Simple adatkezelési tájékoztató

Előző verzió

English version

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A SIMPLE APPLIKÁCIÓHOZ ÉS A SIMPLE HONLAPHOZ

 

Hatály: 2019. 09. 12.

 

A Simple Applikáció és Rendszer fejlesztője és üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; a továbbiakban: Simple) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Simple Applikációban, a Simple Honlapon (www.simple.hu), a Simple Rendszerben és a Simple Facebook oldalon (https://www.facebook.com/simplehungary/) történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak a Simple Rendszerre vonatkozó Általános Felhasználási Feltételekben (a továbbiakban: Simple ÁFF) meghatározott fogalmakkal azonosak.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Simple bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató a Simple Honlapon kerül közzétételre és elérhető a Simple Applikációban is. A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

 

1.         Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük a Simple Rendszerben, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 

a)       a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c)       a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

d)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

e)         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

 

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

1.1.    A Simple Rendszerben általánosságban kezelt adatok esetén

 

1.1.1.         Simple fiókkal, Simple profillal és a Simple regisztrációval kapcsolatos adatkezelés esetén

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

a)   Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)  Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

e-mail cím*

érintettől származó

a)   Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Szerződésből származó díjak számlázása

c)   Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

d)  Felhasználó azonosítása

e)  Kommunikáció biztosítása

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

telefonszám*

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

jelszó*

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Facebook fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a Simple fiók e-mail címtől)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Facebook fiókhoz tartozó név (ha eltér a Simple fiók névtől)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Facebook fiókhoz tartozó avatár (profilkép)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Felhasználói fiók testreszabása

 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Google fiókhoz tartozó e-mail cím (ha eltér a Simple fiók e-mail címtől)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Google fiókhoz tartozó név (ha eltér a Simple fiók névtől)

érintettől származó

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Korhatár adat (elmúlt-e 16 éves) *

érintettől származó

a)   Szülői hozzájárulási kötelesség megállapítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – szülői hozzájárulás kéréséhez

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Telefon azonosító kód

Adatkezelő által generált

a)   Felhasználó azonosítása

b)  Kommunikáció biztosítása

D oszlop a), d) és e) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple fiók regisztráció és a Simple Rendszer használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

Jogos érdek bemutatása: A fent megjelölt egyes adataidat Simple fiókod és regisztrációd általad történő törlésétől számított 6 hónapig még kezeljük azért, mert ez az időszak szükséges a kártyatársaságokkal és együttműködő partnereinkkel kötött szerződéseink elszámolásához, valamint az esetleges csalás-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és csalás megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogaid gyakorlását, viszont a mi és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.

 

A felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

 

1.1.2.         A Simple Rendszer általános használatával kapcsolatos adatkezelés esetén

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

A lebonyolított tranzakció azonosítója

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Szerződésből származó díjak számlázása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

A lebonyolított tranzakció összege

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Szerződésből származó díjak számlázása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

A lebonyolított tranzakció tárgya (megvásárolt termék, szolgáltatás)

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Szerződésből származó díjak számlázása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

 

Szállítási cím

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Számlázási név és cím

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Szerződésből származó díjak számlázása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat)

 

 

GPS koordináták, ha a felhasználó azt engedélyezte

Mobilkészülékről gyűjtött

Profilalkotás - viselkedésalapú reklám megjelenítése, vásárlói preferenciák megismerése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple Rendszer használata nem lehetséges, ezen adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

1.1.3.         A Simple ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés esetén

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált, az ügyfélszolgálatot megkereső felhasználó

név*

érintettől származó

a)      Felhasználó azonosítása

b)     Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

c)      Szerződés teljesítése

d)     Panasz elintézése

e)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

 

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

e-mail cím*

érintettől származó

a)      Felhasználó azonosítása

b)     Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

c)      Szerződés teljesítése

d)     Panasz elintézése

e)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

regisztrációs szám

érintettől származó

a)     Felhasználó azonosítása

b)    Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

c)     Szerződés teljesítése

d)    Panasz elintézése

e)    Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

telefonszám

érintettől származó

a)      Felhasználó azonosítása

b)     Felhasználóval való kommunikáció a panaszkezelés során

c)      Panasz elintézése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

telefonhívás hangfelvétele

érintettől származó

d)     Felhasználó azonosítása

e)     Minőségbiztosítás

f)       Fogyasztók jogainak védelme

g)      Panasz tartalmának bizonyíthatósága

h)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

panasz tárgya

érintettől származó

a)      Panasz elintézése

b)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

panaszolt tranzakció adatai

érintettől származó

a)      Panasz elintézése

b)     Igény- és jogérvényesítés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti Jogos érdek

Panasztételt követő általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

 

Az ügyfélszolgálati tevékenységet a Simple és az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) közötti közös adatkezelési szerződés alapján a Simple és az OTP Bank Nyrt. közös adatkezelőként végzi. A GDPR 26. cikk (2) bekezdésének megfelelően ezúton adunk tájékoztatást a közös adatkezelési szerződés lényeges rendelkezéseiről:

 

-          A Simple és az OTP Bank Nyrt. mindegyike maga vezeti a felelősségébe tartozó adatkezelési tevékenységekről az adatvédelmi nyilvántartást, adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartást, az érintett személyek és felügyeleti hatóságok részéről az adatkezelésekkel kapcsolatban érkezett kérések nyilvántartását, az általuk az adatkezelésekkel kapcsolatban igénybe vett adatfeldolgozók nyilvántartását, valamint az adatkezelésekkel összefüggő adattovábbítások nyilvántartását.

-          A hozzájáruló nyilatkozatoknak az adatkezelők által közösen megállapított időtartamban, visszakereshető módon történő megőrzéséről az OTP Bank Nyrt. gondoskodik.

-          Az érintettek tájékoztatását akkor, amikor az ügyfélszolgálat telefonos vagy e-mail-en keresztül történő megkeresése történik, beleértve – amennyiben alkalmazható – az érintett hozzájáruló nyilatkozatának megszövegezését is, az OTP Bank Nyrt. végzi. OTP Bank Nyrt. gondoskodik továbbá az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok beszerzéséről és tárolásáról, őrzéséről, nyilvántartásáról is.

-          A Simple saját honlapján elhelyezett jelen adatkezelési tájékoztatójában az ügyfélszolgálati adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást külön is megteszi.

-          A Simple és az OTP Bank Nyrt. mindegyike a közös adatkezelések tekintetében külön-külön megfogalmazott adatkezelési tájékoztatójukat saját maguk külön-külön teszik közzé és juttatják el az érintetteknek.

-          A Simple és az OTP Bank Nyrt. a közös adatkezeléssel érintett adatkezelések esetében közösen határozzák meg az adatkezelés célját és fő eszközeit a GDPR 26. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

-          Az érintett mindegyik közös adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja jogait.

-          A Simple és az OTP Bank Nyrt. a hozzájuk beérkezett megkereséseket maguk, önállóan válaszolják meg a közösen elfogadott eljárásrendnek megfelelően.

-          Az érintett adatainak helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására, az érintett adatai kezelése elleni tiltakozására és az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmének teljesítése a Simple és az OTP Bank Nyrt. részéről önállóan történik.

-          A hatósági megkereséseket a Simple és az OTP Bank Nyrt. saját maga válaszolja meg azon hatósági megkeresések esetén, amik tevékenységéhez kapcsolódnak.

-          Az adatvédelmi incidenst az a közös adatkezelő jelenti be a hatóságnak, amelynek tevékenységét az incidens érinti.

-          Az érintetteket az adatvédelmi incidensről az az adatkezelő tájékoztatja, amelynek a tevékenységét az adatvédelmi incidens érintette. Ha az adatvédelmi incidens mindkét adatkezelőt érintette, az incidensről az érintetteket az adatkezelők önállóan, külön-külön tájékoztatják.

