ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 Előző ÁFF verzió

Click here for ENGLISH version

  

 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

a Simple Rendszer használatára vonatkozóan

2018. december 23.

Preambulum

1.                    A Simple Rendszer a szolgáltatások megvásárlásának és igénybevételének új élményét nyújtja a digitális eszközök és mobil fizetési megoldások adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált applikációban biztosítja a felhasználók számára.

2.                  A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) határozza meg a Simple Rendszer használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.

Általános adatok

3.                  A Simple Rendszer üzemeltetője és a Simple szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

4.                 Az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvános cégadatai:

Székhely:                                1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Üzleti tevékenység helye:      1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Postai címe:                            1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Cg.:                                         01-09-174466

Nyilvántartja:                          Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                24386106-2-43

Képviseli:                                Benyó Péter ügyvezető önállóan

Bankszámlaszám:                    11794008-20543226-00000000 OTP Bank Nyrt.

Telefonszáma:                        +36 1 776-6901

Fax száma:                              +36 1 776 6902

E-mail címe:                            ugyfelszolgalat@simple.hu

Fogalmak

5.                  Simple Rendszer: mobileszközökre kifejlesztett, mobileszközökön működő mobil applikációk útján üzemelő, mobilvásárlást lehetővé tevő olyan információtechnológiai (IT) rendszer, amely a szolgáltatások megvásárlásának és igénybevételének új élményét nyújtja a digitális eszközök és mobil fizetési megoldások adta lehetőségek innovatív integrálásával oly módon, hogy a beépített szolgáltatásokat egy integrált rendszerben biztosítja a Felhasználók számára. Ide sorolandóak továbbá az ezen rendszer honlapján, a www.simple.hu-n elérhető rendszerek és az e rendszerekhez kapcsolódó kényelmi funkciók, illetve szolgáltatások is.

6.                  Felhasználó: a Simple Rendszerbe regisztrált természetes személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el az ÁFF-et.

7.                  Szolgáltató: az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, aki a Simple Rendszer tulajdonosa, üzemeltetője.

8.                  Üzleti partner: azon természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb entitás, amellyel a Szolgáltató szerződést kötött, és amelynek terméke vagy szolgáltatása a Simple Rendszerben elérhető, megvásárolható, fogyasztható, igénybe vehető a Felhasználók által, és/vagy amely elfogadja a Simple Rendszer által a Felhasználónak adott azonosítókat, illetve az  előnyöket, javakat a Felhasználónak biztosítja, és/vagy amelynek tartalmát a Szolgáltató megjeleníti, de a Szolgáltató nem minősül a viszonteladójának.

9.                  Mobilfizetés: Minden olyan fizetési mód, amelyet a Szolgáltató annak érdekében bocsát rendelkezésre, hogy a felhasználó az általa választott szolgáltatás ellenértékét ki tudja fizetni (például Simple Kártya Keretből vagy Virtual Point of Sale (VPOS) útján történő fizetés).

10.               Szolgáltatás: Az Üzleti Partner által nyújtott termék és szolgáltatás, amely a Simple Rendszerben elérhető a Felhasználók számára.

11.                 Mobileszköz: mobiltelefon, okostelefon, tablet, phablet és egyéb mobilkommunikációra, mobil adatforgalomra képes műszaki készülék.

12.               Honlap: a www.simple.hu, és a www.simplejatekok.hu URL cím alatt elérhető tartalom.

13.               Rendezvény: azon kulturális, szabadidős, szórakoztató, sport, zenei vagy egyéb esemény, mozielőadás, program, amelyre a Szolgáltató Belépőjegyet árusít a Felhasználóknak.

14.               Belépőjegy: a Rendezvényekre szóló, a Rendezvényekre való belépésre és részvételre jogosító jegy.

15.               Rendezvényszervező: Olyan harmadik személy, amely gondoskodik a Rendezvények szervezéséről, megtartásáról.

16.               NMFR Törvény: a nemzeti fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény.

17.                NMFR Kormányrendelet: a nemzeti fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény végrehajtásáról szóló 356/2012 (XII. 13.) Kormányrendelet.

18.               Központosított mobil értékesítésű szolgáltatás: az NMFR Törvény 2. § a)-d) pontja szerinti szolgáltatások, amelyek közül jelen ÁFF hatálya az NMFR Törvény 2. § a) pontja szerinti közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatásra és a 2. § b) pontja szerinti útdíj ellenében igénybe vehető közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátására (a továbbiakban: Autópálya díj, E-matrica) terjed ki. Az E-matrica értékesítési szolgáltatás keretében a Szolgáltató az alábbi típusú E-matricákat értékesíti:

·      D1 heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

·      D2 heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

·      U heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

·      B2 heti (10 napos), havi (30 napos) és éves országos, éves megyei E-matrica

·      D1M heti (10 napos) E-matrica.

19.               NMFSZ: A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint nemzeti mobil fizetési szervezetként kijelölt Nemzeti Mobil Fizetési Zrt.

20.             NMFR: A Törvény 1. § d) pontjában meghatározott nemzeti mobil fizetési rendszer.

21.               Terület: azon területek, amelyeken a Szolgáltató a parkolójegy vásárlási Szolgáltatást nyújtja.

22.             Díjtáblázat: a Szolgáltató által a parkolójegy és autópálya matrica vásárlás szolgáltatás igénybe vétele esetén felszámítható díjakat, költségeket tartalmazza, amelyet a Szolgáltató a Honlapon tesz közzé időről időre Hirdetmény formájában.

23.             Wallet: a Szolgáltató által üzemeltetett, a Simple Rendszerben igénybe vehető elektronikus pénztárca szolgáltatás.

24.             NFC-fizetés: Near Field Communications, kis hatótávolságú, kétirányú kommunikációt biztosító technológiai szabvány alkalmazásával lebonyolított fizetési művelet.

25.              Kártyadigitalizáció: a Felhasználó birtokában lévő, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, Paypass-kompatibilis MasterCard bankkártyának a Wallet általi, érintés nélküli fizetésre való alkalmassá tétele Szolgáltató által.

26.              Simple Kártya: az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott virtuális bankkártya, amelyet a Felhasználó egy rendelkezésre álló Keretnek a VPOS újtán történő feltöltésével lát el fizetésre alkalmas fedezettel, és amelyet Felhasználó azon esetben vehet igénybe, ha bankkártyája nem alkalmas Kártyadigitalizációra.

A Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások köre

27.              A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Simple Rendszerben új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Honlapján tájékoztatja a Felhasználókat.

28.              Az Üzleti partnerek a Szolgáltatásaik nyújtásának feltételeit, üzletpolitikai előírásait saját általános szerződési feltételeik, illetve saját maguk által kialakított feltételek és szabályok alapján nyújtják. A Felhasználó jelen ÁFF elfogadásával automatikusan magára nézve kötelezőnek ismeri el az Üzleti Partnerek Szolgáltatásai nyújtására vonatkozó szerződési feltételeket is.

29.              A Simple Rendszerben jelenleg az alábbi Szolgáltatások érhetők el:

a)      Automata: automatából történő vásárlás Mobileszközzel

b)      Jegy: színház- és koncertjegyek, mozijegyek vásárlása

c)      Ételfutár: távoli, házhozszállítással történő ételrendelés

d)      Party

e)      Parkolás és eMatrica: parkolójegy és autópálya matrica vásárlás.

f)       Taxi: taxirendelési szolgáltatás

g)      Hűségkártya szolgáltatás

h)      Kupon

i)        Bookline

Ezen szolgáltatások közül a www.simple.hu honlapon is elérhető és működő szolgáltatás:

aa) a jegyértékesítésen belül a fesztiválkártya mögött elérhető fesztiváljegy értékesítés.

ab) az autópálya-matricán belül az e-matrica kártya mögött elérhető e-matrica értékesítés.

 

A Felhasználói regisztráció

30.             A Felhasználók többféleképpen is regisztrálhatnak a Simple Rendszerbe:

a)      a Honlapon a „Regisztrálok” gombra klikkelve e-mail címük és egy jelszó megadásával;

b)      a Felhasználó Facebook azonosítójával (a www.facebook.com oldalhoz megadott nevével és e-mail címével);

c)      a Felhasználó Google+ szolgáltatásban használt azonosítójával (e-mail cím és név megadásával).

d)      A Regisztráció során a Felhasználók opcionálisan megadhatják az alábbi adataikat is:

·      Telefonszám

·      Név

·      Születési név

·      Születési hely és idő

·      Anyja neve

·      Számlázási adatok: számlázási név, cím, adószám (jogi személy esetén).

Felhasználó a Simple Rendszer használata során, illetve az egyes igénybe vett szolgáltatások kapcsán több, különböző e-mail címet is megadhat; a megadott e-mail címeket a Simple Rendszer az azokhoz tartozó Felhasználó alapján összepontozza.

31.               A Simple Regisztráció során a Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Simple Regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció során a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen ÁFF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Simple Rendszer használata, illetve a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó kérésére a Szolgáltató reprodukálja, illetve módosítja azt.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 16. életévét még nem töltötte be, a Simple Rendszerben nem regisztrálhat, azt nem használhatja. A Felhasználó a regisztráció során köteles az életkorát igazoló kérdésre a valós választ megadni. Bármilyen életkorra vonatkozó valótlan adatmegadás esetén a Szolgáltató a Felhasználó Simple regisztrációját és Simple fiókját jogosult törölni.

32.              A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Simple Rendszer regisztrációjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

33.              Felhasználó a regisztrációt a Simple applikáció Mobileszközére történő letöltését és telepítését követően teheti meg. Amennyiben a Simple Rendszer Mobileszközön történő működéséhez a Simple applikáción kívüli egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

A Felhasználó nem jogosult a regisztrációját (profilját) a Simple Rendszerből maga törölni. Ilyen szándék esetén a Felhasználó a törlési igényét jelzi a Szolgáltatónak az ugyfelszolgalat@simple.hu e-mail címen, és a Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó regisztrációjának (profiljának) törléséről. A Felhasználó regisztrációjának (profiljának) tényleges törlése előtt a Szolgáltató megerősítő e-mailt küld a Felhasználónak, és csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó a megerősítő e-mailre is igenlő választ küldött. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Simple regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Simple Rendszerben rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

Felhasználó a Simple Rendszerbe történő regisztrációját a simple.hu honlapon, a Simple Applikáció Mobileszközre történő letöltése és telepítése nélkül is megteheti.

Az ÁFF elfogadása

34.             Felhasználók a jelen ÁFF szerinti Simple Regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et, amelynek részét képezi az adatkezelési szabályzat is.

35.              Felhasználók a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Simple Regisztráció során megadott, továbbá a Simple Rendszerben megadott és kezelt személyes adataikat a Szolgáltató a jelen ÁFF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

36.              Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Rendszert csak akkor jogosult használni, ha az ÁFF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A Simple Rendszerben elérhető Szolgáltatások és folyamatok leírása

37.              Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult egyéni döntési jogkörében egyoldalúan meghatározni, hogy a Simple Rendszerben milyen Szolgáltatások és folyamatok érhetők el és működnek, illetve ezen Szolgáltatások és folyamatok közül melyek érhetők el a simple.hu honlapon.

38.             Jelenleg a Simple Rendszer az alábbi Szolgáltatások nyújtására és folyamatok kezelésére képes:

A Vásárlás általános folyamata

39.              A Simple Rendszeren keresztül csak a Simple Rendszerbe regisztrált Felhasználó indíthat vásárlást. A vásárlás folyamata során a Felhasználó először megismeri a megvásárolandó Szolgáltatás jellemzőit, kiválasztja a kívánt Szolgáltatást, Kosárba helyezi, majd ezt követően elindítja a fizetési folyamatot.

Wallet

40.             A Simple Wallet szolgáltatás (a továbbiakban mint Wallet) a Simple Rendszerben elérhető elektronikus pénztárca-szolgáltatás, amelynek célja megteremteni a Felhasználóban a mobileszközön használható klasszikus „bőr pénztárca” érzetét. A Wallet funkcióban a Felhasználók az alábbi szolgáltatásokat érik el:

a)      Bankkártya regisztrációja a Simple Rendszerben, beleértve a bankkártya tárolását is

b)      NFC-fizetési funkció

c)      Simple kártya fizetési funkció

d)      Banki pénzküldés támogatása: OTP Bank Nyrt. által nyújtott, bankon belüli pénzküldés technikai támogatása a Simple Rendszer platformon keresztül

e)      Banki számlaegyenleg lekérdezés támogatása: OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártya OTP Bank Nyrt.nél történő lekérdezéséhez technikai támogatás nyújtása a Simple Rendszer platformon keresztül

f)       Banki bankkártya regisztráció: OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártya OTP SmartBankon vagy OTP Direkt szolgáltatáson keresztül történő regisztrációja a Simple Rendszerben.

41.              Bankkártya regisztráció

A Felhasználó a Simple Rendszerben előre regisztrálja a bankkártyáját, amellyel a regisztrációt követően a Simple Rendszerben és Applikációban lebonyolított vásárlások ellenértékét fizetheti ki. 

A Felhasználó a bankkártya regisztráció során az alábbi adatait adja meg:

a)      Bankkártya száma

b)      Bankkártya lejárati dátuma (hónap/év)

c)      Bankkártyán szereplő név

d)      CVC (Visa kártyák esetén) vagy CVV (MasterCard kártyák esetén) biztonsági kód, amely a bankkártya hátoldalán szereplő kód

e)       Bankkártya elnevezése a Simple Rendszerben – amennyiben a Felhasználó nem állít be egyéb nevet, a Simple Rendszer automatikusan kitölti az elnevezést a kártya típusából és a bankkártya szám utolsó 4 számjegyéből álló elnevezéssel.

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Bankkártya regisztráció körében az OTP Bank Nyrt. egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére, melyet egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére.

A Felhasználó a Simple Rendszerben több bankkártyát is regisztrálhat, és fizetéskor ezek közül a bankkártyák közül választhat, hogy melyikkel kívánja lebonyolítani a fizetést, vagy új bankkártya adatot is megadhat a fizetéshez.

A Felhasználó a bankkártya regisztrációt követően, amennyiben a beregisztrált bankkártya és a Felhasználó Mobileszköze NFC-fizetésre alkalmas, bankkártya digitalizációt hajthat végre. Amennyiben a bankkártyája nem alkalmas kártya digitalizációra, akkor Simple Kártya kibocsátását igényelheti..

A Simple Rendszer a bankkártya regisztráció megtörténtével tárolja a Simple Rendszerben regisztrált bankkártya adatokat, valamint a kártyadigitalizáción átesett, NFC-fizetésre alkalmas bankkártya adatokat, továbbá a Simple Kártya adatokat is.

42.             NFC-fizetés funkció

A Felhasználó az NFC-fizetési funkciót a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyájára akkor kapcsolhatja be és akkor veheti igénybe, ha

a)      az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, Paypass-kompatibilis Mastercard bankkártyát regisztrál a Simple Rendszerben, és

b)    Android 4.4 vagy magasabb verziószámú operációs rendszert futtató Mobilkészülék áll rendelkezésére, amelyen a Simple Applikáció telepítésre került, és

c)      ez a Mobileszköz NFC-kifizetésre képes és alkalmas, azaz tartalmaz NFC olvasót.

A fenti feltételek teljesülése esetén Szolgáltató a Felhasználó által a Simple Rendszerben megadott bankkártya-adatokat digitalizálja, amely által a Simple Rendszert futtató Mobileszközön lehetővé válik a regisztrált bankkártyával történő NFC-fizetés (a továbbiakban mint Kártyadigitalizáció). Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Kártyadigitalizáció körében az OTP Bank Nyrt. egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére, melyet egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére.

Sikeres bankkártya authorizációt követően a bankkártya tárolásra kerül NFC-fizetésre alkalmas bankkártyaként a Simple Rendszerben, amellyel a Felhasználó Simple Rendszeren kívüli vásárlások ellenértékét is ki tudja fizetni NFC-fizetésre alkalmas POS terminálon érintés nélkül, vagy online vásárlás ellenértékét VPOS terminálon keresztül. A fizetési folyamatban a Felhasználó először elindítja a Simple Applikációt, belép a Bankkártyák menüpontba, majd az ott regisztrált bankkártyái közül kiválasztja az NFC-fizetéshez használni kívánt, és arra alkalmas bankkártyát, majd a Felhasználó a Mobileszközét érinti a POS terminálhoz. Amennyiben a fizetendő ellenérték meghaladja a PayPass bankkártyával történő PIN kód nélküli fizetési limitet, a terminálon a Felhasználó megadja a fizikai kártyájához tartozó PIN kódot, illetve egyes esetekben a Simple Rendszer a kiválasztott bankkártyához tartozó jelszó megadását kéri.

Az NFC-fizetési funkció bekapcsolásához és használatához a Felhasználó kötelezően megadja a telefonszámát.

43.             Simple Kártya fizetési funkció

Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik a fenti NFC-fizetési feltételeknek megfelelő, Kártyadigitalizációra alkalmas bankkártyával, úgy a Wallet szolgáltatást Simple Kártya igénylésével veheti igénybe. A Simple Kártya az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott virtuális bankkártya, amelyet a Felhasználó a Simple Kártyán rendelkezésére álló keretnek (a továbbiakban: Keret) VPOS útján történő feltöltésével lát el fizetésre alkalmas fedezettel, hagyományos bankkártyájával a Simple Rendszeren keresztül.

Simple Kártya igénylésekor a Felhasználó kötelezően megadja az alábbi adatait:

a)      Név

b)      Lakcím

c)      Születési idő

d)      Telefonszám

e)      E-mail cím.

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy bankkártyájának a Simple Rendszerbe való regisztrálásának körében, illetve az első, így végzett feltöltést megelőzően az OTP Bank Nyrt. egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére kétlépcsős authentikációs célból, melyet a sikeres authentikáció nyomán egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére. Felhasználó a sikeres authentikációval zárult kártyaregisztrációt követően töltheti fel beregisztrált bankkártyájával a Simple Kártya Keretét.

