connection with the services the User may find more information on a particular topic in the present GTC, or in the e-mail addresses and telephone numbers given on the Website. Point 96 of the present GTC contains the contact data of the customer service. According to the Decree Nr 151/2003 (IX.22) and its annexes the Service Provider does not take guarantee, no guarantee requirements are established for the product scope and services purchased by the Service Provider.

 

k)      About the availability of a code of conduct according to the act on the prohibition of the unfair commercial practices against the consumers and the method of requesting a copy thereof

 

It is not available, no copies can be requested.

 

l)        In case of fix-term contracts, about the duration of the contract, in case of contracts for an indefinite period, about the conditions of the termination of the contract

 

Unless otherwise specified, in case of fix-terms contract, the duration of the contract adjusts to the duration of the service.

 

Unless otherwise specified, in case of contracts for an indefinite period, the period of notice is 15 days. The contracts may be terminated by the mutual consent of the parties as well. More information on the duration of the contracts and the conditions of the termination is contained in the present GTC.

 

m)    In case of a fix-term contract which may transform to a contract for an indefinite period, about the conditions of the transformation and the conditions of the termination of such contract transformed to a contract for an indefinite period

 

There is no such case.

 

n)      About the shortest duration of the consumer's obligation under the present contract

 

It adjusts to the duration of the services.

 

o)      About the deposit or other financial collateral payable or to be secured by the consumer at the request of the company and about its conditions

 

None.

 

p)      About the operation of the digital data content and the applicable technical protection measures

 

The Service Provider performed and maintain, permanently update the necessary protection measures in connection with the operation of the servers and other appliance (including infrastructure ensuring network connection) operated by the Service Provider. The Service Provider ensures the appropriate placement and physical protection of the devices and ensures the protection of the stored data by means of the electronic devices available. For more information see the rules relating to Data security of the present GTC.

 

q)      About the interoperability of the digital data content with the hardware and software according to the reasonable knowledge of the company:

 

The Simple System browser interoperates in an independent manner with all regularly used and widespread operation system and it can be displayed on mobile device (mobile phone, tablet).

 

r)        About the possibility of the use of the method of adjustment of complaints and settlement of disputes out-of-court which is obligatory for the company based on the law or the decision of the company and the availability thereof

 

Users with their complaints may turn to the Service Provider in accordance with clauses 87-89 of the present GTC who shall make every endeavor to bring the infringement to an end and to the remedy thereof. The Service Provider and the User shall settle their disputes primarily out-of-court by conciliation. If the conciliation does not lead to an outcome the User under the laws in effect and the present GTC may apply to an authority, court or conciliation body.

 

s)       About the possibility of an access to a conciliation body, about the name and postal address of the conciliation body having competence on the basis of the seat of the Service Provider

 

The conciliation body has competence in the out-of-court settlement of the disputes between the consumer and the company in connection with the quality, safeness of the product, the application of the product liability rules, the quality of the service, and the conclusion and performance of the contract between the parties (hereinafter referred to as: consumer dispute): to this end for the sake of the simple, quick, effective and cost-effective enforcement of the consumer’s rights it attempts to create an agreement and if the conciliation fails it makes a decision in the case. The conciliation body shall give advice at the request of the consumer or the company in connection with the consumer’s rights and obligations. The condition of the initiation of the procedure before the conciliation body is that the consumer directly attempts to settle the dispute with the concerned company. The procedure of the conciliation body starts at the request of the consumer. The request shall be filed in writing to the president of the conciliation body. The conciliation body having competence on the basis of the seat of the Service Provider: Conciliation Body of Budapest 1016 Budapest Krisztina krt. 99, postal address: 1253 Budapest POB: 10.

 

t)        About the possibility of addressing the Financial Arbitration Board:

 

Service Provider informs the User, that any disputes regarding the generation and conclusion of legal relations regarding the provision of services between consumers and persons that fall under 39. § of Act CXXXIX. of 2013, such as those regarding the Simple Card service herein, as well as those regarding the actions of Service Provider as tied agent under Hpt. 10. § (1) ab) may be sought to be settled out of court, before the Financial Arbitration Board. The Financial Arbitration Board aims to secure an agreement between the involved parties, in lieu of which it makes its decision.

 

Service Provider informs the User moreover, that further information regarding the proceedings of the Financial Arbitration Board may be accessed and viewed at https://www.mnb.hu/bekeltetes

 

Furthermore, Service Provider informs the Users, that the National Bank Of Hungary, Financial Consumer Protection Centre operates a financial consumer protection website at https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem, the contents of which Service Provider calls User’s attention to explicitly.

 

Provisions related to the payment

 

88.   The fee of the Services used through the Simple System may be paid by bankcard.

 

User shall be allowed to request an invoice to be issued about User’s purchases completed via the Simple System as follows:

 

a)      Vending Machine: In case of using drink vending machines no invoice can be requested. In case of using the parking meter (Westend parking) an invoice can be requested within 15 days following the payment, in a request in e-mail sent to the ugyfelszolgalat@otpmobil.com e-mail address. In case of an invoice is requested, a copy of the Westend parking receipt shall be attached to the e-mail.

b)      Food Ordering: An invoice can be requested from the delivery person upon payment.

c)      Taxi: An invoice can be requested from the driver upon payment

d)      Invoices about the purchases completed in Cinema, Cinema City, e-Vignette and Parking services can be requested in the Simple Application right before choosing a payment method, on the same screen as the payment methods. Regarding the Ticket services, Service Provider, acting in their quality as intermediary, informs the User that in all cases of such transactions, the issuer of the receipts is INTERTICKET Kft. (reg. seat at 99. Váci út, 1139 Budapest, company reg. no. 01-09-303201, tax no. 13421739-2-41), with the technical background being provided by Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft., reg. seat at 126-128. Bécsi út, 1034 Budapest, company reg. no. 01-09-303201, tax no. 13421739-2-41). Regarding any other aspects of the Ticket services and the payment and billing provisions thereof, the terms of this GTC shall apply. Service Provider shall not be liable for any damages resulting from the actions, negligence or practice of, nor for the late bill issuing of, nor for any circumstances arising at INTERTICKET Kft. or KBOSS.hu Kft.; thus, Service Provider expressly waives all liabilities pertaining thereto. All complaints, notices, disputes and issues are handled and ruled on by INTERTICKET Kft., Service Provider shall only forward such notices to Interticket Kft., should any such be sent to the contacts of the Service Provider. Service Provider shall also not be liable for the handling, processing or the fulfilling of any such complaints or notices.

 

The invoice shall be issued immediately following the purchase and sent to User’s e-mail address registered in the Simple System as an electronic invoice. By accepting this GTC User agrees to such electronic invoice be sent. If User did not request an invoice upon purchase, in accordance with the provisions of Section 163 paragraph (2) point c) of Act 127 of 2007 on the Value Added Tax, the invoice can be requested posteriorly, within 15 days from the purchase at Simple’s customer service. It is not possible to request an invoice posteriorly later than 15 days from the purchase according to the above mentioned legal provisions.

 

e)      Regarding invoices requested about Parking, the invoice shall be issued and sent in the first week of the next calendar month as an electronic invoice to the e-mail address registered by User in the Simple System.

 

Any error occurred in course of the payment process shall be denoted at the customer service of the Service Provider.

 

89.   Bankcard payment

 

In case of bankcard payment the User chooses the desired service first then he selects the bankcard payment options, enters the bankcard data on the online surface of the Simple System and starts the payment.

 

The User may register one or more bankcards to the Simple System during which he enters the name, number, expiration date and CVC code of the bankcard. The User may delete the registered bankcard and create a new one at any time. In case of bankcard payment the User may pay by registered bankcard by selecting the required registered bankcard; the User may pay by a bankcard which is not registered to the Simple System.

 

The User is able to pay with and register American Express, Visa, MasterCard and Maestro bankcards issued by any bank in the Simple System. OTP Bank PLC shall manage the bankcard payment transactions.

 

In course of the bankcard registration the Service Provider stores the bank card data, that is the bankcard number, the expiration date of the bankcard, the identifier and entered name of the bankcard by the User in the OTP Bank system which is the number of the card issuer company and the last 4 number of the bankcard as a default if the User does not give one.

 

Registration of bankcards is possible both on the simple.hu website and directly in the downloaded application.

 

90.   Payment with OTP Cafeteria Card

 

The User may pay for the part of the Services determined by the Service Provider with the types of vouchers available on Cafeteria Card issued by OTP Pénztárszolgáltató Zrt. and OTP Országos Egészségpénztár. Currently the following Services can be paid with Cafeteria Card with the types of vouchers indicated herein:

 

a)       E- Vignette (Gift Voucher)

b)      Tickets from the supply of the www.jegy.hu website (Culture Voucher).

 

The Service Provider is entitled to change, extend or narrow the Services payable with Cafeteria Card in its sole discretion; the Service Provider informs the Users about those changes on the Websites.

 

For using the Cafeteria Card for the Services the general terms and conditions of the issuer thereof shall apply.

 

91.   Requesting an invoice in case of bankcard payment

 

In case the User would like to receive an invoice of the purchase for the Tickets, Cinema City, Parking, E-Vignette services he may ask it from the Service Provider by giving his invoicing data in the Simple Application, whilst for the Food ordering and Taxi services he may ask it directly from the Business Partner by giving him the sufficient data. In case of purchasing under the Bookline card, User can request the bill from the operator of the Bookline Webstore.

 

The User by the acceptance of the present GTC expressly acknowledges and accepts that the Service Provider issues electronically invoices or bills as electronic invoice or electronic bill of the offset of the services used by the User.

 

Customer service, settlement of disputes

 

92.   The User may turn to the Service Provider with his complaint concerning the Simple System in writing included the complaint sent via post or via electronic letter (e-mail), verbally, complaints announced personally at the following contact data of the Service Provider:

 

Address of the announcement of written complaints:

a)     Seat of the Service Provider: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

b)    Address of the Service Provider: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32

c)     E-mail address of the Service Provider: ugyfelszolgalat@simple.hu

 

Address of the announcement of verbal complaints:

 

i.         personally at the seat of the Service Provider: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. Verbal complaint may be made personally on working days between 9.a.m. and 4.p.m. In case of submitting verbal complaint, minutes shall be kept on the complaint, the complaint has to be examined and if it is possible and necessary the complaint shall be remedied; in other cases the complaint has to be examined within 30 days and the User submitted the complaint shall be informed about the result of the examination within this deadline.

 

ii.       via telephone, 24 hours every day of the week, on one of the following telephone numbers: 06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

 

In case of submitting complaints via telephone, the telephone conversation with the administrator shall be recorded. Upon initiation of a call by the User, his consent to the record of his voice shall be deemed to be given. If the call is able to be identified beyond reasonable doubt, the call record may be provided to the User in 30 days, following their written request. Records are stored for fiye years.

 

In order to maintain balance between the Service Provider and the User, User is afforded the right to make records of their own, having to firstly notify the Service Provider thereof. User may not publish the records made by either of the Parties, and may only use them in the proceedings of a legal debate with the Service Provider. In case of any discrepancies, the version stored by the Service Provider shall prevail.

 

 1. In case of submitting a written complaint the Service Provider examines the complaint within 30 days and the Service Provider provides the User submitted the complaint with a written answer on the merits. If the Service Provider refuses the complaint, he is obliged to justify it.

 

94.   In case of the refusal of the complaint the User may turn to the conciliator operating near the commercial and industrial chamber seated in the county of the User’s home address, in the lack thereof he may turn to the Budapest Conciliation Body operating near the Budapest Chamber of Commerce and Industry having competency on the basis of the Service Provider’s seat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Mailing address: 1253 Budapest, POB 10), furthermore, the User is entitled to turn to the circle costumer protection authority having competence on the basis of the home address of the User; in second instance cases to the Pest County Government Bureau. The availabilities of the circle costumer protection authority having competence on the basis of the home address of the User are indicated on the following website: jarasinfo.gov.hu.

 

Data processing

 

The personal data processed within the Simple System

 

95.   The Service Provider processes the following data with regard to the User within the Simple System:

 

a)        The natural personal identification data of the User: name, maiden name, birthplace, time of birth, mother’s maiden name, age, address, phone number, username, password, e-mail address;

b)        The Service Provider generated Identification No (customer identification number) which was provided to the User identified therewith and the Service Provider informs the User about it during the registration process;

c)        In case of parking ticket or e-Vignette purchase service: data provided by the User within the Simple System with respect to the use thereof: the license No, type of the motor vehicle used with respect to the service, in the case of a discount applicable with respect to a validity date or term, the data regarding the validity date or term, the address or residence of the right holder, the User’s exemptions and reductions with respect to the use of the service and the legal title thereof, the User’s invoice name, address, correspondence;

d)        In case of Loyalty-Cards service: name, barcode, card number, photo of the front and backboard of the Loyalty-Cards registered by the User to the Simple System;

e)        In case of OTP HCF Card: OTP HCF Card number, balance, telecode;

f)         Data of the registered bankcards and payment transactions started by the User in the Simple System: amount paid, date of the payment, commercial identifier of the Business Partner, purchased Service, the first 6 number of the registered bankcard used for the payment, expiration date of the bankcard, identifier relating to the bankcard in the OTP Bank System, name of the bankcard provided by the User, which, if the User fails to provide it, is the issuer company of the bankcard,the last 4 number of the card number as default, the CVC/CVV code of the bank card and the name on the card;

g)        Data of behavioural characters of the User observed by the Service provider during the use of the Simple System: product-service preferences, common usage;

h)        Personal data from the linked systems so the data collected with respect to the social media network membership of the User: field of interest (based on the liked contents, group participations), qualification (institute, level, date of graduation), workplace (name, address, and date of the present and previous workplaces);

i)         Partner databases (data from linked systems): usernames and passwords, Loyalty-Cards and its serial numbers, campaign measuring of Simple services.

 

The purpose of the data processing

 

96.   The Service Provider processes the data prescribed in point 95. for the following purposes:

 

The purpose of the natural personal data processed in a)-f) of point 95.:

 

i.)    registration to the Simple System

ii.)  use of the services available through the Simple System

iii.)     identification of the User

iv.)     conclusion of the contract related to the use of the Simple System, definition of its content, modification thereof, checking of its accomplishment, invoicing of the fees thereof, enforcement of claims resulted thereof

v.)  assuring the communication between the Service Provider and the User

vi.)     use of the aggregated and anonymized data for statistical purposes to create surveys, statistics and demonstrations, preparing researches, sending questionnaires to the User’ registered e-mail address, market research,

vii.)   sending electronic newsletter, publicity, advertisement, direct marketing or other marketing content addressed to the User in case of the expressed consent of the User through the Simple System

viii.) sending system notices addressed to the User to the User’s e-mail address registered in the Simple System related to the Simple System

ix.)     sending messages containing invitation to take part in research related to the Simple System addressed to the User to the User’s e-mail address registered in the Simple System

x.)  to ease and ensure the payment with debit card and other mobile payments;

xi.)     payment with the Cafeteria Card, ensuring the security of it, controlling the appropriate management of such payment and complaint management;

xii.)   taking part in promotional games, games, promotions, gift draw, notification of the winner, taking over the gift to the winner (periodical promotions).