-          Az OTP Bank Nyrt. adatvédelmi tisztviselője: Gázmár Zoárd, e-mail: adatvedelem@otpbank.hu, cím: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek megjelölése: a panasztétel, panasz kivizsgálása, elintézése és kezelése körében történő adatkezelés, beleértve a telefonhívások rögzítését is, a Te és a mi közös érdekünk, valamint a Simple Applikációban elérhető szolgáltatások nyújtóinak érdeke is, mivel ezen adatok kezelése a Simple Applikációban történt vásárlással, szolgáltatások igénybe vételével összefüggő fogyasztóvédelmi, polgári jogi jogaink és érdekeink érvényesítéséhez szükséges. Ezen személyes adatok kezelése felett a hangod felvételéhez kapcsolódó személyhez fűződő jogod nem élvez elsőbbséget, mivel a személyhez fűződő jogod nem sérül, hiszen a telefonhívás legelején, még a megszólalásod előtt tájékoztatást kapsz a hangfelvételes rögzítéséről, és módodban áll eldönteni, hogy ennek ellenére folytatod-e a telefonbeszélgetést vagy megszakítod azt. A telefonos ügyfélszolgálaton kívül az e-mailes ügyfélszolgálat ugyanolyan szolgáltatást és megoldást nyújt, vagyis van választási lehetőséged a panaszaid kivizsgálására.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.    A Simple Rendszer egyes szolgáltatásai körében szolgáltatás specifikusan kezelt személyes adatok

 

1.2.1.                    Parkolás

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Gépjármű rendszáma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Szerződésből származó díjak számlázása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Gépjármű felségjelzése*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Szerződésből származó díjak számlázása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Parkolás helye*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Szerződésből származó díjak számlázása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Parkolás funkció használata nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.2.         Autópálya matrica vásárlás

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Gépjármű rendszáma*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Gépjármű felségjelzése*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Gépjármű típusa*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Vásárolt matrica adatai (típus, érvényességi idő)*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az autópálya matrica vásárlási funkció használata nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.3.         Ételfutár ételrendelés

 

a)      a pizza.hu szállítói kínálata alapján tett megrendelések esetében

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Szállítási cím*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az Ételfutár funkció használata nem lehetséges.

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az Euró Magyarország Kft. mint a pizza.hu szolgáltatás nyújtója szempontjából annak adatfeldolgozójaként jár el, ekként minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az Euró Magyarország Kft.

 

b)      A netpincer.hu szállítói kínálata alapján tett megrendelések esetében

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Szállítási cím*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az Ételfutár funkció használata nem lehetséges.

 

A Viala Kft., mint a netpincer.hu szolgáltatás nyújtója szempontjából a Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében önálló adatkezelőnek minősül, melyeket az ételrendelések teljesítése érdekében a Viala Kft. mint a netpincer.hu szolgáltatás nyújtójának továbbítja. A továbbított adatok tekintetében a Viala Kft. önálló adatkezelőnek minősül és a fenti adatok kezelését saját adatkezelési tájékoztatója és feltételei szerint végzi.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.4.         Bookline rendelés

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Bookline fiók adatai (név, e-mail cím)*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Szállítás módja*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Szerződésből származó díjak számlázása

c)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Szállítási cím*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Rendelési név*

érintettől származó

a)      Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Bookline rendelés funkció használata nem lehetséges.

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében a Libri-Bookline Zrt. mint a bookline.hu online webáruház üzemeltetője adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője a Libri-Bookline Zrt.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.5.         Taxi rendelés

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Taxi rendelési címe*

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Telefonszám*

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Kapcsolattartás a felhasználóval

c)       Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Rendelési név*

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében: Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Taxi rendelés funkció használata nem lehetséges.

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében a Főtaxi Zrt. mint a Főtaxi szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője a Főtaxi Zrt.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.6.         OTP Egészségpénztári egyenleg lekérdezés és feltöltés

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

OTP EP kártya száma*

érintettől származó

a)   Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Felhasználó azonosítása

c)   Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

OTP EP kártya telekódja*

érintettől származó

a)   Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)  Felhasználó azonosítása

c)   Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

OTP EP kártya egyenlege

OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár

a)   Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

OTP EP kártya feltöltési összege*

érintettől származó

b)  Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

c)   Felhasználó azonosítása

d)  Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az OTP EP kártya feltöltés és egyenleglekérdezés funkció használata nem lehetséges.

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár  adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.7.         Hűségkártya

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Eltárolt Hűségkártya adatai*

érintettől származó

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Hűségkártya funkció használata nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A hűségkártya funkciót tilos személyazonosításra alkalmas igazolvány, így különösen személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél, adókártya, TAJ kártya, diákigazolvány, EU-s egészségbiztosítási kártya, egyéb fényképes vagy fénykép nélküli, személyes adatot tartalmazó igazolvány, belépőkártya rögzítésére és tárolására alkalmazni. Simple jogosult, de nem köteles ilyen igazolvány Hűségkártyaként történő rögzítése, tárolása esetén azt a Simple Rendszerből törölni. A Simple az ilyen igazolványok tárolását, az azzal kapcsolatos adatkezelést nem vállalja, azért felelősséget sem vállal, felelősségét ezzel kapcsolatban kifejezetten kizárja.

 

A Hűségkártya funkcióban a Costa Coffee törzsvásárlói kártya rögzítése, regisztrációja, aktiválása esetén a Simple és a Costa Coffee közötti szerződés alapján a rögzített Costa Coffee törzsvásárlói kártya számát, a kártya tulajdonos e-mail címét, vezeték- és keresztnevét, és az opcionálisan megadható adatokat, így a születési dátumot, irányítószámot, valamint üzlet azonosítót a Simple rendszer tárolja és kezeli és a Costa Coffeenak továbbítja. Ezen adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama megegyezik a fenti táblázatban jelölt többi hűségkártya adattal. A Costa Coffee törzsvásárlói kártya regisztrációja esetén a kártyával történt vásárlás után a Costa Coffee üzletszabályzata szerint járó hűségpontokat a Costa Coffee továbbítja a Simple rendszerbe, amely azokat a kártyához kapcsoltan eltárolja és rögzíti.

 

1.2.8.         Wallet

 

1.2.8.1.    Banki pénzküldés támogatása

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Simple-ben regisztrált küldő bankkártya száma*

érintettől származó

a)          Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)         Felhasználó azonosítása

c)          Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Címzett bankkártya birtokos

Címzett fogadó bankkártya száma*

Simple felhasználó adja meg

a)          Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)         Felhasználó azonosítása

c)          Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Címzett bankkártya birtokos

Címzett Simple felhasználó e-mail címe*

Simple felhasználó adja meg

a)          Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)         Felhasználó azonosítása

c)          Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a banki pénzküldés támogatása funkció használata nem lehetséges.

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Bank Nyrt.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.8.2.    Banki egyenleglekérdezés

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

Simple-ben regisztrált bankkártya száma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

számlaegyenleg

OTP Bank Nyrt. adja meg

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a banki pénzküldés támogatása funkció használata nem lehetséges.

 

A Simple az ebben a pontban felsorolt adatok tekintetében az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójának minősül és a fenti adatok kezelését adatfeldolgozóként végzi. Ezen adatok adatkezelője az OTP Bank Nyrt.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.8.3.    Bankkártya regisztráció a Simple Rendszerben

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártyán szereplő név*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya száma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya lejárati dátuma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya elnevezése

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a bankkártya regisztráció nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.8.4.    NFC-fizetés

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártyán szereplő név*

érintettől származó

a) Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Felhasználó azonosítása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya száma*

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Felhasználó azonosítása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya lejárati dátuma*

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Felhasználó azonosítása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Felhasználó azonosítása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Felhasználó azonosítása

c)       Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

telefonszám*

érintettől származó

a)       Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)      Felhasználó azonosítása

c)       Tranzakció authentikáció

d)      Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a), b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop d) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül az NFC-s fizetés és a kártyadigitalizáció nem lehetséges.

 

Az adatkezelő az OTP Bank Nyrt., a Simple az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójaként kezeli az NFC fizetésre alkalmassá tett bankkártya adatait az OTP Bank Nyrt.-vel kötött kiszervezési és adatfeldolgozói szerződés alapján.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.8.5.    Simple kártya fizetés

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

 

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

lakcím

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

 

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

születési idő

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

 

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

telefonszám

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

 

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

e-mail cím

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop b) pont szerinti cél esetében GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi kötelezettség teljesítése – hitelintézeti törvény szerinti azonosítás

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

 

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyán szereplő név*

OTP Bank Nyrt.-től származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya száma*

OTP Bank Nyrt.-től származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya lejárati dátuma*

OTP Bank Nyrt.-től származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

OTP Bank Nyrt.-től származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

OTP Bank Nyrt.-től származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a Simple Kártya kibocsátás nem rendelhető meg.