Felhasználó egyszerre több bankkártyáját is jogosult beregisztrálni a Keret feltöltésének céljából, e körben valamennyi bankkártya regisztrációjára a fenti authentikációs folyamat megfelelően irányadó.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Simple Kártyát havonta összesen maximum 65.000,- Ft, azaz Hatvanötezer forint összegű Kerettel töltheti fel és legfeljebb ilyen összeghatárig bonyolíthat a Keretből fizetési műveleteket.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Simple Kártyán rendelkezésre álló Keretet az OTP Bank Nyrt. bármikor visszatéríti a Felhasználó igénye szerint, a Felhasználó által meghatározott bankszámlaszámra történő jóváírással. A Felhasználó általi kifejezett bankszámlaszám-meghatározás hiányában a Szolgáltató a Simple Kártya Keretének legutóbbi feltöltésére használt bankkártyához rendelt bankszámlán írja jóvá a keretösszeget.

44.             Szolgáltató - a Wallet szolgáltatásba történő Simple Kártya feltöltés esetében - az első feltöltést megelőzően a korábban beregisztrált bankkártyán (felhasználói interakció eredményeként) egy token challenge útján történő, kétfaktoros authentikációt hajt végre, és egy 100 Ft értékű, nyomban visszatérített próbaterheléssel zárja, amelynek sikertelensége esetén a feltöltési kísérletet Szolgáltató elutasítja.

45.             Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a Simple Kártya szolgáltatást az OTP Bank Nyrt. nyújtja, a Szolgáltató által nyújtott Wallet szolgáltatástól elkülönülten, saját általános szerződési feltételei és díjszabása szerint. A Felhasználó a Simple Kártya igénylésére, kibocsátására és használatára vonatkozó, az OTP Bank Nyrt. által meghatározott Simple Kártya szerződést a Simple Rendszeren belül, a Simple Kártya igénylési folyamatban jelölőnégyzet kipipálásával fogadja el magára nézve kötelezőnek elektronikus formában. A banki Simple Kártya szerződés elfogadása feltétlenül szükséges a Simple Kártya kibocsátásához, anélkül a Simple Kártya nem bocsátható ki. Az így létrejött szerződést az OTP Bank Nyrt. tárolja, az arra irányadó, OTP Bank Nyrt. által támasztott szerződéses feltételek szerint. A Szolgáltató a bank és a Felhasználó között így létrejött Simple Kártya szerződést nem tárolja elektronikusan.

46.             A Simple Kártya szolgáltatás körében a Szolgáltató kizárólag technikai platformot szolgáltat annak igénybe vételéhez. Felhasználó erre tekintettel a Szolgáltató általi kifejezett tájékoztatást követően tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ezen szolgáltatással kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, illetve hogy valamennyi, a Simple Kártyával, illetve az ahhoz rendelt Kerettel kapcsolatos észrevételét és panaszát, továbbá esetleges igényeit közvetlenül az OTP Bank Nyrt.-hez köteles címezni.

47.              A Felhasználó a Simple Kártyájának Keretét a Simple Rendszerben regisztrált bármely bankkártyájáról feltöltheti tetszőleges összeggel a fentiekben meghatározott havi értékhatárokon belül.

A kétlépcsős hitelesítő üzenet (terhelés értesítő: sms, bankszámla-kivonat) tartalma csak a kártyabirtokosnak áll a rendelkezésére, ezért amennyiben a sikeres kétlépcsős authentikációt követően a kártyabirtokos nem ismeri el a Simple Kártya feltöltését, az OTP Mobil Kft. a kártyabirtokosi reklamációt a rendelkezésre álló adatok és az ÁFF jelen pontja alapján nem fogja jogosnak találni, és ennek megfelelően kérni fogja a felhasználói reklamáció elutasítását.

48.             Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy a Wallet szolgáltatás keretei között átadott adatokra és információkra a jelen ÁFF adatkezelésre és titoktartásra vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel:

a)      Szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya-adatokat – az NFC-fizetési mód és a Simple Kártya igénybe vétele esetében egyaránt – PCI DSS tanúsítvány birtokában és az arra irányadó technikai feltételek szerint tárolja;

b)      Szolgáltató az így tárolt kártyaadatokat kizárólag az OTP Bank Nyrt. felé továbbítja és kizárólag authorizációs célból;

c)      Szolgáltató a Felhasználó kérésére valamennyi, rá vonatkozó kártyaadatot haladéktalanul törli.

49.             Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Simple Kártya szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynökeként, annak nevében és javára jár el; illetve hogy ezen függő ügynöki tevékenység körében Szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság hatásköre alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank a pénzpiaci közvetítőkről nyilvántartást vezet, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg a Felhasználók által:

https://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/nyilvantartasok/penz_kozv_lekerdezo

50.             A Szolgáltató függő ügynöki tevékenységével kapcsolatban a jelen ÁFF fogyasztóvédelmi tájékoztatásra vonatkozó fejezete és panaszkezelési szabályai az ott írtak szerint megfelelően alkalmazandóak.

51.               Banki pénzküldés támogatása

Az OTP Bank Nyrt. által nyújtott, bankon belüli pénzküldési szolgáltatás során a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználó a Simple Rendszerbe általa beregisztrált, OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, erős ügyfél hitelesítésen átesett bankkártyájáról tud egy másik, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott, erős ügyfél hitelesítésen átesett szintén a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyára tetszőleges pénzösszeget küldeni, azaz a két bankkártyához tartozó, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák között átutalni az OTP Bank Nyrt. banki szolgáltatásai igénybe vételével. A szolgáltatás csak OTP Bank által kibocsátott bankkártyák között működik, a küldő bankkártyának a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyának kell lennie, a szolgáltatás nem működik Prepaid bankkártyák tekintetében, a jelen ÁFF szerinti Simple Kártya esetében, virtuális kártyák esetében sem, csak fizikai megjelenésű fenti tulajdonságokkal rendelkező bankkártyák esetén vehető igénybe a szolgáltatás.

 

A pénzküldés címzettje csak szintén a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználó lehet, aki a Simple Rendszerben rögzítette a címzett, OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyáját. Csak a Simple Rendszerben rögzített ilyen bankkártya lehet a pénzküldés címzettje.

 

A pénzküldés kezdeményezéséhez a küldő Felhasználó először begépeli a címzett, fogadó Simple Felhasználó e-mail címét, ezt követően megadja a küldeni kívánt pénzösszeget, opcionálisan üzenetszöveget is megadhat, mintegy közlemény rovatként. Ezt követően a küldő Felhasználó kiválasztja, hogy a Simple Rendszerben regisztrált mely OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyájáról szeretné indítani a pénzküldést, majd jóváhagyja a pénzküldést.

 

Amennyiben a fogadó Felhasználó a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználó, akkor a részére történő pénzküldésről a Simple Rendszeren belüli push üzenettel és az e-mail címére is kap értesítést.

 

Ha a címzett, fogadó Felhasználó nem regisztrált Felhasználó a Simple Rendszerben, e-mail címére kap e-mailben tájékoztatást a fentiekről és arról, hogy pénzküldés fogadásához regisztrálnia kell a Simple Rendszerben. A regisztrációt követően ezen Felhasználó is kap a Simple Rendszeren belül push üzenetet a részére történő pénzküldésről.

 

A fenti üzenetek kézhezvételét követően a fogadó címzett Felhasználó eldönti és a Simple Rendszeren belül megjelöli, hogy elfogadja-e a pénzküldést. Amennyiben a pénzküldést a Simple Felhasználó elfogadja, ki kell választania, hogy melyik, a Simple Rendszerben regisztrált, az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyájára kéri a pénzküldést, majd ezt követően jóváhagyja a tranzakciót és végbemegy a pénzküldés.

 

Amennyiben a címzett Felhasználó olyan bankkártyára kéri a pénzküldést, amely még nem került regisztrálásra a Simple Rendszerben, a bankkártyát ebben az esetben először regisztrálnia kell a Simple Rendszerben.

 

A pénzküldési szolgáltatást és az annak részét képező pénzátutalási tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre a pénzátutalási tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató csak az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyához tartozó bankszámla terhére egy Felhasználó által megnevezett kedvezményezett bankkártya javára történő banki átutalási művelethez szolgáltat elektronikus adatsort a fizetési művelet lebonyolítását végző pénzforgalmi szolgáltató OTP Bank Nyrt. részére.

 

A Szolgáltató a pénzátutalási tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem kezeli sem a küldő, sem pedig a címzett fogadó bankkártya és a mögötte lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bankkártyák közötti pénzküldési, pénzátutalási funkciót és szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. A bankkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között a bankkkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

 

A Szolgáltató a bankkártyák közötti banki pénzküldés folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során a pénzküldés tekintetében a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató a bankkártyák közötti pénzátutalási funkció tekintetében csupán a nála regisztrált Felhasználóknak nyújt segítséget abban, hogy ezt a banki szolgáltatást a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók egyszerűen, gyorsan, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Rendszer felületének használatával és segítségével tudják elindítani. A Szolgáltató ennek megfelelően ezen szolgáltatáshoz csupán a Simple Rendszert mint technikai platformot, felületet biztosítja.

 

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a bankkártyák közötti banki pénzküldés szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII törvény (Hpt.) 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynökeként, annak nevében és javára jár el; illetve hogy ezen függő ügynöki tevékenység körében Szolgáltató a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság hatásköre alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank a pénzpiaci közvetítőkről nyilvántartást vezet, amely az alábbi elérhetőségen tekinthető meg a Felhasználók által.

A Szolgáltató függő ügynöki tevékenységével kapcsolatban a jelen ÁFF fogyasztóvédelmi tájékoztatásra vonatkozó fejezete és panaszkezelési szabályai az ott írtak szerint megfelelően alkalmazandóak.

A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott pénzküldési szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

A bankkártyák közötti banki pénzátutalási szolgáltatás esetében a banki pénzküldési szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

52.             Banki számlaegyenleg lekérdezés támogatása

A Felhasználó a Simple Rendszer erre dedikált felületén keresztül közvetlenül az OTP Bank Nyrt. banki informatikai rendszeréhez kapcsolódva le tudja kérdezni az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott és a Simple Rendszerben regisztrált bankkártyájához tartozó, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlája egyenlegét. Az egyenleg adatot az OTP Bank Nyrt. a Simple Rendszerben elérhető felületen jeleníti meg.

Az egyenleglekérdezési szolgáltatást és tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre az egyenleglekérdezési tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató az egyenleglekérdezési tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem kezeli sem a küldő, sem pedig a címzett fogadó bankkártya és a mögötte lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy az egyenleglekérdezési funkciót és szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. Az egyenleglekérdezési szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között az egyenleglekérdezési szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

A Szolgáltató az egyenleglekérdezés folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során az egyenleglekérdezés tekintetében a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató az egyenleglekérdezési funkció tekintetében csupán a nála regisztrált Felhasználóknak nyújt segítséget abban, hogy ezt a banki szolgáltatást a Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók egyszerűen, gyorsan, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Rendszer felületének használatával és segítségével tudják elindítani. A Szolgáltató ennek megfelelően ezen szolgáltatáshoz csupán a Simple Rendszert mint technikai platformot, felületet biztosítja. A Szolgáltató nem végez e tekintetben a Hpt. és Pfsz. hatálya alá tartozó sem engedély, sem bejelentés köteles tevékenységet, és e tekintetben nem minősül az OTP Bank Nyrt. közvetítőjének, ügynökének sem.

A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott egyenleglekérdezési szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, illetve, hogy az egyenleglekérdezés során az OTP Bank Nyrt. által közölt egyenleg valós, megfelelő és helyes-e, felelősségét a Szolgáltató e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

Az egyenleglekérdezési szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

53.             Banki bankkártya regisztráció

A Felhasználó úgy is tud a Simple Rendszerben OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyát regisztrálni, hogy a bankkártya adatait nem a Simple Rendszerben adja meg, hanem a bankkártya adatok megadására az OTP Bank Nyrt. által üzemeletetett és a Felhasználóval ennek használatára az OTP Bank Nyrt. által szerződést kötött SmartBankban és/vagy OTP Direkt szolgáltatás igénybe vétele során kerül sor. A Felhasználó a Simple Rendszerben regisztrálandó bankkártyájának adatait a SmartBankbon vagy az OTP Direkt szolgáltatáson keresztül adja meg, ezt követően ezen rendszerekben megadja a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címét, amely alapján a megjelölt bankkártya a Simple Rendszerben is regisztrálásra kerül.

A bankkártya fenti regisztrációja során biztonsági okokból a bankkártya adatok közül a Simple Rendszerben nem jelenik meg a bankkártya biztonsági kódja (CVV, CVC kód), és a bankkártya lejárati dátuma sem, azt a Felhasználó a Simple Rendszerbe belépve tudja a Simple Rendszerben megadni. Ezen két adat megadásával kerül a Simple Rendszerben aktiválásra a SmartBankon vagy OTP Direkten keresztül regisztrált bankkártya és csak ezt követően tudja azt a Felhasználó a Simple Rendszerben fizetésre használni.

A Smartbank és OTP Direkt szolgáltatáson keresztül történő bankkártya regisztráció csak és kizárólag:

·      Simple Rendszerben regisztrált Felhasználók számára vehető igénybe

·      OTP Bank Nyrt. által kibocsátott bankkártyák esetében lehetséges

·      olyan Felhasználók számára érhető el, akik az OTP Bank Nyrt.-vel érvényes és hatályos szerződéssel rendelkeznek az OTP Bank Nyrt. által nyújtott SmartBank és/vagy OTP Direkt szolgáltatásra vonatkozóan és letöltötték az ehhez szükséges banki applikációkat a Simple Rendszert használó mobileszközükre.

A SmartBank és OTP Direkt szolgáltatást és az abban történő bankkártya regisztrációs tranzakciót az OTP Bank Nyrt. bonyolítja le mind technikai, mind jogi értelemben, a Szolgáltató sem pénzügyi, sem jogi, sem pedig technikai módon nem vesz részt és nem működik közre a SmartBankban és OTP Direktben történő bankkártya regisztrációs tranzakcióban és folyamatban. A Szolgáltató a SmartBankban és OTP Direktben történő bankkártya regisztrációs tranzakció során nem ismeri meg, nem tárolja és semmilyen módon nem regisztrálásra kerülő bankkártya mögött lévő, az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlák egyenlegét, forgalmát, egyéb adatát, illetve banktitoknak minősülő információkat.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a SmartBank és OTP Direkt szolgáltatást az erre a szükséges Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel jogszabály alapján rendelkező OTP Bank Nyrt. nyújtja, az nem minősül a Szolgáltató szolgáltatásának. A SmartBank és OTP Direkt szolgáltatásra az OTP Bank Nyrt. erre vonatkozóan közzétett általános szerződési feltételei és Felhasználóval kötött szerződése vonatkoznak, amelyet a Felhasználó az OTP Bank Nyrt-vel külön, a Szolgáltató részvétele és közreműködése nélkül fogad el. A Szolgáltató az OTP Bank Nyrt. és a Felhasználó között a SmartBank és OTP Direkt szolgáltatásra vonatkozó szerződésben nem részes fél.

A Szolgáltató a SmartBanki és OTP Direktes bankkártya regisztráció folyamatában nem vesz részt, sem közvetlenül, sem közvetítőként, ezen szolgáltatás igénybe vétele során a Felhasználó az OTP Bank Nyrt.-.vel kerül jogviszonyba, és a folyamat jogszabályszerű és megfelelő lebonyolításáért az OTP Bank Nyrt. felel. A Szolgáltató nem végez e tekintetben a Hpt. és Pfsz. hatálya alá tartozó sem engedély, sem bejelentés köteles tevékenységet, és e tekintetben nem minősül az OTP Bank Nyrt. közvetítőjének, ügynökének sem.

A fentieknek megfelelően a Szolgáltató nem felel azért, hogy az OTP Bank Nyrt. által nyújtott SmartBank és OTP Direkt szolgáltatás megfelelően, jogszerűen működik-e, illetve, hogy az itt történő bankkártya regisztráció során az OTP Bank Nyrt. által felvett bankkártya adatok valósak, megfelelőek és helyesek-e, felelősségét a Szolgáltató e tekintetben kifejezetten kizárja. A Szolgáltató csupán azért vállal felelősséget, és azt is csak a jelen ÁFF-ben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal, hogy a Simple Rendszer mint technikai platform a szolgáltatás tekintetében rendeltetésszerűen működik.

A SmartBankkal, OTP Direkttel és az abban történő bankkártya regisztrációval kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat az OTP Bank Nyrt. ügyfélszolgálatán tudják a Felhasználók bejelenteni és az OTP Bank Nyrt. azt a saját ügyfélszolgálati, panaszkezelési szabályai szerint bírálja el. A Szolgáltató csak a Simple Rendszer technikai működésével kapcsolatos kifogások, panaszok tekintetében jár el a jelen ÁFF-ben meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségein és panaszkezelési szabályai alapján.

Automata

54.             A Felhasználó az automatán lévő, Mobilfizetésre alkalmas készüléket elindítja, az automatán a szokott módon a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja, ezt követően a Mobilfizetési készüléken megjelenő QR kódot Mobileszközével beolvassa a Simple Rendszer alkalmazásának használatával, majd kiválasztja a fizetési módot, elindítja és lebonyolítja a fizetési folyamatot, végül átveszi a terméket az automatából.