 

97.   According to the vii.) subpoint of point 96. the User may subscribe freely, separately from the acceptance of the present GTC, to the dispatch of electronic publicity, advertisement, newsletter or marketing materials i.e. is he may expressly enable the sending of such content to his e-mail address and phone number entered in the Simple System and the management of his e-mail address and phone number for this purpose. The User may freely unsubscribe from the newsletter at any time by clicking on the unsubscribe button in the newsletter. The User may unsubscribe from sending electronic direct marketing materials to his phone number in an e-mail sent to the Customer Service in which the User shall indicate his name, e-mail address registered in the Simple system and his phone number in order to be identified; in the lack of that unsubscribing fails. Upon receipt of such notification the Service Provider immediately but no later than within 1 working day ensures the cancellation of the e-mail address and phone number from the address list of the Simple newsletter and that from this time the User shall not receive Simple newsletter or other electronic advertisement, publicity or direct marketing material.

 

The vii.) subpoint of point 96. does not include the dispatch of system notice according to the 96/viii.) subpoint, it is not considered as a direct marketing material, the User expressly agrees, by the acceptance of the present GTC, to receive system notices to his e-mail address registered in the Simple System related to the Simple System, in particular but not limited to the functions and available services in the Simple System, its modifications and expand, information relating to the modification of the present GTC, accounting, payment, payment and purchase transactions.

 

98.   The purpose of the processing of the transaction data, observed behavioural characters, data collected from the social media and from the partner databases defined in the g)-j) of the point 95.:

 

f.      data processing for statistical purposes: use of the aggregated and anonymized data for statistical purposes to create surveys, statistics and demonstrations,

g.    the purpose of the data processing of payment transactions is the accounting of the fees arising from the contract

h.    to increase the efficiency of, to improve the functioning of and to develop the Simple System

i.      market-survey

j.      to ease and ensure the VPOS, bankcard or other Mobile payment

k.    to personalize and customize the User’s account in the Simple System.

 

99.   During the use of the Simple System the following data are technically saved by the Service Provider: the data of the User’s login computer and mobile device which are generated during the use of the Simple System and which are saved as an automatic result of the technical processes in the Simple System, in particular Internet Protocol (IP) address, type of the browser, language, operation system, internet service provider (ISP), timestamp, device name as given by the User, device modle, the operating system running on the device and the version thereof, device/application language, the unique user ID generated by Simple on installation, the list of applications installed on the mobile device and geolocation. The data automatically saved in the Simple System are logged automatically when the User is logging in or logging out without any separate declaration or acting. These data shall not be linked to other personal User’s data, except in cases made biding by law. The data are only accessible to the Service Provider data controller.

 

Information collected according to the above are used for the purpose of the effective maintenance of the Simple System, the shadowing of the visitors’ behaviour, the analyze of the trends and the collection of the demographic data of the totality of the Users by the Service Provider. The above collected information may be used for the purpose of marketing and advertisement services and messages by the Service Provider (e.g.: increasing the User’s experience, providing more attractive special offers and services).

 

 1. In order to optimize the Simple System, the Service Provider sends one or more cookies to the device of the User during the use of the Simple system.

 

In general the cookie is a small file consisting of letters and numbers which is sent to the device of the User from the web server of the Service Provider. It enables for example the Service Provider to recognize the final appliance of the User when the connection is created between the web server of the Service Provider and the device. The main purpose of the cookie is to enable the Service Provider to make available individualized offers, publicity and advertisements for the User which may personalize the User’s experience during the use of the Simple System and may reflect more to the personal needs of the User.

 

These cookies are assured by Google, through the Google Adwords, Google Analytics system. These cookies are sent to the User’s device by the Service Provider during the use of the Simple System.

 

The use of the cookies sent is the following: external service providers, including Google, store by means of these cookies if the User has already used the Simple System, and based on these cookies they create statistics regarding the customs of usage of Simple System, the character of the User in an anonymized form.

 

Cookies applied:

 1. analytics, tracking cookie
 2. login, user identifier session cookie

 

Furthermore, the Service Provider applies the Demography and Interest function of Google Analytics in the Simple System.

 

 1. In the Simple System the User may send to the e-mail address known by the User of third persons not registered with the Simple System (hereinafter referred to as: Receiving Party) Coupon, Ticket, and message, offer, invitation encouraging of the use of the the Simple System and the services or a part of it available therein, offering or promoting it or calling for try (hereinafter referred to as: Invitation, together: Message Delivery).

 

In case of such Message Delivery the User enters the name and e-mail address of the Receiving Party on the surface of the Simple System specially formed for that purpose.

 

The User acknowledges that only such Receiving Party’s name and e-mail address can be entered into the Message Delivery function and Message can be sent solely such Receiving Party who the User previously asked for an authorisation for using his/her name and e-mail address for the purpose of such Message Delivery and for sending him/her such Message via Simple System. The Service Provider shall not be liable if the User did not obtained the data protection authorisation of the Receiving Party for the Message Delivery. The Service Provider shall not be liable for the accuracy of the name and e-mail address of the Receiving Party entered by the User.

 

The User acknowledges by using the Message Delivery service that he/she grants power to the Service Provider to send the Message to the Receiving Party as the representative of and on behalf of the User in such a way that even if Simple is indicated as the sender of the Message for technical reasons but the Message shall be deemed as sent by the User and not by the Service Provider and the content of the Message sent by the User shall not be deemed as an offer provided by the Service Provider.

 

In the Message Delivery function the User acknowledges that the Message has a part the content of which is determined by the Service Provider which the User is not able and shall not remove. This content determined by the Service Provider may contain information, advertisement, electronic marketing materials concerning Simple System and Application. The User send the Messages to the Receiving Party by being aware of and accepting this fact, consequently the User is not entitled to enforce any claim against the Service Provider.

 

In the part of the Message the content of which can be determined by the User, The User shall send only contents which meet the legal, general courtesy, ethical, moral, social provisions, rules; the Message shall not be obscene, illegal, violating or jeopardizing others’ rights or legal interests or disadvantageous for the Service Provider, Simple System or Application especially violating the good reputation thereof, defamatory or libellous. The Service Provider shall not be liable for the content of the Message written by the User and for the damages caused thereby.

 

The Service Provider manages the personal data of the Receiving Party entered by the User (e.g. the name and e-mail address) only for the purpose of sending the Messages to the Receiving Party.

 

The Service Provider manages and stores the personal data of the Receiving Party entered by the User maximum for 30 days; by expiring this period the Service Provider deletes these data.

 

Sections 95 -  112. of this GTC shall be applied to the Receiving Party and management of his/her personal data entered in the Message Delivery service by the User.

 

Legal basis of the data procession

 

102.                       The legal basis of the data procession is firstly the consent given by the Users and in case of the Message Delivery services the Receiving Parties pursuant to point a) of paragraph (1) of section 5 of the Act CXII of 2011 on the information freedom and information rights (Privacy Act), secondly the authorization for data processing provided by the section 13/A of the Act CVIII of 2001 on Electronic Commerce and on Information Society Services (ECIS Act) pursuant to which the User’s natural identification data (name, birth name, mother’s birth name, time and place of birth) and address can be processed without the User’s consent for the purpose of establishing contracts for information society services, and of defining their contents, of subsequent amendments and of monitoring the performance of these contracts, of invoicing the relevant fees, and of enforcing the claims arising out of or in connection with such contracts, additionally the natural identification data, address, and information relating to the date, the duration and the place of using the service of the User can be processed without its consent for the purposes of invoicing the fees payable under the contracts for information society services, furthermore the authorization given for data processing by the section 6 of NMPS Act.

 

103.                       The User by accepting present GTC and by registering to Simple System accepts the data processing provisions of present GTC and gives consent to the procession of his/her personal data for the purpose, to the extent, in the manner, for the volume and time as prescribed in present GTC.

 

The data controller person

 

104.                       The data processing is carried out by the Service Provider.

 

In case of payment with Cafeteria Card the Service Provider forwards the e-mail address and the IP address of the User possessing the Cafeteria Card to OTP Pénztárszolgáltató Zrt. ((1051 Budapest, Mérleg u. 4.) the User accepts it by accepting the present GTC.

 

In case of purchase of Cinema City tickets the Service Provider forwards the personal data determined in clauses 77 b) f) g) h) i) and j) of the User executing the purchase to the I. T. Hungarian Cinemas Motion Picture Theatre Operating and Film Distribution Ltd. (seat: 1132 Budapest, Váci út 22-24. 1. floor).

 

Service Provider forwards the data of cards registered in the Simple System to OTP Bank Nyrt. (H-1051 Budapest, Nádor u. 16.)

 

 

The duration of data processing

 

105.                       The Service Provider processes the data from the recording thereof to the extent and time necessarily suitable for the purpose of the data processing, but maximum until 5 years from the termination of the contract between the Service Provider and the User aiming the use of the Simple System.

 

Scope of persons entitled to access the personal data

 

106.                       The Service Provider and the employees thereof are entitled to access the personal data of the User.

 

Data forwarding

 

 1. User expressly consents for their data to be forwarded to the following third party entities for the purposes of concluding the orders and contracts entered into using the Simple System, and for the minimal extent required:

 

  1. In cases of food delivery card orders:

EURÓ Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 3. em. 310., company reg. no. 01-09-075576)

 

  1. In cases of Cinema City card orders:

I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest Váci út 22- 24. 1. em.; company reg. no.: 01- 09- 663 792)

 

  1. In cases of Bookline card orders:

Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt. (1066 Budapest, Nyugati tér 1., company reg. no.: 01-10-044841)

 

  1. In cases of Cinema card orders:

Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 36-38. félemelet, company reg. no.: 01-10-042453 )

 

  1. In cases of Ticket card orders:

INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99. 6. em., company reg. no.: 01-09-736766)

 

  1. In cases of Taxi card orders:

Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 15., company reg. no.: 01-10-042322)

 

 

Information about the rights and right enforcement possibilities of the persons affected

 

108.                       According to the sections 14-19 of the Privacy Act the User is entitled to request from the Service Provider:

 

a)    information regarding the processing of his/her personal data

b)    the rectification of his/her personal data

c)    the erasure or blocking of his/her personal data

 

Furthermore, the User may issue an objection towards Bank Group Members pursuant to Infotv 21. §, and regarding the management of their data. This objection will be examined and ruled on in the shortest time possible, but no later than within 15 days from the objection being received, with the User being notified on the ruling in writing.

 

Should the User disagree with the ruling made on their objection, User may bring their case before a competent court of law within 30 days of having received the ruling, or from the deadline thereto having passed. User may – at their convenience – bring their case before the court of their residence or domicile.

 

In addition to the above, User may request an inquiry at the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information regarding their data rights having been infringed upon, or regarding an imminent infringement.

 

Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information

http://naih.hu

Post address: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telephone no.: +36 (1) 391-1400

 

Consent given under this paragraph may also be revoked or modified electronically, through the Simple System – on the whole, or concerning individual Bank Group Members.

 

In case of infringement in the procession of personal data the User may bring an action against the Service Provider before the court competent at the Service Provider’s seat (Metropolitan Tribunal).

 

Data security

 

109.                       The Service Provider stores on its central server the data entered into the Simple System by the User and the data entered into the database connected to the Simple System.

 

110.                       The Service Provider ensures that unauthorized third persons shall not access the User’s personal data entered into the Simple System. In order to fulfil this obligation, the Service Provider shall implement appropriate technical and organizational measures and shall create adequate procedural rules for ensuring the security of the personal data according to the section 7 of the Privacy Act.

 

111.                       If the Service Provider detects the unauthorized access or its attempt to the User’s personal data stored and processed by the Service Provider, it shall prohibit the access to the personal data and notify the User thereon immediately but maximum within 24 hours from the detection. The User shall cooperate with the Service Provider in the investigation of the unauthorized access, and shall disclose the necessary information to the Service Provider and to the competent authority.

 

 

112.                       If the Service Provider fails to fulfil its obligation prescribed in aforementioned point, the Service Provider shall not be liable in any form whatsoever for the unauthorized access and for the attempt thereof, furthermore it shall not be liable for the damages caused to the User as a result of the unauthorized access.

 

Technical requirements

 

113.                       In order to use the Simple System application there are minimal system requirements of the Mobile Device to possess one of the following operation system:

·         Android 2.3

·         IOS 6

·         Windows Phone

 

Ownership, copyright

 

114.                       The Simple System together with the applications, software, documentation, source codes, objective codes, graphical, text and other materials, including the Website and the Simple logo as well are copyrighted works protected by the Act LXXVI of 1999 on the Copyright on which the Service Provider has exclusive ownership and copyright.

 

115.                       Any use of the Simple System and any authorization of the use thereof are prohibited without the license of the Service Provider.

 

116.                       The Simple System and any and all patents, copyrights, design or other IP protection, business secret, know-how, other intellectual property rights on the Simple System constitutes the sole and exclusive ownership and right of the Service Provider and remain in the exclusive ownership and right of the Service Provider irrespectively of whether they are separately registered or accepted according to laws of the country where the Simple System is situated.

 

117.                       The User is not allowed to take such measures or demeans himself in such a way which infringes or threatens the ownership, IP or other rights of the Service Provider or through which the User obtains rights concerning the Simple System, except the limited licence under the present GTC.

 

118.                       Any rights, software, system version or result, including any developments or further developments of the Simple System in connection with any reproduction, translation, modification, adaptation, decompilation, breach of the source code of the Simple System and any and all product arisen from the Simple System constitute the exclusive ownership and the rights of the Service Provider.

 

119.                       The User undertakes not to remove any information or data concerning confidentiality, trademarks, intellectual property and rights management from the Simple System.

 

Warranty of title

 

120.                       The Service Provider hereby represents and warrants against the User that he obtained exclusive ownership and rights on the Simple System made available to the User, that the Simple System is considered as an individual and original creation and that third persons or organizations do not have any copyrights or any other claims related to the Simple System which shall restrict, prevent or exclude the exercise of the acquired rights of the User based on the present GTC.