 

Az adatkezelő az OTP Bank Nyrt., a Simple az OTP Bank Nyrt. adatfeldolgozójaként kezeli a Simple kártya adatait.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.9.         SimplePay Hero Wallet

 

A SimplePay Hero Wallet szolgáltatásban történő adatkezelés során összekötésre kerül egymással a Felhasználó Simple Applikáció fiókja a SimplePay fizetési szolgáltatással, amely során a Felhasználó a Simple ÁFF és a SimplePay ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a SimplePay szolgáltatásban a Simple Applikációban regisztrált bankkártyájával tudja kifizetni vásárlása ellenértékét. Ezen szolgáltatás keretében a Simple a Felhasználó alábbi adatait kezeli:

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártyán szereplő név*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya száma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya lejárati dátuma*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártyát kibocsátó bank neve

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

bankkártya CVV/CVC kódja*

érintettől származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)     Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése és kezelése

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

 

E-mail cím

érintettől vagy a kereskedőtől származó

a)     SimplePay szolgáltatásban Simple Rendszerben regisztrált bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos értesítések küldése

b)    Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a SimplePay Hero Wallet szolgáltatás nem működik.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.10.     Simple Bill

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben és SimpleBill-ben regisztrált felhasználó

rezsi szolgáltatónál lévő ügyfél/fogyasztó/fogyasztói hely azonosító*

rezsi szolgáltatótól származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

rezsi szolgáltatóhoz bejelentett értesítési cím

rezsi szolgáltatótól származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

fogyasztási hely címe

rezsi szolgáltatótól származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

a rezsi szolgáltatóval szerződött fél neve

rezsi szolgáltatótól származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

a szolgáltatói szerződéses folyószámla száma

rezsi szolgáltatótól származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

fizető fél neve

rezsi szolgáltatótól származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

fizető fél címe

rezsi szolgáltatótól származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Felhasználó azonosítása

c)     Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

Elkertv. 13/A. §

 

D oszlop a) és b) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop c) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

fizetendő összeg a rezsi szolgáltatónak

rezsi szolgáltatótól származó

a)     Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

b)    Igény- és jogérvényesítés

D oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a Simple fiók és Simple regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

 

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a SimpleBill szolgáltatás nem vehető igénybe.

 

Az adatkezelő az adott számlabefizetéssel érintett rezsi szolgáltató, a Simple ezen rezsi szolgáltató adatfeldolgozójaként kezeli a fenti adatokat.

 

A Felhasználó a fenti jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat a Simple-nek az ügyfélszolgálatra küldött e-mailjében: ugyfelszolgalat@simple.hu.

 

1.2.11.     Meghívó küldés

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A meghívóval címzett személy

e-mail cím*

Simple-ben regisztrált felhasználótól származó

a)     A meghívott személynek meghívó elküldése, a meghívott személy azonosítása e célból

A GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

A Meghívó megküldésétől számított 30 napig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a meghívó nem küldhető el.

 

Az adatkezelő a Simple. A Simple a Felhasználó mint adatkezelő adattovábbításának címzettje.

 

A Simple Rendszerben a Simple Rendszerbe nem regisztrált harmadik személyek (a továbbiakban: Címzett) általad ismert e-mail címére Kupont, Jegyet, és a Simple Rendszer és az abban elérhető szolgáltatások egésze vagy egy része igénybe vételére ösztönző, azt ajánló, népszerűsítő, kipróbálásra felhívó üzenetet, ajánlást, meghívót (a továbbiakban: Meghívó) is küldhetsz.

 

Ilyen Meghívó Küldés esetén megadod a Címzett nevét és e-mail címét a Simple Rendszer erre szolgáló felületén.

 

A Meghívó Küldéssel elfogadod, hogy csak olyan Címzett neve és e-mail címe írható be Meghívó Küldés funkcióba, és csak olyan személynek küldhetsz Meghívót, akitől erre előzetesen engedélyt kértél, hogy a nevét és az e-mail címét ilyen Meghívó Küldés céljára felhasználhasd. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a Címzett adatkezelési hozzájárulását a Meghívó küldéséhez nem szerezted be, és nem felelünk azért sem, ha a Címzett nevét vagy e-mail címét pontatlanul, helytelenül adtad meg. A Meghívó küldésével meghatalmazol bennünket arra, hogy a képviseletedben és nevedben küldjük ki a megjelölt Címzettnek a Meghívót oly módon, hogy a Meghívó küldőjeként technikai okokból ugyan a Simple kerül feltüntetésre, azonban az elküldött Meghívó általad küldött üzenetnek, és nem általunk küldött üzenetnek minősül, és a megküldött Meghívóban foglalt tartalom nem minősül általunk tett ajánlatnak, reklámnak vagy egyéb direkt marketing kommunikációnak.

 

A Meghívó Küldés szolgáltatás használatával elfogadod, hogy az Üzenetnek van egy általunk meghatározásra kerülő része, amelyet az Üzenetből nem távolíthatsz el. Ezen általunk meghatározott tartalom a Simple Rendszerrel, Applikációval kapcsolatos tájékoztatást tartalmazhat.

 

A Meghívó általad megfogalmazható részében csak a jogszabályoknak és az általános udvariassági, etikai, erkölcsi, társadalmi szabályoknak, szokásoknak megfelelő tartalmú üzenetet küldhetsz, az Üzenet nem lehet obszcén, jogsértő, mások jogait vagy jogos érdekét indokolatlanul sértő vagy veszélyeztető, továbbá nem lehet a Simple Rendszerre, Applikációra és a Szolgáltatóra nézve hátrányos, így különösen jóhírnév sértő, becsületsértő, rágalmazó. Az általad írt Meghívó tartalomért és az azzal okozott károkért mi nem tartozunk felelősséggel.

 

A Címzett fél általad megadott személyes adatait, azaz nevét és e-mail címét csak a Címzett részére történő Meghívó küldés céljából kezeljük.

 

1.2.12.     Elektronikus direkt marketing üzenet küldés e-mail, in-app, push üzenet útján vagy egyéb hasonló módon

 

A Simple az ahhoz hozzájárult felhasználók részére a közvetlen üzletszerzés módszerével elektronikus direkt marketing üzenetet küld, amelyben a Simple Rendszerrel és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos híreket, újdonságokat, promóciókat, reklámokat, ajánlatokat, nyereményjátékokat és egyéb marketing tartalmakat küld elektronikus kommunikáció útján, amely lehet a felhasználó e-mail címére megküldött e-mail üzenet, a felhasználó Simple fiókjába küldött üzenet, in-app üzenet vagy push értesítés is, valamint minden más hasonló elektronikus, online hálózaton küldött üzenet.

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

e-mail cím*

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

Push, in-app üzenet esetén: Simple fiók

érintettől származó

Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a hírlevél küldésre feliratkozni nem lehetséges.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

1.2.13.     Nyereményjáték, promóciós játék

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

e-mail cím*

érintettől származó

Promócióban, nyereményjátékban történő részvétel

Kommunikáció, Felhasználó értesítése az eredményről

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig.

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a nyereményjátékban, promócióban részt venni nem lehetséges. Az adatkezelő a Simple.

 

1.2.14.     Rendszerüzenet e-mailben, in-app vagy push üzenetben

 

A Simple a Simple regisztrációval rendelkező Felhasználóknak időről időre rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a Simple Rendszer működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a Simple Rendszer funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, a Simple Rendszerben elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával, a Felhasználók Simple Rendszerrel kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

 

A Rendszerüzenet küldéséhez a Simple az alábbi adatkezelést végzi:

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név*

érintettől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig

e-mail cím*

érintettől vagy SimplePay Hero Wallet szolgáltatás esetén a Kereskedőtől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig

push és in-app üzenet esetén: Simple fiók

érintettől származó

Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, anélkül a rendszerüzenet küldés nem lehetséges.

 

A Felhasználó a push üzenet küldés esetében a Simple Applikációban és Mobileszközén beállíthatja, hogy kíván-e automatikusan push üzeneteket kapni. Amennyiben a Felhasználó az automatikus push üzenet küldési funkciót nem kapcsolja be, a Simple csak a Felhasználó külön kérésére tud a Felhasználónak push üzenetet küldeni.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

1.2.15.     Kérdőívekkel és egyéb kérésre történő adatmegadással kapcsolatos adatkezelés

 

A Simple a Felhasználóknak a Simple Rendszerrel és az abban elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményükre vonatkozóan, valamint a Simple szolgáltatásokkal kapcsolatos viselkedésükre, a Simple szolgáltatásokkal kapcsolatba hozható tulajdonosi, vagyoni, pénzügyi helyzetükre, valamint egyéb jellemzőikre vonatkozóan időről időre kérdőíveket, adatmegadásra kérő üzeneteket küld ki e-mailben, in-app üzenetben, push üzenetben vagy jelenít meg a Felhasználóknak más elektronikus módon. A Felhasználók kérdőív kiküldésével, adatmegadásra való kérésével kapcsolatos személyes adatait és az azokra adott válaszokat a Simple az alábbi módon kezeli:

 

A

B

C

D

E

F

Érintett

Adat kategória

Adat forrása

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

név

érintettől származó

a)     a Simple Applikáció hatékonyabbá tétele, továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése

b)     a Simple Applikáció használatának mérése, statisztikák készítése

c)     profilalkotás: a Felhasználó személyes jellemzőinek, preferenciáinak elemzése és előrejelzése és ez alapján személyre szóló ajánlatok, reklámok megjelenítése azoknak a Felhasználónak, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez külön hozzájárultak

 

D/a) és b) pont szerinti cél esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

 

D/c) pont szerinti cél esetében: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

Simple regisztráció törléséig

e-mail cím

érintettől származó

Simple regisztráció törléséig

push és in-app üzenet esetén: Simple fiók

érintettől származó

Simple regisztráció törléséig

Kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszok

érintettől származó

Simple regisztráció törléséig

 

A fenti adatok adatkezelője a Simple.