A WestEnd City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.) bevásárlóközpont parkolójában történő parkolójegy ellenértékének a Simple Rendszerben elérhető Mobilfizetéssel (például Simple Rendszerben regisztrált bankkártyával) történő kiegyenlítése esetén a Felhasználó belép a Simple Rendszer Automata funkciójába, majd a parkolóautomatán beolvassa a parkolójegyet,  ezt követően a parkolóautomatán kiválasztja a Simple fizetés opciót, majd a Felhasználó a Simple Rendszer Automata funkcióján belül beolvassa a parkolóautomatán elhelyezett, a bankkártyás fizetést lehetővé tevő eszköz képernyőjén megjelenő QR-kódot a Mobileszközével, a Simple Applikáció Automata funkcióján belül kiválasztja a Mobileszközén a kívánt Simple Rendszerben elérhető fizetési módot és azt jóváhagyja, amellyel a fizetés rövid időn belül megtörténik. A Felhasználó a fenti sikeres Simple fizetési tranzakcióról értesítést kap a Szolgáltatótól. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Westend parkolás igénybe vételére a Westend által közzétett feltételek vonatkoznak, és a fizetés elmulasztása vagy nem sikeres teljesítése esetén a Westend parkoló szabályzata szerinti jogkövetkezmények alkalmazhatók vele szemben. A Felhasználó ezért minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy a Westend parkolás ellenértékének Simple Rendszerben Simple fizetéssel történő megfizetése sikeresen megtörtént-e, ennek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, azaz a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás nélkül történő parkoló igénybe vétel semmilyen jogkövetkezményéért. Ha a Felhasználó nem kap értesítést a parkolási díj sikeres megfizetéséről, akkor a Felhasználó a parkoló használati díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Felhasználó a választott fizetési módban nem rendelkezik ehhez elegendő pénzügyi fedezettel, a Felhasználó egyéb módon köteles gondoskodni a parkolás ellenértékének megfizetéséről. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az igénybe vett Westend parkolási szolgáltatás (parkolójegy) ellenértékéről elektronikus úton kiállított és elektronikus úton megküldött elektronikus számlát, illetve elektronikus nyugtát, vagy elektronikusan továbbított számlát, illetve nyugtát kapjon.

Jegy

55.              A Szolgáltató a jegyvásárlás funkció keretében on-line internetes rendszert üzemeltet különböző Rendezvényekre szóló Belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére. A Szolgáltató a Felhasználók részére a Simple Rendszerben fellistázott Rendezvények Belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja. A Simple Rendszeren keresztül történő jegyvásárlás során a Felhasználó először kiválasztja a megvásárolni kívánt Belépőjegyet a Mobileszközén, ezt követően kiválasztja az alkalmazni kívánt fizetési lehetőséget, majd visszajelzést kap Mobileszközére, hogy a kiválasztás sikeresen megtörtént. Ezután a Szolgáltató e-mailben vagy a Simple Rendszer applikációján keresztül megküldi a Felhasználónak a kiválasztott Belépőjegy azonosítóját, majd a Felhasználó elindítja és lebonyolítja a kiválasztott fizetési folyamatot. A vásárlás a sikeres fizetés előtt bármikor megszakítható, azonban ezt követően a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 29. § (1) bek. l) pontja szerint elállási jog nem illeti meg, sem Szolgáltatónak, sem Rendezvényszervezőnek nem áll módjában a Belépőjegyet visszaváltani, a Belépőjegyet kicserélni, illetve a vásárlás értékét visszatéríteni.

A Felhasználó a Belépőjegy megvásárlásával és a jelen ÁFF elfogadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ezen rendezvényekre vonatkozó általános szerződési feltételeket is.

A Felhasználó továbbá az INTERTICKET Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41) által a Simple Applikáción keresztül értékesített Belépőjegy megvásárlásával és a jelen ÁFF elfogadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az INTERTICKET Kft. általános szerződési feltételeit, amely az alábbi online felületen érhető el: link.

Kedvezményes Belépőjegy vásárlása esetén a Rendezvényszervező a helyszínen ellenőrizheti a kedvezményre való jogosultság fennállását a kedvezményt tanúsító okmány megtekintésével.

A Belépőjegy megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Rendezvény tényleges lebonyolítása tekintetében a Felhasználó a Rendezvényszervezővel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató a Rendezvény szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Belépőjegyek értékesítésére korlátozódik. A Szolgáltató és a Rendezvényszervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – elkülönülnek. A Rendezvény meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Rendezvényszervező kötelezettsége. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Belépőjeggyel látogatott Rendezvényen fellépő művészek, sportolók, más előadók szereplése, illetve előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán. A Belépőjegy ennek megfelelően egy szerződés a Rendezvényszervező és a Felhasználó között, amelyben a Rendezvényszervező vállalja a Rendezvény lebonyolítását a Felhasználó pedig megfizeti a Belépőjegy ellenértékét.

A Rendezvényszervező neve és más azonosítási adatai a Belépőjegyen szerepelnek.

A Belépőjegyek árának meghatározása az adott Rendezvényszervező hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. Ha a Simple Rendszer igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget kell fizetnie, vagy ha a kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járnak, akkor a Simple Rendszerben megjelenő, a Belépőjegyért összesen fizetendő ár ezen tételeket is magában foglalja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Belépőjegyek vételárát a Rendezvényszervező utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

A Belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott Belépőjegyet, akkor azt a kosarából a Fizetés előtt bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.

A Felhasználó a Mobileszközén kapja meg a Belépőjegyet (ún. mobil jegy) a Simple Applikációban és az ott megadott e-mail címére e-mailben. Ha a Felhasználó bármely okból elveszti a mobil Belépőjegyet (pl. törlés vagy a Mobileszköz elvesztése következtében), a Felhasználónak a Mobileszköz hozzáférés szolgáltatójával kell kapcsolatba lépnie.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Simple Rendszerben megvásárolt mobil Belépőjegyet a Rendezvényszervezők érvényes jegyként, papírjegy nyomtatása és papírjegyre történő beváltás nélkül elfogadják, és arra is, hogy a Rendezvényeken a mobil Belépőjegyen lévő elektronikus vonalkódot a Rendezvényszervező sikeresen le tudja olvasni. Tekintettel azonban arra, hogy a Rendezvényszervező a Szolgáltatótól elkülönülő harmadik személy, ezért erre a Szolgáltató szavatosságot, garanciát és felelősséget nem vállal, vagyis a Szolgáltató nem felel azért, ha bármely Rendezvényen bármely Rendezvényszervező a Simple Rendszeren keresztül megvásárolt mobil Belépőjegyet nem fogadja el vagy az azon lévő elektronikus vonalkódot nem tudja leolvasni, vagy papírjegy nyomtatását igényli. A káresetek elkerülése érdekében a Felhasználó ezért vállalja minden első ízben meglátogatott Rendezvény, illetve Rendezvény helyszín esetében, hogy az e-mailben megkapott mobil Belépőjegyet kinyomtatva a Rendezvényre magával viszi.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás honlapján az egyes Rendezvényekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Rendezvényszervezőtől beszerzett információkra nézve.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, a Rendezvényszervező, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

Amennyiben a Belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a Belépőjegy a Belépőjegyen feltüntetett Rendezvényre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Belépőjegy pótlására nincs lehetőség.

A Belépőjegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

A Belépőjegy fajtájától függően biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi a Belépőjegyet a hamisítás ellen. Amennyiben a Szolgáltató, a Rendezvényszervező, vagy a Rendezvény helyszínén közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Belépőjegyen a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, a Belépőjegy felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szolgáltatóval szemben.

Bizonyos Belépőjegyek csak bizonyos felhasználó kört jogosítanak fel a belépésre (gyermekjegy, nyugdíjas jegy, szakmai jegy stb.) A jogosultság meglétét a Szolgáltató nem vizsgálja. A Rendezvényszervező jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Belépőjegy felmutatója jogosult-e a speciális belépőjegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Belépőjegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy vásárlója, illetve a Belépőjegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.

Bizonyos Belépőjegyek a Rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.

A Rendezvényt mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bár a Rendezvényszervező minden tőle elvárhatót megtesz a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, a Rendezvényszervező az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Alkoholos befolyásoltság, bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a Rendezvény még érvényes Belépőjegy felmutatása mellett sem látogatható.

A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendezvény szervezője, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

A részvételi feltételeket, a Rendezvény illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Rendezvényszervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató, illetve a Rendezvényszervező kártérítésre nem kötelezhető.

A Rendezvényszervező fenntartja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvényben történt kisebb vagy indokolt változtatásra.

Szabad téren megrendezett Rendezvény esetében a Rendezvényszervezőnek lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Rendezvényszervező bármikor dönthet úgy, hogy a Rendezvényt az esőnapon tartja meg. A Szolgáltató e döntésről a Felhasználókat a Simple Rendszerben haladéktalanul tájékoztatja, amint a Rendezvényszervezőtől az erre vonatkozó információkat megkapja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Rendezvényszervező jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Rendezvényekre vonatkozóan.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Felhasználót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Rendezvényszervező dönti el és annak megvalósulásáért a Rendezvényszervező a felelős. A Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi a Simple Rendszerben a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat, amint azokat hivatalos formában megkapta a Rendezvényszervezőtől. A Szolgáltató a Rendezvényszervezőtől érkező, a Belépőjegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető. A visszaváltásra a Rendezvényszervező által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti belépőjegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Belépőjegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző nem köteles semmilyen vélt vagy valós kár, költség megtérítésére. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

A Belépőjegy árán felül igénybe vett, a Belépőjegy megvásárlása során igénybe vett egyéb szolgáltatások árának visszatérítésének jogosságát aszerint kell megítélni, hogy az egyes szolgáltatások a szolgáltatás nyújtója által teljesítésbe mentek-e.

Amennyiben a Felhasználó a Sziget Kulturális Menedzser iroda Kft. vagy a VOLT Produkció Kft. által szervezett rendezvényre szóló Belépőjegyet vesz, az ezen rendezvényekre vonatkozó általános szerződési feltételek is vonatkoznak a Felhasználóra, amelyek a jelen ÁFF 4. számú mellékletét képezik.

Mozi és Cinema City

56.              A Szolgáltató Mozi menüpont alatt a Szolgáltatóval szerződött mozik által vetített filmekre értékesít mozijegyeket, míg a Cinema City menüpont alatt a Cinema City mozihálózat által vetített filmekre értékesít mozijegyet.

A Szolgáltató mindkét mozis menüpont alatt a Felhasználók részére a Simple Rendszerben fellistázott filmekre, mozi előadásokra szóló mozijegyek megvásárlását biztosítja. A Simple Rendszeren keresztül történő mozijegy vásárlás során a Felhasználó először kiválasztja a megtekinteni kívánt filmet, majd azt követően – amennyiben az rendelkezésre áll – a filmelőzetesre való kattintással átnavigálhat az adott filmet forgalmazó vállalkozás internetes oldalára, és ott megtekintheti a filmről elérhető előzetest, és megismerheti a filmről rendelkezésre álló információkat. Ezt követően a Felhasználó kiválasztja a megtekinteni kívánt filmre vonatkozó kívánt vetítési időpontot és helyszínt, kiválasztja és bejelöli a kiválasztott mozi ülés térképén a kívánt helyet, majd az adott helyhez tartozó jegy típusok közül kiválasztja a kívánt jegytípust, és ezt követően a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok valamelyikével kiegyenlíti a választott mozijegy ellenértékét. A Felhasználó a mozijegyet a Simple Rendszerben elektronikus mobil jegy formájában kapja meg, és annak felmutatásával tudja a filmet megtekinteni.

A mozijegyre, beleértve a Cinema City mozijegyvásárlást is, egyebekben a Jegy értékesítésre és Belépőjegyekre vonatkozó fenti szabályok megfelelően vonatkoznak azzal, hogy Rendezvényszervező alatt a mozi üzemeltetőt, Rendezvény alatt pedig az adott film vetítést kell érteni.

A Cinema City mozi szolgáltatás igénybe vételére a Cinema City www.cinemacity.hu honlapon elérhető, mindenkor hatályos házirendje is vonatkozik. A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával ezen Cinema City Házirend rendelkezéseit is magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Ételfutár

57.              A Felhasználó a távoli, házhozszállítással történő ételrendelést a Mobileszközén a Simple Rendszer applikációjában az Ételfutár plug-in indításával kezdi meg, ahol a Felhasználó Rendelési címet ad meg, vagy ha ilyen Rendelési cím korábban már megadásra került, akkor kiválasztja a megfelelő Rendelési címet.

Rendelési cím beállítás esetén választható, hogy a Simple rendszerben Felhasználói adatok menüpont alatt megadott „Szállítási cím” legyen a Rendelési cím, vagy a Felhasználó új Rendelési címet ad meg. Lehetséges több Rendelési cím megadása is, például otthoni, munkahelyi, egyéb címekre vonatkozóan, amelyeket a Simple Rendszer eltárol.

58.             A Felhasználó a távoli ételrendelés szolgáltatás igénybe vételéhez köteles az alábbi adatokat megadni:

a)      Név: alapértelmezettként a Simple Rendszerben megadott név, amelyet a Felhasználó módosíthat.

b)      Rendelési cím neve: több szállítási cím megadása esetén a Felhasználó által adott megnevezéssel képes azok közül választani. Pl.: otthon, munkahely, kollégium, albérlet, stb.

A Rendelési címet az alábbi bontásban kell megadni: város, kerület, közterület neve (utca, út, tér, köz, sétány, stb), házszám és telefonszám megjelölésével.

A Felhasználó opcionálisan az alábbi adatokat is megadhatja a Rendelési címhez: emelet, ajtó, csengőfelirat, egyéb megjegyzés: „csengő nem működik”, stb.

59.              Ha már definiálásra került a Rendelési cím, akkor a megfelelő cím kiválasztását követően a Felhasználó először az éttermek közül kiválasztja a kívánt éttermet. Az éttermekről név, kép, nyitva vagy zárva felirat, nyitva tartás, minimális rendelési összeg, szállítási díj kerül feltüntetésre, és az, hogy lehetséges-e a Simple Rendszerben elérhető fizetési módokkal fizetni, és más felhasználók értékelése is megjelenhet.

60.             Az étterem kiválasztását követően a Felhasználó Mobileszközére betöltődik a kiválasztott étterem kínálata ételkategóriákkal, választható extrákkal, árakkal és leírásokkal.

61.               A megrendelni kívánt étel kiválasztása során az adott ételhez megjegyzés fűzhető.

62.              Ezt követően a Felhasználó a kosárba helyezi a megrendelt egységeket. Egy kosárba csak egy étteremből származó rendelt egységek kerülhetnek, étterem váltása esetén az előző kosár eldobásra kerül.

63.              A kívánt egységek kosárba helyezését követően megjelenik a rendelési összesítő, amely tartalmazza a kosár összesítőt a rendelt egységek számával, a szállítási és csomagolási díjjal, a fizetendő összeggel és az esetleges borravalóval. Ezt követően a Felhasználó választhat, hogy ugyanabból az étteremből továbbiakat is rendel, módosítja-e a szállítási címet, kér-e ÁFÁ-s számlát, és ha igen, akkor megadja az ehhez szükséges adatokat, majd mindezek után elindítja a fizetést a kiválasztott módszerrel, ami a rendelés feladását jelenti. A Simple Rendszeren belüli fizetési mód esetén a rendelési adatok a tranzakciós történetben, nem ilyen fizetési mód esetén pedig az Ételfutár plug-in-ban kerülnek megjelenítésre.

Party

64.             A Simple Rendszerben elérhető a Party online szolgáltatás, amelyben a Felhasználók a Simple Rendszerbe történt belépést és a Party kártyára történt kattintást követően a Simple Rendszerben elérhető egyes vendéglátó ipari egységekben, táncos-zenés szórakozóhelyeken és egyéb szabadtéri vagy zárt szórakozóhelyeken felszerelt webkamerák által felvett élő mozgóképet videostream szolgáltatás keretében megtekinthetik oly módon, hogy választhatnak, hogy melyik, a Simple Rendszerben elérhető szórakozóhelyre tekintenek be a hálózaton keresztül. A Partyban csak a valós idejű események követhetők. A Party szolgáltatás egyéb közösségi média funkciók támogatására és igénybe vételére is alkalmas.

A Felhasználók az egyes szórakozóhelyekről a Simple Rendszerben rendelkezésre álló felvételeket nem jogosultak lementeni, letölteni, többszörözni, arról kép- vagy hangfelvételt készíteni, megosztani, nyilvánosság számára online vagy bármilyen más módon elérhetővé tenni, azt bármilyen módon felhasználni.

A Szolgáltató a Simple Rendszerben a Party szolgáltatásban elérhető szórakozóhelyek programját az egyes szórakozóhelyek közösségi oldalain nyilvánosságra hozott programja és tartalmak alapján teszi elérhetővé. A Szolgáltató nem felel a közzétett programért, annak jogszabályszerűségéért, helyességéért, a szórakozóhely által történő módosításáért, megváltoztatásáért, megtartásáért.

Taxi

65.              A Felhasználó a taxirendelést a Mobileszközén a Simple Rendszer applikációjában a Taxi plug-in indításával kezdi meg.

66.              A Felhasználó a Taxi szolgáltatás igénybe vételéhez a Taxi szolgáltatásba történő első belépéskor köteles az alábbi adatokat megadni:

a)      Név: alapértelmezettként a Simple Rendszerben megadott név, amelyet a Felhasználó módosíthat.

b)      Telefonszám: amelyen az ügyfél elérhető a fuvarral kapcsolatos visszajelzések esetén.

c)      Az ügyfél továbbá beállíthatja, hogy kér-e hangjelzést a taxi helyszínre érkezésekor, illetve kér-e értesítést a taxi érkezése előtt megközelítőleg 3 perccel.