 

The extent of the User’s license

 

121.                       By registering to the Simple System and by downloading the Simple System the User gains the following non-exclusive, non-assignable, non-transferable license without limitations concerning territory and languages, for the duration of the legal relationship with the Service Provider according to the present GTC:

 

a)    running and operating the Simple System,

b)    displaying on screen the Simple System.

 

The license covers the use of the Simple System and the use of the corrected, modified or updated Simple System by the Service Provider.

 

122.                       The User is not entitled to adapt, translate or modify the Simple System in any way, including the troubleshooting; he is not entitled to reproduce the Simple System in any way as well as to use the Simple System in any way which exceeds the extent and range of the license determined in the point 121. The User is not entitled to translate the language of the Simple System to another language or has translations prepared by third party. Furthermore, the User is not entitled to use the Simple System translated into other language by him or by third person.

 

123.                       The User is entitled to install, run and use the Simple System only on devices owned or lawfully used by the User. Only the Service Provider has right to maintain the Simple System. In case of violating this provision, the Service Provider’s liability is excluded for the damages caused in the data, files and devices of the User or of the Simple System.

 

124.                       The User is always entitled to use only the last updated version of the Simple System, the User is not entitled to use the previous versions before the last updated version after the new version has been installed or updated on the User’s device.

 

125.                       The User is not entitled to sublicense, to transfer to assign the right of exploitation of the Simple System or any part of it to third person, or to assign his right fully or partly under the present GTC to third person.

 

126.                       The source code of the Simple System shall not be delivered to the User it remains in the exclusive ownership and possession of the Service Provider.

 

127.                       The User is not entitled to know the source code. The User is not entitled to modify the Simple System or any part of it, to reproduce and translate the source code even if it is necessary for ensuring the compatibility and cooperation of the Application with the User’s existing information technological systems.

 

128.                       The User is not entitled to decompile, translate, adapt, reproduce, crack the source code of the Simple System and he is not entitled to analyse the operation and the interim architecture of the Simple System.

 

129.                       The User is not entitled to distribute, publish or make available to third persons the Simple System or any part of it, including the software documentation.

 

130.                       The Service Provider gains exclusive and absolute rights to the use of the published comments (e.g.: chat, blog), remarks, suggestions, ideas of the User relating to the use of the Simple System. The Service Provider becomes the exclusive owner of all rights connected to such remarks and he may not be limited the usage thereof in any way. The Service Provider is entitled to exploit, use, disclose, adapt, delete, publish without any limitation and any compensation thereof provided to the User in any way.

 

Trademarks

 

131.                       The trademarks, in particular but not limited to Simple, Simple Labs logos and names, on the Service Provider’s Website and in the Simple System constitute the exclusive ownership of the Service Provider. Third persons are not allowed to use, distribute or publish these designations without the expressed previous written consent of the Service Provider in any way.

 

Limitation of liability

 

 1. The Service Provider ensures the Simple System „as it is”, „with all of its defects” and „in condition viewed” to the User and all risks concerning the adequate quality, performance, adequacy, efficiency shall be borne by the User.

 

The User is required to ensure the sufficient hardware and software context for the installation and use of the Simple System.

 

133.                       The Service Provider excludes his liability for all consequences arisen from all reasons which do not belong to the Service Provider’s activity subject to the present agreement. The Service Provider is not liable for how and for what purposes the Simple System is used for by the User or third person – in particular he is not liable for whether the User or third person exercise its activity during the use of the Simple System according to the relevant legal and other contractual provisions.

 

134.                       In case of false operation of the Simple System the User is entitled to claim to correct the defect on its choice according to the provisions concerning the false performance of the Civil Code. If the Service Provider does not undertake to correct the defect or if he does not accomplish it within 30 working days, the User is entitled to abandon the agreement and he is entitled to claim the compensation of his damages suffered in connection with that. The defect which does not encumber the appropriate use shall be corrected until the publication of the next program version.

 

135.                       The User shall inform the Service Provider immediately if he realizes defect and he shall declare all circumstances in connection with that. The User shall closely cooperate with the Service Provider according to the instructions of the Service Provider during the identification of the defect and the troubleshooting. The User shall communicate all information the Service Provider requires to the Service Provider.

 

136.                       The User shall regularly save the programs and data files being on his mobile device using the Simple System and he shall ensure the saving thereof. The Service Provider is not liable for the failure of the other software products and data files stored on the User’s mobile device using the Simple System and for the consequences arisen from that, therefore the User shall manage his data storage devices with particular care.

 

137.                       The Application operates only in environment legally cleared and free from viruses. The Service Provider excludes his liability for the consequences and failures arisen from unlawful access, inappropriate use, hardware failure, inappropriate operating environment (including power failures).

 

The Service Provider is not liable for any damages the User or third person suffered and which are arisen from the data basis connected to the Simple System by the User, the databases created in the Simple System by the User, the data carried in into the Simple System by the User; exclusively the User shall have liability for that.

 

The Service Provider does not have liability for the correctness of the data, information in the Simple System and for the damages the User or third person suffered and which are arisen from the use of those data and information.

 

The Service Provider is not liable for any quality or attribute of the utilised network connection, as contracted for by and between the User and third parties; including, but not limited to the quality of the connection, the available bandwidth, the connection speed, or the precision of mobile global positioning (GPS/A-GPS). The Service Provider is not liable for any and all damages incurred – be they direct or indirect – from the abovementioned third-party factors and criteria. The accuracy of mobile global positioning (GPS/A-GPS) shall be checked by the User before using Simple services which utilise mobile global positioning; and in the event of inaccuracy, shall manually refine positioning.

 

The Service Provider is not liable for any content concerning the Simple System including particularly but not limited to the unlawful, inadequate, obscene, indecent, threatening, humbling, abusive, insulting, injurious content; furthermore, the Service Provider is not liable for the behaviour, data transmission or data of any third person.

 

The Service Provider is not liable for any viruses or for any functions which influence or restrict the access and use of the Simple System, for the incompatibility of the Simple System with other webpage, services, software, hardware, for any delay or failure which the User realizes during the use of the Simple System and during the initiating, managing or finishing of appropriate and actual data transmission or transaction and for any damages and costs arisen from the use of the services ensured by third parties and available through references or which can be bound to them in any way.

 

138.                       The Service Provider is not liable if he fails any deadline or task according to the present GTC because of Force majeure – in particular because of elemental disaster, political events, the delay or refusal of the licenses out of the Service Provider’s competence or of magisterial measures, strikes, failure or interruption of public utility, telecommunication, communication services as well as if the performance became impossible because of Force majeure. The same provisions shall apply if the Force majeure affects the performance of the Service Provider and of his subcontractors, contributors or agent.

 

139.                       If the User suffers damages for which the Service Provider is liable according to the present GTC, the User is entitled to enforce his claim for damages only to the extent of HUF 500,000 i.e. HUF Five hundred thousand against the Service Provider. The Service Provider shall be liable only for such damages the damage claim for which the User announced to the Service Provider – unless shorter limitation period or limitation for submission of claims specified in the law – in writing within 6 (six) months calculated from the date on which the damages occur or from the date on which the User become aware thereof. The provision according to the present clause shall not be applied for damages caused intentionally.

 

140.                       The Service Provider is not liable for the quality of or in other way for the manufactured goods and provided services by the Counterparty in quality or legal respect thereof. The address of such problems shall be carried out between the Counterparty and the User.

 

141.                       Furthermore, the Service Provider is not liable for any damages or consequences which are arisen from that the User’s user name or password necessary for the access to the Simple System are stolen, abstracted, unlawfully obtained in other way or lost by the User.

 

The User expressly waives – in the circle the law allows – to enforce any damage or other claim against the managing director of the Service Provider in connection with the present agreement. The Service Provider’s managing director is entitled to refer to this limitation of liability directly.

 

License control

 

142.                       The User acknowledges that the Service Provider is entitled to check on the use of the Simple System and that it should be possible and that he is required to present information at the request of the Service Provider about the samples of the Simple System subject to the present contract.

 

143.                       If the User fails his obligation arisen from the previous point then the Service Provider is becoming entitled to terminate the agreement with immediate effect and/or to suspend the exploitation rights according to the contract and/or to enforce the payment of the damages caused.

 

Maintenance of the Simple System

 

144.                       The Service Provider maintains and updates the Simple System at the distance of time, in the way, with the content, with the frequency determined by him in his sole discretion. The Service Provider informs the User about the publication of the updated, new version of the Simple System on the User’s registered e-mail address.

 

145.                       The User acknowledges and expressly accepts that during the maintenance and the update determined herein the Service Provider may access the User’s mobile devices and network using and running the Simple System in on-line way and may communicate with these devices and networks during which data - except personal and business data - may be transmitted from the User’s devices and networks for the purpose of the identification of the User’s devices. The User expressly accepts this data communication and data transmission and undertakes to make it continuously possible.

 

The Service Provider undertakes that he uses the data gained in the aforementioned way only for his maintenance activity, he does not disclose them to incompetent third persons and he does not allow any access to those third persons, he keeps them strictly confidential and he undertakes to delete those data immediately if the purpose of the data management is occurred.

 

146.                       In applying the present GTC update is every modification affecting any part or element of the Simple System the purpose of which is to keep the Simple System up to date, to maintain the Simple System, to ensure that one of the existing functions of the Simple System operates more advantageously, to update the Simple System in the way of the modification, correction of the given system part or system element, including particularly the modifications necessary because of the modifications of other software constituting the environment of the Simple System (e.g. operation system).

 

147.                       The maintenance activity of the Service Provider does not cover the failure if it occurred as a consequence of the following events or behaviour in the Simple System:

 

a)    direct damages caused by elemental powers;

b)    breakage occurred during usage

c)    inappropriate use, negligence, damages caused intentionally;

d)    running program installed without the professional counselling of the Service Provider or against it;

e)    work managed by third party;

f)     inappropriate, negligence use of the hardware infrastructure running the Simple System or any failure thereof.

 

148.                       The Service Proivder may upgrade the Simple System with frequency, in the way, in the date, with the content determined in his sole discretion. By applying the present GTC upgrade is the modification of the Simple System or any part or element of it the purpose of which is to ensure non-existing functions.

 

Modification of the GTC

 

 1. The Service Provider is entitled to modify the present GTC in his sole discretion unilaterally. The reason of the modification can be in particular but not limited to:

 

a)    fundamental change in the circumstances of the Service Provider;

b)    essential change of technology;

c)    change of law;

d)    reason in connection with the Service Provider’s operation, business interests, technological or technical possibilities, economy or circumstances influencing the services.

 

150.                       The Service Provider is obliged to freely publish the GTC, the modification of the GTC and the consolidated text of the GTC on the Website in a well seeable place, on the first page of the Website or in a directly accessible way from the Website, in a storable, displayable, printable form. The modification of the GTC takes effect on the 8th day after the publication and the modification of the GTC shall apply for every agreement concluded after or before the effective date of the modification of the GTC.

 

151.                       The Service Provider shall inform the Users about the modification of the GTC electronically in a way that the Service Provider informs the User about the modification of the GTC and the content of the modified GTC when the User firstly enters the Simple System after the modification in a pop-up window. The User accepts the modification of the GTC by clicking before entering.

 

152.                       If the User does not protests against the modification of the GTC in writing within 8 days from the publication or from the notice by the Service Provider (which occurs later), it shall be deemed as accepting action with which the User expressly accepts the modification of the GTC.

 

If the User expressly protests against the modification of the GTC, and he expressly does not accept it, the User is entitled to terminate his agreement with the Service Provider in writing within 15 days.

 

Expiration and termination of the agreement

 

153.                       The Service Provider is entitled to terminate his agreement concluded with the User under the present GTC in writing without any justification within 15 days by sending termination notice.

 

154.                       The User is entitled to terminate his agreement concluded with the Service Provider under the present GTC in writing without any justification within 15 days by sending termination notice.

 

155.                       The Service Provider is entitled to terminate his agreement concluded with the User in writing with immediate effect:

 

a)    if the User exceeds the license granted under the present GTC;

b)    if the User seriously breaches the provisions of the present GTC.

 

156.                       The Parties are entitled to terminate the agreement under the present GTC by mutual consent in writing at any time.

 

157.                       The Parties concluded the agreement under the present GTC for an indefinite period.

 

158.                       The User shall compensate the damages the Service Provider suffers because of the User’s breach of the agreement under the present GTC. The obligation for damage compensation covers the direct, indirect, consequential, responsibility damages caused to the Service Provider as a consequence of the User’s breach of contract, the loss of profits of the Service Provider and the costs necessary for the elimination of the damages on the side of the Service Provider.

 

Miscellaneous provisions

 

159.                       If any provision of the present agreement is void or became void, this void provision does not affect the other provisions of the agreement.

 

160.                       The present GTC is governed by the law of Hungary, the Hungarian authorities and courts have exclusive jurisdiction to judge any legal dispute arising from the present agreement.

 

 1. The Parties shall disclose its notices to each other in writing. The notice shall be deemed as written notice if it is delivered by personally, by courier service, by post as well as electronically if the electronic letter is sent from the electronic address of the Parties determined in the agreement and the addressee confirmed the receipt thereof.

 

162.                       Unless the contrary is proven the notice shall be deemed as delivered to the other Party and as read by the other Party in the following dates:

 

a)    in case of delivery by courier on the 5th day from the posting date;

b)    in case of air post on the 7th day from the posting date;

c)    in case of electronic letter until 24:00 o’clock of the 2nd working day after the date of sending the notice.

 

163.                       The present GTC has two language versions: Hungarian and English, in case of its interpretation, the Hungarian version shall prevail.

 

164.                       To issues not governed under the present GTC, the provisions of the Hungarian Civil Code shall apply.

 

165.                       The present GTC is concluded for an indefinite period of time.

 

 

Annex:

Annex 1: Tariffs announcement

 


Annex 1

 

ANNOUNCEMENT – SERVICE CHARGES

 

PARKING SERVICES

 

Type of the fee

Rate of the fee(gross amount including VAT)

Parking comfort fee

70,- Ft

 

 

E-VIGNETTE SERVICE FROM 1th January 2018

 

Rate of the fee (gross amount including VAT)

 

 

Category

 

D1

D2

B2

U

D1M

Weekly

150.- Ft

150.- Ft

150.- Ft

150.- Ft

150.- Ft

Monthly

150.- Ft

200.- Ft

250.- Ft

150.- Ft

-

Yearly

300.- Ft

300.- Ft

2000.- Ft

300.- Ft

-

Country

150.- Ft

200.- Ft

250.- Ft

150.- Ft

-


Annex 2

 

Declaration of Cancellation/Termination (sample)

 

 

(We request to fill it out and send back to us only in case of the intention of cancellation/termination of the contract, if you purchased a ticket which is not only valid for a fix date or if you did not purchase a ticket but any other services.)