 

A jogos érdek megjelölése:

 

a)       A Simple Applikáció hatékonyabbá tétele, továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése: A Simple jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy megismerje a Felhasználók Simple Rendszerről alkotott véleményét, a Felhasználók Simple Rendszerben bonyolított vásárlásait, szokásait, a Simple szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáit, egyéb személyes jellemzőit annak érdekében, hogy olyan fejlesztéseket végezzen a Simple Rendszeren, amelyek megfelelnek a Felhasználói igényeknek, és valós piaci igényekre reagálnak.

b)      A Simple applikáció használatának mérése, statisztikák készítése: A Simple jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy a kérdőívekben szereplő adatok alapján megismerje, hogy a Felhasználók mely szolgáltatásokat használnak, melyeket nem, mely szolgáltatások milyen körben népszerűek, melyekre van vagy nincs igény a Felhasználók részéről, és hogy ez alapján saját részre kimutatásokat, üzleti statisztikákat készítsen, amelyek az üzleti döntések alapjául szolgálnak.

 

A Felhasználót a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozási jog illeti meg, amelyet az ugyfelszolgalat@simple.hu e-mail címre küldött levelében gyakorolhat.

 

A Simple a kérdőívekre adott válaszokat azoknál a Felhasználóknál, akik ahhoz külön hozzájárultak, automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal megvalósuló profilalkotásra is használja, és azoknak, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez külön hozzájárultak, viselkedés alapú célzott elektronikus reklámüzeneteket küld, illetve jelenít meg a profilalkotás eredménye alapján.

 

Azon Felhasználók esetében, akik nem járultak hozzá az automatizált döntéshozatallal járó profilalkotáshoz, de hozzájárultak az elektronikus direkt marketing anyagok küldéséhez, a Simple a kérdőívekre adott válaszait kézi erővel profilozza, és részükre viselkedés alapú célzott elektronikus reklámüzeneteket küld, illetve jelenít meg a profilalkotás eredménye alapján.

 

Azon Felhasználók esetében, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez nem járultak hozzá, a kérdőívekre adott válaszokat a Simple profilalkotásra nem használja, és részükre viselkedés alapú reklámüzenetet sem küld.

 

A profilalkotással kapcsolatos részletes szabályokat a következő pontban találod meg.

 

1.2.16.     Csekkbefizetési szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

 

A Csekkbefizetési szolgáltatásban a QR-kód beolvasás során a QR-kód rögzítéséhez, valamint a befizetés teljesítéséhez szükséges fizetési művelethez elengedhetetlen személyes adatok tekintetében a Simple a Magyar Posta Zrt. megbízásából és utasítására, a Magyar Posta Zrt.-vel kötött kiszervezési és adatfeldolgozási szerződés alapján a Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozójaként jár el. Ezen adatkezelés tekintetében az adatkezelő a Magyar Posta Zrt., és a Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója irányadó ezen adatkezelésre.

A Simple kizárólag a Postai QR-kód beolvasásával kezdeményezett szolgáltatás tekintetében jár el a Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozójaként, a Simple Applikáción keresztül nyújtott egyéb termékek és szolgáltatások vonatkozásában és a Simple Applikáció általános használatával kapcsolatban a Simple jelen Adatkezelési tájékoztatója az irányadó és alkalmazandó.

 

A Simple a Magyar Posta Zrt. megbízásából és utasítására adatfeldolgozóként az alábbi adatokat kezeli a fent meghatározott célra:

 

-          Fizetés státusza

-          Banki VPOS azonosító

-          e-mail cím

-          Tranzakció hivatkozási azonosító

 

A fenti adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát a Magyar Posta Zrt. mint adatkezelő határozza meg és azt a saját adatkezelési tájékoztatójában közli az érintettekkel.

 

1.2.17.     A Simple Közösség funkcióval kapcsolatos adatkezelés

 

A Simple Közösség funkción belül az alábbi adatokat kezeljük rólad az alábbi jogalapon:

 

A

B

C

D

E

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált és a Simple Közösségbe belépett és a megjelenítést engedő felhasználó

Simple Rendszerben regisztrált e-mail címe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple rendszerben megadott profilképe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

A Simple rendszerben legutóbb használt Simple szolgáltatások

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook ismerősök listája

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook profilban megadott név, profilkép, e-mail cím

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple Rendszerben regisztrált, más Simple Felhasználó által a Simple Közösségben ismerősnek jelölt Felhasználó

Simple Rendszerben regisztrált e-mail címe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple rendszerben megadott profilképe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

A Simple rendszerben legutóbb használt Simple szolgáltatások

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook ismerősök listája

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook profilban megadott név, profilkép, e-mail cím

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple Rendszerben regisztrált, ismerősnek ajánlás körében más Felhasználónál ismerősként felajánlott Felhasználó

Simple Rendszerben regisztrált e-mail címe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Simple rendszerben megadott profilképe

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

A Simple rendszerben legutóbb használt Simple szolgáltatások

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

Facebook profilban megadott név, profilkép, e-mail cím

Simple Közösségi funkció működtetése, szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Simple regisztráció megszűnéséig.

 

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor szabadon visszavonhatja.

 

Az adatkezelő a Simple.

 

1.3.    Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, miért profilozzuk az adataidat, és ez milyen hatással lehet Rád?

 

1.3.1.         Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

 

A Simple Rendszer mobilapplikáción keresztül történő használata során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat és hasonló technológiákat alkalmazunk a mobileszközödön, hogy segítsük az azonosításodat, hogy segítsünk adataid felismerésében, hogy ne kelljen mindig újra beírni azokat, valamint, hogy megismerjük az érdeklődési körödet, személyre szóló ajánlatokat küldhessünk Neked, javítsuk a felhasználói élményt, növeljük a Simple Rendszer és applikáció biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyünk közzé. Ezeket az adatokat nem a felhasználó adja meg, hanem mi gyűjtjük Rólad az applikáció használata során.

 

A)      iOS mobileszközök esetén:

 

A

B

C

D

E

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

az alkalmazás nyelve

a)     Applikáció testreszabása,

b)    Kommunikáció,

c)     Automatikus értesítések nyelvének meghatározása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

a telepítéskor generált egyedi hardware azonosító

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

a Felhasználó azonosításához és hitelesítéséhez szükséges kulcslánc adatai

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

a bejelentkezéshez használt e-mail cím

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

a bejelentkezés típusa (e-mail, Google+ vagy Facebook fiók)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

a felhasználói jelszó kétszer hashelt változata a gyengébb azonosítást megkövetelő feladatokhoz (pl. újrabejelentkezés)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

a felhasználói jelszó hashelt változata az erősebb azonosítást megkövetelő feladatokhoz (pl. fizetés)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

EP kártya feltöltés esetén az utoljára használt EP kártya száma mentődik

Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása, felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

pénzküldési funkcióban az utoljára használt bankkártyaszám mentődik

Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása, felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

utolsó jelszómódosítás dátuma

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

utolsó bejelentkezés dátuma

a)      Biztonság biztosítása,

b)     Érdeklődési kör megismerése,

c)      Applikáció testreszabása,

d)     Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b)-d) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

jelszó nélküli kifizetés maximális összege

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

regisztráció dátuma

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     Applikáció testreszabása,

c)      Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

regisztráció csatornája

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     Applikáció testreszabása,

c)      Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Közösségi média hálózatból történő regisztráció ténye

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     Applikáció testreszabása,

c)      Reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

 

B)      Android mobileszközök esetén:

 

A

B

C

D

E

Érintett

Adat kategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Simple-ben regisztrált felhasználó

bankkártya profil adatok (kártya azonosító, kártya státusz, kártyaadatok)

 