67.              Felhasználó az alábbi módon intézheti a Taxi rendelést:

1.        A Felhasználó megadja a rendelési címet:

                                            i.            A Felhasználó bekapcsolja Mobileszközén a GPS funkciót, amely helymeghatározással meghatározza a Felhasználó pillanatnyi helyzetét, és ha a Felhasználó erre a helyre kíván taxit rendelni, ezt a GPS helyet Mobileszközén megerősíti;

                                          ii.            A Felhasználó, amennyiben nem kapcsolja be Mobileszközén a GPS funkciót, kézzel is beírhatja a Rendelési címet, ahova a taxit kéri;

                                         iii.            Az alkalmazás felkínálja a Felhasználó korábbi rendelési címeit.

2.      A megrendelés leadását megelőzően a Felhasználó a Rendelési cím és az úticél beírásával menetdíj becslést is készíthet a Mobileszközén az applikáción belül. A menetdíj becslés nem minősül ajánlatnak, attól a végleges és a fuvarért ténylegesen fizetendő menetdíj eltérhet, amelyet a Felhasználó tudomásul vesz.

                                            i.            A Rendelési címet az alábbi bontásban kell megadni: város, kerület, közterület neve (utca, út, tér, köz, sétány, stb), házszám.

                                          ii.            A Taxi szolgáltatásban csak azonnali taxi rendelésre van lehetőség, időben előre történő megrendelés nem lehetséges.

3.      Ezt követően a Felhasználó a rendelési vagy kalkulátor oldalon található „Kérek egy taxit” gomb megnyomásával megrendeli a taxi szolgáltatást, amelyet követően az ügyfél képernyőjén láthatóvá válik az autó rendszáma és az autó típusa. Ezen információk tájékoztató jellegűek, valóságukért és teljesítésükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Lemondás: Az alkalmazáson belül a Felhasználónak lehetősége van lemondania a megrendelt taxit. Amennyiben a Felhasználó ötször egymás után lemondja a rendelést, a rendszer egy hónapig letiltja újabb rendelés feladását.

Fizetés: A fuvar végeztével a sofőr rögzíti a fuvardíj összegét. Felhasználó a Taxi szolgáltatás díját vagy a Simple Rendszeren belüli Mobilfizetéssel, vagy a Taxi szolgáltató által lehetővé tett egyéb módon fizeti ki a Taxi szolgáltatónak. A Simple Rendszeren belüli fizetési mód esetén a rendelési adatok a tranzakciós történetben megtalálhatóak. Rosszul megadott fuvardíj esetén a Felhasználó szóban jelzi a hibát a sofőrnek, aki korrigálja az összeget. Amennyiben a Felhasználó borravalót szeretne adni, azt a fuvardíj rögzítése előtt kell szóban jeleznie a sofőrnek.

Parkolás és eMatrica

68.             A szolgáltatás tartalma, a díjfizetés szabályai

A Parkolás és eMatrica szolgáltatás igénybe vétele esetén a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amelynek keretében a Felhasználó a parkolójegy vásárlásért és az autópálya matrica vásárlásért a Díjtáblázatban meghatározott díjat fizeti meg a Szolgáltatónak, és jogosulttá válik a szolgáltatásokat a Területen igénybe venni.

A parkolójegy és az autópálya matrica vásárlási szolgáltatás ellenértékét a Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül egyenlíti ki.

A parkolójegy vásárlási szolgáltatás valamennyi, az NMFSZ szolgáltatói által üzemeltetett közterületen igénybe vehető (Terület).

A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül történő parkolásért az alábbi díjak megfizetésére köteles:

a)      parkolási helynek megfelelő, jogszabályban meghatározott mértékű minimális parkolási díj

b)      a parkolási időtartamnak és helynek megfelelő, jogszabályban meghatározott mértékű parkolási díj

c)      a Szolgáltató által a Díjtáblázatban meghatározott, parkolásonként egyszer fizetendő kényelmi díj.

69.              Az Igénybe vevő a Simple Rendszeren keresztül fizetendő autópálya használatért az alábbi díjak megfizetésére köteles:

a)      jogszabályban meghatározott mértékű autópálya használati díj;

b)      a Szolgáltató által a Díjtáblázatban meghatározott, E-matricánként egyszer fizetendő kényelmi díj.

70.              A parkolás elindítása

A Felhasználó a Parkolás kártyára kattintva veheti igénybe a parkolással kapcsolatos szolgáltatást a Simple Rendszerben.

A parkolás elindításához az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia a Simple Rendszeren belül a Parkolás kártyába való belépését követően:

a)      a parkolással érintett gépjármű rendszámát

b)      a parkolással érintett gépjármű rendszámát kibocsátó országot

c)      a parkolással érintett gépjármű típusát (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, busz, kisteherautó)

d)      a parkolási zóna számát, amelyben parkolni kíván.

A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén a parkolás nem indítható el.

A parkolás sikeres elindításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést a parkolás sikeres elindításáról, akkor a Felhasználó a parkolási díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató a parkolás elindításakor zárolja a választott fizetési módnak megfelelően a választott parkolási zóna maximális parkolási idejéért fizetendő díjat és kényelmi díjat. Amennyiben a Felhasználó a választott fizetési módban nem rendelkezik ehhez elegendő pénzügyi fedezettel, a parkolás nem kerül elindításra, ebben az esetben a Felhasználó egyéb módon gondoskodik a parkolás ellenértékének megfizetéséről.

Amennyiben a választott fizetési módban a Felhasználó rendelkezik elegendő fedezettel a zároláshoz, a parkolás elindításra kerül. Ha a Felhasználó a sikeresen elindított parkolást egy percen belül leállítja, a teljes zárolt összeg, beleértve a kényelmi díjat is, feloldásra és a Felhasználónak a választott fizetési módban jóváírásra kerül, a parkolási tranzakciót a Szolgáltató törli a rendszerből.

A Simple Rendszer nem kezeli a parkolást üzemeltető társaságok és önkormányzatok által biztosított, egyedi parkolási kedvezményeket.

A parkolás sikeres elindítását követően a Simple Rendszer kiírja az elindított parkolás adatait.

Egy Felhasználó egyidejűleg több gépjárműre is indíthat parkolást.

A Felhasználó felel az egyes parkolási zónákban igénybe vehető maximális parkolási időtartam betartásáért, ezen maximális parkolási időtartamot a Simple Rendszerben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni és nem köteles figyelni. A maximális parkolási időtartam túllépéséből eredően a Felhasználót esetlegesen ért károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A maximális parkolási idő elteltével a parkolás automatikusan leállításra kerül, ebből eredően a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen igényt érvényesíteni.

71.                A parkolás leállítása

A folyamatban lévő parkolás a Simple Rendszer megnyitása után, a Simple Rendszerbe és a Parkolás kártyába való belépést követően állítható le. A parkolás sikeres leállításáról a Szolgáltató értesíti a Felhasználót.

A parkolás sikeres leállítása után a Simple Rendszer kiírja a leállított parkolás adatait, a parkolásért fizetendő díjat és felajánlja a Felhasználónak a számla kiállítását. A parkolás sikeres leállítását követően a zárolt összegből a Szolgáltató levonja a parkolásért fizetendő díjat és a kényelmi díjat, a zárolásból fennmaradó összeg pedig feloldásra és a választott fizetési módban jóváírásra kerül.

A Felhasználó a Simple Rendszerben a parkolás indításakor adja meg a számlázási adatait.

72.              E-matrica vásárlása

A Felhasználó az E-matrica kártyára kattintva veheti igénybe az E-matricával kapcsolatos szolgáltatást a Simple Rendszerben.

Az E-matrica megvásárlásához az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia a Simple Rendszerbe való belépését követően:

a)      az E-matricával érintett gépjármű rendszámát

b)      az E-matricával érintett gépjármű rendszámát kibocsátó országot

c)      az E-matricával érintett gépjármű típusát (személygépjármű, motorkerékpár, busz)

d)      az E-matrica adott gépjármű típusra irányadó érvényességi idő kezdő dátumát (például: 2015. 03. 01.), az E-matrica érvényességi időtartamát és területi érvényességét (például: heti (10 napos), havi, éves országos, éves megyei), éves megyei matrica esetében a kívánt egy vagy több megye megjelölését.

A fenti adatok bármelyikének hiánya esetén az E-matrica nem vásárolható meg.

Az E-matrica sikeres megvásárlásáról a Szolgáltató értesíti az Felhasználót. Ha a Felhasználó nem kap értesítést az E-matrica sikeres megvásárlásáról, akkor a Felhasználó az autópálya használati díjat egyéb módon rendezi, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Felhasználó az E-matricát a díjköteles útszakaszra való felhajtás előtt köteles megvásárolni, az E-matrica utólagos megvásárlása nem jelent visszamenőleges úthasználati jogosultságot, ezért az utólagosan megvásárolt E-matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget vonhat maga után, amelyért a Szolgáltató nem felel. A Felhasználó csak az E-matrica sikeres megvásárlásáról szóló értesítés kézhezvétele esetén hajthat fel az autópályára, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel ezen sikeres vásárlásról szóló visszaigazolás nélkül történő autópálya igénybe vétel semmilyen jogkövetkezményéért.

Egy Felhasználó egy tranzakcióval egyszerre egy E-matricát vásárolhat.

A Felhasználó a Simple Rendszerbe E-matrica vásárlás céljából egyidejűleg több gépjármű adatait is beviheti és rögzítheti, majd ezt követően a Felhasználó a Simple Rendszerbe bevitt gépjármű adatait szerkesztheti, módosíthatja, és a Simple Rendszerben rögzített gépjárműveire való kattintással a kívánt gépjárműre a Felhasználó E-matricát vásárolhat.

A Simple Rendszer nem ellenőrzi, hogy az adott gépjárműre van-e már korábban megvásárolt és még érvényes E-matrica.

Az E-matrica típusának kiválasztását követően a Felhasználó kiválasztja a kívánt fizetési módot és lebonyolítja a választott fizetési módnak megfelelő fizetést.

Az E-matrica sikeres megvásárlását követőem a Simple Rendszer kiírja a megvásárolt E-matrica adatait.

A Felhasználó a Simple Rendszerben az E-matrica kártya alatti kezdőoldalon érheti el az általa megvásárolt, érvényes E-matricákat.

73.              Speciális technikai feltételek

A Parkolójegy és autópálya matrica vásárlási szolgáltatás igénybe vételéhez a jelen ÁFF-ben foglalt általános technikai, műszaki feltételeken túlmenően a hívószám kijelzés engedélyezése is szükséges a mobilkészüléken.

74.              Speciális szerződés megszűnési ok

A jelen ÁFF szerinti, a parkolójegy és az autópálya matrica vásárlásra vonatkozó szerződés automatikusan megszűnik, ha a Szolgáltatónak az NMFSZ-szel kötött viszonteladói szerződése bármilyen okból megszűnik.

75.              Speciális ügyfélpanasz kezelési szabályok

Az NMFSZ a Felhasználó részére közvetlen hozzáférést biztosít az interneten keresztül elérhető felületéhez, amelyen a Felhasználó követheti az általa igénybevett központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokat, valamint közvetlen panaszkezelési szolgáltatást vehet igénybe.

A Felhasználó a panaszával elsősorban közvetlenül a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

A panaszokat a Szolgáltatóhoz az alábbi módokon lehet benyújtani:

a)      Írásban, postai úton a Szolgáltatónak címezve az alábbi címre: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;

b)      Szóban, személyesen a Szolgáltató alábbi ügyfélszolgálatán: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32., munkanapokon 13:00 és 15:00 óra között;

c)      Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

d)      Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén:
06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, amelyről a Felhasználót az ügyintéző a telefonbeszélgetés kezdetekor külön figyelmezteti. Amennyiben a Felhasználó a figyelmeztetés elhangzását követően nem szünteti meg a telefonkapcsolatot és előadja panaszát, úgy kell tekinteni, hogy hangjának rögzítéséhez hozzájárult.

Ha a Felhasználó a panaszt a Szolgáltatóhoz jelenti be, és a Szolgáltató megállapítja, hogy annak elbírálása nem az ő hatáskörébe tartozik, a Szolgáltató 72 órán belül köteles a panaszt az NMFSZ-hez megküldeni. A bejelentés továbbításáról Szolgáltató 5 napon belül értesíti a Felhasználót.

Hűségkártya szolgáltatás

76.              A Felhasználó a Simple Rendszerben elérhető Pénztárcám menüponton belül lévő Hűségkártyáim almenü pontban rögzítheti hűségkártyáit, tagsági, törzsvásárlói, egyéb kedvezményre jogosító kártyáit, illetve SZÉP kártyáit (a továbbiakban együttesen: Hűségkártya).

A Hűségkártyáim almenüpontba történő első belépés alkalmával a Felhasználó egy bemutatóval találkozik, amely bemutatja a Hűségkártya szolgáltatás használatát. Amennyiben a Felhasználó a bemutatóról az alkalmazásba lép, a bemutatóval többé nem találkozik.

77.               A Hűségkártya rögzítése:

A Felhasználó a Hűségkártya szolgáltatásban történő új Hűségkártya rögzítése esetén rögzíthet egyéni Hűségkártyát vagy választhat a felkínált Hűségkártya sablonok közül. A Felhasználó a Hűségkártya rögzítéséhez a választott kártyatípust megérinti, majd megadja a Hűségkártya adatait: a Hűségkártya nevét, vonalkódját vagy kártyaszámát, a Hűségkártya elő és/vagy hátlapképét a Hűségkártya befényképezésével. A Hűségkártya neve és a Hűségkártyát azonosító kártyaszám – mely lehet vonalkód vagy kártyaszám – kitöltése a Hűségkártya rögzítéséhez kötelező. A Hűségkártyát azonosító vonalkód be is fényképezhető. A kártya elő- és hátlap képe opcionálisan változtatható.

78.              A rögzített Hűségkártyák:

Amennyiben a Felhasználó már rögzített saját Hűségkártyát, minden Hűségkártyáim menüpontba történő belépés alkalmával a már rögzített Hűségkártyák listájára kerül. A rögzített Hűségkártyák listája időrendben rendezi a Hűségkártyákat. A legutoljára rögzített Hűségkártya mindig a lista tetejére kerül. A Felhasználó a Hűségkártyák sorrendjét ettől függetlenül szabadon változtathatja.

A Felhasználó a rögzített Hűségkártya adatait szerkesztheti, a szerkesztés ugyanúgy történik, mint az új Hűségkártya rögzítése.

A Felhasználó a rögzített Hűségkártyáit bármikor törölheti.

79.              A Hűségkártya részletes adatai:

A rögzített Hűségkártyák valamelyikét megérintve a képernyőn megjelennek a kiválasztott Hűségkártya részletes, a Felhasználó által rögzített adatai.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Simple Rendszerben Costa Coffee hűségkártyát rögzít, azt módjában áll a Simple Rendszerben regisztrálni és aktiválni és azt elektronikus kártyaként használni, azon hűségpontok jóváírhatók és arról levonhatók. A Costa Coffee hűségkártya regisztrációjához és aktiválásához a Simple Rendszerben kötelezően szükséges a Costa Coffee erre vonatkozó üzletszabályzatának elfogadása, anélkül a kártya regisztráció és aktiválás nem történik meg.

80.             Felelősség kizárás:

A Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét azért, hogy a Simple Rendszerben tárolt Hűségkártyát az elfogadóhelyen elfogadják, és ott érvényesíteni tudja. A Simple Rendszerben tárolt Hűségkártya elfogadhatóságáról minden esetben az elfogadóhely/kibocsátó dönt, a Felhasználó a Simple Rendszerben rögzített Hűségkártya elfogadóhelyen történő használatát megelőzően köteles az elfogadásról tájékozódni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Hűségkártya elfogadóhely és a Szolgáltató között nem áll fenn semmilyen jogviszony, a Szolgáltató nem tartozik semmilyen felelősséggel a Hűségkártya elfogadóhely és a Felhasználó Hűségkártya használattal kapcsolatos semmilyen magatartásáért vagy mulasztásáért. A Felhasználó köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a Hűségkártyái, illetve annak adatai ne kerüljenek illetéktelen személyhez vagy jogellenesen felhasználásra. A Felhasználó visel valamennyi, a Hűségkártya elvesztéséből, eltulajdonításából, illetéktelen személyek által történő felhasználásából eredő valamennyi kárt, azért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja.

A Hűségkártya szolgáltatás során regisztrált Hűségkártya adatokat a Simple Rendszer tárolja, ezen adatokhoz a Felhasználón kívül harmadik személy nem fér hozzá.

Kuponok

81.               A Szolgáltató saját döntési és diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult bármikor a Simple Rendszerben és applikációban elérhető szolgáltatásokra, termékekre beváltható és felhasználható elektronikus formátumú, kedvezményre jogosító eszközök (a továbbiakban: Kupon) kibocsátására, amelyekkel a Felhasználók különböző, a Szolgáltató által előzetesen meghatározott előnyre tehetnek szert.

A Kuponok különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

a)      Összegszerű Kupon: egy meghatározott pénzösszegű kedvezmény igénybe vételére jogosító Kupon,

b)      Százalékos Kupon: egy meghatározott százalékos mértékű kedvezmény igénybe vételére jogosító Kupon,

c)      Termék/Szolgáltatás Kupon: meghatározott ajándék termékre vagy szolgáltatásra beváltható Kupon,

d)      Ingyenes szállítás Kupon: a Simple Rendszerben megrendelt termék ingyenes házhozszállítására jogosító Kupon,

e)      Díj elengedő Kupon: a Simple Rendszerben igénybe vett szolgáltatás díjának (beleértve az esetleges járulékos díjakat, kényelmi díjakat) teljes elengedésére jogosító kupon.

A Szolgáltató jogosult a Kuponok Felhasználó által történő megszerzését feltételekhez kötni, de jogosult ilyen megszerzéshez kapcsolódó feltételek nélkül is Kupont kibocsátani.