 

“Addressee: OTP Mobile Ltd.

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. 
e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

 

Undersigned hereby declare that I/we exercise my/our right of cancellation/termination in respect of the contract relating to the purchase of the following product(s) or the provision of the following service:

 

Date of the conclusion of the contract/ date of the receipt:

 

Code number of the electronic ticket (only in case of ticket purchase):

 

I being fully aware of my criminal law liability hereby declare that I have not used the ticket. (only in case of ticket purchase)

 

Consumer’s name:

Consumer’s address:

 

Consumer’s signature: (only in case of paper based declaration)

 

Done at…


Annex 3

 

Information on Cancellation/Termination

 

 

Right of Cancellation/Termination

 

 

Provided that you have purchased a ticket which is not only valid for a fix date (e.g.: museum entry tickets which can be used at any time) or above the tickets, if you have purchased other service, then you are entitled to cancel the contract within 14 days without any justification. In case of ticket purchase, the cancellation/termination deadline expires on the 14th day counting from the conclusion of the contract, if you have purchased a product different from the ticket then the deadline expires on the 14th day counting from the day on which you or a third person other than the carrier receive the product.

 

If you are willing to exercise your right of cancellation/termination, send us your unambiguous declaration containing your intention of cancellation/termination (e.g.: by post, by fax, or in a letter sent electronically) to the following address: OTP Mobile Ltd., seat: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; telephone: +36-1-776-6901; email: ugyfelszolgalat@simple.hu. For this purpose you may use the declaration of cancellation/termination sample forming Annex 2. You exercise your right of cancellation/termination within the time limit if you send your declaration of cancellation/termination before the expiry of the time limit.

 

 


Annex 4

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

Effective: from November 23, 2015

 

 

 

These General Terms and Conditions (hereinafter GTC) govern the general conditions of the attendance of ticket purchasers and visitors at any festivals (hereinafter each referred to as Event, collectively referred to as Events) organised and staged by SZIGET Cultural Management Limited (hereinafter Sziget), as well as the rights and obligations arising from the legal relationship between Sziget and the ticket purchasers and visitors.

 

The provisions of this GTC are applicable in all cases to attendance at the Events, and the legal relationship between Sziget and the ticket purchasers and visitors.

 

Sziget informs the Visitor that the GTC as amended from time to time and the Visitor Policies of each Event not constituting part of this GTC, as well as the price list also not constituting part of this GTC and containing the description and price of the tickets and passes sold by Sziget and the privacy policy are available and may be printed from the http://sziget.hu website and its sub-pages, and are also available at the registered office of Sziget (Hungary, H-1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58), at cash desks and information points.

 

 

I DETAILS OF SZIGET

 

1. Full company name of Sziget: SZIGET Cultural Management Limited

2. Registered office of Sziget: H-1033 Budapest, Hajógyári-sziget, Hrsz. 23796/58, Hungary

3. Registration authority for Sziget: Budapest Metropolitan Court as Court of Registration

4. Company registration number of Sziget: 01-09-263756

5. Tax ID of Sziget: 10837410-2-41

 

 

II DEFINITIONS

 

1. Sziget: the company defined in section I.

 

2. Event/Events: any festival/festivals organised and staged by Sziget, that is the totality of performing art – music, entertainment and cultural – programmes and other free or for-payment Services provided by Sziget in a given period in a certain area.

 

3. Term of the Event: the term of any given Event shall correspond to the time period between the commencement and the closing of the Event. Commencement of an Event shall correspond to the beginning of validity of the Ticket that authorizes, out of all Tickets specified in the Price List for this Event at the start of ticket sales, for the earliest entry for the given Event. Closing of an Event shall correspond to the end of validity of the Ticket that authorizes, out of all Tickets specified in the Price List for this Event at the start of ticket sales, for the longest stay at the given Event. Sziget reserves the right to organize programmes or provide Services on an additional day, that is before or after the Term of the Event, as specified hereinbefore. Such additional days shall not be considered as an integral part of the Event, and may be visited only with a supplementary ticket.

 

4. Product: items and rights of pecuniary value which may be purchased from Sziget, its Associates or other Contracted Partners in the framework of the Events, as well as any vouchers or other similar means which may be exchanged for them.

 

5. Service: any service which is made available by Sziget or its Contracted Partners at the Events either free of charge or for consideration.

 

6. Ticket: a certificate issued in any (printed or electronic) form, verifying a claim for a wristband at the Event organised by Sziget. Tickets are anonym and have a unique identifier.

 

7. Non-visitor Ticket: all types of Tickets identified with a mark other than “visitor”.

 

8. Wristband: a certificate applied by Sziget when validating a Ticket which provides entitlements identical to those included in the Ticket (day ticket, pass or minute-based ticket) and – provided that it is secured according to section VI/1 – exclusively certifies that its bearer is entitled to visit the respective Event. Entitlements included in certain Tickets may be provided by more than one wristbands. Wristbands remain in the property of Sziget until twenty-four hours after the closing of the Event.

 

9. Consumer: the Ticket Purchaser and the Visitor, according to article 8:1 paragraph (1) 3 of the Hungarian Civil Code. An Unauthorised Participant shall not be considered as a Consumer.

 

10. Ticket Purchaser: the person purchasing the ticket from Sziget.

 

11. Visitor: a natural person entitled to enter and participate in a specific Event.

 

12. Unauthorised Participant: a natural person attending a respective Event without having a valid title for entry, including that person who exchanges for a wristband a Ticket that he/she acquired unlawfully or that third party who attends a respective Event with such a wristband.

 

13. Associate: a subcontractor or agent of Sziget who facilitates the organisation of the Event.

 

14. Contracted Partner: an enterprise or other legal person performing independent activity at a respective Event based on a contractual relationship with Sziget, and not qualifying as an Associate.

 

15. Third Parties: natural and legal persons other than Sziget and the Consumer.

 

16. Visitor Policy: documents applicable to the respective Events, partly providing a short summary of the provisions contained in this GTC, partly containing special mandatory provisions for each Event set forth with respect to the circumstances of the respective Event, including entry and conduct rules; they do not constitute an annex of the GTC and are available on the website of Sziget and the sub-pages thereof, as well as on-site at the Events.

 

17. Price List: a document not constituting part of the GTC, containing the description, price and associated administration costs of tickets and passes sold by Sziget, as well as the various discount periods for ticket sales.

 

18. Payment Policy: a document not constituting part of the GTC, governing the rights and obligations in respect of the use of cash-free payment methods issued based on a case by case decision by Sziget for certain Events.

 

 

III SCOPE OF THE GTC

 

1. The personal scope of this GTC covers Sziget, as well as the Consumers and Unauthorised Participants. The conditions of the legal relationship between Sziget and the Associates and Contracted Partners are contained in separate contracts.

 

2. This GTC is for an unlimited period. By this GTC becoming effective, Sziget’s GTC of November 3, 2014, shall become null and void.

 

3. The Consumer agrees that Sziget is entitled to modify this GTC unilaterally for well-founded reasons. A well-founded reason is a change in a mandatory provision of any legal regulations relating to the legal relationship between the parties, or if the modification is supported by the requirement to conduct the Event in a safe and profitable manner at all times, by public safety or public health aspects, a development or change of ticket sales processes applied by Sziget, or domestic or international economic conditions, market processes or by a change in festival visiting habits. If the GTC is modified, the modifications are marked in italics and underlined type face and deletions are marked with strikethrough for comparison with the contents of the consolidated version of the most recent GTC. The modifications take effect immediately upon publication on the website operated by Sziget and, if the modification affects the legal relationship under section IV/2. (i.e. not exclusively the ticket purchase process under section V.), the Consumer, for fourteen days from this date, is entitled to terminate this legal relationship in writing without giving reasons, provided that he has not begun visiting the Event. The Consumer does not have a termination right if the modification contains only provisions more favourable to Consumers. With respect to this, Sziget notes for the Consumer that the GTC – as well as the Visitor Policy of each Event and the Payment Policy which do not constitute part of this GTC – may be modified after ticket purchase, even immediately before the Event. Sziget recommends that the Consumer should monitor the modifications of this GTC.

 

4. The Ticket Purchaser agrees by purchasing the Ticket, the ticket holder – other than the Ticket Purchaser – agrees by obtaining the Ticket lawfully, and the Visitor – if he/she has not already been a ticket holder – agrees by receiving the wristband to be bound by this GTC. The Ticket Purchaser – and if further transfers occur, the further transferor – shall be required to inform the Visitor about this upon transferring the Ticket, and shall be responsible for any damage arising from omission of information.

 

5. The ticket holder who has not obtained his/her Ticket lawfully – including the case when the Ticket had not been obtained by any of the former ticket holders lawfully – agrees by his/her attempt to exchange the Ticket for a wristband, the Unauthorised Participant who has a wristband agrees by receiving the wristband, the Unauthorised Participant who does not have a wristband agrees by commencing unauthorised participation at the Event to be bound by the provisions and obligations set forth by this GTC. These persons acknowledge the fact that pursuant to this GTC they shall have no rights toward Sziget, with respect to the circumstance that Sziget does not enter into a contract with them and does not make any undertakings toward them.

 

 

IV THE NATURE OF THE LEGAL RELATIONSHIP

 

1. The Ticket authorising participation at the respective Event is sold by Sziget to the Ticket Purchaser, which legal relationship is completed by paying the consideration for the Ticket and the transfer of the Ticket by Sziget. Following this the Ticket Purchaser – if he/she remains in the possession of the Ticket – or the actual ticket holder, who has obtained the Ticket via a chain of lawful transactions, shall be entitled to receive the wristband(s) from Sziget.

 

2. Sziget provides the Visitor with the opportunity to participate, pursuant to the terms set forth herein, in a given Event. No refund shall be given if the Ticket Purchaser or the person – other than the Ticket Purchaser – being lawfully in the possession of the Ticket or the wristband does not want to, or cannot, attend the Event due to any reason, or if the Visitor leaves the Event before the time until he/she would have been entitled to attend the Event. The Unauthorised Participant shall not be entitled to participate in the Event.

 

3. A given Event – in accordance with the provisions of section II/2 – is constituted by the totality of the programmes and the Services provided by Sziget, and the contents and quantity of programmes and Services available at the Events is developed by Sziget as organiser and stage-manager in accordance with the practice of previous years. Considering that Sziget provides the programmes and Services in cooperation with numerous Associates and depending on the performance of such Associates, Sziget shall not guarantee for the Visitor the availability, content, quality and quantity thereof (such as the performance of a certain artist, that the performance of a certain artist shall be according to the Visitor’s expectations, or the opportunity to participate in a specific programme and/or at a specific venue), which however takes shape depending on the special characteristics of the venue and the equipments therein (like the holding capacity of a given venue). Nevertheless, at all times Sziget uses all efforts to provide the programmes and Services communicated beforehand, and if provision becomes impossible, to substitute another programme or Service for the cancelled programme or Service communicated beforehand.

 

 

V TICKETS, TICKET PURCHASE

 

1. Ticket

 

After the exchange of the Ticket for a wristband, the wristband incorporates the rights and obligations provided by the Ticket.

 

2. Ticket purchase

 

2.1 Ticket purchase via electronic means

 

The online ticket purchase methods are provided by Sziget through its own online sales interface, or involving a specialised Contracted Partner through a secure online payment interface provided by a financial institution. In these systems reservation is not possible, but Sziget is entitled to make exceptions in certain cases. After providing the necessary data, accepting this GTC and a successful bank transaction, a link is sent by Sziget or its Contracted Partner in an email to the email address provided by the Ticket Purchaser, and the Ticket Purchaser may download his/her Ticket(s) by clicking on this link. If the Ticket Purchaser does not receive the Ticket(s) due to a technical problem, Sziget, if notified by the Ticket Purchaser, shall send them again, free of any charge, to the given email address. Considering that the ticket purchase is considered as completed and the Ticket is considered as delivered to the Ticket Purchaser when Sziget sends this email, it is the Ticket Purchaser’s sole responsibility to notify Sziget in case he/she does not receive his/her Ticket.

 

A separate certificate (voucher and/or other individually identifiable electronic solution [for example QR code]) is assigned to each Ticket purchased and so the Ticket Purchaser shall find one or more links per purchase on the download interface, depending on the number of Tickets purchased. Each link leads to a different certificate (voucher and/or other individually identifiable electronic solution); therefore, if more than one Ticket is ordered, all certificates must be presented. For each certificate (voucher or other individually identifiable electronic solution) Sziget would only hand over one wristband (and, depending on the type of the Ticket, a supplementary [for example, a VIP-] wristband).

 

The Ticket Purchaser is responsible for retaining the certificate (voucher and/or other individually identifiable electronic solution) and for presenting it when entering to the Event in a form communicated by Sziget in the course of the ticket purchase.

 

Sziget hereby draws attention to the fact that the Tickets (vouchers and other individually identifiable electronic solutions) are anonym, therefore the Tickets cannot be registered or connected to a specific person, which shall only take place upon entering the Event, pursuant to section VI/1. Despite the foregoing, for transaction security reasons and to facilitate those written in the privacy policy, Sziget preserves the data of the Ticket Purchaser which shall be linked in Sziget’s database to the Tickets purchased.

 

Contrary to those written hereinbefore, Non-visitor Tickets are, pursuant to the contracts under which they are issued, connected to specific Visitors.

 

Wristbands are handed over by Sziget to the first person at the respective Event on the spot who presents the barcode given in the certificate (in the voucher or in the other individually identifiable electronic solution). In case of a misuse of the certificate (for instance an earlier, unauthorised entry with the barcode) Sziget shall not issue a new wristband or new Ticket. Considering this it shall be the Ticket Purchaser’s or the subsequent ticket holder’s sole obligation and responsibility to safeguard the certificate (voucher or other individually identifiable electronic solution) diligently, in a way to avoid access for unauthorised persons. Sziget excludes its liability for all and any misuse.

 

Further information about the detailed conditions applicable to online ticket purchase is provided by Sziget or its Associate on the online ticket purchase interfaces, especially in respect of the following topics: concluding a contract online, payment and performance methods, invoicing and data handling.

 

Sziget reserves the right to charge an administration fee per item for the online service, the amount of which is set out in the price list as amended from time to time.

 

2.2 Ticket purchase in person

 

The Ticket Purchaser may receive the Ticket(s) at the sales points operated by Sziget or its Contracted Partner in office hours, in exchange for cash, discount card or discount voucher type as defined by Sziget or by bank transfer, upon simultaneous performance.

