Önnek még nincs beállított Simple jelszava. Kérjük adjon meg egyet!
Almenüpontok
Lépj be

Módosul a Simple ÁFF 2021. november 6-tól

Az új felhasználási feltételek elfogadását követően, a jövőben már nem lesz szükség a későbbi ÁFF módosítások aktiv elfogadására.

Tájékoztatunk, hogy 2021. 11.06-i hatállyal módosulnak a Simple Általános Felhasználási Feltételei. A jelzett dátumot követően a Simple alkalmazás vagy a SimplePay felület első használatakor, a megfelelő checkboxok bepipálásával el kell fogadni az új szabályzatot, a Simple fiók (és általa a Simple app és a SimplePay) további zökkenőmentes használata érdekében.

FIGYELEM: Az új felhasználási feltételek elfogadását követően, az ÁFF. 139. pontja értelmében a jövőben már nem lesz szükség a későbbi ÁFF módosítások aktiv elfogadására checkboxok kipipálásával, így összességében zökkenőmentessé válik a Simple alkalmazás és a SimplePay fizetési felület használata.

A későbbi ÁFF módosításokat tájékoztató jelleggel ismertetjük az alkalmazásban található Simple Hírek menüpontban, valamint itt, a simple.hu honlapon.

A Simple Általános Felhasználási Feltételeinek ÁFF módosításra vonatkozó passzusai:

„Az ÁFF módosítása

136. A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a) a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
b) a technológia lényeges változása;
c) jogszabályváltozás;
d) a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

137. A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá az ÁFF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁFF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, a Honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

138. Az ÁFF módosítás lényegéről a Szolgáltató egy összefoglalót készít, amelyet az ÁFF megjelentetésével egyidejűleg megjelentet a Honlapon és a Simple Applikációban. A fenti hatályba lépési időpontig valamennyi Felhasználó eldöntheti, hogy a módosított ÁFF rendelkezéseivel egyetért-e.

139. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítással nem ért egyet, a Szolgáltatóval fennálló szerződését felmondhatja a közzétételtől számított 8 napon belül a Szolgáltatónak küldött levelével, amellyel egyenértékű és azonos megítélésű, ha a Simple Fiókja törlését kezdeményezi a Szolgáltatónál.

Ha a Felhasználó nem él a fenti határidőben a jelen pont szerinti felmondási jogával, és/vagy Simple Fiókjának törlését sem kezdeményezi a Szolgáltatónál, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást elfogadta.”