Amennyiben a Szolgáltató a Kupon megszerzését feltételhez köti, a Szolgáltató a Kupon kibocsátásáról szóló közleményében és kommunikációjában meghatározza a Kupon megszerzésének személyi, tárgyi, időbeli és egyéb releváns feltételeit.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználók mindegyikét, vagy csak a Felhasználók egy meghatározott körét, csoportját, vagy csak meghatározott Felhasználókat megillető Kuponokat kibocsátani.

A Kuponok nem válthatók pénzre. A Kuponokból pénz nem adható vissza, vagyis a Kupon teljes értéke levonásra és felhasználásra kerül akkor is, ha a Kuponnal megvásárolt termék vagy szolgáltatás díja nem éri el a Kupon összegét.

Egy Kupon csak egy vásárlásra, illetve fizetési tranzakcióra használható fel, a Kupon értéke nem osztható meg, a Kupon részletekben nem használható fel, a Kupon sem más Simple Rendszerben regisztrált Felhasználóra, sem harmadik személyre nem ruházható át, nem küldhető tovább, nem adható át, azt kizárólag csak az a Felhasználó jogosult a Simple Rendszerben felhasználni, aki a Kupont a Szolgáltatótól a Simple Applikáción keresztül megkapta.

A Kuponok más kedvezményekkel összevonhatók. Ha a Kupon maga másként nem rendelkezik, egy vásárlás, illetve tranzakció során csak egy Kupon használható fel.

82.              A Kuponok tartalmazzák az adott Kupon felhasználására vonatkozó speciális rendelkezéseket, így különösen, de nem kizárólagosan:

a)      a Kupon típusát és a Kuponnal elérhető előnyt,

b)      a Kupon érvényességi idejét, amely időn belül a Kupon felhasználható,

c)      a Kupon felhasználásának konkrét feltételeit és módját,

d)      azon termék, szolgáltatás megjelölését, amelyre a Kupon felhasználható,

e)      az Üzleti Partner megjelölését, amelynek a szolgáltatására, termékére a Kupon felhasználható.

A Kupon az érvényességi idő lejártát követően nem használható fel.

A Felhasználó a Kupon megszerzésével, illetve megszerzési feltételekhez nem kötött Kupon esetében a Kupon felhasználásával automatikusan elfogadja a Kupon megszerzésének, felhasználásának Kuponon, illetve az arról szóló közleményben, kommunikációban meghatározott feltételeit és szabályait.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül egyoldalúan jogosult a Kupont visszavonni, a Kupon típusát, értékét, érvényességi idejét, megszerzési és/vagy felhasználási feltételeit egyoldalúan megváltoztatni. A Szolgáltató ilyen egyoldalú módosításról a Simple Applikáción belül tájékoztatja a Felhasználókat.

A Felhasználót megillető Kuponokat a Simple Applikáció tárolja elektronikusan a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált felhasználói fiókja alatt. A Felhasználót megillető Kuponok a Simple Applikációban a Kuponjaim ikonra kattintva, illetve a www.simple.hu honlapon érhetők el. A Felhasználó az adott Kupont a vásárlási folyamatban tudja felhasználni oly módon, hogy az adott igénybe venni kívánt szolgáltatás fizetési folyamatában a zöld kupon gombra kattintva listázásra kerülnek az adott szolgáltatásban a Felhasználó által igénybe vehető, aktív Kuponok, a Felhasználó ezek közül kiválasztja a kívánt Kupont. Egy fizetési folyamatban csak egy Kupon választható ki.

A Felhasználó által felhasznált Kupon a Felhasználót megillető Kuponok listájából a felhasználását követően törlésre kerül, eltűnik. A fel nem használt, lejárt Kupon a Felhasználót megillető Kuponok listájában először inaktívvá válik, majd ezt követően törlésre kerül.

A Kuponok bármilyen módosítása, többszörözése, megosztása, utánképzése, másolása, hamisítása, árusítása, kereskedelme, megvételre, értékesítésre felajánlása, hirdetése tilos.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a Kuponok elveszéséből, nem megfelelő kezeléséből, jogellenes vagy a jelen ÁFF-be vagy a Kupon felhasználási feltételeibe ütköző felhasználásából a Felhasználót ért valamennyi kárért. A Szolgáltató nem felel továbbá a Kuponnal igénybe vehető termék vagy szolgáltatás elérhetőségéért, minőségéért, mennyiségéért, megfelelőségéért, a Kupon Üzleti Partnernél történő beválthatóságáért, a Kupon felhasználása során a Felhasználót ért bármilyen sérelemért, sérülésért, költségért vagy kárért, ezért az adott Kupont elfogadó Üzleti Partner tartozik felelősséggel a Felhasználó felé. A Felhasználó a Kupon felhasználásával, a Kupon felhasználásával igénybe vett termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatos szavatossági és bármilyen igényét csak az adott Kupont elfogadó Üzleti Partnerrel szemben jogosult érvényesíteni, a Szolgáltatóval szemben nem.

OTP Egészségpénztári kártya feltöltés

83.             A Simple Rendszer Pénztárcám menüpontjában érhető el a regisztrált Felhasználók számára az OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott OTP Cafeteria kártya, amely egy elektronikus, multifunkciós, béren kívüli juttatások felhasználására  így különösen, de nem kizárólagosan az OTP Egészségpénztári juttatások (a továbbiakban: OTP EP kártya) tárolására és kezelésére is  szolgáló kártya (a továbbiakban: Cafeteria kártya) szolgáltatáshoz kapcsolódó OTP EP kártya egyenleg feltöltési és lekérdezési lehetőség egy külön, erre a célra szolgáló Simple applikáció menüpontban, amely menüponton keresztül azon természetes személyek, akik rendelkeznek OTP EP tagsággal, és regisztrálnak a Simple Rendszerben, az OTP EP egyenlegüket a Simple Rendszer ezen külön menüpontján keresztül feltölthetik online bankkártyás fizetés útján (a továbbiakban: Simple EP menüpont).

A Simple EP menüpontban az alábbi funkciók érhetők el:

a)      OTP EP kártya egyenleg feltöltés

b)      OTP EP kártya egyenleg lekérdezés

Az OTP EP kártya egyenleg lekérdezés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP EP kártya Egyenleg lekérdezés menüpontjába belépve megadja OTP EP kártyája számát, vagy már eltárolt OTP EP kártya szám esetében kiválasztja a lekérdezni kívánt OTP EP kártyát, továbbá megadja az OTP EP-nél megkapott telekódját, amelyet követően a Simpe Rendszer képernyőjén megjelenik a Felhasználó szabadon felhasználható OTP EP kártya egyenlege.

Az OTP EP kártya egyenleg feltöltés esetében a Felhasználó a Pénztárcám menüpont OTP EP kártya Egyenleg feltöltés menüpontjába belépve megadja OTP EP kártyája számát, vagy már korábban eltárolt OTP EP kártya szám esetében kiválasztja a feltölteni kívánt OTP EP kártyát, továbbá megadja az OTP EP-nél megkapott telekódját, ezt követően beírja a feltölteni kívánt összeget, amelyet ezt követően a Simple Rendszerben elérhető fizetési módok közül  bankkártyás fizetéssel, a Simple Rendszerbe már előzetesen regisztrált bankkártyájával vagy a feltöltés során beírt bankkártyájáról kifizet.

A feltöltést követően a feltöltött összeg 92%-a használható fel a Felhasználó OTP EP kártyájával.

Az OTP EP kártyára vonatkozó valamennyi egyéb feltételt, így különösen, de nem kizárólagosan a feltölthető összeget, a feltöltött összeg felhasználhatóságát, és egyéb feltételeit az OTP Egészségpénztár kártyára vonatkozó üzletszabályzata, általános szerződési feltételei, egyéb szabályzatai szabályozzák, amelyeket a Felhasználó az OTP EP kártya igénylésekor magára nézve kötelezőnek fogadott el.

A Szolgáltató kizárja felelősségét az OTP EP kártya és az azon tárolt összeg bármilyen felhasználásával, felhasználhatóságával kapcsolatban, nem felel az OTP EP kártya egyenleg lekérdezés funkciójának használatakor megadott OTP EP kártya egyenleg helyességéért, megfelelőségéért, azért az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. tartozik teljes körű felelősséggel.

A Felhasználó az OTP EP kártya számát és telekódját gondosan köteles megőrizni, annak elvesztését, illetéktelen személyekhez jutását köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

Bookline

84.             A Simple Applikációban a Bookline elnevezés alatt elérhető kártyán (a továbbiakban: Bookline Kártya) keresztül a Felhasználó a Bookline webáruház www.bookline.hu honlapján (a továbbiakban: Bookline Webáruház) elérhető kínálatából a Bookline által meghatározott szűkített kínálatot tudja elérni, online megrendelni.

A Bookline Kártyában nem érhető el a Bookline Webáruház teljes kínálata, a Bookline Webáruház üzemeltetője határozza meg időről időre, hogy a Bookline Kártyában aktuálisan milyen kínálatból tud a Felhasználó választani. A Bookline Kártyában nem érhető el többek között, de nem kizárólagosan a Bookline Webáruház antikvár kínálata, előjegyzési szolgáltatása és elektronikus könyv kínálata sem. A Szolgáltatónak nincs ráhatása a Bookline Kártya alatt elérhető termék kínálatért, annak rendelkezésre állásáért, megrendelhetőségéért, megvásárolhatóságáért, és mindezekért a Szolgáltató nem is felel, ezért egyedül a Bookline Webáruház üzemeltetője felel. A Felhasználó bármilyen, a Bookline Kártyában elérhető kínálattal és annak elérhetőségével, rendelhetőségével, megvásárolhatóságával kapcsolatos kérdéssel, kifogással, panasszal kizárólag a Bookline Webáruház üzemeltetőjéhez, illetve annak ügyfélszolgálatához fordulhat a Bookline Webáruház honlapján megadott elérhetőségeken.

A Felhasználó a Bookline Kártya alatt történő vásárlásokkal kapcsolatban felmerült, a Simple Applikáción belül történő fizetéssel és a Simple Applikációval kapcsolatos kifogásait, panaszait a jelen Simple ÁFF rendelkezései szerint, az itt meghatározott elérhetőségeken tudja a Szolgáltatóhoz bejelenteni.

85.             A Bookline Kártyában történő megrendelés, vásárlás esetén a jogviszony és a szerződés a Felhasználó és a Bookline Webáruház üzemeltetője között jön létre, a Szolgáltató ezen szerződésben nem részes fél, így annak szerződésszerű és jogszerű teljesítéséért felelősséggel sem tartozik. A Bookline Kártyán keresztül megrendelt termékek kellékszavatosságáért, szállításáért, megfelelőségéért a Bookline Webáruház üzemeltetője tartozik felelősséggel, a Szolgáltató azért semmilyen körülmények között nem felel. A Bookline Kártyából történő termékrendelésre és vásárlásra, valamint a fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlására a Bookline Webáruház általános szerződési feltételei, vásárlási útmutatója és egyéb szabályzatai is vonatkoznak, amelyeket a Felhasználó a Bookline Kártyába történő belépéssel magára nézve kötelezőnek fogad el. A Bookline Kártya ezen szerződési feltételek elérési helyét tartalmazza csak. A Szolgáltató nem felel a Bookline Webáruház általános és egyéb szerződési feltételeiért, azok jogszerűségéért, elérhetőségéért.

A Bookline Kártya alatt megrendelt és megvásárolt termékekről és azok fogyasztói áráról a Bookline Webáruház üzemeltetője állítja ki és küldi meg a számlát, illetve a nyugtát a Felhasználónak, a Szolgáltató ezen nyugta- vagy számlaadási kötelezettség elmulasztásáért nem felel.

A Bookline Kártya alatt elérhető, megvásárolható termékek árának meghatározása a Bookline Webáruház üzemeltetőjének a hatáskörébe tartozik. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák. Ha a Simple Rendszer igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget kell fizetnie, vagy ha a kiválasztott szállítási és fizetési módok további költségekkel járnak, akkor a Simple Rendszerben megjelenő, a megrendelt termékért összesen fizetendő ár ezen tételeket is magában foglalja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a termékek vételárát a Bookline Webáruház üzemeltető utasításai alapján, illetve a járulékos költségek mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

A termék kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra. Amennyiben a Felhasználó mégsem kívánja megvásárolni a kiválasztott terméket, akkor azt a kosarából a Fizetés előtt bármikor kiveheti, vagy akár az egész kosár tartalmát is törölheti.

A Bookline Kártyán keresztül fizetés nélküli termékfoglalásra, illetve előjegyzésre nincs lehetőség.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Bookline Kártyában, továbbá a Bookline Webáruházban az egyes termékekhez kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel a Bookline Webáruház üzemeltetőjétől beszerzett információkra nézve.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó, a Bookline Webáruház Üzemeltető vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

86.             Amennyiben a Bookline Webáruház üzemeltető nem tudja a Bookline Kártyán keresztül a Felhasználó által megrendelt terméket a Felhasználónak leszállítani, és ezért a Felhasználó Simple Applikáció Bookline Kártyáján keresztül leadott megrendelése nem teljesíthető, de a Felhasználó a megrendelés értékét már a Simple Applikáción keresztül megfizette, a Szolgáltató a Bookline Webáruház Üzemeltetőjének jelzése és utasítása alapján gondoskodik a megrendelt termék ellenértéke Felhasználónak történő visszafizetése iránt. Ugyanez a rendelkezés irányadó az utólagos reklamáció vagy egyéb ok miatt szükségessé vált egyéb visszatérítésekre is. A Szolgáltató nem felel a Bookline Webáruház Üzemeltető visszatérítésre vonatkozó késedelméért vagy mulasztásáért a Felhasználóval szemben.

A Felhasználó a Bookline Kártyában házhozszállítással vagy átvételi ponton történő átvétellel tud terméket rendelni. A Felhasználó a Bookline Kártyában tudja beállítani a szállítási módot és megadni az ahhoz tartozó szállítási címet. Átvételi ponton történő átvétel választása esetén a Felhasználó a legördülő menüből tudja kiválasztani azt az átvételi pontot, ahol a megrendelt terméket át kívánja venni.

A Felhasználó a Bookline Kártyába történő belépéskor választhat, hogy a böngészést, vásárlást a Bookline Kártyán keresztül vagy a Bookline Webáruházban az ahhoz tartozó külön Bookline fiókján keresztül kívánja lebonyolítani. Amennyiben a Felhasználó a Bookline Webáruház fiókjába kíván belépni, úgy ezt a Bookline Kártyába való belépést követően Bookline Webáruház fiók e-mailcíme és jelszava megadását követően tudja megtenni.

A Felhasználó a Bookline Kártyán keresztül megrendelt termék ellenértékét vagy a Simple Rendszeren belül elérhető fizetési módok valamelyikével, vagy pedig utánvéttel történő fizetéssel tudja kiegyenlíteni, ez utóbbi esetében a fizetés módjára a Bookline Webáruház általános szerződési feltételei alkalmazandók.

87.              TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ÁLTAL TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELE SORÁN A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓ, MINT TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉS VONATKOZÁSÁBAN:

Kérjük kedves Felhasználóinkat, hogy a Belépőjegy, illetve Jegyvásárlás, Mozijegyvásárlás, Cinema City mozijegyvásárlás, Parkolójegy vásárlás, E-matrica vásárlás szolgáltatások igénybe vétele, valamint a Simple Rendszerben elérhető egyéb szolgáltatás igénybe vétele  előtt ezeket az információkat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak, illetve vegyék igénybe a szolgáltatásainkat (a jogszabály szóhasználatával: "kössenek szerződést").

A Szolgáltató a fentieknek megfelelően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

a)                  Szolgáltató neve: lásd a jelen ÁFF 4. pontja.

b)                 Szolgáltató székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Szolgáltató adatai: lásd a jelen ÁFF 4. pontja

c)                 A szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

                     i.            Belépőjegy vásárlás esetén a Rendezvény lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Rendezvény Simple Rendszer Jegy menüpontjában elérhető adatlapján.

                   ii.            Mozijegy vásárlás esetén a film lényeges tulajdonságai megtalálhatók a film Simple Rendszer Mozi menüpontjában elérhető adatlapján.

                 iii.            Cinema City mozijegy vásárlás esetén a film lényeges tulajdonságai megtalálhatók a film Simple Rendszer Cinema City menüpontjában elérhető adatlapján.

                 iv.            Parkolás szolgáltatás igénybe vétele esetén a parkolás szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer Parkolás menüpontjában elérhető adatlapon.

                   v.            E-matrica vásárlás esetén az E-matrica szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók a Simple Rendszer e-Matrica menüpontjában elérhető adatlapon.

d)                 A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

A szolgáltatások bruttó árairól, az azokon felül fizetendő kényelmi díj és egyéb költségek összegéről a Felhasználó a szolgáltatások megrendelése, igénybe vétele előtt a Fizetés gomb megnyomását megelőzően a Simple Applikáció megfelelő menüpontjában tájékozódhat, így a Parkolás esetében a Parkolás, az e-Matrica esetében az e-Matrica, a Belépőjegyek, Jegyek esetében a Jegy, a mozijegyek esetében a Mozi, a Cinema City mozijegyek esetében pedig a Cinema City menüpontban tájékozódhat. A Felhasználónak az itt, a Fizetés gomb megnyomását megelőzően megjelenített bruttó árakon, díjakon és egyéb költségeken felül egyéb költsége nem merülhet fel.

Parkolási szolgáltatás igénybe vétele esetén a fizetendő parkolási díj összege előre nem kalkulálható a szolgáltatás jellegéből adódóan, ebből eredően a szolgáltatás indítását megelőzően a parkoló zónában érvényes parkolási óradíj, minimum parkolási díj, maximális parkolási idő és a díjköteles parkolási időtartam kerül feltüntetésre, a fizetést megelőzően pedig a zóna óradíj, kényelmi díj, maximális parkolási idő, parkolás kezdő időpontja, és a maximális parkolási idővel kalkulált, a kényelmi díjat is tartalmazó maximális befoglalt parkolási összeg kerül megjelenítésre.