 

2.3 The transfer of Tickets

 

The Ticket may be transferred freely. If the Ticket is transferred, the transferor of the Ticket must secure that the person acquiring the Ticket from him/her accepts Sziget’s GTC, and he/she is responsible for any damage arising from omission of this information. The person acquiring the Ticket is aware of the fact that the transferor of the Ticket – or in the case of multiple transfers, all previous transferors – had access to the certificate (voucher or other individually identifiable electronic solution) required to exchange the Ticket for a wristband. It is the responsibility of the person acquiring the Ticket to make sure that the transferor of the Ticket would not use this certificate in the future. As the conditions of the transfer transaction are set forth by the transferor and the person acquiring the Ticket between themselves, their legal relationship – including liability for misuse – shall exclusively be governed by their agreement. As it shall be no party to this legal relationship, Sziget explicitly excludes all liability for the transfer of Tickets, including liability for any misuse of Ticket transfer (especially for an earlier, unauthorised entry with the barcode of the Ticket), and draws attention to the fact that it shall not issue, even in the case of misuse, a new wristband or new Ticket to the person acquiring the Ticket.

 

3. Replacement, exchange and refund of tickets

 

The purchase of tickets may be cancelled at any time before payment is effected without any consequences. Following this, based on article 29 paragraph (1) subparagraph l) of Government Decree 45/2014. (II. 26.) the Ticket Purchaser is not entitled to withdraw from the ticket purchase service. Sziget excludes the exchange, replacement or refund of the Tickets, or the reimbursement of their purchase value in any other ways, except in special cases as determined in the Price List on a case by case basis for certain Events, and the exchange of Tickets to VIP Tickets for appropriate simultaneous extra payment.

 

 

VI. ATTENDANCE AT THE EVENTS

 

1. Wristband

 

The Ticket shall only entitle its holder for a wristband if he/she – and in the case of multiple transfers, all previous ticket holders – has acquired it lawfully. In case suspicion arises during entry for the Event that the ticket holder – or in the case of multiple transfers, any of the previous ticket holders – may have acquired his/her Ticket unlawfully (including via, but not limited to, a credit card fraud) Sziget explicitly reserves the right to demand from the ticket holder documents and/or certificates verifying the lawful acquisition or purchase of the Ticket, to judge the sufficiency of these at its own discretion, and in the lack of a satisfactory document or certificate to invalidate the Ticket without any obligation to refund the purchase price, and refuse entry for the Event. Sziget shall register and connect the wristband to a specific person during the entry procedure and in the course of this it shall require the verification of personal identity by a personal identification document containing a photograph of the document-holder, moreover Sziget shall read, record, store, and manage the data of the personal identification document pursuant to the applicable data handling authorisation and/or policies. If the person intending to enter the Event refuses to comply with those written in the previous sentence, then Sziget shall be entitled to invalidate the wristband without any obligation to refund the purchase price, and refuse entry for the Event. In the case of a pre-purchased Ticket, Sziget may make possible to register and connect the wristband online to a specific person prior to the Event, which shall not be considered, however, to connect the Ticket itself to a specific person, therefore it shall remain important for the ticket holder to safeguard the Ticket. Sziget shall be entitled to temporarily suspend, in justified circumstances (especially if a large number of Visitors intend to enter the Event), the application of the procedures written in this paragraph.

 

Sziget reserves the right to apply RFID wristbands, in which case the rights attached to the wristband shall be exercised – and also the existence of such rights shall be checked – via RFID technology.

 

As a general rule, wristbands worn on the wrist entitle the Visitor to remain in the area of the Event; if necessary and approved by Sziget, however, the wristband may be worn on another limb provided that the wristband cannot be removed without damaging it. Compliance with this is inspected by Sziget and its Associates at the entrance, at the exit and continuously in the area of the Event. The Visitor bears full liability for any damage to or loss of the wristband (including any damage to or loss of the RID chip integrated therein); therefore, upon the occurrence of such an event, the Visitor loses his/her rights provided by an intact wristband, and is required to leave the area of the Event. Damaged wristbands – those re-sealed or severed, whose fastener has been opened, whose diameter exceeds that of the wearer’s fist or which have been tampered with in any way, whose RFID chip is damaged or missing, etc. – are invalid. Sziget will not replace or exchange damaged or lost wristbands.

 

Furthermore, Sziget reserves the right to inspect on the spot the legal title of the holders of wristbands. Those inspected must cooperate with Sziget and hand over the information required.

 

2. Entry

 

2.1 Entry to the Events is only possible at the designated places and time periods, exclusively by authorised persons.

 

2.2 Upon entry, Visitors and Unauthorised Participants subject themselves to the lawful entry procedure applied to the given Event. Sziget shall be entitled to record the image of the Visitor and that of the Unauthorised Participant and to store, manage and hand it over to authorities – if requested so by them – in order to prevent unlawful entry and to identify the person responsible for such unlawful conduct.

 

2.3 For ensuring the safe conduct of Events, Sziget reserves the right to restrict in the Visitor Policy of the Event, or at the Event site, the scope of objects or equipment which may be taken in to the area of the Events. Food, drinks and tobacco products may only be taken in to the area of the Events to the extent allowed by legal regulations and the Visitor Policy of the respective Event. Sziget recommends that Visitors should check the Visitor Policy.

 

2.4. Entry in a vehicle to the area of Events is not permitted without a permit issued by Sziget. Those holding a vehicle entry permit are also obliged to follow all traffic rules and regulations at Events. Sziget recommends using forms of public transport and taxi services to access the Events.

 

2.5. Children under the age of eleven (11) may visit the Event free of charge. Children under the age of fourteen (14) may only enter the Events if accompanied by an adult in full possession of their faculties. This adult shall be liable for the children he/she escorts and for remaining in a condition that enables to perform his/her duties responsibly. An adult may only be accompanied by no more than five children.

 

2.6. Assistance dogs, guide dogs and police dogs as defined in the legal regulations may be brought into the area of the Event, with the reservation that, for the entry of other pets, rules may be set forth in the Visitor Policies of each Event. Sziget recommends that Visitors should check the Visitor Policy.

 

3. Rules of conduct on the sites of the Events

 

3.1 Visitors are required to abide by general norms and in accordance with relevant legal regulations, the GTC and with the given Visitor Policy on the sites of the Events. Visitors are required to refrain from all actions, statements or behaviour which endanger the life, health or physical well-being of others or which may violate others’ personal rights. Visitors are required to pay special attention to the protection of natural resources on the sites of the Events and must refrain from harming these natural resources. It is prohibited for Visitors to enter the closed areas accessible from the Event site. The Visitor acknowledges the fact that camping sites used by Tickets purchased from Sziget are part of the Event site, therefore the provisions of this GTC and the Visitor Policy of the given Event shall also regulate the rules of entry and conduct at these sites.

 

3.2 Visitors acknowledge that Sziget, its Contracted Partners as authorized by Sziget, Associates, members of the press, other Visitors and other Third Parties may produce sound and image recordings of the Events. Accordingly, all Visitors, by virtue of their participation at the Events, give express permission to the recording and publication of their image, likeness and actions. Visitors, however, may only be named in such recordings with their express permission. Visitors considered public figures may be named without their permission. The person making recordings according to the above rules shall gain transferrable and exclusive usage rights that are unrestricted in time, geographical location and form of usage with regard to the recordings of Visitors. Sziget and persons authorized by Sziget are entitled without restriction to make profit from, use (especially for the purpose of promoting the Events), copy, publish, rework, make public, broadcast to the public and distribute such recordings of Visitors, without having to provide any consideration to Visitors. Visitors expressly acknowledge that Sziget may record the Events, concerts and programmes, may copy the recordings and distribute them on image-bearing media, may broadcast them or otherwise make them public and may do so repeatedly, including making the Events, concerts and programmes available to the public by wire or by any other means (for example, through YouTube), such that members of the public can individually select the place and time of access. Visitors are not entitled to make any claim against Sziget concerning recordings and their publication as set out above. Visitors are entitled to make sound and image recordings at the Events, but may only make sound and image recordings with a sound and image recorder integrated into a telecommunication device used for personal aims (for example a mobile phone or a tablet) or otherwise with a non-professional equipment, moreover, visitors may not sell, use for consideration or use for commercial purposes without consideration image and voice recordings that they have made, name Visitors featuring in such recordings without their consent, or violate the personal rights of such Visitors. Sziget is expressly not liable for other Visitors violating the above rules.

 

3.3 Any form of economic, commercial or advertising activity on the sites of the Events – including the area in front of the gates of the Event – without the prior written permission of Sziget is prohibited.

 

3.4 No alcoholic beverages may be served to minors under the age of eighteen and to intoxicated individuals by any vendor at the Events. The use of substances qualifying as banned drugs pursuant to the laws in effect is prohibited in the area of the Event and is punishable by law. Sziget reserves the right to introduce a system at any given Event by which alcohol may only be served to Visitors if the given Visitor shows certification, provided following prior or first identification, that they are entitled to be served alcohol (e.g. a wristband).

 

3.5. Given that the aim of the Event is to provide Visitors with civilised and undisturbed entertainment, demonstrations of any kind not related to events organised by Sziget, regardless of the number of participants, are prohibited. Nevertheless, Sziget reserves the right to permit certain demonstrations at its sole discretion based on prior request by the organiser of the demonstration. In such cases the participants are obliged to comply with these General Terms and Conditions and otherwise conduct themselves in a manner that does not disturb, impede, restrict or render impossible the entertainment of other Visitors, the ability to move around the Events area, access to the Events area or the ability to exit the Events area, and the use of Services and/or Products by other Visitors. Sziget is entitled to end demonstrations that it has not expressly authorized without giving a reason. Sziget also reserves the right to end demonstrations that it has authorized pursuant to the above without giving a reason. Sziget is entitled to set out conditions pertaining to demonstrations, in particular the number of participants, location and duration, at its exclusive discretion. If Sziget declares the end of a given demonstration, the participants are obliged to immediately stop the demonstration. If Sziget sets out conditions for a demonstration that it has authorized or recognized as described above, the participants are obliged to comply fully with these conditions.

 

4. Rules of conduct outside the sites of the Events

 

Visitors are obliged to conduct themselves in a civilised manner and abide by general norms, in accordance with the relevant laws, outside the sites of the Events and on the route there and back. Visitors are required to refrain from all actions, statements or behaviour which endanger the life, health or physical well-being of others or which may violate others’ personal rights, with particular regard to other Visitors and Third Parties who are local residents.

 

5. Lost items

 

The Visitor Policies for the individual Events set out the rules applying to lost items. Sziget advises that Visitors check the given Visitor Policy.

 

6. Safety

 

On the sites of the Events, Sziget’s suitably qualified and authorized employees or Associates will ensure enforcement of the rules of conduct and safety. Visitors expressly undertake, by virtue of their participation in the given Event, that they will fully cooperate with these Associates within the bounds of the law and will follow their instructions in the event of an emergency or if other important circumstances (for example reasons of public health) justify it.

 

7. First aid and medical care

 

Continuous first aid and medical care will be provided on the sites of the Events. The wristband does not entitle Visitors to use of these services; visitors are entitled to use these only if they provide suitable social security, health insurance or travel insurance cover, or if they cover the costs of these services themselves.

 

8. Provision of Services and sale of Products

 

Both Services and Products that are free of charge and those for which payment is required may be used at the Events. Visitors undertake to pay for all Services and Products for which payment is required, and assume liability for paying all due purchase prices and fees promptly.

 

Visitors shall make payments for Products and Services for which payment is required using the payment methods offered by Sziget, its Associates or Contracted Partners. If Sziget so decides with regard to any Event, on the site of the given Event all purchase prices and fees will be payable exclusively by the means designated by Sziget and set out in the Payment Policy, instead of by cash. In that event, Visitors may only purchase Products and Services for which payment is required if they have accepted the relevant Payment Policy. The Payment Policy shall be available at Sziget’s website and on the site of the Event not later than on the day preceding the commencement of the first Event concerned.

 

9. Visitor Policies

 

The Visitor Policies of the individual Events do not constitute an annex of these General Terms and Conditions. The Visitor Policies summarize the key information concerning the given Event (name, location, duration, getting there etc.) and the main rules of conduct pertaining to the Event, as also set out partially in the General Terms and Conditions. Sziget draws attention to the fact that the Visitor Policies may be amended without prior notice, including immediately prior to the given Event, so Sziget recommends that Visitors monitor the Visitor Policies. The effective Visitor Policies may be viewed on the Sziget website and its sub-pages, as well as on the sites of the Events.

 

 

VII WARRANTIES AND LIABILITY

 

1. Sziget warrants that Visitors can enter the given Event with the wristband provided in exchange for the relevant, lawfully-acquired Ticket, but Sziget does not undertake any warranty with regard to how long the entry process (that is, the exchange of the Ticket for a wristband and entering the Event with the wristband) shall take, in view of the large number of visitors. As is generally known, the Event consists of a collection of events, so, in view of the large number of visitors, the above warranty does not extend to the individual events, for example to whether it is possible to enter the individual events, how long it takes to enter and the quality of enjoyment, and Sziget explicitly excludes to refund to the Visitor the price of his/her Ticket, or to give a subsequent discount, or to pay to damages, indemnification or compensation of whatever kind. Within the Events, Sziget is entitled to unilaterally change the times of individual events (that is, Sziget expressly reserves the right to change the programme), but the times of events will not necessarily be changed in the event of bad weather conditions. Considering that there is no contractual relationship between Sziget and the Unauthorised Participant, Sziget explicitly excludes all liability toward the Unauthorised Participant for contractual breach and for all claims that a Consumer may enforce.

 

2. Sziget reserves the right to modify, restructure and further develop the Events, and the Services and Products provided at the Events, according to its discretion, as required. Visitors are not entitled to make any claims against Sziget with regard to such modifications, restructuring or further developments.

 

3. In the event of lawful cancellation by Sziget, visitors are not entitled to make any claim against Sziget.

 

4. Consumers expressly acknowledge that Products and Services may also be purchased in connection with the Events that are provided by other Contracted Partners and not by Sziget or its Associates. In such cases, the contract is concluded directly between the Consumer and the Contracted Partner, and the rights and obligations arising from the legal relationship apply solely to the Consumer and the Contracted Partner. Consumers expressly acknowledge that they may not make any claim against Sziget with regard to such Products and Services or in connection with the contract for such Products and Services. Sziget also states generally that it does not bear any liability in connection with Products and Services provided by Contracted Partners. Visitors may use Services and Products provided by Contracted Partners solely at their own risk. Sziget does not assume any liability for damage arising from or suffered in connection with purchasing or use of Services and Products provided by Contracted Partners.