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Kártya tranzakciós adatok (kártya azonosító, tranzakció időbélyege, azonosítója, logja)

 

a)     Felhasználó azonosítása,

b)    bizonyíthatóság,

c)     igény- és jogérvényesítés,

d)    érdeklődési kör megismerése,

e)    applikáció testreszabása,

f)      reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

 

C oszlop d) – f) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

 

 

Az applikáció törléséig

Környezeti adatok (szélességi, hosszúsági fok – lokáció, wallett állapot, távoli url)

a)     érdeklődési kör megismerése,

b)    applikáció testreszabása,

c)     reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikációból való kijelentkezésig

Mobil kulcsok (mobil kulcsszett azonosító, típus, érték, kártya azonosító)

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

Tranzakció igazolás státusz adatok (token egyedi hivatkozás, időbélyeg)

a)      Szerződés teljesítése,

b)     bizonyíthatóság,

c)      igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

Token egyedi referencia lista (token egyedi referencia, kártya azonosító)

a)      Szerződés teljesítése,

b)     bizonyíthatóság,

c)      igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

A bejelentkezéshez használt e-mail cím

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

A bejelentkezés típusa (e-mail, Google+ vagy Facebook fiók)

a)     Felhasználó azonosítása,

b)    érdeklődési kör megismerése,

c)     applikáció testreszabása,

d)    reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) - d) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

 

 

Az applikációból való kijelentkezésig

A felhasználói jelszó kétszer hashelt változata a gyengébb azonosítást megkövetelő feladatokhoz (pl. újrabejelentkezés)

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

A felhasználói jelszó hashelt, ujjlenyomattal titkosított változata

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Sikeres tranzakciók száma

a)     Szerződés teljesítése,

b)    bizonyíthatóság,

c)     igény- és jogérvényesítés,

d)    érdeklődési kör megismerése,

e)    applikáció testreszabása,

f)      reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

 

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

 

C oszlop d) – f) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

EP kártya feltöltés esetén az utoljára használt EP kártya száma mentődik

a)     Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása,

b)    felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Pénzküldési funkcióban az utoljára használt bankkártyaszám mentődik

a)      Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása,

b)     felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Utolsó bejelentkezéshez használt e-mail cím mentődik

a)     Applikáció kényelmesebbé tétele, testreszabása,

b)    felhasználói élmény növelése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Ügyfél API szintje

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Üzenetközpont, utoljára mutatott üzenet és időbélyege

a)     Szerződés teljesítése,

b)    bizonyíthatóság,

c)     igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikáció törléséig

Taxirendelési dialógus adatai

a)     Szerződés teljesítése,

b)    bizonyíthatóság,

c)     igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

Parkolás GPS ellenőrzés dialógus adatai

a)      Szerződés teljesítése,

b)     bizonyíthatóság,

c)      igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikációból való kijelentkezésig

Wallet PIN

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Wallet app fizetési azonosító

Felhasználó azonosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

a Walletben kártya azonosító digitalizáltsága

a)      Felhasználó azonosítása,

b)     szerződés teljesítése,

c)      bizonyíthatóság,

d)     igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) és b) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop c) és d) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikáció törléséig

Nem lezárt telefon időbélyeg

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikációból való kijelentkezésig

Mobilfizetés EULA által blokkolt

a)     Szerződés teljesítése,

b)    bizonyíthatóság,

c)     igény- és jogérvényesítés

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) és c) pont szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti Jogos érdek

Az applikáció törléséig

Biztonságos keyguard

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Keyguard megváltozott

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

Nem a Simple az alapértelmezett fizetési applikáció

a)     érdeklődési kör megismerése,

b)    applikáció testreszabása,

c)     reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Beállítások az applikációban (nyelv, hírlevél feliratkozás, ujjlenyomatot használ-e, értesítések, összekapcsolódik-e a Facebookkal, parkolási értesítések, taxi értesítések, mozi értesítések)

a)     érdeklődési kör megismerése,

b)    applikáció testreszabása,

c)     reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

utolsó jelszómódosítás dátuma

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

utolsó bejelentkezés dátuma

a)      Biztonság biztosítása,

b)     érdeklődési kör megismerése,

c)      applikáció testreszabása,

d)     reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

C oszlop a) pont szerinti cél esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont Szerződés teljesítése

 

C oszlop b) – d) pontok szerinti célok esetében:

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Jelszó nélküli kifizetés maximális összege

Biztonság biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés teljesítése

Az applikáció törléséig

regisztráció dátuma

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     applikáció testreszabása,

c)      reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

regisztráció csatornája

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     applikáció testreszabása,

c)      reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

Közösségi média hálózatból történő regisztráció ténye

a)      Érdeklődési kör megismerése,

b)     applikáció testreszabása,

c)      reklám megjelenítése, személyre szóló ajánlat küldése

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti Hozzájárulás

Az applikáció törléséig

 

 

1.3.2.         Profilalkotás

 

A)      Milyen adatokkal, milyen célra, milyen jogalapon profilozunk?

 

A fenti 1.3.1. pontban felsorolt, mobileszközökről automatikusan gyűjtött adatokat, továbbá a fenti 1.2.15. pontban meghatározott Kérdőívekben a Felhasználók által megadott adatokat összekapcsoljuk a Simple Applikációban történő regisztrációd és egyéb Simple szolgáltatások igénybe vétele során általad megadott és általunk rólad gyűjtött, a jelen adatkezelési tájékoztató 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. és 1.2.5. pontjában megjelölt adatokkal, továbbá az általunk üzemeltetett más honlapokon, így a www.simple.hu, www.simplepay.hu, www.simplepartner.hu, www.mozizunk.hu, www.mozi-filmek.hu, www.simplejatekok.hu, www.nyerjamatricaddal.hu, www.penzugyekonline.hu, www.nyerjegyszeruen.hu, www.utazzegyszeruen.hu, www.mentsdegyszeruen.hu honlapokon általad megadott és rólad automatikusan gyűjtött, ezen honlapokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatónkban meghatározott adatokkal, és hozzád rendeljük. Az így megkapott adathalmaz és adatkezelés célja és jogalapja:

 

a)       a Simple Applikáció hatékonyabbá tétele, továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, azaz: a Simple jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy megismerje a Felhasználók Simple Rendszerről alkotott véleményét, a Felhasználók Simple Rendszerben bonyolított vásárlásait, szokásait, a Simple szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáit, egyéb személyes jellemzőit annak érdekében, hogy olyan fejlesztéseket végezzen a Simple Rendszeren, amelyek megfelelnek a Felhasználói igényeknek, és valós piaci igényekre reagálnak.

 

b)      a Simple applikáció használatának mérése, statisztikák készítése, amelynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, azaz: a Simple jogos üzleti, gazdasági érdeke, hogy a kérdőívekben szereplő adatok alapján megismerje, hogy a Felhasználók mely szolgáltatásokat használnak, melyeket nem, mely szolgáltatások milyen körben népszerűek, melyekre van vagy nincs igény a Felhasználók részéről, és hogy ez alapján saját részre kimutatásokat, üzleti statisztikákat készítsen, amelyek az üzleti döntések alapjául szolgálnak.

 

c)       profilalkotás és azon alapuló viselkedés alapú reklám megjelenítése, küldése: a fenti adathalmaz hozzárendelése a Felhasználó Simple Alkalmazásban létrehozott profiljához, a Felhasználóról profil alkotása, azaz a Felhasználó személyes jellemzőinek, preferenciáinak elemzése és előrejelzése és ez alapján személyre szóló ajánlatok, reklámok megjelenítése azoknak a Felhasználónak, akik az elektronikus direkt marketing üzenetek küldéséhez külön hozzájárultak.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen a Felhasználó tiltakozhat, ebben az esetben adatait ilyen jogalapon és az ahhoz tartozó célra nem kezeljük tovább.

 

B)      Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotásra vonatkozó információk

 

A profilalkotást azoknál a Felhasználóknál, akik ahhoz kifejezetten, külön hozzájárulást adtak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 22. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján (adatkezelés jogalapja: hozzájárulás), automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal végezzük, amely eredményeképpen létrejövő profil jellemzőket és adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, azaz célzott, viselkedés alapú reklám küldésére csak azon Felhasználóknál használjuk fel, akik az elektronikus direkt marketing üzenet küldéshez is kifejezetten hozzájárultak.

 

Automatizált döntéshozatallal történő profilalkotás esetén a Felhasználókat az alábbi többletjogok illetik meg:

 

-          emberi beavatkozást kérhet

-          álláspontját kifejezheti

-          az így meghozott döntéssel szemben kifogást nyújtson be a Simple-hez.