A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A Parkolás szolgáltatás kivételével a szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a szolgáltatás igénybevételéért a Felhasználónak kezelési költséget, kényelmi díjat vagy egyéb díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Simple Applikáció pontosan feltünteti. A kezelési költség a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. A Simple Applikációban feltüntetett ellenérték az esetleges csomagolási, szállítási költséget is tartalmazza. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza.

e)                 Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. 

f)                  A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Felhasználó egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

g)                 A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A fizetés és a megvásárolt szolgáltatás (Belépőjegy, Jegy, mozijegy, E-matrica, Parkolójegy) kézbesítése a Felhasználó Simple Applikációban regisztrált felhasználói fiókjába és a Simple Applikációban gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. A fenti szolgáltatások kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali.

A Felhasználó a jelen ÁFF szerinti fizetési módokkal a megrendelést követően azonnal kiegyenlíti a szolgáltatás ellenértékét.

h)                 A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról:

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználót a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20.§ b) pontja szerint megillető, 14 napos indokolás nélküli elállási és felmondás joggal kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁFF jelen pontja és 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználó értendő.

A vásárlás a "Fizetés" vagy „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdés a) pontja alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Rendezvényre szóló Belépőjegy, továbbá a Filmre szóló mozijegy vagy Cinema City mozijegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól.

Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Abban az esetben, ha a Felhasználó olyan Jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a Jegyen kívül olyan más szolgáltatást vett igénybe, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, így a parkolási és E-matrica szolgáltatásra, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:

i)        A Szolgáltató abban az esetben kezdi meg a szolgáltatás nyújtását a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, azaz a fizetés megtörténtét követő 14 napon belül, ha a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen ÁFF szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg. Amennyiben a Felhasználó ezt a nyilatkozatot megteszi, a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kormányrendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elállási és felmondási jogát a szolgáltatás egésze teljesítését követően nem gyakorolhatja, ezen elállási és felmondási jogát elveszíti. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás egészének a teljesítése a fizetést követően azonnal megtörténik, a Felhasználó a Fizetést követően nem gyakorolhatja ezen elállási és felmondási jogát.

ii)      Amennyiben a Fogyasztó ezen nyilatkozatát nem teszi meg, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását nem kezdi meg, viszont a Felhasználót a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti időtartamban (14 nap) elállási jog illeti meg a szerződés megkötésének időpontjától, amelyet a jelen ÁFF 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat minta kitöltésével gyakorolhat.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát vagy a kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, jelen ÁFF 2. sz. mellékletét képező forma levélen, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Szolgáltató jelen ÁFF-ben meghatározott postacímére vagy az ugyfelszolgalat@simple.hu elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti elállási jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Szolgáltató jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

Tekintettel arra, hogy termék visszaküldésére nincs lehetőség a szolgáltatások elektronikus úton történő teljesítése miatt, ezért a termék visszaküldésével kapcsolatos költség sem merül fel.

Mivel a Szolgáltatónak nem merül fel költsége a teljesítés megkezdését követően gyakorolt elállási, felmondási joggal kapcsolatban, ezért a Felhasználó ilyen ésszerű költség megtérítésére nem köteles.

i)                   A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Felhasználó e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·      a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·      a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Felhasználó nem érvényesíthet. A Felhasználó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

j)                   Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

A Felhasználó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen ÁFF-ben, illetve a Honlapon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a jelen ÁFF 96. pontja tartalmazza. A Szolgáltató jótállást nem vállal, és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre, szolgáltatásra jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

k)                 Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

l)                   Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama a szolgáltatás időtartamához igazodik.

Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 15 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatást a jelen ÁFF tartalmaz.

m)               Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

n)                 A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

A szolgáltatások időtartamához igazodik.

o)                 A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs ilyen.

p)                 A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

A Szolgáltató az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja. Bővebb tájékoztatás a jelen ÁFF adatbiztonságra vonatkozó szabályai tartalmaznak.

q)                 A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Simple Rendszer böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközökön (mobiltelefon, táblagép).

r)                  A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

A Felhasználók a panaszaikkal a jelen ÁFF 87-89. pontjai szerint fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató és a Felhasználó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Felhasználó a hatályos jogszabályok, illetve a jelen ÁFF szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

s)                  A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

t)                  A Pénzügyi Békéltető Testület igénybevételének lehetőségéről:

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet között - szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (pénzügyi fogyasztói jogvita), azaz a jelen ÁFF szerinti Simple Kártya szolgáltatással és a Szolgáltató által ezzel kapcsolatban végzett, a Hpt. 10. § (1) bekezdés ab) pontja szerinti függő ügynöki tevékenységgel kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Pénzügyi Békéltető Testület elsősorban egyezség létrehozását kísérli meg a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz.

Szolgáltató tájékoztatja továbbá Felhasználót, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásával kapcsolatban további tájékoztatás a https://www.mnb.hu/bekeltetes alatt érhető el.

Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználókat, hogy a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapot üzemeltet a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem cím alatt, és felhívja a Felhasználók figyelmét ezen honlap fogyasztóknak szóló fogyasztóvédelmi tartalmára, ahol a fogyasztónak minősülő Felhasználók az őket megillető pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésekben tájékozódhatnak.

A fizetésre vonatkozó rendelkezések

88.             A Simple Rendszeren keresztül igénybe vett Szolgáltatások ellenértékét a Felhasználó bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

A Felhasználó a Simple Rendszeren keresztül lebonyolított vásárlásairól számla kiállítását igényelheti az alábbiak szerint:

a)      Automata: Italautomaták használata esetén számla igénylése nem lehetséges. Automata parkolás (Westend parkolás) használata esetén számlát kérni a fizetést követő 15 napon belül lehetséges az ugyfelszolgalat@otpmobil.com e-mail címre küldött erre irányuló kérelemmel. Számlakérés esetén a Westend parkolás bizonylatának másolatát csatolni kell a levélhez.

b)      Ételfutár: számlát igényelni az ételt kiszállító futártól lehetséges fizetéskor.

c)      Taxi: számlát igényelni a sofőrtől lehetséges fizetéskor.

d)      A Mozi, Cinema City, e-Matrica és Parkolás szolgáltatásokban történt vásárlásról számlát a Simple Applikációban lehetséges kérni közvetlenül a fizetési mód kiválasztása előtt, a fizetési módokkal azonos képernyőn.

e)      A Jegy szolgáltatás igénybevétele esetében Szolgáltató az INTERTICKET Kft. által értékesített jegyek tekintetében közvetítői szerepet tölt be, ezért erre tekintettel tájékoztatja Felhasználót, hogy a jegyvásárlási tranzakció vonatkozásában a számla kibocsátója az INTERTICKET Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41), a számlák kibocsátásának technikai hátterét pedig a Számlázz.hu (KBOSS.hu Kft., 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41) biztosítja. A Jegy szolgáltatás INTERTICKET Kft. által értékesített Belépőjegyek Simple Rendszerben történő értékesítésének fizetési és számlázási rendelkezéseire egyebekben a jelen ÁFF rendelkezései megfelelően alkalmazandók. A Szolgáltató nem felel azért, ha az INTERTICKET Kft. vagy a KBOSS.hu Kft. bármely okból bekövetkező mulasztása, jogszabálysértése vagy eljárása, illetve náluk bekövetkező esemény folytán a vásárolt Jegyről a számla vagy nyugta nem kerül kibocsátásra és/vagy a Felhasználónak megküldésre, ezért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja. A számlával, nyugtával kapcsolatos valamennyi reklamációt, kifogást, kérést az INTERTICKET Kft. bírálja el és intézi, a Szolgáltató ezzel kapcsolatban csak legfeljebb ezen kifogást, kérést, reklamációt fogadja ügyfélszolgálati elérhetőségein és továbbítja azokat az INTERTICKET Kft.-nek. A Szolgáltató nem felel a számlareklamáció, kifogás vagy kérés semminemű elintézéséért, elbírálásáért és az eljárás eredményességéért.

A Jegy szolgáltatás igénybe vétele során vásárolt egyéb, nem az INTERTICKET Kft. által a Simple Rendszeren keresztül értékesített Belépőjegyek esetében a számlát a Szolgáltató bocsátja ki, és számlát igényelni a Simple Applikációban lehetséges közvetlenül a fizetési mód kiválasztása előtt, a fizetési módokkal azonos képernyőn.

A fenti d) és e) pontokban meghatározott esetben történő számlaigénylés esetén a számla a vásárlást követően azonnal kiállításra kerül és a Felhasználó Simple Rendszerben regisztrált e-mail címére kerül megküldésre elektronikus számla formájában, amely elektronikus számla küldéshez a Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárul. Amennyiben a Felhasználó a számlakérést elmulasztotta, a vásárlásáról számla kiállítását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. § (2) bekezdés c) pontja szerint a vásárlást követő 15 napon belül utólagosan is kérhet számlát a Simple ügyfélszolgálatán és ugyanezen határidőben jogosult a Felhasználó arra, hogy az eredetileg megadott számlázási adatait módosítsa. Utólagosan számlát kérni a vásárlást követő 15 napon túl a fenti jogszabályi előírás miatt nem lehetséges,

f)       Parkolásról kért számla esetén a számla a tárgyhót követő hónap 10. naptári napjáig kerül kiállításra és kiküldésre a Felhasználó által a Simple Rendszerben regisztrált e-mail címre elektronikus számla formájában.

A fizetési folyamatban bekövetkezett bármilyen hibát a Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet bejelenteni.

89.             A bankkártyás fizetés

Bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó először kiválasztja az igénybe venni kívánt Szolgáltatást, majd kiválasztja a bankkártyás fizetési lehetőséget, ezt követően megadja bankkártya adatait a Simple Rendszer on-line felületén, és elindítja a fizetést.

A Felhasználónak lehetősége van egy vagy több bankkártyát regisztrálni a Simple Rendszerben, amely során a Felhasználó megadja a bankkártya nevét, számát, lejárati idejét és CVC kódját. A Felhasználó a regisztrált bankkártyát bármikor törölheti és új bankkártyát regisztrálhat. A Felhasználó a bankkártyás fizetés esetén fizethet már regisztrált bankkártyával, akkor a regisztrált bankkártyák közül kiválasztja a kívánt bankkártyát; a Felhasználó fizethet nem regisztrált bankkártyával is a Simple Rendszerben.

A Felhasználó bármelyik bank által kibocsátott American Express, Visa, MasterCard és Maestro típusú bankkártyával fizethet és azokat regisztrálhatja a Simple Rendszerben. A bankkártyás fizetési tranzakciókat az OTP Bank Nyrt. végzi.

A bankkártya regisztráció során a Szolgáltató tárolja a bankkártya adatokat, vagyis a bankkártyaszámot, a bankkártya lejárati dátumát, az OTP Bank rendszerében a bankkártyához tartozó azonosítót és a felhasználó által megadott bankkártya nevet, amely, ha a felhasználó nem adja meg, akkor alapértelmezetten a bankkártyát kibocsátó társaság és a bankkártyaszám utolsó 4 számjegye.

A bankkártya regisztrációjára mind a simple.hu honlapon, mind közvetlenül a letöltött applikációban lehetőség biztosított.

90.             OTP Cafeteria Kártyával történő fizetés

A Felhasználó a Szolgáltatások Szolgáltató által meghatározott részét az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. és az OTP Országos Egészségpénztár által kibocsátott Cafeteria Kártyával is kiegyenlítheti a Cafeteria Kártyán elérhető egyes utalvány típusokkal. Jelenleg az alábbi Szolgáltatások kiegyenlítése történhet meg Cafeteria Kártyával az ott megjelölt utalvány típussal:

a)      E-Matrica (Ajándék Utalvány)

b)      Belépőjegy a www.jegy. hu kínálatából (Kultúra Utalvány)

A Szolgáltató saját diszkrecionális jogkörében eljárva jogosult a Cafeteria Kártyával kiegyenlíthető Szolgáltatások körét megváltoztatni, azokat kibővíteni, szűkíteni, ezen változásokról a Szolgáltató a Honlapokon tájékoztatja a Felhasználókat.

A Cafeteria Kártya Szolgáltatásokra történő használatára egyebekben a Cafeteria Kártyára vonatkozó, a kártya kibocsátója által meghatározott általános szerződési feltételek alkalmazandók.

91.               Számlaigénylés bankkártyás vásárlás esetén

Amennyiben a Felhasználó a vásárlásról számlát szeretne kapni, azt a Jegy, a Mozi, a Cinema City, Parkolás, E-matrica szolgáltatás esetében a Szolgáltatótól kérheti a Simple Applikációban számlázási adatai megadásával, míg az Ételfutár és Taxi szolgáltatások igénybe vétele esetén az Üzleti Partnertől kérheti a számlakibocsátáshoz szükséges adatai Üzleti Partnernek történő megadásával. A Bookline Kártyában történő vásárlás esetén a Felhasználó számla kibocsátását a Bookline Webáruház üzemeltetőtől kérheti.

A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások ellenértékéről a számlát, illetve nyugtát elektronikus számlaként, elektronikus nyugtaként, elektronikus úton állítja ki és küldi meg a Felhasználónak.

Panaszkezelés, viták rendezése

92.              A Simple Rendszerrel kapcsolatos panaszokat a Szolgáltatóhoz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Szolgáltató alábbi elérhetőségein:

Írásbeli panasz bejelentésének címe:

·      Szolgáltató székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

·      Szolgáltató postacíme: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

·      Szolgáltató e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

Szóbeli panasz bejelentésének címe:

·      Személyesen a Szolgáltató székhelyén: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.Szóbeli panaszt munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között lehet személyesen tenni. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Felhasználót tájékoztatni.

·      Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi telefonszámok bármelyikén: 06 1 3666 611; 06 70 3666 611; 06 30 3666 611; 06 20 3666 611.

A Szolgáltató székhelyén működő személyes ügyfélszolgálatot a Felhasználó ingyenesen igénybe veheti, a telefonos ügyfélszolgálatért a Szolgáltató emelt díjat nem számít fel, azonban a Felhasználó telefon előfizetésétől függően a telefonos ügyfélszolgálat hívása a Felhasználónak költséget okozhat, amelyet a Felhasználó visel.

Telefonon történő panaszbejelentés esetén az ügyintézővel történő telefonbeszélgetés és a kijelzett hívószám rögzítésre kerül, amelyhez Felhasználó a telefonbeszélgetés kezdeményezésével kifejezett hozzájárulását adja A rögzített hívást – amennyiben az kétséget kizáróan beazonosítható – Felhasználó írásbeli kérelmére Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb 30 napon belül az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. A hangfelvételek öt évig kerülnek megőrzésre.

A Felhasználó és a Szolgáltató pozíciója közötti egyensúly megőrzése érdekében a telefonbeszélgetést folytató Felhasználó számára is biztosított, hogy rögzítse a beszélgetést. a hangrögzítésről a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles tájékoztatni Szolgáltatót. A Felhasználó sem a Szolgáltató, sem a Felhasználó által rögzített hanganyagot nem hozhatja nyilvánosságra, azt kizárólag a Szolgáltatóval folytatott esetleges jogvita során használhatja fel. Vita esetén a Szolgáltató minden esetben a Szolgáltató által rögzített hanganyagot veszi figyelembe.

93.              Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Szolgáltató 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Szolgáltató szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Felhasználónak. Ha a Szolgáltató a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

94.             A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat, fogyasztóvédelmi ügyekben másodfokon pedig a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Felhasználó a lakóhelye szerinti járási hivatal elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: jarasinfo.gov.hu.

Adatkezelés

95.              A Simple Rendszerben kezelt személyes adatokra vonatkozó információkat a Honlapon elérhető külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Technikai feltételek

96.              A Simple Rendszer applikáció használatához minimum rendszerkövetelményként az alábbi operációs rendszerek valamelyikével rendelkező Mobileszköz szükséges:

a)      Android 4.1 és újabb

b)      IOS 9.0 és újabb

 

Tulajdonjog, szerzői jogok

97.              A Simple Rendszer a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Honlapot, a Simple logót is, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Szolgáltató rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

98.             A Simple Rendszer bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Szolgáltató engedélye nélkül tilos.

99.              A Simple Rendszer, valamint a Simple Rendszerhez fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a Simple Rendszer elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

100.          A Felhasználó nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a Simple Rendszerrel kapcsolatban jogot szerez, eltekintve a jelen ÁFF-ben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.

101.            A Szolgáltató tulajdonát képezi és a Szolgáltató kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Simple Rendszer bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Simple Rendszerből származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a Simple Rendszer bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

102.           A Felhasználó vállalja, hogy a Simple Rendszerből nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

Jogszavatosság

103.           Szolgáltató feltétlen helytállást, azaz jogszavatosságot vállal a Felhasználóval szemben azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott Simple Rendszer tekintetében teljes körű és kizárólagos jogosultságot szerzett, a Simple Rendszer önálló egyéni eredeti alkotásnak minősül, és harmadik személyeknek vagy szervezeteknek semmilyen olyan szerzői jogi alapú joga vagy igénye nem áll fenn, amely a Felhasználó jelen ÁFF alapján megszerzett jogainak gyakorlását korlátozza, akadályozza vagy kizárja.

A Felhasználói felhasználási engedély terjedelme

104.          A Simple Rendszerben való regisztrációval és a Simple Rendszer applikáció letöltésével a Felhasználó a Simple Rendszer alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, a Szolgáltatóval fennálló, jelen ÁFF szerinti jogviszonya fennállásának idejére szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

a)      a Simple Rendszer futtatása, működtetése,

b)      a Simple Rendszer képernyőn való megjelenítése.

A felhasználási engedély kiterjed a Simple Rendszer használatára, továbbá a Szolgáltató által kijavított, módosított, frissített Simple Rendszer felhasználására.

105.           A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a Simple Rendszer bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a Simple Rendszer semmilyen többszörözésére és a 104. pontot meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására sem. Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Felhasználó nem jogosult továbbá a Szolgáltató hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú Simple Rendszert felhasználni.