 

5. Visitors may only enter the Event at their own risk. Sziget shall be liable solely for intentional breaches of contract imputable to it and breaches of contract damaging human life, physical well-being or health, if such damages are caused by Sziget, and excludes any liability beyond the explicit statutory rights of the Consumer with regard to any other damage event, including those damaging human life, physical well-being or health or damaging property. The price of the Ticket has been determined with consideration to the exclusions of liability set out above. If Sziget operates a storage facility for luggage or valuables, then it will be liable for items placed there, with the exception of items excluded in the given Visitor Policies, according to the rules and up to the limits specified in the given Visitor Policies. Sziget bears no liability with regard to items placed in the designated parking areas, in particular motor vehicles parked there and items in such vehicles.

 

6. After the Ticket Purchaser has been given the ticket, or the Visitor has been given the wristband, Sziget may not be held liable for damage to or destruction of the Ticket or wristband. Visitors are not entitled to make any claim against Sziget on the grounds of procedures used with regard to damaged or lost wristbands.

 

7. The Consumer states that the data that it has provided as being correct will be provided correctly when making purchases and on any other occasion when required for use of the Services. Sziget does not bear liability for damage resulting from incorrect or non-functioning data, email addresses or delivery addresses being provided, and may demand compensation for damage arising in this regard.

 

8. The Consumer acknowledges that Sziget does not bear liability for any damage or abuse arising during or as a consequence of any payment method, including if the Consumer has not reported the loss of a bank card to the bank issuing the bank card. Sziget in particular does not bear liability for the errors, failings or security of the payment method used. In the case of bank transfers, Sziget is not liable for the time taken for the transfer to be processed (with particular regard to banking holidays), or for damage arising from incorrect provision of the payee identifier or the transfer amount.

 

9. Visitors and Unauthorised Participants are fully liable under both civil and criminal law for any damage caused by them or their pets in the framework of the Event or in connection with the Event to Sziget, its Associates and Contracted Partners, other Visitors and Third Persons.

 

10. Sziget is not liable for any damage caused by the unlawful activities or omissions of any Visitor, Unauthorised Participant, pet or Third Person to any Visitor to Sziget, Unauthorised Participant, or Third Person. The Visitor acknowledges the fact that there may be ownerless or wild animals in the Event area which may put the Visitor’s life, physical integrity or health in risk. Sziget excludes its liability for damages caused by such ownerless or wild animals.

 

11. Sziget is not liable for any damage events that may occur outside the Event or on the way there and back, since Sziget may solely be held liable for damage events occurring on the sites of the Events, providing the conditions for its liability set out in these General Terms and Conditions are met.

 

12. Since deconstruction works shall commence, without delay, at the closing time of the Event, the Visitor may only stay at the Event site following this time at his/her own responsibility. If any Products or Services are available for the Visitor following the closing time of the Event, then, following this time, the Visitor may only purchase or use these at his/her own responsibility.

 

13. Sziget is not able to provide a place for Visitors to leave pets, equipment, drinks, food and tobacco products that may not be taken onto the sites of the Events, unless such a possibility is provided at a given Event, according to its Visitor Policy. However, Sziget shall not be liable for such items even in the latter case.

 

14. Pursuant to this GTC and article 6:22 paragraph (3) of the Hungarian Civil Code, claims arising from the legal relationship between Sziget and the Consumer may only be enforced within a six-months limitation period.

 

 

VIII PENALTIES

 

1. Sziget is entitled to terminate the legal relationship with regard to the given Event or all those Events for which the Consumer has a Ticket or wristband with immediate effect if the Consumer has breached any provision of these General Terms and Conditions in connection with the legal relationship pertaining to any Event. In such case, Sziget may invalidate the Consumer’s Ticket or remove his/her wristband, and the Consumer shall be obliged to leave the Event. The Unauthorised Participant is not allowed to participate and must leave the Event without delay.

 

2. Sziget is entitled to impose a partial ban (applying to the given Event or certain Events) or full ban (applying to all Events organised by Sziget) on the Consumer or Unauthorized Participant concerned for a specified term (until the end of the given Event or for a longer specified period) in addition to or in place of immediate termination of the contract. Following expiry of the ban, Sziget is entitled to make attendance of the Events subject to individual conditions. If the Consumer visits an Event during the term of the ban or if, after the expiry of such ban, violates the individual conditions imposed by Sziget, then he/she shall be obliged to leave the Event without delay.

 

3. Sziget will report ticket forgers, persons participating in forgery, and persons committing other crimes to the relevant authorities.

 

 

IX TRADEMARKS AND COPYRIGHT

 

1. The trademarks, logos, and other information and materials on the websites of Sziget, in online and offline media and featuring at the Events are the sole property of Sziget, its Associates and its Contracted Partners. Visitors and third persons may not use, copy, distribute or publish such markings in any form for the purpose of generating revenue without the express and prior written permission of Sziget, its Associates and its Contracted Partners.

 

2. Trademarks, logos, other information and materials are subject to industrial property rights and copyright, and the rights to these are held by Sziget, its Associates and its Contracted Partners.

 

3. Sziget shall acquire unrestricted and exclusive usage rights with regard to comments, remarks, proposals and ideas communicated to Sziget, its Associates and Contracted Partners by Consumers in relation to the Events and in the course of the Events. Sziget shall gain exclusive ownership of all such remarks, and may not be restricted in using them in any way.

 

Sziget is entitled without restriction to make profit from, use, copy, publish, rework, make public, broadcast to the public and distribute such comments without having to provide any consideration for doing so.

 

 

X FORCE MAJEURE

 

If Sziget is not able to satisfy any of its contractual obligations as a result of a war, revolt, act of terrorism or threat of such, strike, a movement qualifying as a strike, an import or expert embargo, accident, fire, blockade, flooding, earthquake, natural disaster, severe storm, severe energy supply interruption, severe transport disturbance/obstruction, epidemic, authority or military provision, order or act, or any other disturbance that cannot be foreseen and cannot be averted and that is beyond the control of Sziget, then Sziget shall not be liable toward the Customer for any loss or damage arising as a consequence of such events. This force majeure provision shall be applicable accordingly to the given Event as a whole, and to particular programmes or Services of the given Event.

 

 

XI DIFFERING RULES FOR FREE EVENTS

 

Chapters V and VIII, and Sections VII/6 and VII/7 of these General Terms and Conditions do not apply to free Events organised by Sziget, while sections III/3, III/4, VII/1, VII/5, VII/8 and Chapters IV and VI shall be applicable with the relevant deviations arising from the Events being free of charge.

 

 

XII CLOSING PROVISIONS

 

1. Sziget is entitled to use subcontractors and Associates.

 

2. Sziget is a company registered in Hungary and with its head office in Hungary. These General Terms and Conditions are governed by Hungarian law, without regard to possible conflict of laws.

 

3. The chapter headings are designed for easier orientation, but shall not be used for the purposes of interpretation.

 

4. Sziget and the Consumer agree that the District Court of Budapest Districts II and III and the Székesfehérvár Court shall have sole jurisdiction with regard to any legal dispute concerning these General Terms and Conditions, the Events or Services and Products provided by Sziget, without regard to possible conflict of laws.

 

5. The staff of the information tent and public relations office will receive visitor questions, comments, complaints and ideas connected to the Events, food & drink, organisation of the Events or any other topic at the sites of the Events on behalf of Sziget. Other contact details will be provided on the www.sziget.hu website and its sub-pages.

 

 

Budapest, November 23, 2015

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

Effective: from November 30, 2015

 

 

 

These General Terms and Conditions (hereinafter GTC) govern the general conditions of the attendance of ticket purchasers and visitors at any festivals (hereinafter each referred to as Event, collectively referred to as Events) organised and staged by VOLT Produkció Limited (hereinafter VOLT Produkció), as well as the rights and obligations arising from the legal relationship between VOLT Produkció and the ticket purchasers and visitors, with the condition that for certain Events different rules, as set forth in the respective Visitor Policies, may also apply. In some cases no Visitor Policies shall apply for certain Events in which cases the policies of the respective event venues shall be applicable.

 

The provisions of this GTC are applicable in all cases to attendance at the Events, and the legal relationship between VOLT Produkció and the ticket purchasers and visitors.

 

VOLT Produkció informs the Visitor that the GTC as amended from time to time and the Visitor Policies of each Event not constituting part of this GTC, as well as the price list also not constituting part of this GTC and containing the description and price of the tickets and passes sold by VOLT Produkció and the privacy policy are available and may be printed from the http://nagyonbalaton.hu, http://bmylake.hu and http://strandfeszt.hu websites and their sub-pages, and are also available at the registered office of VOLT Produkció (Hungary, H-1033 Budapest, Hajógyári VOLT Produkció, hrsz. 23796/58), at cash desks and information points.

 

 

I DETAILS OF VOLT PRODUKCIÓ

 

1. Full company name of VOLT Produkció: VOLT PRODUKCIÓ Limited

2. Registered office of VOLT Produkció: H-1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58, Hungary

3. Registration authority for VOLT Produkció: Budapest Metropolitan Court as Court of Registration

4. Company registration number of VOLT Produkció: 01-09-695549

5. Tax ID of VOLT Produkció: 12625150-2-41

 

 

II DEFINITIONS

 

1. VOLT Produkció: the company defined in section I.

 

2. Event/Events: any festival/festivals organised and staged by VOLT Produkció, that is the totality of performing art – music, entertainment and cultural – programmes and other free or for-payment Services provided by VOLT Produkció in a given period in a certain area.

 

3. Term of the Event: the term of any given Event shall correspond to the time period between the commencement and the closing of the Event. Commencement of an Event shall correspond to the beginning of validity of the Ticket that authorizes, out of all Tickets specified in the Price List for this Event at the start of ticket sales, for the earliest entry for the given Event. Closing of an Event shall correspond to the end of validity of the Ticket that authorizes, out of all Tickets specified in the Price List for this Event at the start of ticket sales, for the longest stay at the given Event. VOLT Produkció reserves the right to organize programmes or provide Services on an additional day, that is before or after the Term of the Event, as specified hereinbefore. Such additional days shall not be considered as an integral part of the Event, and may be visited only with a supplementary ticket.

 

4. Product: items and rights of pecuniary value which may be purchased from VOLT Produkció, its Associates or other Contracted Partners in the framework of the Events, as well as any vouchers or other similar means which may be exchanged for them.

 

5. Service: any service which is made available by VOLT Produkció or its Contracted Partners at the Events either free of charge or for consideration.

 

6. Ticket: a certificate issued in any (printed or electronic) form, verifying a claim for a wristband at the Event organised by VOLT Produkció. Tickets are anonym and have a unique identifier.

 

7. Non-visitor Ticket: all types of Tickets identified with a mark other than “visitor”.

 

8. Wristband: a certificate applied by VOLT Produkció when validating a Ticket which provides entitlements identical to those included in the Ticket (day ticket, pass or minute-based ticket) and – provided that it is secured according to section VI/1 – exclusively certifies that its bearer is entitled to visit the respective Event. Entitlements included in certain Tickets may be provided by more than one wristbands. Wristbands remain in the property of VOLT Produkció until twenty-four hours after the closing of the Event.

 

9. Consumer: the Ticket Purchaser and the Visitor, according to article 8:1 paragraph (1) 3 of the Hungarian Civil Code. An Unauthorised Participant shall not be considered as a Consumer.

 

10. Ticket Purchaser: the person purchasing the ticket from VOLT Produkció.

 

11. Visitor: a natural person entitled to enter and participate in a specific Event.

 

12. Unauthorised Participant: a natural person attending a respective Event without having a valid title for entry, including that person who exchanges for a wristband a Ticket that he/she acquired unlawfully or that third party who attends a respective Event with such a wristband.

 

13. Associate: a subcontractor or agent of VOLT Produkció who facilitates the organisation of the Event.

 

14. Contracted Partner: an enterprise or other legal person performing independent activity at a respective Event based on a contractual relationship with VOLT Produkció, and not qualifying as an Associate.

 

15. Third Parties: natural and legal persons other than VOLT Produkció and the Consumer.

 

16. Visitor Policy: documents applicable to the respective Events, partly providing a short summary of the provisions contained in this GTC, partly containing special mandatory provisions for each Event set forth with respect to the circumstances of the respective Event, including entry and conduct rules; they do not constitute an annex of the GTC and are available on the website of VOLT Produkció and the sub-pages thereof, as well as on-site at the Events.

 

17. Price List: a document not constituting part of the GTC, containing the description, price and associated administration costs of tickets and passes sold by VOLT Produkció, as well as the various discount periods for ticket sales.

 

18. Payment Policy: a document not constituting part of the GTC, governing the rights and obligations in respect of the use of cash-free payment methods issued based on a case by case decision by VOLT Produkció for certain Events.

 

 

III SCOPE OF THE GTC

 

1. The personal scope of this GTC covers VOLT Produkció, as well as the Consumers and Unauthorised Participants. The conditions of the legal relationship between VOLT Produkció and the Associates and Contracted Partners are contained in separate contracts.

 

2. This GTC is for an unlimited period. By this GTC becoming effective, VOLT Produkció’s GTC of November 5, 2014 shall become null and void.

 

3. The Consumer agrees that VOLT Produkció is entitled to modify this GTC unilaterally for well-founded reasons. A well-founded reason is a change in a mandatory provision of any legal regulations relating to the legal relationship between the parties, or if the modification is supported by the requirement to conduct the Event in a safe and profitable manner at all times, by public safety or public health aspects, a development or change of ticket sales processes applied by VOLT Produkció, or domestic or international economic conditions, market processes or by a change in festival visiting habits. If the GTC is modified, the modifications are marked in italics and underlined type face and deletions are marked with strikethrough for comparison with the contents of the consolidated version of the most recent GTC. The modifications take effect immediately upon publication on the website operated by VOLT Produkció and, if the modification affects the legal relationship under section IV/2. (i.e. not exclusively the ticket purchase process under section V.), the Consumer, for fourteen days from this date, is entitled to terminate this legal relationship in writing without giving reasons, provided that he has not begun visiting the Event. The Consumer does not have a termination right if the modification contains only provisions more favourable to Consumers. With respect to this, VOLT Produkció notes for the Consumer that the GTC – as well as the Visitor Policy of each Event and the Payment Policy which do not constitute part of this GTC – may be modified after ticket purchase, even immediately before the Event. VOLT Produkció recommends that the Consumer should monitor the modifications of this GTC.

 

4. The Ticket Purchaser agrees by purchasing the Ticket, the ticket holder – other than the Ticket Purchaser – agrees by obtaining the Ticket lawfully, and the Visitor – if he/she has not already been a ticket holder – agrees by receiving the wristband to be bound by this GTC. The Ticket Purchaser – and if further transfers occur, the further transferor – shall be required to inform the Visitor about this upon transferring the Ticket, and shall be responsible for any damage arising from omission of information.