 

A Felhasználó ezen jogainak gyakorlására irányuló nyilatkozatát az ügyfélszolgálati e-mail címre küldött levelében, vagy a Simple-nek papír alapon küldött levelében nyújthatja be, minden esetben írásbeli formában.

 

Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotással kapcsolatban a GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján a Simple az alábbi tájékoztatást nyújtja:

 

-          az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás jelentősége és következménye a Felhasználóra nézve az, hogy olyan elektronikus reklámüzenetet fog kapni, és részére olyan reklám tartalmak fognak online megjelenni, amelyek jobban megfelelnek az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás során feltárt személyes jellemzőinek, érdeklődési körének, vásárlási szokásainak, a profilalkotás során feltárt várható, előrejelzett viselkedésének. A Felhasználó a profilalkotás eredményeképpen nem esik el semmilyen előnytől, kedvezménytől, részére a szolgáltatások díja nem változik, a Felhasználóra nézve az ilyen automatizált döntéshozatalon alapuló profilalkotás joghatással nem jár, és őt jelentős mértékben nem érinti.

-          az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal járó profilalkotás során alkalmazott logika: a Felhasználó összegyűjtött adatait a Felhasználóhoz rendeljük, a gyűjtött adatokból következtetéseket vonunk le arra vonatkozóan, hogy mik a Felhasználó preferenciái, milyen az érdeklődési köre, és eddigi vásárlásai és Simple Rendszerrel kapcsolatos online viselkedése alapján a jövőben várhatóan mely szolgáltatásokat fogja és milyen módon igénybe venni, ezen adatok alapján pedig az ezen következtetéseknek megfelelő reklám kerül megjelenítésre, illetve megküldésre a Felhasználónak.

 

Azon Felhasználók esetében, akik az automatizált döntéshozatallal történő profilalkotáshoz nem járultak hozzá, a profilalkotást kézi, emberi erővel végezzük, az ő esetükben automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt nem alkalmazunk; amely kézi profilalkotás eredményeképpen létrejövő profil jellemzőket és adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, azaz célzott, viselkedés alapú reklám küldésére csak azon Felhasználóknál használjuk fel, akik az elektronikus direkt marketing üzenet küldéshez is kifejezetten hozzájárultak.

 

Azon Felhasználók tekintetében, akik nem járultak hozzá direkt marketing üzenetek küldéséhez, közvetlen üzletszerzési célú profilalkotást sem automatizált döntéshozatallal, sem anélkül nem végzünk, részükre célzott, viselkedés alapú reklám üzenetet nem küldünk. Az ilyen Felhasználók adatait a fenti adatkezelési célok közül csak a Simple Applikáció hatékonyabbá tétele, testreszabása, továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése, valamint a Simple applikáció használatának mérése, statisztikák készítése céljára használjuk fel. Ezen adatkezelési célok jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti, fent jelzett jogos érdek.

 

A profilalkotáshoz használjuk a Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel, Google Analytics szolgáltatásokat. A Facebook Custom Audience szolgáltatás keretében e-mail címed, telefon azonosítód feltöltjük a fenti célból a Facebook rendszerébe, míg a Facebook Pixel és Google Analytics esetében az általuk Rólad gyűjtött adatokat használjuk és azokat esetenként összekapcsoljuk az általunk Rólad gyűjtött adatokkal. A Facebook-nak és a Google-nek általunk továbbított adatok, valamint a tőlük általunk kapott adatok tekintetében a Simple minősül adatkezelőnek, míg a Google és a Facebook az adatkezelő az általuk gyűjtött adatok tekintetében. A Facebook és a Google a Simple adatfeldolgozója a Simple által a felhasználókról gyűjtött és a Facebooknak, Google-nek átadott anyagok tekintetében.

 

C)      Az alkalmazott cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás:

 

A Facebook Pixel és Google Analytics szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Honlapon és a Simple Applikációban is Facebook Pixel-t használunk, mind hirdetésre, mind pedig Honlap, Simple applikáció analitikára vonatkozóan. A Facebook pixelek cookiekat helyeznek el a Honlapot böngésző, illetve az applikációt használó eszközön, amelyek célja megfelelő hirdetési közönség összeállítása, eszközök közötti konverziók mérése, hirdetések célzása, optimalizálása a megfelelő közönségre, személyre szabott reklámok, hirdetések megjelenítése, valamint riportok készítése, kimutatások készítése a Honlapról és az applikáció látogatottsági adatairól.

A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook és a Google fiókodban szabályozhatod és állíthatod be, valamint a Facebook és Google cookiek által történő adatgyűjtést a Simple Applikációban és a Simple Honlapon te magad engedélyezheted. A Facebookon a fiókodba belépve a Facebook Ads Settings-ben tekintheted meg ezen cookiekat, és ott állíthatod be, illetve módosíthatod preferenciáidat is a cookiek-kal kapcsolatban.

 

Az adataid profilozásának megtiltása, egyes adatkörök, cookiek, értesítések letiltása ronthatja a felhasználói élményt, kényelmetlenebbé teheti az applikáció használatát, valamint megakadályozhatja, hogy testreszabott ajánlatokat, például egyedi kuponokat, árkedvezményeket kapj tőlünk az applikációban elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 

A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

 

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

 

a)         Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.

b)         Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.

c)         Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.

d)         Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

 

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

 

a)         analitika, követő cookie-k;

b)         munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;

c)         állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

 

Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Honlap néhány funkciója nem lesz használható.

 

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

 

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

 

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

 

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

 

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

 

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

 

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Honlapot, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

 

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

 

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https:\\www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.

 

1.4. A Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

A Simple a https://www.facebook.com/simplehungary/ URL cím alatt Facebook oldalt (Facebook Page) üzemeltet, amelyen híreket, hirdetéseket tesz közzé, videókat jelenít meg, nyereményjátékokat és promóciókat szervez és bonyolít le, eseményeket tesz közzé, fotókat közöl, bejegyzéseket tesz (post). A Simple a Simple Facebook Oldalon a Facebook Insight (Oldalelemzések) funkciójával adatokat gyűjt, elemez és aggregált módon jelenít meg arról, hogy a látogatók milyen tevékenységet folytatnak az oldalon, mennyi időt töltenek bizonyos tartalmak megtekintésével.

 

A Simple tájékoztatja a Simple Facebook Oldal látogatóit, hogy a Facebook Oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében a Simple és a Facebook Ireland Limited a GDPR 26. cikke szerinti együttes (közös) adatkezelőknek minősülnek, mivel a Simple és a Facebook Ireland Limited közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. A Simple és a Facebook Ireland Limited között a Facebook Oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás itt érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

 

A Simple tájékoztatja a Facebook Oldala látogatóit a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek megoszlásáról a Simple és a Facebook Ireland Limited között, valamint a közös adatkezelői megállapodás lényeges rendelkezéseiről:

 

A Facebook Ireland Limited felelőssége és kötelezettségei:

 

a)       A Facebook Ireland Limited vállalja az elsődleges felelősséget az Oldalelemzések funkcióban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban; az adatkezelést a Simple nevében is a Facebook Ireland Limited végzi.

b)      A Facebook Ireland Limited felelős az érintettek megfelelő tájékoztatásáért az adatkezeléssel kapcsolatban.

c)       A Facebook Ireland Limited felelős az érintetti jogok gyakorlása esetén az érintettekkel való kapcsolattartásra, válaszadásra, arra a Simple nem jogosult a fenti közös adatkezelői szerződés alapján. Ha az érintett a Simple-höz nyújtja be érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmét, a Simple azt 7 napon belül köteles a Facebook Ireland Limited-hez továbbítani, az érintett választ a Facebook Ireland Limited-től fogja megkapni a jogszabályi határidőn belül.

d)      A Facebook Ireland Limited felelős az Oldalelemzések során gyűjtött és kezelt adatok tekintetében az adatbiztonsági előírások betartásáért, az adatvédelmi incidensek bejelentéséért és az érintettek adatvédelmi incidensről való tájékoztatásáért.