106.           A Felhasználó a Simple Rendszert a Felhasználó tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult telepíteni, futtatni és felhasználni. A Simple Rendszer karbantartását kizárólag a Szolgáltató végezheti. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató felelőssége a Simple Rendszer vagy a Felhasználó adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

107.           A Felhasználó mindig csak a Simple Rendszer legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió Felhasználónál történő telepítését vagy frissítését követően a Felhasználó már nem jogosult.

108.          A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Simple Rendszert vagy annak bármely részét harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen ÁFF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

109.           A Simple Rendszer forráskódja nem kerül átadásra Felhasználónak, az a Szolgáltató kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

110.            A Felhasználó nem jogosult a forráskód megismerésére. A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a Simple Rendszer a Felhasználó meglévő számítástechnikai rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

111.               A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Simple Rendszer forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a Simple Rendszer működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

112.             A Felhasználó nem jogosult a Simple Rendszer, vagy annak bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

113.             A Felhasználó által a Simple Rendszer használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

Védjegyek

114.            A Szolgáltató Honlapján és a Simple Rendszerben megjelenő védjegyek, így különösen, de nem kizárólagosan a Simple, Simple Labs logó és megnevezés a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Felelősség korlátozás

115.             A Szolgáltató a Simple Rendszert „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

A Felhasználó köteles a Simple Rendszer telepítéséhez és használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

116.             A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Simple Rendszert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Simple Rendszer használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

117.             A Simple Rendszer hibás működése esetén a Felhasználó a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályainak megfelelően választása szerint követelheti a hiba kijavítását. Amennyiben a Szolgáltató a hiba kijavítását nem vállalja, vagy azt 30 munkanapon belül nem végzi el, a Felhasználó elállhat a szerződéstől és ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Szolgáltatótól. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibajelenséget az újabb programverzió kibocsátásáig kell elhárítani.

118.             A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

119.             A Felhasználó köteles a Simple Rendszert használó Mobileszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Simple Rendszert is használó Mobileszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

120.           A Simple Rendszer csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználónál vagy bármely harmadik személynél a Felhasználó által a Simple Rendszerhez kapcsolt adatbázisokból, a Simple Rendszerben a Felhasználó által létrehozott adatbázisokból, a Simple Rendszerbe a Felhasználó által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Simple Rendszerben szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Felhasználónál vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználó által igénybevett, harmadik személy szolgáltató által nyújtott és biztosított távközlési szolgáltatás minőségéből, az alkalmazott sávszélességből, az adatkapcsolat sebességéből, illetve a mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságából eredő bárminemű közvetlen vagy következményes károkért. A mobil helymeghatározás (GPS/A-GPS) helyzetszámítási pontosságát a Felhasználó az azt használó Simple Szolgáltatás igénybe vétele előtt köteles ellenőrizni, és annak pontatlansága esetén köteles a helymeghatározást kézileg pontosítani.

Szolgáltató nem felelős a Simple Rendszerrel kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Szolgáltató nem felelős semmiféle vírusért vagy a Simple Rendszer elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a Simple Rendszernek egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Felhasználó a Simple Rendszer használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

121.             A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Forgalmazó hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

122.           Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁFF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁFF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

123.           A Szolgáltató nem vállal semminemű minőségi vagy egyéb felelősséget az Üzleti Partnerek által gyártott termékekért, nyújtott szolgáltatásokért, sem mennyiségi, sem minőségi, sem jogi tekintetben. Az ilyen jellegű problémák kezelése kizárólag az Üzleti Partner és a Felhasználó között történik.

124.           Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy következményért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó Simple Rendszerhez való hozzáféréshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát ellopták, eltulajdonították vagy más módon jogellenesen megszerezték, vagy azt a Felhasználó elveszítette.

A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

Ellenőrzés felhasználási engedély esetén

125.           A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Simple Rendszer használatát ellenőrizni, és köteles a Szolgáltatónak erre lehetőséget biztosítani, illetve a Szolgáltató kérésére köteles a jelen szerződés tárgyát képező Simple Rendszer példányokról információt nyújtani. 

126.           Amennyiben a Felhasználó az előző pontból fakadó kötelezettségeit megszegi, úgy a Szolgáltató jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására és/vagy a szerződés szerinti felhasználási jogok felfüggesztésére és/vagy az okozott kár megtérítésének követelésére.

A Simple Rendszer karbantartása

127.            A Szolgáltató a Simple Rendszert a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti. A Szolgáltató a Simple Rendszer frissített, új verziójának kiadásáról a Felhasználó regisztrált e-mail címén tájékoztatja a Felhasználót.

128.           Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az előző pontban meghatározott karbantartás, frissítés során a Szolgáltató távoli on-line eléréssel kapcsolatot teremthet a Felhasználó Simple Rendszert használó és futtató Mobileszközeivel és hálózatával és ezen eszközökkel és hálózattal adatkommunikációt folytat, amely során személyes és üzleti adatokat nem tartalmazó adatok kerülhetnek átvitelre a Felhasználó eszközeiből és hálózatából a Felhasználói eszközök azonosítása céljából. Felhasználó ezen adatkommunikációt és adatátvitelt kifejezetten elfogadja és vállalja, hogy azt folyamatosan lehetővé teszi.

Szolgáltató vállalja, hogy a fenti módon birtokába került adatokat csak és kizárólag a karbantartási tevékenysége végzéséhez használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem adja ki és ahhoz ilyen személyeknek hozzáférést nem enged, azokat szigorúan titokban tartja és gondoskodik ezen adatok titokban maradásáról, továbbá vállalja, hogy ezen adatokat haladéktalanul törli, amennyiben az adatkezelés célja megvalósult.

129.           A jelen ÁFF alkalmazásában frissítésnek minősül minden olyan, a Simple Rendszer bármely részét, elemét érintő módosítás, amelynek célja a Simple Rendszer naprakészen tartása, karbantartása, valamely már létező funkciójának előnyösebben működő biztosítása, frissítése az adott rendszer rész, illetve rendszer elem módosítása, illetve kijavítása útján, ideértve különösen a Simple Rendszer környezetét képező egyéb szoftverek (pl.: operációs rendszer) módosulása folytán szükséges módosításokat.

130.           Nem tartozik a Szolgáltató karbantartási tevékenységéhez, ha a hiba az alábbi események, magatartás következtében következett be Simple Rendszerben:

a)      elemi kár közvetlen károkozása,

b)      a felhasználás alatt keletkezett töréskár,

c)      rendeltetésellenes használat, gondatlanság, vagy szándékos károkozás

d)      Szolgáltató szaktanácsadása nélkül, vagy annak ellenére telepített program futtatása

e)      harmadik fél által elvégzett munka

f)       a Simple Rendszert futtató hardveres infrastruktúra rendeltetésellenes, gondatlan használata vagy bármilyen meghibásodása.

131.             A Szolgáltató saját döntési jogkörében meghatározott gyakorisággal, módon, időpontban, tartalommal tetszőlegesen bármikor upgradelheti a Simple Rendszert. A jelen ÁFF alkalmazásában upgrade a Simple Rendszer egészének, illetve bármely részének, elemének olyan módosítására, amelynek célja valamely még nem létező rendszer funkció biztosítása.

Az ÁFF módosítása

132.           A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a)      a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b)      a technológia lényeges változása;

c)      jogszabályváltozás;

d)      a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

133.           A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá az ÁFF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁFF-et köteles a Honlapon jól látható helyen, a Honlap nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

134.           Az ÁFF módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Simple Rendszerbe történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az ÁFF módosításáról és a módosított ÁFF tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az ÁFF módosítást a belépés előtt.

135.           Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁFF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

Szerződés megszűnése és megszüntetése

136.           A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

137.            Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval a jelen ÁFF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

138.           Szolgáltató jogosult a Felhasználóval fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

a)      ha a Felhasználó túllépi a jelen ÁFF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

b)      ha a Felhasználó súlyosan megsérti a jelen ÁFF rendelkezéseit.

139.           Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

140.          Felek a jelen ÁFF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

141.            Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

Vegyes rendelkezések

142.           Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

143.           A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

144.          A Felek a jelen ÁFF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

145.           Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a)      futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b)      légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c)      elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

146.           A jelen ÁFF két nyelven készült: magyarul és angolul, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

147.           A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

148.           Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.

 

Melléklet:

1.        számú melléklet: Díjtáblázat Hirdetmény

1.        számú melléklet

HIRDETMÉNY – SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Díj típusa

Díj mértéke (ÁFA összeget is magában foglaló bruttó díj)

Parkolási kényelmi díj

70,- Ft

 

E-MATRICA SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2019. JANUÁR 1-TŐL

Kényelmi díj mértéke (ÁFA összeget is magában foglaló bruttó díj)

 

Kategóriák

 

D1

D2

B2

U

D1M

Heti

210,- Ft

250,- Ft

400,- Ft

190,- Ft

150,- Ft

Havi

250,- Ft

300,- Ft

600,- Ft

210,- Ft

190,- Ft

Éves

950,- Ft

950,- Ft

4950,- Ft

950,- Ft

-

Megyei

250,- Ft

300,- Ft

600,- Ft

210,- Ft

-


E-MATRICA SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2018. OKTÓBER 1-TŐL

Kényelmi díj mértéke (ÁFA összeget is magában foglaló bruttó díj)

 

Kategóriák

 

D1

D2

B2

U

D1M

Heti

180,- Ft

300,- Ft

300,- Ft

180,- Ft

150,- Ft

Havi

180,- Ft

300,- Ft

300,- Ft

180,- Ft

150,- Ft

Éves

300,- Ft

300,- Ft

2500,- Ft

300,- Ft

-

Megyei

180,- Ft

300,- Ft

300,- Ft

180,- Ft

-

2.      1.  számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más szolgáltatást vásárolt.)

"Címzett: OTP Mobil Kft.
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. 
e-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt"

3.     2.  számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól (pl. bármikor felhasználható múzeumi belépők stb.) illetve, ha a jegyen kívül olyan más szolgáltatást vásárolt, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le, ha pedig Ön a jegytől eltérő terméket vásárolt, akkor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: OTP Mobil Kft., székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., telefon: +36-1-776-6901, email: ugyfelszolgalat@simple.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

4.      sz. melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. november 23-tól

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a Sziget) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi fesztiválon (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a jegyvásárlók és látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, valamint a Sziget és a jegyvásárlók és látogatók között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a Sziget és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra.

A Sziget tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén nem képező árjegyzék – amely a Sziget által értékesített jegyek és bérletek leírását és árát tartalmazza – és az adatvédelmi szabályzat a http://sziget.hu oldalon és aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a Sziget székhelyén (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58), a pénztárakban és az információs pontokon.

I.                        A SZIGET ADATAI

1.        Sziget teljes cégneve: SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

2.      Sziget székhelye: 1033 Budapest, Hajógyári-sziget, Hrsz. 23796/58.

3.      Szigetet nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

4.      Sziget cégjegyzékszáma: 01-09-263756

5.      Sziget adószáma: 10837410-2-41

II.                        FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.        Sziget: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.

2.      Rendezvény/Rendezvények: a Sziget által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál/fesztiválok, azaz a Sziget által adott időszakban és területen biztosított előadóművészeti – zenei, szórakoztató és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

3.      Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az árjegyzékben szereplő Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az árjegyzékben szereplő Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A Sziget fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

4.      Termék: a Szigettől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

5.      Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Sziget vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

6.      Jegy: a Sziget által szervezett Rendezvényeken a karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

7.      Nem látogatói jegy: a „visitor” megjelöléstől eltérő megjelöléssel ellátott Jegyek.

8.      Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a Sziget által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy percalapú jegy) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a Sziget tulajdonában álló igazolás, amely – a VI/1. pont szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

9.      Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

10.   Jegyvásárló: a Jegyet a Szigettől megvásárló személy.

11.     Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

12.   Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

13.   Közreműködő: a Sziget – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

14.   Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Szigettel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

15.   Harmadik személyek: a Szigeten és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

16.   Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a Sziget honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

17.    Árjegyzék: a Sziget által értékesített jegyek és bérletek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményes időszakait tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

18.   Fizetési szabályzat: a Sziget eseti döntése alapján egyes Rendezvények vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

III.                        AZ ÁSZF HATÁLYA

1.        A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szigetre, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A Sziget és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

2.      A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a Sziget 2014. november 3-án hatályba lépett ÁSZF-je hatályon kívül helyezésre kerül.

3.      A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Sziget a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a Sziget által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a Sziget által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a IV/2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az V. pont szerinti jegyvásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Fogyasztó jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Fogyasztót, ha a módosítás kizárólag a Fogyasztókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a Sziget felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A Sziget javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

4.      A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5.      Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a Szigettel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a Sziget velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

IV.                        JOGVISZONY JELLEGE

1.        A Sziget a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Sziget általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Sziget a Jegyét a VI/1. pont szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

2.      A Sziget a Látogató részére lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

3.      Adott Rendezvény – összhangban a II/2. pontban írtakkal – programok és a Sziget által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Sziget mint szervező és rendező alakítja ki a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a Sziget nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a Sziget nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a Sziget mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására.

V.                        JEGYEK, JEGYVÁSÁRLÁS

1.        Jegy

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

2.      Jegyvásárlás

2.1.     Jegyvásárlás elektronikus úton

Az online jegyvásárlási módokat a Sziget saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a Sziget meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a Sziget vagy Szerződéses partnere emailben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t. Amennyiben a Jegye(ke)t a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Sziget azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email Sziget általi kiküldésével a jegyvásárlás lezártnak, a Jegy pedig átvettnek tekintendő, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Sziget felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet mégsem kapta meg. Minden egyes megvásárolt Jegyhez külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A Sziget a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot ad ki.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

Sziget kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerül sor a VI/1. pont rendelkezéseinek megfelelően. A tranzakciók biztonsága és az adatkezelési szabályzatban foglaltak érdekében – annak ellenére, hogy a Jegyek nem nevesítettek – a Sziget a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Sziget adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel.

Az előzőekben írtakkal ellentétben a Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

A karszalagot a Sziget azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a Sziget nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Sziget az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a Sziget vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

A Sziget fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként a mindenkori árjegyzékben meghatározott mértékű adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.2.   Jegyvásárlás személyesen

A Jegyvásárló a Sziget vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási  időben készpénz, a Sziget által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány, illetve banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.

2.3.   A Jegy átruházása

A Jegy szabadon átruházható. A Jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy a Sziget ÁSZF-jét elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy a Jegyet átruházó személynek – és egynél többszeri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A Jegyet megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy a Jegyet átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. A Jegy átruházására irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a Sziget kifejezetten kizár a Jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet.

3.      Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása

A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A Sziget kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében az árjegyzékben egyedileg meghatározott speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

VI.                        RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

1.        Karszalag

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A Sziget kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja. A Sziget a karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendeli, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a vonatkozó adatkezelési engedélynek és/vagy szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Sziget jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni. A Sziget elővételben vásárolt Jegy esetében lehetővé teheti, hogy a karszalag előzőekben írt, meghatározott természetes személyhez rendelése előzetesen, online felületen is elvégezhető legyen, amely mindazonáltal nem jelenti a Jegy meghatározott személyhez rendelését, ezért változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. A Sziget jogosult ezt indokoló körülmények (így különösen a belépni kívánó Látogatók nagy száma) esetén a jelen bekezdésben írt eljárások alkalmazását átmenetileg felfüggeszteni. A Sziget fenntartja a jogot, hogy a karszalagot RFID technológiával lássa el, és a karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok meglétét ilyen módon ellenőrizze.

Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a Sziget által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a Sziget és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Sziget nem pótolja vagy cseréli.

A Sziget fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Szigettel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

2.      Belépés

2.1.     A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

2.2.   Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Szigetnek jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.

2.3.   A Sziget a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A Sziget felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

2.4.   A Rendezvények területére a Sziget által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényeken. A Rendezvények megközelítéséhez a Sziget a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

2.5.   A 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, aki felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

2.6.   A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére az egyes Rendezvények Házirendjei írhatnak elő szabályokat. A Sziget felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

3.      Magatartási szabályok a Rendezvények területén

3.1.     A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogató által a Szigettől vásárolt Jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a vonatkozó Házirend rendelkezései.

3.2.   A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Sziget, valamint a Szigettől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Sziget, valamint a Szigettől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Sziget a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szigettel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Sziget kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3.3.   A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a Sziget előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

3.4.  A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyek szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. A Sziget fenntartja a jogot, hogy adott Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.

3.5.   Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Sziget által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Sziget fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Sziget jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Sziget fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A Sziget kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Sziget egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Sziget egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

4.      Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

5.      Elveszett tárgyak

Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza. A Sziget felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

6.      Biztonság

A Rendezvények területén a Sziget megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

7.      Elsősegély és orvosi ügyelet

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

8.      Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a Sziget, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. Amennyiben a Sziget valamely Rendezvény tekintetében így dönt, úgy az adott Rendezvény területén valamely vételár és díj megfizetésére készpénz helyett kizárólag a Sziget által megjelölt és a Fizetési szabályzatokban közzétett módon és eljárások szerint van lehetőség. A Látogató ilyen esetben a fizetős Termékeket és Szolgáltatásokat csak azt követően vásárolhatja meg, hogy az irányadó Fizetési szabályzatot elfogadta. A Fizetési Szabályzatot a Sziget legkésőbb a legelső érintett Rendezvény kezdőnapját megelőző napon megismerhetővé teszi honlapján, valamint a Rendezvény helyszínén.

9.      Házirendek

Az egyes Rendezvények házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A Sziget felhívja a figyelmet, hogy a Házirendek előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak, ezért javasolja azok figyelemmel követését. Az aktuális Házirendek megtekinthetők a Sziget honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

VII.                        SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

1.        A Sziget szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a Sziget nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a Sziget kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját a Sziget jogosult egyoldalúan módosítani (így a Sziget kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja.