 

5. The ticket holder who has not obtained his/her Ticket lawfully – including the case when the Ticket had not been obtained by any of the former ticket holders lawfully – agrees by his/her attempt to exchange the Ticket for a wristband, the Unauthorised Participant who has a wristband agrees by receiving the wristband, the Unauthorised Participant who does not have a wristband agrees by commencing unauthorised participation at the Event to be bound by the provisions and obligations set forth by this GTC. These persons acknowledge the fact that pursuant to this GTC they shall have no rights toward VOLT Produkció, with respect to the circumstance that VOLT Produkció does not enter into a contract with them and does not make any undertakings toward them.

 

 

IV THE NATURE OF THE LEGAL RELATIONSHIP

 

1. The Ticket authorising participation at the respective Event is sold by VOLT Produkció to the Ticket Purchaser, which legal relationship is completed by paying the consideration for the Ticket and the transfer of the Ticket by VOLT Produkció. Following this the Ticket Purchaser – if he/she remains in the possession of the Ticket – or the actual ticket holder, who has obtained the Ticket via a chain of lawful transactions, shall be entitled to receive the wristband(s) from VOLT Produkció.

 

2. VOLT Produkció provides the Visitor with the opportunity to participate, pursuant to the terms set forth herein, in a given Event. No refund shall be given if the Ticket Purchaser or the person – other than the Ticket Purchaser – being lawfully in the possession of the Ticket or the wristband does not want to, or cannot, attend the Event due to any reason, or if the Visitor leaves the Event before the time until he/she would have been entitled to attend the Event. The Unauthorised Participant shall not be entitled to participate in the Event.

 

3. A given Event – in accordance with the provisions of section II/2 – is constituted by the totality of the programmes and the Services provided by VOLT Produkció, and the contents and quantity of programmes and Services available at the Events is developed by VOLT Produkció as organiser and stage-manager in accordance with the practice of previous years. Considering that VOLT Produkció provides the programmes and Services in cooperation with numerous Associates and depending on the performance of such Associates, VOLT Produkció shall not guarantee for the Visitor the availability, content, quality and quantity thereof (such as the performance of a certain artist, that the performance of a certain artist shall be according to the Visitor’s expectations, or the opportunity to participate in a specific programme and/or at a specific venue), which however takes shape depending on the special characteristics of the venue and the equipments therein (like the holding capacity of a given venue). Nevertheless, at all times VOLT Produkció uses all efforts to provide the programmes and Services communicated beforehand, and if provision becomes impossible, to substitute another programme or Service for the cancelled programme or Service communicated beforehand.

 

 

V TICKETS, TICKET PURCHASE

 

1. Ticket

 

After the exchange of the Ticket for a wristband, the wristband incorporates the rights and obligations provided by the Ticket.

 

2. Ticket purchase

 

2.1 Ticket purchase via electronic means

 

The online ticket purchase methods are provided by VOLT Produkció through its own online sales interface or that of its Associates or Contracted Partners, or involving a specialised Contracted Partner through a secure online payment interface provided by a financial institution. In these systems reservation is not possible, but VOLT Produkció is entitled to make exceptions in certain cases. After providing the necessary data, accepting this GTC and a successful bank transaction, a link is sent by VOLT Produkció or its Contracted Partner in an email to the email address provided by the Ticket Purchaser, and the Ticket Purchaser may download his/her Ticket(s) by clicking on this link. If the Ticket Purchaser does not receive the Ticket(s) due to a technical problem, VOLT Produkció, if notified by the Ticket Purchaser, shall send them again, free of any charge, to the given email address. Considering that the ticket purchase is considered as completed and the Ticket is considered as delivered to the Ticket Purchaser when VOLT Produkció sends this email, it is the Ticket Purchaser’s sole responsibility to notify VOLT Produkció in case he/she does not receive his/her Ticket.

 

A separate certificate (voucher and/or other individually identifiable electronic solution [for example QR code]) is assigned to each Ticket purchased and so the Ticket Purchaser shall find one or more links per purchase on the download interface, depending on the number of Tickets purchased. Each link leads to a different certificate (voucher and/or other individually identifiable electronic solution); therefore, if more than one Ticket is ordered, all certificates must be presented. For each certificate (voucher or other individually identifiable electronic solution) VOLT Produkció would only hand over one wristband (and, depending on the type of the Ticket, a supplementary [for example, a VIP-] wristband).

 

The Ticket Purchaser is responsible for retaining the certificate (voucher and/or other individually identifiable electronic solution) and for presenting it when entering to the Event in a form communicated by VOLT Produkció in the course of the ticket purchase.

 

VOLT Produkció hereby draws attention to the fact that the Tickets (vouchers and other individually identifiable electronic solutions) are anonym, therefore the Tickets cannot be registered or connected to a specific person, which shall only take place upon entering the Event, pursuant to section VI/1. Despite the foregoing, for transaction security reasons and to facilitate those written in the privacy policy, VOLT Produkció preserves the data of the Ticket Purchaser which shall be linked in VOLT Produkció’s database to the Tickets purchased.

 

Contrary to those written hereinbefore, Non-visitor Tickets are, pursuant to the contracts under which they are issued, connected to specific Visitors.

 

Wristbands are handed over by VOLT Produkció to the first person at the respective Event on the spot who presents the barcode given in the certificate (in the voucher or in the other individually identifiable electronic solution). In case of a misuse of the certificate (for instance an earlier, unauthorised entry with the barcode) VOLT Produkció shall not issue a new wristband or new Ticket. Considering this it shall be the Ticket Purchaser’s or the subsequent ticket holder’s sole obligation and responsibility to safeguard the certificate (voucher or other individually identifiable electronic solution) diligently, in a way to avoid access for unauthorised persons. VOLT Produkció excludes its liability for all and any misuse.

 

Further information about the detailed conditions applicable to online ticket purchase is provided by VOLT Produkció or its Associate on the online ticket purchase interfaces, especially in respect of the following topics: concluding a contract online, payment and performance methods, invoicing and data handling.

 

VOLT Produkció reserves the right to charge an administration fee per item for the online service, the amount of which is set out in the price list as amended from time to time.

 

2.2 Ticket purchase in person

 

The Ticket Purchaser may receive the Ticket(s) at the sales points operated by VOLT Produkció or its Contracted Partner in office hours, in exchange for cash, discount card or discount voucher type as defined by VOLT Produkció or by bank transfer, upon simultaneous performance.

 

2.3 The transfer of Tickets

 

The Ticket may be transferred freely. If the Ticket is transferred, the transferor of the Ticket must secure that the person acquiring the Ticket from him/her accepts VOLT Produkció’s GTC, and he/she is responsible for any damage arising from omission of this information. The person acquiring the Ticket is aware of the fact that the transferor of the Ticket – or in the case of multiple transfers, all previous transferors – had access to the certificate (voucher or other individually identifiable electronic solution) required to exchange the Ticket for a wristband. It is the responsibility of the person acquiring the Ticket to make sure that the transferor of the Ticket would not use this certificate in the future. As the conditions of the transfer transaction are set forth by the transferor and the person acquiring the Ticket between themselves, their legal relationship – including liability for misuse – shall exclusively be governed by their agreement. As it shall be no party to this legal relationship, VOLT Produkció explicitly excludes all liability for the transfer of Tickets, including liability for any misuse of Ticket transfer (especially for an earlier, unauthorised entry with the barcode of the Ticket), and draws attention to the fact that it shall not issue, even in the case of misuse, a new wristband or new Ticket to the person acquiring the Ticket.

 

3. Replacement, exchange and refund of tickets

 

The purchase of tickets may be cancelled at any time before payment is effected without any consequences. Following this, based on article 29 paragraph (1) subparagraph l) of Government Decree 45/2014. (II. 26.) the Ticket Purchaser is not entitled to withdraw from the ticket purchase service. VOLT Produkció excludes the exchange, replacement or refund of the Tickets, or the reimbursement of their purchase value in any other ways, except in special cases as determined in the Price List on a case by case basis for certain Events, and the exchange of Tickets to VIP Tickets for appropriate simultaneous extra payment.

 

 

VI. ATTENDANCE AT THE EVENTS

 

1. Wristband

 

The Ticket shall only entitle its holder for a wristband if he/she – and in the case of multiple transfers, all previous ticket holders – has acquired it lawfully. In case suspicion arises during entry for the Event that the ticket holder – or in the case of multiple transfers, any of the previous ticket holders – may have acquired his/her Ticket unlawfully (including via, but not limited to, a credit card fraud) VOLT Produkció explicitly reserves the right to demand from the ticket holder documents and/or certificates verifying the lawful acquisition or purchase of the Ticket, to judge the sufficiency of these at its own discretion, and in the lack of a satisfactory document or certificate to invalidate the Ticket without any obligation to refund the purchase price, and refuse entry for the Event. VOLT Produkció shall register and connect the wristband to a specific person during the entry procedure and in the course of this it shall require the verification of personal identity by a personal identification document containing a photograph of the document-holder, moreover VOLT Produkció shall read, record, store, and manage the data of the personal identification document pursuant to the applicable data handling authorisation and/or policies. If the person intending to enter the Event refuses to comply with those written in the previous sentence, then VOLT Produkció shall be entitled to invalidate the wristband without any obligation to refund the purchase price, and refuse entry for the Event. In the case of a pre-purchased Ticket, VOLT Produkció may make possible to register and connect the wristband online to a specific person prior to the Event, which shall not be considered, however, to connect the Ticket itself to a specific person, therefore it shall remain important for the ticket holder to safeguard the Ticket. VOLT Produkció shall be entitled to temporarily suspend, in justified circumstances (especially if a large number of Visitors intend to enter the Event), the application of the procedures written in this paragraph.

 

VOLT Produkció reserves the right to apply RFID wristbands, in which case the rights attached to the wristband shall be exercised – and also the existence of such rights shall be checked – via RFID technology.

 

As a general rule, wristbands worn on the wrist entitle the Visitor to remain in the area of the Event; if necessary and approved by VOLT Produkció, however, the wristband may be worn on another limb provided that the wristband cannot be removed without damaging it. Compliance with this is inspected by VOLT Produkció and its Associates at the entrance, at the exit and continuously in the area of the Event. The Visitor bears full liability for any damage to or loss of the wristband (including any damage to or loss of the RID chip integrated therein); therefore, upon the occurrence of such an event, the Visitor loses his/her rights provided by an intact wristband, and is required to leave the area of the Event. Damaged wristbands – those re-sealed or severed, whose fastener has been opened, whose diameter exceeds that of the wearer’s fist or which have been tampered with in any way, whose RFID chip is damaged or missing, etc. – are invalid. VOLT Produkció will not replace or exchange damaged or lost wristbands.

 

Furthermore, VOLT Produkció reserves the right to inspect on the spot the legal title of the holders of wristbands. Those inspected must cooperate with VOLT Produkció and hand over the information required.

 

2. Entry

 

2.1 Entry to the Events is only possible at the designated places and time periods, exclusively by authorised persons.

 

2.2 Upon entry, Visitors and Unauthorised Participants subject themselves to the lawful entry procedure applied to the given Event. VOLT Produkció shall be entitled to record the image of the Visitor and that of the Unauthorised Participant and to store, manage and hand it over to authorities – if requested so by them – in order to prevent unlawful entry and to identify the person responsible for such unlawful conduct.

 

2.3 For ensuring the safe conduct of Events, VOLT Produkció reserves the right to restrict in the Visitor Policy of the Event, or at the Event site, the scope of objects or equipment which may be taken in to the area of the Events. Food, drinks and tobacco products may only be taken in to the area of the Events to the extent allowed by legal regulations and the Visitor Policy of the respective Event. VOLT Produkció recommends that Visitors should check the Visitor Policy.

 

2.4. Entry in a vehicle to the area of Events is not permitted without a permit issued by VOLT Produkció. Those holding a vehicle entry permit are also obliged to follow all traffic rules and regulations at Events. VOLT Produkció recommends using forms of public transport and taxi services to access the Events.

 

2.5. Children under the age of eleven (11) may visit the Event free of charge. Children under the age of fourteen (14) may only enter the Events if accompanied by an adult in full possession of their faculties. This adult shall be liable for the children he/she escorts and for remaining in a condition that enables to perform his/her duties responsibly. An adult may only be accompanied by no more than five children.

 

2.6. Assistance dogs, guide dogs and police dogs as defined in the legal regulations may be brought into the area of the Event, with the reservation that, for the entry of other pets, rules may be set forth in the Visitor Policies of each Event. VOLT Produkció recommends that Visitors should check the Visitor Policy.

 

3. Rules of conduct on the sites of the Events

 

3.1 Visitors are required to abide by general norms and in accordance with relevant legal regulations, the GTC and with the given Visitor Policy on the sites of the Events. Visitors are required to refrain from all actions, statements or behaviour which endanger the life, health or physical well-being of others or which may violate others’ personal rights. Visitors are required to pay special attention to the protection of natural resources on the sites of the Events and must refrain from harming these natural resources. It is prohibited for Visitors to enter the closed areas accessible from the Event site. The Visitor acknowledges the fact that camping sites used by Tickets purchased from VOLT Produkció are part of the Event site, therefore the provisions of this GTC and the Visitor Policy of the given Event shall also regulate the rules of entry and conduct at these sites.

 

3.2 Visitors acknowledge that VOLT Produkció, its Contracted Partners as authorized by VOLT Produkció, Associates, members of the press, other Visitors and other Third Parties may produce sound and image recordings of the Events. Accordingly, all Visitors, by virtue of their participation at the Events, give express permission to the recording and publication of their image, likeness and actions. Visitors, however, may only be named in such recordings with their express permission. Visitors considered public figures may be named without their permission. The person making recordings according to the above rules shall gain transferrable and exclusive usage rights that are unrestricted in time, geographical location and form of usage with regard to the recordings of Visitors. VOLT Produkció and persons authorized by VOLT Produkció are entitled without restriction to make profit from, use (especially for the purpose of promoting the Events), copy, publish, rework, make public, broadcast to the public and distribute such recordings of Visitors, without having to provide any consideration to Visitors. Visitors expressly acknowledge that VOLT Produkció may record the Events, concerts and programmes, may copy the recordings and distribute them on image-bearing media, may broadcast them or otherwise make them public and may do so repeatedly, including making the Events, concerts and programmes available to the public by wire or by any other means (for example, through YouTube), such that members of the public can individually select the place and time of access. Visitors are not entitled to make any claim against VOLT Produkció concerning recordings and their publication as set out above. Visitors are entitled to make sound and image recordings at the Events, but may only make sound and image recordings with a sound and image recorder integrated into a telecommunication device used for personal aims (for example a mobile phone or a tablet) or otherwise with a non-professional equipment, moreover, visitors may not sell, use for consideration or use for commercial purposes without consideration image and voice recordings that they have made, name Visitors featuring in such recordings without their consent, or violate the personal rights of such Visitors. VOLT Produkció is expressly not liable for other Visitors violating the above rules.