 

A Simple felelőssége és kötelezettségei:

a)       A Simple köteles biztosítani, hogy van megfelelő jogalapja az Oldalelemzésekkel kapcsolatos adatkezelésre.

b)      A Simple köteles megjelölni magát mint adatkezelőt a Facebook Oldalon, A

c)       A Simple nem kérheti ki a Facebook Ireland Limited-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, a Simple csak a Facebook Ireland Limited által készített statisztikákat, kimutatásokat látja és fér hozzá, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

 

A Simple ezúton tájékoztatja a Simple Facebook Oldal látogatóit, hogy az alábbi típusú adatait a Simple az alábbi jogalapon kezeli:

 

§  A Simple Facebook Oldal like-okkal kapcsolatban: a like-oló személyek száma, a like-ok helye, az új like-ok száma

§  A Simple Facebook Oldalon elhelyezett postokkal kapcsolatban: hány személyhez ért el a post, hányan like-olták, kommentelték vagy osztották meg a postot, az unlike-ok száma, elrejtések (hide) száma, spamként riportolás száma, az oldalt elérő like-oló személyek mikor néznek Facebook tartalmat

§  A Simple Facebook Oldal látogatásával kapcsolatban: hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Simple Facebook Oldalra

§  A Simple Facebook Oldalon elhelyezett videókkal kapcsolatban: hányszor nézték a videót több, mint 3 másodpercig, több, mint 30 másodpercig, melyek a legtöbbször megnézett videók az oldalon

§  A Simple Facebook Oldal látogatóival kapcsolatban: az Oldalt like-oló személyek tekintetében: nem, életkor, lokáció (ország, város), nyelv; az elmúlt 28 napban hányan látták a postot, az oldalon ki like-olt, kommentelt vagy osztott meg az elmúlt 28 napban

 

A Simple tekintetében a fenti adtaok adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás megadása, illetve visszavonása az érintett Facebook profiljában lehetséges.

 

A Facebook Oldallal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos részletes adatkezelési tájékoztatót a Facebook Ireland Limited kötelessége közzétenni a fent hivatkozott közös adatkezelői szerződés alapján.

 

A Simple kizárja a felelősségét a Facebook Ireland Limited által végzett adatkezelésért, azért kizárólag a Facebook Ireland Limited felel.

 

2.         Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

 

Az adatkezelő

 

Az 1.1.3., 1.2.3 – 1.2.6. pontban meghatározott adatokon kívüli adataid adatkezelője a Simple, azaz az OTP Mobil Szolgáltató Kft., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-43

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Postacím: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Képviselője: Benyó Péter ügyvezető (elérhetőségei: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; ugyfelszolgalat@simple.hu)

E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu

Telefonszám: 06 1 3666 611

06 70 3666 611

06 30 3666 611

06 20 3666 611

 

A Simple részéről adataidhoz a Simple munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

 

Adatfeldolgozók

 

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adataid továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

 

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; Cégjegyzékszám: 01-10-041585;   Adószám: 10537914-4-44)

a)    banki online bankkártyás fizetési szolgáltatás biztosítása a Simple Rendszerben, bankkártya authorizáció

b)   IT infrastruktúra biztosítása a Simple részére

Microsoft Corporation (USA - One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052)

a)    Microsoft 365 felhőszolgáltatás nyújtója

Mastercard Europe SA, cégjegyzékszám: RPR 0448038446, székhely: 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium

a)    az online bankkártyás fizetés lebonyolítása

Visa Europe Services LLC, bejegyezve az USA-ban Delaware államban, eljár a londoni fióktelepe útján (fióktelep száma: BR007632; székhelye: 1 Sheldon Square, London W2 6TT, adószáma: GB 840 111 776)

a)   az online bankkártyás fizetés lebonyolítása

American Express Services Europe Limited, székhelye: Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, Egyesült Királyság, cégjegyzékszáma: 1833139, nyilvántartó hatósága: Companies House.

a)   az online bankkártyás fizetés lebonyolítása

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, székhely: Georgia

675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, Georgia 30308

a)    hírlevelek kiküldése, hírlevél adatbázisban e-mail címek tárolása

SendGrid, Inc. (1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202, USA)

a)    hírlevelek kiküldése, hírlevél adatbázisban e-mail címek tárolása

Wyze PFM Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Brassó út 144. 1. em. 6.;cégjegyzékszáma: 01-09-291453; adószáma: 25829237-2-43)

a)    SimpleBill szolgáltatás informatikai hátterének üzemeltetése, karbantartása, hibaelhárítása, továbbfejlesztése

Aggreg8 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6721 Szeged, Zárda u 8.; cégjegyzékszáma: 06-09-023518, adószáma: 25930423-2-06)

a)    SimpleBill szolgáltatás szoftveres hátterének fejlesztése, továbbfejlesztése

KBOSS.hu Kft., (Számlázz.hu, 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., cégjegyzékszám: 01-09-303201, adószám: 13421739-2-41)

a)    Interticket jegy vásárlása esetén elektronikus számla kiállítási szolgáltatás

N-Ware Kft. (Billzone.eu, 1139 Budapest, Gömb utca 26., Cg.: 01 09 921789   adószám: 14825679-2-41)

a)    elektronikus számla kiállítási és küldési szolgáltatás

Facebook, Inc. (USA)

a)    Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

GOOGLE LLC (USA - Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, California 94043)

a)      Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

Survey Monkey Europe UC (2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Írország)

 

A Survey Monkey Europe UC al-adatfeldolgozója, amelynek adatokat továbbít: Survey Monkey, Inc (Delaware, USA, One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403)

a)     nyereményjáték feliratkozáshoz, nyereményjáték kérdésekben történő válaszadáshoz kérdőíves alkalmazás biztosítása, amelyben e-mail cím, név és a kérdésekre adott válaszok mint személyes adatok kerülnek kezelésre

b)    Simple Applikáció és Rendszer bétatesztelés során Felhasználói visszajelzések kezelésére és gyűjtésére kérdőívek és felület biztosítása

Quadron Kibervédelmi Kft. (1051 Budapest, Sas u. 10-12.; Cg. 01-09-189206)

Kiberbiztonsági és kibervédelmi szolgáltatás és tanácsadás

Ondemand Kft. (1124 Budapest, Muskátli u. 6. 1. em. 1.; Cg. 01-09-173803)

Szoftverfejlesztés és támogatás

Etalon-Informatika Kft. (1132 Budapest, Kresz Géza u. 53/b.; Cg. 01-09-668817)

IT infrastruktúra üzemeltetési támogatás, rendszer karbantartás szakértői támogatása

HOV-9 Informatikai és Szolgáltató Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kéktó köz 9/b.; Cg. 13-09-181701)

Szoftverfejlesztési támogatási, tesztelési és szoftvertanácsadási szolgáltatás

Nconnect Hungary Kft. (2161 Csomád, Kossuth u. 79.; Cg. 13-09-140663)

IT biztonsági tanácsadás

 

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

 

A Google LLC és tagvállalatai, a Facebook, Inc., a The Rocket Science Group LLC (Mailchimp), a SendGrid, Inc., a Microsoft Corporation és a Survey Monkey, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

3.         Ki a Simple adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

 

Sári Zsombor

Elérhetőségei:

a)     Simple székhelyén (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)

b)    e-mail címe: dpo@otpmobil.com

c)     postacíme: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

 

4.         Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

 

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződés alapján:

 

Adattovábbítás címzettje

Továbbított adatok kategóriája

I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest Váci út 22- 24. 1. em.; cégjegyzékszáma: 01- 09- 663 792)

A Cinema City kártyában mozijegyet vásárló felhasználók e-mail címe, neve, felhasználói ügyfélazonosítója, a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1027 Budapest, Kapás utca 6-12. Cg.: 01 10 047569; adószám: 24151667-2-4)

Parkolójegy és autópálya e-matrica vásárlás esetén a következő adatok kerülnek továbbításra: gépjármű rendszáma, országjelzése, parkolás helye, gépjármű típusa, megvásárolt matrica adatai (típus, érvényességi idő)

Interticket Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám: 01-09-736766, adószám: 10384709-2-41)

Jegyvásárlás esetén a megvásárolt jegy adatai, ára, a vásárló Felhasználó e-mail címe

EURÓ Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15. 3. em. 310.; Cg.: 01 09 075576; adószám: 10526141-2-41; pizza.hu)

Ételfutár szolgáltatás igénybe vétele esetén továbbított adatok: név, e-mail cím, szállítási cím, számlázási név és cím

Viala Kft. (1093 Budapest, Czuczor utca 2. 1. em.; Cg.: 01 09 668748; adószám: 11187433-2-43; netpincer.hu)

Ételfutár szolgáltatás igénybe vétele esetén továbbított adatok: név, e-mail cím, telefonszám, rendelés, fizetési státusz, rendelés végösszege, szállítási cím, számlázási név és cím

Jegymester Kft. (www.jegy.hu; 1065 Budapest, Bajcsy-Zs út 31.; Cg.: 01 09 369537; adószám: 12033791-2-42)

Jegy szolgáltatásban történő Belépőjegy vásárlás esetén továbbított adatok: név, e-mail cím