Tekintettel arra, hogy a Sziget és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a Sziget a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

2.      A Sziget fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szigettel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

3.      A Sziget jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szigettel szemben.

4.      A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Sziget vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szigettel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Sziget általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Sziget nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

5.      A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Sziget kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen a Sziget üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért – az egyes Házirendekben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, az egyes Házirendekben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Sziget felelőssége kizárt.

6.      Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a Sziget nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Szigettel szemben.

7.       A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A Sziget kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

8.      A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Sziget nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Sziget különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a Sziget kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

9.      A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Sziget, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

10.   A Sziget kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Sziget bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A Sziget az ilyen gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

11.      A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Szigetet felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Sziget felelősségi körébe, mivel a Sziget kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

12.    Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

13.    A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a Szigetnek nem áll módjában gondoskodni, kivéve, ha adott Rendezvény vonatkozásában – az annak Házirendjében foglaltak szerint – az elhelyezés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy ezen dolgok tekintetükben a Sziget a felelősségét még ez utóbbi esetben is kizárja.

14.   A jelen ÁSZF alapján a Sziget és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

VIII.                        SZANKCIÓK

1.        A Sziget a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a Sziget érvénytelenítheti, illetve karszalagját a Sziget eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a Sziget felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

2.      A Sziget az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a Sziget által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Sziget jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően a Sziget által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt a Sziget felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

3.      Sziget a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

IX.                        VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

1.        A Sziget weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Sziget, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Sziget, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2.      A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szigetet, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

3.      A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Szigettel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Sziget korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Sziget minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

A Sziget korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X.                        VIS MAIOR 

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Sziget hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Sziget nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

XI.                        INGYENES RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK

A Sziget által szervezett ingyenes Rendezvényekre a jelen ÁSZF V. és VIII. fejezetei, illetve VII/6. és VII/7. pontjai egyáltalán nem, míg a III/3., III/4., VII/1., VII/5. és VII/8. pontjai, illetve IV. és VI. fejezetei az ingyenességből adódó értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók.

XII.                        ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.        A Sziget jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

2.      A Sziget Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZFre a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

3.      A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

4.      A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Sziget által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a Sziget és a Fogyasztó kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

5.      A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati iroda munkatársai várják a Sziget részéről. Egyéb elérhetőségek a www.sziget.hu weboldalon és annak aloldalain kerülnek megadásra.

Budapest, 2015. november 23.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. november 30-tól

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban a VOLT Produkció) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi fesztiválon (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a jegyvásárlók és látogatók Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit, valamint a VOLT Produkció és a jegyvásárlók és látogatók között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket, azzal, hogy egyes Rendezvényekre eltérő szabályok is vonatkozhatnak, amelyek a Házirendben találhatóak. Egyes esetekben a VOLT Produkció adott Rendezvényeihez külön házirend nem készül, ezekben az esetekben az adott rendezvényhelyszín házirendje az irányadó.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a VOLT Produkció és a jegyvásárlók és látogatók közötti jogviszonyra.

A VOLT Produkció tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az egyes rendezvények jelen ÁSZF részét nem képező házirendjei, továbbá a jelen ÁSZF részét szintén nem képező árjegyzék – amely a VOLT Produkció által értékesített jegyek és bérletek leírását és árát tartalmazza – és az adatvédelmi szabályzat a http://nagyonbalaton.hu, http://bmylake.hu, http://strandfeszt.hu oldalakon és azok aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek, és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a VOLT Produkció irodájában (1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58), a pénztárakban és az információs pontokon.

I.            A VOLT PRODUKCIÓ ADATAI

1.        VOLT Produkció teljes cégneve:                          VOLT PRODUKCIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság

2.      VOLT Produkció székhelye:                                 1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz. 23796/58.

3.      VOLT Produkciót nyilvántartó hatóság:               Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

4.      VOLT Produkció cégjegyzékszáma:                     01-09-695549

5.      VOLT Produkció adószáma:                                  12625150-2-41

II.            FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.        VOLT Produkció: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság.

2.      Rendezvény/Rendezvények: a VOLT Produkció által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi fesztivál/fesztiválok, azaz a VOLT Produkció által adott időszakban és területen biztosított előadóművészeti – zenei, szórakoztató és kulturális – programok és más, ingyenes vagy fizetős Szolgáltatások összessége.

3.      Rendezvény időtartama: Adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az árjegyzékben szereplő Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag az árjegyzékben szereplő Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A VOLT Produkció fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

4.      Termék: a VOLT Produkciótól, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány vagy más hasonló eszköz.

5.      Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a VOLT Produkció vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

6.      Jegy: a VOLT Produkció által szervezett Rendezvényeken a karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

7.       Nem látogatói jegy: a „visitor” megjelöléstől eltérő megjelöléssel ellátott Jegyek.

8.      Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a VOLT Produkció által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy percalapú jegy) jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a VOLT Produkció tulajdonában álló igazolás, amely – a VI/1. pont szerint rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

9.      Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.

10.   Jegyvásárló: a Jegyet a VOLT Produkciótól megvásárló személy.

11.      Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

12.    Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.

13.    Közreműködő: a VOLT Produkció – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.

14.   Szerződéses partner: adott Rendezvényen a VOLT Produkcióval létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

15.    Harmadik személyek: a VOLT Produkción és a Fogyasztón kívüli természetes és jogi személyek.

16.    Házirend: az egyes Rendezvényekre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben az egyes Rendezvények tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentumok, amelyek elérhetőek a VOLT Produkció honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

17.    Árjegyzék: a VOLT Produkció által értékesített jegyek és bérletek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményes időszakait tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

18.    Fizetési szabályzat: a VOLT Produkció eseti döntése alapján egyes Rendezvények vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

III.            AZ ÁSZF HATÁLYA

1.        A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a VOLT Produkcióra, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A VOLT Produkció és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

2.      A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a VOLT Produkció 2014. november 5-én hatályba lépett ÁSZF-je hatályon kívül helyezésre kerül.

3.      A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a VOLT Produkció a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvények mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a VOLT Produkció által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a VOLT Produkció által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a IV/2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az V. pont szerinti jegyvásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Fogyasztó jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Fogyasztót, ha a módosítás kizárólag a Fogyasztókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a VOLT Produkció felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá az egyes Rendezvények Házirendjei, valamint a Fizetési szabályzatok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A VOLT Produkció javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

4.      A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5.      Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a VOLT Produkcióval szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a VOLT Produkció velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

IV.            JOGVISZONY JELLEGE

1.        A VOLT Produkció a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy VOLT Produkció általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a VOLT Produkció a Jegyét a VI/1. pont szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

2.      A VOLT Produkció a Látogató részére lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint az adott Rendezvényen való részvételre. Nem jogosít visszatérítésre, ha a Jegyvásárló vagy – amennyiben ez tőle eltér – a Jegyet vagy a karszalagot jogszerűen birtokában tartó személy a Rendezvényen bármely okból nem kíván vagy nem képes részt venni, vagy a Látogató a részvétellel a karszalag által lehetővé tett időpontnál hamarabb felhagy. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő részvételre nem jogosult.

3.      Adott Rendezvény – összhangban a II/2. pontban írtakkal – programok és a VOLT Produkció által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a VOLT Produkció mint szervező és rendező alakítja ki a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat a VOLT Produkció nagyszámú Közreműködő együttműködésében, ezen Közreműködők teljesítésének függvényében nyújtja, azok hozzáférhetőségét, tartalmát, minőségét és mennyiségét (így például adott előadó(k) fellépését, az általuk nyújtott előadás elvárásoknak való megfelelőségét vagy adott programon és/vagy helyszínen történő részvétel lehetőségét) a VOLT Produkció nem garantálja a Látogató számára, hanem az a helyszín és a helyszínen lévő eszközök sajátosságaiból adódó korlátok (például egyes zárt rendezvényterek befogadóképessége) között alakul. Mindazonáltal a VOLT Produkció mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására.

V.            JEGYEK, JEGYVÁSÁRLÁS

1.        Jegy

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.

2.      Jegyvásárlás

2.1.     Jegyvásárlás elektronikus úton

Az online jegyvásárlási módokat a VOLT Produkció saját vagy Közreműködői, illetve Szerződéses partnerei online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a VOLT Produkció meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a VOLT Produkció vagy Szerződéses partnere emailben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t. Amennyiben a Jegye(ke)t a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a VOLT Produkció azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email VOLT Produkció általi kiküldésével a jegyvásárlás lezártnak, a Jegy pedig átvettnek tekintendő, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a VOLT Produkció felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A VOLT Produkció a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot ad ki.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A VOLT Produkció kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerül sor a VI/1. pont rendelkezéseinek megfelelően. A tranzakciók biztonsága és az adatkezelési szabályzatban foglaltak érdekében – annak ellenére, hogy a Jegyek nem nevesítettek – a VOLT Produkció a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a VOLT Produkció adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel.

Az előzőekben írtakkal ellentétben a Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

A karszalagot a VOLT Produkció azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a VOLT Produkció nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A VOLT Produkció az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Az online jegyvásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online jegyvásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a VOLT Produkció vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

A VOLT Produkció fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként a mindenkori árjegyzékben meghatározott mértékű adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.2.   Jegyvásárlás személyesen

A Jegyvásárló a VOLT Produkció vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénz, a VOLT Produkció által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány, illetve banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t.

2.3.   A Jegy átruházása

A Jegy szabadon átruházható. A Jegy átruházása esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet megszerző személy a VOLT Produkció ÁSZF-jét elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet megszerző személy tudomással bír arról, hogy a Jegyet átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A Jegyet megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy a Jegyet átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. A Jegy átruházására irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a VOLT Produkció kifejezetten kizár a Jegyek átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki a Jegyet megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet.

3.      Jegyek pótlása, cseréje és visszaváltása

A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg. A VOLT Produkció kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve az egyes Rendezvények esetében az árjegyzékben egyedileg meghatározott speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

VI.            RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

1.        Karszalag

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A VOLT Produkció kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja. A VOLT Produkció a karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendeli, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a vonatkozó adatkezelési engedélynek és/vagy szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a VOLT Produkció jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni. A VOLT Produkció elővételben vásárolt Jegy esetében lehetővé teheti, hogy a karszalag előzőekben írt, meghatározott természetes személyhez rendelése előzetesen, online felületen is elvégezhető legyen, amely mindazonáltal nem jelenti a Jegy meghatározott személyhez rendelését, ezért változatlanul fontos, hogy a jegybirtokos a Jegyet gondosan őrizze. A VOLT Produkció jogosult ezt indokoló körülmények (így különösen a belépni kívánó Látogatók nagy száma) esetén a jelen bekezdésben írt eljárások alkalmazását átmenetileg felfüggeszteni.

A VOLT Produkció fenntartja a jogot, hogy a karszalagot RFID technológiával lássa el, és a karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok meglétét ilyen módon ellenőrizze.

Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a VOLT Produkció által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a VOLT Produkció és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az abban esetlegesen elhelyezett RFID chip sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó RFID chippel rendelkező, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a VOLT Produkció nem pótolja vagy cseréli.

A VOLT Produkció fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a VOLT Produkcióval ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

2.      Belépés

2.1.     A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

2.2.   Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A VOLT Produkciónak jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni.

2.3.   A VOLT Produkció a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvények területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy az adott Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A VOLT Produkció felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

2.4.   A Rendezvények területére a VOLT Produkció által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényeken. A Rendezvények megközelítéséhez a VOLT Produkció a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

2.5.   A 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, aki felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban lesz, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett.

2.6.   A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére az egyes Rendezvények Házirendjei írhatnak elő szabályokat. A VOLT Produkció felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

3.      Magatartási szabályok a Rendezvények területén

3.1.     A Látogató a Rendezvények területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvények területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvények területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogató által a VOLT Produkciótól vásárolt Jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a vonatkozó Házirend rendelkezései.

3.2.   A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a VOLT Produkció, valamint a VOLT Produkciótól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A VOLT Produkció, valamint a VOLT Produkciótól engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a VOLT Produkció a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a VOLT Produkcióval szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt  telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A VOLT Produkció kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3.3.   A Rendezvények területén – a Rendezvények bejárata előtti területet is ideértve – a VOLT Produkció előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

3.4.  A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény bünteti. A VOLT Produkció fenntartja a jogot, hogy adott Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja.

3.5.   Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a VOLT Produkció által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a VOLT Produkció fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A VOLT Produkció jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a VOLT Produkció fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A VOLT Produkció kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a VOLT Produkció egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a VOLT Produkció egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

4.      Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

5.      Elveszett tárgyak

Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat az egyes Rendezvények Házirendje tartalmazza. A VOLT Produkció felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

6.      Biztonság

A Rendezvények területén a VOLT Produkció megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

7.      Elsősegély és orvosi ügyelet

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a karszalag a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

8.      Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetőek. A Látogató vállalja, hogy minden igénybe vett fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért.

A Látogató a fizetős Termékek és Szolgáltatások ellenértékét a VOLT Produkció, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki. Amennyiben a VOLT Produkció valamely Rendezvény tekintetében így dönt, úgy az adott Rendezvény területén valamely vételár és díj megfizetésére készpénz helyett kizárólag a VOLT Produkció által megjelölt és a Fizetési szabályzatokban közzétett módon és eljárások szerint van lehetőség. A Látogató ilyen esetben a fizetős Termékeket és Szolgáltatásokat csak azt követően vásárolhatja meg, hogy az irányadó Fizetési szabályzatot elfogadta. A Fizetési Szabályzatot a VOLT Produkció legkésőbb a legelső érintett Rendezvény kezdőnapját megelőző napon megismerhetővé teszi honlapján, valamint a Rendezvény helyszínén.

9.      Házirendek

Az egyes Rendezvények házirendjei nem képezik a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirendek összefoglalják az adott Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A VOLT Produkció felhívja a figyelmet, hogy a Házirendek előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak, ezért javasolja azok figyelemmel követését. Az aktuális Házirendek megtekinthetők a VOLT Produkció honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvények helyszínén.

VII.            SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

1.        A VOLT Produkció szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni az adott Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel a VOLT Produkció nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll – ide nem értve egyes, csak egyetlen lényeges eseményből álló rendezvényeket, amelyek eltérő szabályai a vonatkozó házirendekben találhatóak –, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a VOLT Produkció kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényeken belül az egyes események időpontját a VOLT Produkció jogosult egyoldalúan módosítani (így a VOLT Produkció kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy a VOLT Produkció és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a VOLT Produkció a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna.

2.      A VOLT Produkció fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a VOLT Produkcióval szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

3.      A VOLT Produkció jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a VOLT Produkcióval szemben.

4.      A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a VOLT Produkció vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a VOLT Produkcióval szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A VOLT Produkció általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A VOLT Produkció nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

5.      A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A VOLT Produkció kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen a VOLT Produkció üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért – az egyes Házirendekben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, az egyes Házirendekben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a VOLT Produkció felelőssége kizárt.

6.      Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a VOLT Produkció nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a VOLT Produkcióval szemben.

7.       A Fogyasztó kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges. A VOLT Produkció kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, email-cím vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

8.      A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a VOLT Produkció nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Fogyasztó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A VOLT Produkció különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a VOLT Produkció kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért.

9.      A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a VOLT Produkció, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

10.   A VOLT Produkció kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a VOLT Produkció bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A VOLT Produkció az ilyen gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

11.      A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a VOLT Produkciót felelősség nem terheli, ezek nem esnek a VOLT Produkció felelősségi körébe, mivel a VOLT Produkció kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

12.    Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

13.    A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a VOLT Produkciónak nem áll módjában gondoskodni, kivéve, ha adott Rendezvény vonatkozásában – az annak Házirendjében foglaltak szerint – az elhelyezés lehetőségét biztosítja, azzal, hogy ezen dolgok tekintetükben a VOLT Produkció a felelősségét még ez utóbbi esetben is kizárja.

14.   A jelen ÁSZF alapján a VOLT Produkció és a Fogyasztó közötti jogviszonyból származó követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján hat hónapos elévülési határidő áll rendelkezésre.

VIII.            SZANKCIÓK

1.        A VOLT Produkció a jogviszonyt adott Rendezvény, vagy mindazon Rendezvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a VOLT Produkció érvénytelenítheti, illetve karszalagját a VOLT Produkció eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a VOLT Produkció felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni.

2.      A VOLT Produkció az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Fogyasztóval, valamint a Jogosulatlan résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre vagy egyes Rendezvényekre) vagy teljeskörű (a VOLT Produkció által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a VOLT Produkció jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Fogyasztó az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik Rendezvényt, vagy annak lejártát követően a VOLT Produkció által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a Rendezvényt a VOLT Produkció felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.

3.      VOLT Produkció a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

IX.            VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

1.        A VOLT Produkció weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a VOLT Produkció, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a VOLT Produkció, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2.      A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a VOLT Produkciót, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

3.      A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a VOLT Produkcióval, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a VOLT Produkció korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A VOLT Produkció minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

A VOLT Produkció korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X.            VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a VOLT Produkció hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a VOLT Produkció nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

XI.            ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.        A VOLT Produkció jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

2.      A VOLT Produkció Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

3.      A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

4.      A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a VOLT Produkció által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a VOLT Produkció és a Fogyasztó kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

5.      A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati iroda munkatársai várják a VOLT Produkció részéről. Egyéb elérhetőségek a http://nagyonbalaton.hu, http://bmylake.hu, http://strandfeszt.hu weboldalakon kerülnek megadásra.

Budapest, 2015. november 30.

 

 

Töltsd le a Simple alkalmazást a mobilodra!