 

3.3 Any form of economic, commercial or advertising activity on the sites of the Events – including the area in front of the gates of the Event – without the prior written permission of VOLT Produkció is prohibited.

 

3.4 No alcoholic beverages may be served to minors under the age of eighteen and to intoxicated individuals by any vendor at the Events. The use of substances qualifying as banned drugs pursuant to the laws in effect is prohibited in the area of the Event and is punishable by law. VOLT Produkció reserves the right to introduce a system at any given Event by which alcohol may only be served to Visitors if the given Visitor shows certification, provided following prior or first identification, that they are entitled to be served alcohol (e.g. a wristband).

 

3.5. Given that the aim of the Event is to provide Visitors with civilised and undisturbed entertainment, demonstrations of any kind not related to events organised by VOLT Produkció, regardless of the number of participants, are prohibited. Nevertheless, VOLT Produkció reserves the right to permit certain demonstrations at its sole discretion based on prior request by the organiser of the demonstration. In such cases the participants are obliged to comply with these General Terms and Conditions and otherwise conduct themselves in a manner that does not disturb, impede, restrict or render impossible the entertainment of other Visitors, the ability to move around the Events area, access to the Events area or the ability to exit the Events area, and the use of Services and/or Products by other Visitors. VOLT Produkció is entitled to end demonstrations that it has not expressly authorized without giving a reason. VOLT Produkció also reserves the right to end demonstrations that it has authorized pursuant to the above without giving a reason. VOLT Produkció is entitled to set out conditions pertaining to demonstrations, in particular the number of participants, location and duration, at its exclusive discretion. If VOLT Produkció declares the end of a given demonstration, the participants are obliged to immediately stop the demonstration. If VOLT Produkció sets out conditions for a demonstration that it has authorized or recognized as described above, the participants are obliged to comply fully with these conditions.

 

4. Rules of conduct outside the sites of the Events

 

Visitors are obliged to conduct themselves in a civilised manner and abide by general norms, in accordance with the relevant laws, outside the sites of the Events and on the route there and back. Visitors are required to refrain from all actions, statements or behaviour which endanger the life, health or physical well-being of others or which may violate others’ personal rights, with particular regard to other Visitors and Third Parties who are local residents.

 

5. Lost items

 

The Visitor Policies for the individual Events set out the rules applying to lost items. VOLT Produkció advises that Visitors check the given Visitor Policy.

 

6. Safety

 

On the sites of the Events, VOLT Produkció’s suitably qualified and authorized employees or Associates will ensure enforcement of the rules of conduct and safety. Visitors expressly undertake, by virtue of their participation in the given Event, that they will fully cooperate with these Associates within the bounds of the law and will follow their instructions in the event of an emergency or if other important circumstances (for example reasons of public health) justify it.

 

7. First aid and medical care

 

Continuous first aid and medical care will be provided on the sites of the Events. The wristband does not entitle Visitors to use of these services; visitors are entitled to use these only if they provide suitable social security, health insurance or travel insurance cover, or if they cover the costs of these services themselves.

 

8. Provision of Services and sale of Products

 

Both Services and Products that are free of charge and those for which payment is required may be used at the Events. Visitors undertake to pay for all Services and Products for which payment is required, and assume liability for paying all due purchase prices and fees promptly.

 

Visitors shall make payments for Products and Services for which payment is required using the payment methods offered by VOLT Produkció, its Associates or Contracted Partners. If VOLT Produkció so decides with regard to any Event, on the site of the given Event all purchase prices and fees will be payable exclusively by the means designated by VOLT Produkció and set out in the Payment Policy, instead of by cash. In that event, Visitors may only purchase Products and Services for which payment is required if they have accepted the relevant Payment Policy. The Payment Policy shall be available at VOLT Produkció’s website and on the site of the Event not later than on the day preceding the commencement of the first Event concerned.

 

9. Visitor Policies

 

The Visitor Policies of the individual Events do not constitute an annex of these General Terms and Conditions. The Visitor Policies summarize the key information concerning the given Event (name, location, duration, getting there etc.) and the main rules of conduct pertaining to the Event, as also set out partially in the General Terms and Conditions. VOLT Produkció draws attention to the fact that the Visitor Policies may be amended without prior notice, including immediately prior to the given Event, so VOLT Produkció recommends that Visitors monitor the Visitor Policies. The effective Visitor Policies may be viewed on the VOLT Produkció website and its sub-pages, as well as on the sites of the Events.

 

 

VII WARRANTIES AND LIABILITY

 

1. VOLT Produkció warrants that Visitors can enter the given Event with the wristband provided in exchange for the relevant, lawfully-acquired Ticket, but VOLT Produkció does not undertake any warranty with regard to how long the entry process (that is, the exchange of the Ticket for a wristband and entering the Event with the wristband) shall take, in view of the large number of visitors. As is generally known, the Event consists of a collection of events – with the exception of some special Events, consisting of only one defining event, the rules of which are set forth in their respective Visitor Policies – so, in view of the large number of visitors, the above warranty does not extend to the individual events, for example to whether it is possible to enter the individual events, how long it takes to enter and the quality of enjoyment, and VOLT Produkció explicitly excludes to refund to the Visitor the price of his/her Ticket, or to give a subsequent discount, or to pay to damages, indemnification or compensation of whatever kind. Within the Events, VOLT Produkció is entitled to unilaterally change the times of individual events (that is, VOLT Produkció expressly reserves the right to change the programme), but the times of events will not necessarily be changed in the event of bad weather conditions. Considering that there is no contractual relationship between VOLT Produkció and the Unauthorised Participant, VOLT Produkció explicitly excludes all liability toward the Unauthorised Participant for contractual breach and for all claims that a Consumer may enforce.

 

2. VOLT Produkció reserves the right to modify, restructure and further develop the Events, and the Services and Products provided at the Events, according to its discretion, as required. Visitors are not entitled to make any claims against VOLT Produkció with regard to such modifications, restructuring or further developments.

 

3. In the event of lawful cancellation by VOLT Produkció, visitors are not entitled to make any claim against VOLT Produkció.

 

4. Consumers expressly acknowledge that Products and Services may also be purchased in connection with the Events that are provided by other Contracted Partners and not by VOLT Produkció or its Associates. In such cases, the contract is concluded directly between the Consumer and the Contracted Partner, and the rights and obligations arising from the legal relationship apply solely to the Consumer and the Contracted Partner. Consumers expressly acknowledge that they may not make any claim against VOLT Produkció with regard to such Products and Services or in connection with the contract for such Products and Services. VOLT Produkció also states generally that it does not bear any liability in connection with Products and Services provided by Contracted Partners. Visitors may use Services and Products provided by Contracted Partners solely at their own risk. VOLT Produkció does not assume any liability for damage arising from or suffered in connection with purchasing or use of Services and Products provided by Contracted Partners.

 

5. Visitors may only enter the Event at their own risk. VOLT Produkció shall be liable solely for intentional breaches of contract imputable to it and breaches of contract damaging human life, physical well-being or health, if such damages are caused by VOLT Produkció, and excludes any liability beyond the explicit statutory rights of the Consumer with regard to any other damage event, including those damaging human life, physical well-being or health or damaging property. The price of the Ticket has been determined with consideration to the exclusions of liability set out above. If VOLT Produkció operates a storage facility for luggage or valuables, then it will be liable for items placed there, with the exception of items excluded in the given Visitor Policies, according to the rules and up to the limits specified in the given Visitor Policies. VOLT Produkció bears no liability with regard to items placed in the designated parking areas, in particular motor vehicles parked there and items in such vehicles.

 

6. After the Ticket Purchaser has been given the ticket, or the Visitor has been given the wristband, VOLT Produkció may not be held liable for damage to or destruction of the Ticket or wristband. Visitors are not entitled to make any claim against VOLT Produkció on the grounds of procedures used with regard to damaged or lost wristbands.

 

7. The Consumer states that the data that it has provided as being correct will be provided correctly when making purchases and on any other occasion when required for use of the Services. VOLT Produkció does not bear liability for damage resulting from incorrect or non-functioning data, email addresses or delivery addresses being provided, and may demand compensation for damage arising in this regard.

 

8. The Consumer acknowledges that VOLT Produkció does not bear liability for any damage or abuse arising during or as a consequence of any payment method, including if the Consumer has not reported the loss of a bank card to the bank issuing the bank card. VOLT Produkció in particular does not bear liability for the errors, failings or security of the payment method used. In the case of bank transfers, VOLT Produkció is not liable for the time taken for the transfer to be processed (with particular regard to banking holidays), or for damage arising from incorrect provision of the payee identifier or the transfer amount.

 

9. Visitors and Unauthorised Participants are fully liable under both civil and criminal law for any damage caused by them or their pets in the framework of the Event or in connection with the Event to VOLT Produkció, its Associates and Contracted Partners, other Visitors and Third Persons.

 

10. VOLT Produkció is not liable for any damage caused by the unlawful activities or omissions of any Visitor, Unauthorised Participant, pet or Third Person to any Visitor to VOLT Produkció, Unauthorised Participant, or Third Person. The Visitor acknowledges the fact that there may be ownerless or wild animals in the Event area which may put the Visitor’s life, physical integrity or health in risk. VOLT Produkció excludes its liability for damages caused by such ownerless or wild animals.

 

11. VOLT Produkció is not liable for any damage events that may occur outside the Event or on the way there and back, since VOLT Produkció may solely be held liable for damage events occurring on the sites of the Events, providing the conditions for its liability set out in these General Terms and Conditions are met.

 

12. Since deconstruction works shall commence, without delay, at the closing time of the Event, the Visitor may only stay at the Event site following this time at his/her own responsibility. If any Products or Services are available for the Visitor following the closing time of the Event, then, following this time, the Visitor may only purchase or use these at his/her own responsibility.

 

13. VOLT Produkció is not able to provide a place for Visitors to leave pets, equipment, drinks, food and tobacco products that may not be taken onto the sites of the Events, unless such a possibility is provided at a given Event, according to its Visitor Policy. However, VOLT Produkció shall not be liable for such items even in the latter case.

 

14. Pursuant to this GTC and article 6:22 paragraph (3) of the Hungarian Civil Code, claims arising from the legal relationship between VOLT Produkció and the Consumer may only be enforced within a six-months limitation period.

 

 

VIII PENALTIES

 

1. VOLT Produkció is entitled to terminate the legal relationship with regard to the given Event or all those Events for which the Consumer has a Ticket or wristband with immediate effect if the Consumer has breached any provision of these General Terms and Conditions in connection with the legal relationship pertaining to any Event. In such case, VOLT Produkció may invalidate the Consumer’s Ticket or remove his/her wristband, and the Consumer shall be obliged to leave the Event. The Unauthorised Participant is not allowed to participate and must leave the Event without delay.

 

2. VOLT Produkció is entitled to impose a partial ban (applying to the given Event or certain Events) or full ban (applying to all Events organised by VOLT Produkció) on the Consumer or Unauthorized Participant concerned for a specified term (until the end of the given Event or for a longer specified period) in addition to or in place of immediate termination of the contract. Following expiry of the ban, VOLT Produkció is entitled to make attendance of the Events subject to individual conditions. If the Consumer visits an Event during the term of the ban or if, after the expiry of such ban, violates the individual conditions imposed by VOLT Produkció, then he/she shall be obliged to leave the Event without delay.

 

3. VOLT Produkció will report ticket forgers, persons participating in forgery, and persons committing other crimes to the relevant authorities.

 

 

IX TRADEMARKS AND COPYRIGHT

 

1. The trademarks, logos, and other information and materials on the websites of VOLT Produkció, in online and offline media and featuring at the Events are the sole property of VOLT Produkció, its Associates and its Contracted Partners. Visitors and third persons may not use, copy, distribute or publish such markings in any form for the purpose of generating revenue without the express and prior written permission of VOLT Produkció, its Associates and its Contracted Partners.

 

2. Trademarks, logos, other information and materials are subject to industrial property rights and copyright, and the rights to these are held by VOLT Produkció, its Associates and its Contracted Partners.

 

3. VOLT Produkció shall acquire unrestricted and exclusive usage rights with regard to comments, remarks, proposals and ideas communicated to VOLT Produkció, its Associates and Contracted Partners by Consumers in relation to the Events and in the course of the Events. VOLT Produkció shall gain exclusive ownership of all such remarks, and may not be restricted in using them in any way.

 

VOLT Produkció is entitled without restriction to make profit from, use, copy, publish, rework, make public, broadcast to the public and distribute such comments without having to provide any consideration for doing so.

 

 

X FORCE MAJEURE

 

If VOLT Produkció is not able to satisfy any of its contractual obligations as a result of a war, revolt, act of terrorism or threat of such, strike, a movement qualifying as a strike, an import or expert embargo, accident, fire, blockade, flooding, earthquake, natural disaster, severe storm, severe energy supply interruption, severe transport disturbance/obstruction, epidemic, authority or military provision, order or act, or any other disturbance that cannot be foreseen and cannot be averted and that is beyond the control of VOLT Produkció, then VOLT Produkció shall not be liable toward the Customer for any loss or damage arising as a consequence of such events. This force majeure provision shall be applicable accordingly to the given Event as a whole, and to particular programmes or Services of the given Event.

 

 

XI CLOSING PROVISIONS

 

1. VOLT Produkció is entitled to use subcontractors and Associates.

 

2. VOLT Produkció is a company registered in Hungary and with its head office in Hungary. These General Terms and Conditions are governed by Hungarian law, without regard to possible conflict of laws.

 

3. The chapter headings are designed for easier orientation, but shall not be used for the purposes of interpretation.

 

4. VOLT Produkció and the Consumer agree that the District Court of Budapest Districts II and III and the Székesfehérvár Court shall have sole jurisdiction with regard to any legal dispute concerning these General Terms and Conditions, the Events or Services and Products provided by VOLT Produkció, without regard to possible conflict of laws.

 

5. The staff of the information tent and public relations office will receive visitor questions, comments, complaints and ideas connected to the Events, food & drink, organisation of the Events or any other topic at the sites of the Events on behalf of VOLT Produkció. Other contact details will be provided on the http://nagyonbalaton.hu, http://bmylake.hu and http://strandfeszt.hu websites and their sub-pages.

 

 

Budapest, November 30, 2015

 

 

Töltsd le a Simple alkalmazást a mobilodra!