Libri-Bookline Kereskedelmi Zrt. (1066 Budapest, Nyugati tér 1.; Cg.: 01 10 044841; adószám: 12921360-2-42)

Bookline kártyában történő vásárlás esetén továbbított adatok: Bookline ID, e-mail cím, szállítási cím, számlázási név és cím

Főtaxi Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 15.; Cg.: 01 10 042322; adószám: 10873498-2-42)

Taxi rendelés esetén továbbított adatok: név, telefonszám, lokáció - ahova a taxit hívja a Felhasználó

Budapest Film Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. félemelet; Cg.: 01 10 042453; adószám: 10906110-2-41)

Mozi kártya alatti mozijegy vásárlás esetén továbbított adatok: a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Magyar Moziüzemeltető Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.; Cg. 01-09-959700; adószám: 23314562-2-43)

Mozi kártya alatti mozijegy vásárlás esetén továbbított adatok: a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Óbudai Mozi Üzemeltető Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 154.; Cg. 01-09-970980; adószám: 23491348-2-41)

Mozi kártya alatti mozijegy vásárlás esetén továbbított adatok: a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Tatabányai Moziüzemeltető Kft. (2800 Tatabánya, Győri út 7-9.; Cg. 11-09-019571; adószám: 23535826-2-11)

Mozi kártya alatti mozijegy vásárlás esetén továbbított adatok: a megvásárolt mozjegy adatai, a mozijegyért fizetett összeg, a fizetési tranzakció időpontja.

Sziget Kulturális Menedzseriroda Zrt. (1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58.; Cg. 01-10-049598; adószám: 26189905-2-41)

Jegy szolgáltatásban fesztiválra szóló Belépőjegy vásárlás esetén továbbított adatok: e-mail cím

Volt Produkció Kft. (1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58; Cg. 01-09-695549; adószám: 12625150-2-4)

Jegy szolgáltatásban fesztiválra szóló Belépőjegy vásárlás esetén továbbított adatok: e-mail cím

Kultúrpark Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 60.; Cg. 01-09-193625; adószám: 24995670-2-43)

Jegy szolgáltatásban Budapest Parkba szóló Belépőjegy vásárlás esetén továbbított adatok: e-mail cím

L-Coffee Kft. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.; Cg. 01-09-959271; adószám: 23305416-2-42 – Costa Coffee)

Hűségkártya alatti Costa Coffee törzsvásárlói kártya rögzítés, regisztráció és aktiválás esetén továbbított adatok: üzlet azonosító, kártyaszám, e-mail cím, vezeték- és keresztnév, születési dátum, irányítószám, hűségpontok száma

Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cg.: 01-10-042463; adószám: 10901232-2-44)

Csekkbefizetés szolgáltatásban továbbított adatok a készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési megbízás Simple Applikáció útján történő teljesítéséhez a Felhasználó tranzakcióval való kapcsolatba hozása és a Felhasználó szolgáltatásteljesítéssel összefüggő tájékoztatása céljából: Felhasználó Simple rendszerben regisztrált e-mail címe, a Csekkbefizetési szolgáltatásban generálódott tranzakció hivatkozási szám.

 

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

 

Az iOS Mobilkészülékekről igénybe vehető NFC-fizetési funkcióval kapcsolatban a Simple ezúton tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az iOS Mobilkészülékeken végzett Kártyadigitalizáció és a Simple Kártya iOS Mobileszközön NFC funkción keresztül történő fizetésre való alkalmassá tétele során a digitalizálásra kerülő bankkártya az Apple Distribution International (Hollyhill Industrial Estate, Cork, Írország) által üzemeltetett ApplePay szolgáltatásba és az ahhoz tartozó Apple Pay Wallet-be is tárolásra kerül, amely során a Simple az OTP Bank Nyrt. nevében és megbízásából eljárva az Apple Distribution International írországi vállalatnak titkosított és kódolt módon megküldi a digitalizált bankkártya kártyaszámát, a kártyán szereplő nevet és a lejárati dátumot. Ezen adattovábbításra vonatkozóan további információkat az adatkezelő OTP Bank Nyrt. erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatója tartalmaz. Az Apple Distribution International ezen kártyaadatok tekintetében önálló adatkezelőnek minősül, az általa végzett adatkezelésre a saját adatkezelési tájékoztatója és szabályzata tartalmaz információkat. A Simple az OTP Bank Nyrt. és az Apple Distribution International által végzett adatkezelésekért nem felel.

 

5.         Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 

a)       Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.

b)       Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.

c)       Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.

d)       Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e)       Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

 

Az adathordozhatósági kérelem ide kattintva tekinthető meg, és tölthető le.

 

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

 

Tájékoztatunk, hogy törlési kérelmek esetén az OTP Mobil Kft. a jog- és igényérvényesítés, illetve a csalások megelőzése, felderítése és hatékony kezelése céljából kezelt, fent felsorolt adataidat minden módosítási lehetőséget kizárva – kivéve a helyesbítési kérelmed alapján történő módosítást - a polgári jogi általános 5 éves elévülési időn belül megőrzi a jog- és igényérvényesítés, illetve a csalások megelőzése, felderítése és hatékony kezelése céljából. Az adatok anonimizálása a jogos érdek megszűnését követően történik meg.

 

f)        Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

 

g)       Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a Simple-lel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 

h)    Tiltakozási jog:

 

-       Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

 

Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

 

6.         Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

 

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

 

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

 

6.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 

A személyes adatokat saját központi szerverünkön tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

 

Az adatbiztonsági előírásoknak a PCI DSS tanúsítványnak való megfeleléssel teszünk eleget, amely a legszigorúbb banki rendszerekre vonatkozó szabályok alkalmazását jelenti az általunk kezelt adatok tekintetében.

 

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

 

A Társaság valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

 

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

 

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

 

6.2. Adatbiztonság a kommunikációban

 

Az elektronikus úton továbbított üzenetek, állományok tekintetében a Kulcs Kezelés szabályzatban foglaltaknak megfelelően járunk el. A biztonságos adatcsere követelményének teljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a (kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Az adatvesztés és sérülés elkerülése céljából hibadetektáló és javító eljárásokat alkalmazunk. Az alkalmazások tekintetében a jelszavak, a jogosultságok és a biztonsággal kapcsolatos más paraméterek, adatok csak titkosítva továbbíthatók. A hálózaton alkalmazzuk a végpont-végpont szintű jogosultság ellenőrzés, az elszámoltathatóság és auditálhatóság biztosítása védelmi funkciókat.

 

Az általunk alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlő adás előfordulását. Az adatvesztést és -sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozzuk meg, és gondoskodunk a le nem tagadhatóság biztosításáról.

 

Az adattovábbításra használt hálózat esetében a biztonsági szintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozás és a lehallgatás megakadályozását.

 

6.3. Adatbiztonság a szoftverfejlesztés, programozás során

 

A Simple Applikáció fejlesztése során már a tervezési folyamatba beépítjük az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit, amelyet a fejlesztés során folyamatosan biztosítunk.

 

A szoftverfejlesztés során elválasztjuk egymástól a fejlesztői/teszt környezetet és az éles környezetet, teszt és éles adatokat, a tesztelés során a személyes adatokat lehetőség szerint deperszonalizáljuk.

A programozás során betartjuk a biztonságos kódolás alapvető követelményeit, platforn- és programnyelv függő technikákat alkalmazunk a jellemző sérülékenységek kiküszöbölésére, követjük a legújabb iparági ajánlásokat a kódok átvizsgálására (például OWASP Top 10 Guide, SANS CWE Top 25, CERT Secure Coding).

 

Folyamatos követést alkalmazunk az újonnan felfedezett sebezhetőségek azonosítására, fejlesztőinket rendszeresen oktatjuk az adatbiztonsági követelményekkel kapcsolatban, valamint programozási technikákat standardizálását alkalmazzuk a tipikus hibák elkerülésére.

 

Az elkészült kódok ellenőrzését a biztonságos kódolás alapelvei szerint elvégezzük és változáskövetéssel biztosítjuk a megfelelő dokumentálást.

 

6.4. Adatbiztonság az iratkezelés során

 

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési szabályzatban rögzítettünk. Az iratkezelést írásban meghatározott jogosultsági szintek szerint, az egyes iratok bizalmas jellegéhez mérten alkalmazott biztonsági előírások szerint végezzük. Rélszletes és szigorú szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadmányozására vonatkozóan.

 

6.5. Fizikai adatbiztonság

 

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szigorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

 

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

 

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

 

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

 

7.         Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

8.         Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és közzétesszük a www.simple.hu weboldalon és az applikációban is értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

 

 

Töltsd le a Simple alkalmazást a mobilodra!